Odborníci vo vašom okolí

Viac

Odborníci vo vašom okolí

Viac
MUDr. Michaela Dubčeková
MUDr. Michaela Dubčeková

MUDr. Michaela Dubčeková

Dermatovenerológia

MUDr. Michaela Dubčeková

Kontakt

Adresy

Adresa
Bratislava
Slovenská republika

Hodnotenie

Podeľte sa o svoju skúsenosť

Máte osobnú skúsenosť s MUDr. Michaela Dubčeková? Pomôžte záujemcom a napíšte o tom.


Profil

Profil

Motto:

Každý lekár našej kliniky vykonáva určitý druh operácií a zákrokov, na ktoré sa špecializuje, pravidelne navštevuje svetové kongresy a používa najnovšie metódy.

MUDr. Dubčeková Michaela

 • 1978 - 1986 Základná škola

 • 1986 - 1999 Gymnázium, maturitná skúška

 • 1990 - 1996 Univerzita P.J. Šafárika, Lekárska fakulta, odbor: všeobecné lekárstvo tr. SNP 1, 04001 Košice, Slovenská republika

 • apríl 2000 - atestačná skúška I. stupňa, odbor dermatovenerológia, Slovenská  postgraduálna akadémia medicíny, Katedra dermatovenerológie, 833 03 Bratislava

 • jún 2004 - kvalifikačná atestácia vyššieho stupňa vo zvlášť úzkom odbore korektívna  dermatológia

Odborná prax:

 • sept.1996 - okt. 2004 sekundárny lekár, Kožná klinika, LF UPJŠ a FNsP

 • dec. 1997 - febr. 1998 I. chirurgická klinika FNsP, LF UPJŠ ,Košice

 • marec 1998 - máj 1998 I. interná klinika FNsP, LF UPJŠ, Košice

 • apríl 1999 - máj 1998 školiace miesto pred KA z dermatovenerologie, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Bratislava

 • dec. 2001 IPVZ, Subkatedra korektivní dermatologie, Kožní klinika VFN, Praha, Česká republika

 • január 2001 - dec. 2001 Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ a FNLP, Košice

 • máj 2003 - jún 2003 Service de Dermatologie, Hospital Saint Louis, 1. Av. Claude Vellefaux, Paris Cedex 10, France 

 • nov. 2003 IPVZ, Subkatedra korektivní dermatologie, Kožní klinika FNKV, Praha Česká republika

 • marec 2004 - apríl  2004 Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ a FNLP, Košice 

 • júl 2004 - doteraz: ordinár pre Korektívnu dermatológiu, Dermatovenerologická klinika, FNLP, Košice  

Počet publikovaných prác:13, Počet prednášok: 15, Počet posterov: 7