Automatizovaná F.U.E Trans-F.E.R metóda transplantácie vlasov

Autor:

(Trans Follicular Unit Extraction and Reimplantation)
"Punch Hair Matic"- patrí do 3. generácie prístrojov používaných na vlasovú transplantáciu. Jedná sa o minimálne invazívnu automatizovanú FUE (Follicular Unit Extraction) metódu transplantácie vlasov s presnou chirurgiou mikroštěpov. Táto metóda sa postupne stáva v celom svete „zlatým štandardom“ transplantácie vlasov.

PUNCH HAIR MATIC je patentom chránený robot používajúci mikronástroje k získaniu folikulárnych jednotiek. Zjednodušuje a zrýchľuje operačný proces, menej zaťažuje pacienta a výsledok je esteticky a priaznivejší.

Súkromná klinika plastickej chirurgie, estetickej medicíny a laserovej medicíny Esthetic v Bratislave v spolupráci s CENTRUM plastickej a estetickej chirurgie v Košiciach a LaserPlastic klinikou v Prahe sú prvé súkromné  pracoviská v strednej Európe s certifikáciou a vyškoleným týmom odborníkov, k použitiu tejto revolučnej metódy transplantácie vlasov.

Clipboard01
Francúzska spoločnosť MEDICAMAT, ktorá sa už 30 rokov špecializuje v dizajne, výrobe a medzinárodnej distribúcii patentovaných lekársko-chirurgických prístrojov, spojila svoje sily s poprednými svetovými odborníkmi v oblasti transplantácie vlasov a vytvorila prístroj - robot PUNCH HAIR MATIC ®, na použitie automatizovanej FUE-TRANS-F.E.R. metódy transplantácie vlasov

Minimálne invazívna automatizovaná FUE metóda transplantácie vlasov

Clipboard02

Prístroj „PUNCH HAIR MATIC“ používa špeciálny motorizovaný „dierkovač“, ktorý sa pomaly otáča okolo odoberaného štepu a vytvára tak dokonalý valcový tvar. Aby sa dosiahli najlepšie možné výsledky, rýchlosť otáčania je nastaviteľná rovnako ako aj veľkosť ihly podľa typu kože, kvality a štruktúry vlasov.

Ďalšou výnimočnosťou prístroja je použitie kontrolovaného podtlaku (satia) k jemnému vytiahnutiu vlasových folikulov. Zabráni sa tým ich zvieraniu a krúteniu, ku ktorému dochádza pri odbere tradičnými mikrochirurgickými nástrojmi (pinzety, klieštiky) a ktoré odoberané folikuly vystavujú riziku poškodenia. Sila satia je na prístroji nastavená v závislosti od typu kože a priemeru odoberaných štepov.

Štepy sú zhromažďované v malej zbernej nádobke, kde sú jemne a často zvlhčované špeciálnym sterilným roztokom, aby zostali zachované vlhké po celú dobu odberu štepov a boli potom maximálne životaschopné po ich implantácii. Pri implantácii sú štepy vybrané z nádobky, automaticky nasaté podtlakom do implantačnej kanyly a s jej pomocou vložené pod kontrolovaným tlakom do implantačnej oblasti. To zaisťuje, že štepy sú vkladané do správnej hĺbky a zabraňuje sa tak vzniku zarastajúcich alebo naopak obnažených folikulov. Procedúra zanecháva hladký povrch implantačnej oblasti.

Prínosy automatizovanej FUE metódy pre pacientov sú rovnaké ako u manuálnej FUE metódy - minimálny diskomfort, žiadny rez skalpelom, žiadne šitie, žiadne jazvy, malé až žiadne riziko komplikácií, veľmi krátka rekonvalescencia, menšie obmedzenia pacienta v súvislosti s výkonom a oveľa prirodzenejší vzhľad po transplantácii než u tradičných stripových metód.

