Nežiadúci tvar nosa

Veľkosť, tvar, vachýlenie nosnej prepážky. Vrodené alebo spôsobené úrazom.

Publikované: 01.01.2010