Tetovanie

Zdobenie kože aplikovaním pigmrntu alebo špeciálnych farbív do kože pomocou ihly alebo špecálneho strojčeka.

Publikované: 01.01.2010