MUDr. Michaela Dubčeková  

Dermatovenerológia

   Bratislava

Esthetic, s. r. o.  Adresy
Adresa
Bratislava
Slovenská republika


Odborníci vo vašom okolí

MUDr. Marek Šipka MUDr. Marek Šipka

Plastická chirurgia
Bratislava, Pezinok


Viac

Podeľte sa o svoju skúsenosť

Máte osobnú skúsenosť s MUDr. Michaela Dubčeková? Pomôžte záujemcom a napíšte o tom.ProfilMotto:

Každý lekár našej kliniky vykonáva určitý druh operácií a zákrokov, na ktoré sa špecializuje, pravidelne navštevuje svetové kongresy a používa najnovšie metódy.

MUDr. Dubčeková Michaela

 • 1978 - 1986 Základná škola

 • 1986 - 1999 Gymnázium, maturitná skúška

 • 1990 - 1996 Univerzita P.J. Šafárika, Lekárska fakulta, odbor: všeobecné lekárstvo tr. SNP 1, 04001 Košice, Slovenská republika

 • apríl 2000 - atestačná skúška I. stupňa, odbor dermatovenerológia, Slovenská  postgraduálna akadémia medicíny, Katedra dermatovenerológie, 833 03 Bratislava

 • jún 2004 - kvalifikačná atestácia vyššieho stupňa vo zvlášť úzkom odbore korektívna  dermatológia

Odborná prax:

 • sept.1996 - okt. 2004 sekundárny lekár, Kožná klinika, LF UPJŠ a FNsP

 • dec. 1997 - febr. 1998 I. chirurgická klinika FNsP, LF UPJŠ ,Košice

 • marec 1998 - máj 1998 I. interná klinika FNsP, LF UPJŠ, Košice

 • apríl 1999 - máj 1998 školiace miesto pred KA z dermatovenerologie, Slovenská postgraduálna akadémia medicíny, Bratislava

 • dec. 2001 IPVZ, Subkatedra korektivní dermatologie, Kožní klinika VFN, Praha, Česká republika

 • január 2001 - dec. 2001 Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ a FNLP, Košice

 • máj 2003 - jún 2003 Service de Dermatologie, Hospital Saint Louis, 1. Av. Claude Vellefaux, Paris Cedex 10, France 

 • nov. 2003 IPVZ, Subkatedra korektivní dermatologie, Kožní klinika FNKV, Praha Česká republika

 • marec 2004 - apríl  2004 Klinika plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie LF UPJŠ a FNLP, Košice 

 • júl 2004 - doteraz: ordinár pre Korektívnu dermatológiu, Dermatovenerologická klinika, FNLP, Košice  

Počet publikovaných prác:13, Počet prednášok: 15, Počet posterov: 7

Podeľte sa o Vašu skúsenosť

Máte osobnú skúsenosť s MUDr. Michaela Dubčeková? Pomôžte záujemcom a napíšte o tom.

Odporučte lekára MUDr. Michaela Dubčeková