Že úspech Vašej prezentácie závisí z veľkej miery na stupni vyplnení vašeho profilu, viete už z našich skorších blogov.

Veľmi dôležitou súčásťou správne vyplneného profilu je ceník výkonov. Naše analýzy potvrdili, že profily lekárov obsahujúce ceny zákrokov prinášajú v priemere dvakrát viac dopytov (emailových i telefonických) oproti profilom bez cien:

graf ceny vs poptavky
Priemerný počet konverzií u PREMIUM lekárov v závislosti na publikácii cien.

Vedľa tohoto faktoru hovoria za zverejnenie cien i ďalšie dôvody. Je v záujme vás, lekárov a kliník, informovať svojich potenciálnych pacientov o cenovej úrovni zákrokov na svojom pracovisku, pretože uvedením realistických a pravdivých cien sa vyhnete dopytom čisto cenovým a oslovíte Vašu skutočnú cieľovú skupinu pacientov.

Bohužiaľ nezriedka narážame na fakt, že lekári cielene uvádzajú ceny nižšie, než odpovedá skutočnosti, alebo že uvádzané ceny nie sú aktuálne, čo v oboch prípadoch smerom k potenciálnym klientom nie je správna a korektná informácia.

Vieme, že nie každý pamätá na pravidelnú aktualizáciu ceníku na svojom profile. Aktualizujte si, prípadne doplňte váš cenník. Skontrolujte si, že ceny, ktoré návštěvníkom Estheticon.sk na svojom profile prezentujete, sú aktuálne a splňujú tieto kritéria:

  • odpovedajú skutočnosti, sú reálné
  • all-inclusive (v cene je zahrnuté všetko nutné k podstúpení výkonu, tj. anestézia, nutný pobyt na klinike, prsníkové implantáty, apod.)
  • sú doplnené detailnou poznámkou (čo cena zahrnuje, nezahrnuje, za akú oblasť, aj.)

Sú lekári, ktorí sa zdráhajú ceny zverejniť s odôvodnením, že presná cena môže býť upresnená až po konzultácii s pacientom. Iba máloktorý lekár však nedokáže uviesť cenový rámec „OD/DO“ pre svoje spektrum zákrokov. Cieľom cenníku je dať pacientom správnú informáciu o cenovej hladine výkonov na Vašom pracovisku. Funkcia komentára pre každý jednotlivý zákrok Vám umožňuje naviac doplniť dôležité informácie k uvedenému cenovému rozpätiu.

Venujte pár minút aktualizácii cenníku na Vašom profile a zvýšte tak počet Vašich relevantných kontaktov od pacientov prostredníctvom realistických cien.

 

 

Máte otázky? Kontaktujte svojho Key Account Managera.

Publikované: 21.05.2015

Dôležité odkazy
O nás
Možnosti prezentácie a propagácie
Pokyny a pravidlá
Užitočné tipy