Estheticon.sk

Zdieľajte svoj príbeh

Nahrajte svoje fotografie a popíšte, ako prebiehal Váš zákrok.

Už sú po zákroku:
Zdieľajte svoj príbeh s ostatnými

O zákroku

0 / 90 (min. 20)
0 / 18000 (min. 300)
Odporučili by ste zákrok? *

Zaregistrujte sa na Estheticon.sk

Tento e-mail už existuje Obdržať heslo
Už ste zaregistrovaný/á? Prístup

Spoločnosť Estheticon, s.r.o. sa zaväzuje spracovávať Vaše osobné údaje len za účelom správy objednaných služieb a zdieľania Vašich príbehov na našich webových stránkach. Svoje práva na ochranu osobných údajov môžete uplatniť zaslaním e-mailu na adresu gdpr@estheticon.sk

V niektorých prípadoch môže portál požiadať používateľa o poskytnutie dokumentácie na overenie pravdivosti predložených príbehov, aby sa zabezpečila presnosť obsahu a informácií prezentovaných na platforme. Vyhradzujeme si právo skryť neúplné príbehy. Fotografie, príbehy a recenzie, ktoré zdieľate, by mali byť Vaše vlastné (nie tretích strán), mali by byť autentické a zároveň by mali byť v súlade s Etickým kódexom.

V niektorých prípadoch môže portál požiadať používateľa o poskytnutie dokumentácie na overenie pravdivosti predložených príbehov, aby sa zabezpečila presnosť obsahu a informácií prezentovaných na platforme. Vyhradzujeme si právo skryť neúplné príbehy. Fotografie, príbehy a recenzie, ktoré zdieľate, by mali byť Vaše vlastné (nie tretích strán), mali by byť autentické a zároveň by mali byť v súlade s Etickým kódexom.

Prečítal/a som si a súhlasím s Právnym oznámením a Zásady ochrany osobných údajov.
Zdieľať príbeh!