Rozdiely medzi automatizovanou FUE a manuálnou FUE metódou

V porovnaní s manuálnou FUE metódou je automatizovaná metóda oveľa rýchlejšia (odber až 600 štepov za hodinu) a teda menej zaťažujúca pre pacienta. Celá procedúra transplantácie môže byť vykonaná jedným lekárom s jedným asistentom už za dve hodiny. Dá sa povedať, že s novým systémom trvá celý chirurgický výkon dva až trikrát kratšiu dobu.

Kvalita odoberaných štepov je štandardizovaná, štepy sú optimálnej kvality. Ďalej, pretože je spôsob, akým sa štepy odoberajú z dárcovskej plochy, štandardizovaný (je automatom uskutočňovaný stále rovnako) a podobne je automatizovaná aj implantácia do dierok presne rovnakej veľkosti, dochádza k eliminácii tzv. "pop corn" a "ping pong" efektu vznikajúceho pri ručnej implantácii pinzetou.

Pri tradičných FUE technikách preniká odberový nástroj až k hornému okraju vlasového vačku. Tým pádom sa zvyšuje riziko poškodenia celej folikulárnej jednotky, pokiaľ nie je uhol, pod ktorým sa zavádza nástroj, presne v osi vlasu.

Pri tradičných FUE technikách sa odoberaný štep vyťahuje zvyčajne pinzetou, čím dochádza k mechanickému poškodeniu štepu. Aj veľa zručných operatérov priznáva stratu 15-20% odobratých štepov, čo je ťažko prijateľné pre pacientov s málo bohatou dárcovskou oblasťou.

Clipboard03
Správny spôsob odberu - Folikulárná jednotka je odobraná v celku
Clipboard04
Nesprávny spôsob odberu - Folikulárná jednotka je prerezaná, čo znižuje jej životaschopnosť.

Pri automatizovanej FUE technike operatér používa špeciálny odberový nástroj, ktorý rotačne preniká do vrchnej vrstvy kože, za súčasného satia (podtlaku), čo umožňuje odber vlasového folikulu bez akéhokoľvek poškodenia, dokonca aj keď uhol prieniku nástroja do pokožky nie je ideálny. Teda operatér dokáže získať až 100% nepoškodených štepov.

Táto nová patentovaná technika vedie k odberu štepov najvyššej možnej kvality a výrazne šetrí čas, pretože nie je vôbec potrebné používať na extrakciu pinzetu.

Clipboard05
Odberový nástavec
Clipboard06
Implantačný nástavec

Ďalej, pri automatizovanej FUE technike sú odoberané štepy, ukladané počas odberu v sterilnom poli. Následne sú podtlakom nasaté do ďalšieho špeciálneho (implantačného) nástavca prístroja a pomocou neho riadeným tlakom piesta implantované do miesta určenia. To opäť celý výkon vlasovej transplantácie podstatne zrýchľuje a nedochádza k mechanickému poškodeniu štepov pinzetou.

Clipboard07
Otáčanie a súčasný podtlak umožňuje odber štepu bez akéhokoľvek poškodenia

Maximálna hĺbka prieniku, ktorá vylučuje alebo aspoň minimalizuje riziko preťatia vlasového vačku, aj keď uhol prieniku odberovej ihly nie je optimálny.

Výhody 3. generácie FUE metódy PUNCH HAIR MATIC

Pre pacienta:

 • zákrok je ambulantný, minimálne invazívny
 • bez bolesti, v lokálnej anestézii
 • bez použitia skalpela, bez tvorby jazvy
 • bez obväzov a bandáže hlavy po zákroku
 • takmer žiadne riziko infekcie
 • minimálne riziko bolesti z poškodených nervov
 • minimálne riziko krvácania
 • veľmi krátka rekonvalescencia rádovo v dňoch (3-5 dní)
 • automatizovaná F.U.E. Trans-F.E.R je vhodná pre mužov i ženy všetkých vekových kategórií
 • menšie obmedzenia pacienta v súvislosti s výkonom
 • doba celého zákroku skrátená na polovicu
 • automatická extrakcia a reimplantácia štepu s PUNCH HAIR MATIC® robotom
 • minimálne riziko poškodenia štepu počas extrakcie a reimplantace je zárukou vysokej kvality pre opätovný rast vlasov
 • oveľa prirodzenejší vzhľad

