MUDr. Andrea Ďurechová PhD

MUDr. Andrea Ďurechová PhD

Žiadne recenzie
Ohodnotiť
Antolská 11, Bratislava, Bratislavský kraj Zobraziť mapu
Odpovedá za viac ako 72 hodín
MUDr. Andrea Ďurechová PhD
MUDr. Andrea Ďurechová PhD
Žiadne recenzie

Informácie

  • 192 návštevy profilu
MUDr. Andrea Ďurechová PhD

Gynekológ

Po absolvovaní štúdia na LFUK pracovala na I. GP klinike FN v Bratislave ako sekundárny lekár. Spolupodieľala sa na výučbe študentov, prednáškovej a publikačnej činnosti. V r. 1992 absolvovala špecializačnú skúšku z gynekológie a pôrodníctva I. stupňa, v r. 2000 II. stupňa, v roku 2009 úspešne absolvovala špecializačnú skúšku v odbore reprodukčná medicína.

Od r. 1998 pracovala v ambulancii pre liečbu neplodnosti na I. GP klinike FN, ktorá sa od r. 2000 stala súčasťou Centra humánnej reprodukcie FN. V rokoch 2001-2009 pracovala v centre AR ISCARE,a.s. Od roku 2009 pracuje na Lekárskej fakulte ako odborný asistent a opäť na I. gynekologicko- pôrodníckej klinike LFUK a UNB na Univerzitnom pracovisku reprodukčnej medicíny.

V roku 2009 ukončila doktorandské štúdium na tému " Ovariálny hyperstimulačný syndróm " a získala titul PhD.

Pani doktorka Ďurechová v roku 1989 úspešne ukončila 6-ročné vysokoškolské štúdium všeobecného lekárstva na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Medicínska oblasť gynekológie ju už počas štúdia oslovila natoľko, že sa v roku 1992 rozhodla z nej absolvovať špecializačnú skúšku I. stupňa, na ktorú plynulo nadviazala ďalšou atestačnou skúškou II. stupňa s identickým zameraním. O jej skutočnom nadšení a zanietení pre tento odbor svedčí aj úspešne ukončenie postgraduálneho štúdia v roku 2010, ktoré absolvovala na Lekárskej fakulte UK.

Jej prvým pracovným miestom bola I. Gynekologicko-pôrodnícka klinika so sídlom v Bratislave, kde zastávala funkciu sekundárnej lekárky. Vzhľadom na to, že pracovala pod dohľadom skutočných odborníkov získala cenné skúsenosti, ktoré sa jej zišli neskôr pri práci samostatnej lekárky v ambulancii zameranej na liečbu neplodnosti. Táto ambulancia bola najskôr súčasťou kliniky až do roku 2000, v ktorom sa pridružila k Centru humánnej reprodukcie Fakultnej nemocnice Bratislava.

Aktuálne MUDr. Ďurechová svoje poznatky odovzdáva mladým medikom vo forme prednáškovej činnosti. Taktiež publikuje do odborných periodík, z ktorých čerpajú nielen študenti medicíny, ale aj lekári a ďalší odborníci. Aktuálnym pracoviskom pani doktorky je Univerzitná nemocnica na Antolskej, kde pôsobí ako gynekologička. Okrem tohto pracoviska ju však máte možnosť nájsť aj v Centre asistovanej reprodukcie Ferticent, v ktorom pracuje na pozícii odborného zástupcu.

MUDr. Ďurechová sa špecializuje tak na gynekologické ťažkosti, pôrodníctvo, ako aj na liečbu neplodnosti. S pármi túžiacimi po bábätku najskôr absolvuje vstupnú konzultáciu. V rámci nej sa detailne oboznámi s problémom a výsledkami prechádzajúcich vyšetrení, ak nejaké boli realizované. Na základe nich následne určí liečebný postup, ktorý taktiež s partnermi dôkladne preberie. Vo svojej práci využíva viaceré liečebné metódy, pričom kladie veľký dôraz na ich bezpečnosť a účinnosť.

Ako sme už naznačili MUDr. Andrea Ďurechová CSc. ordinuje vo Fertincet, ktoré sa špecializuje na diagnostiku a liečbu neplodnosti. Centrum sídli na ul. Sv. Vincenta č.4 v Bratislave.

Certifikáty

  • Gynekológia a pôrodníctvo

Členstvá:

  • Slovenská lekárska komora

Obrázky (1)

Požiadajte MUDr. Andrea Ďurechová PhD o bližšie informácie ohľadom zákroku
a odštartujte svoju veľkú zmenu!