Esteticky nevyvážené rysy tváre

Nevhodný tvar alebo veľkosť brady, nosa, lícnych kostí alebo nesprávne postavenie čeľustí.

Publikované: 01.01.2010