Pre operátera:

 • doba zákroku skrátená na polovicu - menšia záťaž na oči v súvislosti s mikro-chirurgickými postupmi
 • zníženie počtu operačného týmu pri samotnej transplantácii - 1 asistent
 • bez použitia skalpelu
 • eliminácia použitia mikroskopu
 • vysoká kvalita folikulov vďaka revolučným nástavcom
 • rýchlejší zákrok s prirodzenejšími výsledkami

 

Priebeh transplantácie

Transplantácia vlasov je v dnešnej dobe ambulantný, minimálne invazivný chirurgický zákrok. Celý priebeh transplantácie je možné rozdeliť na tri časti:
pred-transplantačná fáza
samotná transplantácia vlasov
po-transplantačná fáza


Pred-transplantačná fáza:
Pred každou transplantáciou vlasov je dôležitá konzultácia s vlasovým špecialistom (osobná alebo emailová), kde sa pacient dozvie podrobné informácie o samotnom chirurgickom zákroku a lekár/ká navrhne riešenie určené pre neho samotného. Odoberaním anamnézy zistí lekár/ka špecialista na vlasovú transplantáciu základné informácie o zdravotnom stave pacienta. Súčasťou pred-transplantačnej fáze je aj predoperačné vyšetrenie - odber krvi na zistenie základných laboratórnych parametrov.

Samotná transplantácia vlasov:
Celý zákrok prebieha v lokálnej anestézii, takže okrem niekoľko málo minút pri aplikácii anestézie, necíti pacient počas celého zákroku žiadnu bolesť. Operatér si rozkreslí oblasti odkiaľ bude vlasy odoberať a kam ich bude transplantovať. Oblasť odkiaľ sa vlasy odoberajú sa buď vyholí alebo sa skráti na potrebnú dĺžku. Samotná transplantácia vlasov má tri časti:

Clipboard08

Prvá časť - odber vlasových štepov
Jednotlivé štepy sa odoberajú pomocou špeciálneho prístroja vyvinutého v rámci robota PUNCH HAIR MATIC. Veľkosť priemeru ihly pri odbere vlasových štepov volíme podľa stavu kože, kvality a štruktúry vlasov a bohatosti dárcovskej plochy.

Druhá časť - príprava lôžok - dierok pre nové implantované štepy. Implantačné otvory sú rovnakej veľkosti ako odberová ihla. To znamená, že štepy kopírujú tvar a rozmery dierok, do ktorých sú implantované. Pri tejto časti sledujeme dôležité parametre: sklon dierky, rotáciu, hĺbku a hrúbku vpichu.

Tretia časť - implantácia štepov do pripravených lôžok pomocou špeciálneho nástavca v rámci robota PUNCH HAIR MATIC.

Clipboard09
Clipboard10

Po-transplantačná fáza:
PUNCH HAIR MATIC je metóda transplantácie vlasov bez použitia skalpela a následnej tvorby jazvy v odberovej oblasti. Pacient odchádza domov hodinu po zákroku, bez obväzu a bandáže hlavy. Začlenenie do práce a spoločenského života je veľmi rýchly, v priebehu 3-5 dní. Tvorba mierneho opuchu v ošetrovaných oblastiach je normálny jav a obyčajne do troch dní ustupuje. V mieste odberu a vpichov sa vytvoria drobné chrastičky, ktoré v priebehu týždňa samy odpadnú - NESTRHÁVAJTE ICH. Pri bolesti po transplantácii doporučujeme analgetika - Novalgin tbl. Odberové miesto ošetrujte antibiotickou masťou Framykoin alebo Bactroban po dobu 5 dní. Prvé umývanie vlasov je po 48 hodinách.

Fázy automatizovanej FUE Trans-F.E.R.

