Oheň (Naevus Flammeus)

Zmnoženie drobných cievok kože na veľkej ploche tvoriacich červenú škvrnu. Najčastejšie v oblasti krku a tváre.

Publikované: 01.01.2010