Obezita

BMI vyššie ako 30, dietanevedie k žiadúcemu zníženiu váhy, začínajú prejavy chorôb a obezity.

Publikované: 01.01.2010