1. Príprava odberovej oblasti

Clipboard11 Clipboard12

oholenie potrebnej oblasti a lokálna anestézia

2. Odber a uloženie štepov

Clipboard13 Clipboard14

automatizovaná extrakcia štepov

3. Príprava implantačnej oblasti

Clipboard15 Clipboard16

lokálna anestézie a dierkovanie (príprava malých otvorov pre vloženie štepov)

4. Implantácia štepov

Clipboard17 Clipboard18

automatizovaná implantácia štepov do každej pripravenej dierky

Porovnanie metód: automatic FUE Trans- F.E.R verzus FUT (stripová metóda)

Automatic FUE Trans-F.E.R FUT- stripová metóda
Použitie skalpelu nie áno
Odber štepov z dárcovskej oblasti Štepy z odberovej oblasti odoberáme pomocou  špeciálneho mikroprístroja ihlou o priemere 0,8 mm .Miniotvory nie je nutné nijako zošívať, zahoja sa samy v priebehu 3 - 4 dní bez jazvy. Nutné vyrezať pruh kože  v oblasti zátylku, ktorá sa potom musí zašiť. Vzniká jazva.
Časové obdobie, pri odbere napr. 800 štepov 3 hod 5 hod
Invazívna procedúra + +++
Nutnosť oholiť alebo skrátiť vlasy v darcovskej oblasti áno áno
Jazva v dárcovskej oblasti nie áno
Počet vlasových štepov pri jednom sedení 1500 2000-2500
Doba hojenia v darcovskej oblasti 3-4 dni 7-14 dní
Použitie miestnej tumescenčnej anestézie a perorálnej sedacia áno áno
Cena jedného štepu 3 € 1,5 €
Bandáž hlavy po operácii nie áno
Riziko krvácania a poškodenia nervov extrémne nízke nízke
Body hair transplantation (použitie chlpov z rožných časti tela) pri Nortwood 6 a 7 áno nie
Riziko infekcie veľmi nízke nízke

Pokyny pre pacientov podstupujúcich vlasovú transplantáciu

Pred zákrokom:
Pre dosiahnutie najlepších podmienok na vykonanie transplantácie vlasov s ohľadom na možné komplikácie a prežitie vlasových cibuliek dodržujte prosím nasledujúce odporúčania:

 • 14 dní pred zákrokom nepoužívajte prípravky obsahujúce minoxidil (Neocapil, Regaine). K užívaniu sa môžete vrátiť 14 dní po zákroku
 • 10-14 dní nekonzumujte vitamín E (potravinové doplnky)
 • týždeň pred zákrokom necvičte, neopaľujte sa, nechoďte do solária
 • 5 dní pred zákrokom nepoužívajte vitamín C – zrieďuje krv a spôsobuje väčšie krvácanie v priebehu výkonu
 • 5 dní pred zákrokom nepoužívajte analgetika typu Ibalgin, Brufen, Voltaren, Diclofenac a pod.
 • 2 dni pred zákrokom nepite alkohol


V deň zákroku:

 • v deň zákroku si oblečte klasickú zapínaciu košeľu alebo volnejšie (športové) oblečenie so zapínaním na zips
 • naraňajkujte sa, ale nepite kávu ani iné nápoje obsahujúce kofeín (energetické nápoje, coca-cola), čierny čaj, džúsy
 • v deň zákroku nefajčte
 • lekár/ka Vám skontroluje výsledky predoperačného vyšetrenia: krivku EKG a odber krvi (krvný obraz, krvácavosť a zrážanlivosť)
 • jedlo v priebehu dňa bude zaistené na klinike
 • upozornite lekár/rku o možnom nachladení, prípadne ATB liečbe


Po zákroku:

 • odberovú oblasť ošetrujte antibiotickou masťou Framykoin / Bactroban 1x denne po dobu 5 dní
 • pri bolestiach si vezmite analgetikum – Novalgin tbl.
 • drobné chrastičky v ošetrovaných oblastiach nestrhávajte
 • prvé umývanie hlavy je po 48 hod
 • spite vo zvýšenej polohe - odporúčame prvý týždeň podkladať hlavu aspoň 2 vankúšmi - neležte úplne vodorovne
 • v prípade drobného krvácania pritlačte na miesto kúsok čistej gázy alebo vreckovky a podržte asi 10 minút
 • tri dni po zákroku nepite alkohol
 • dva týždne po zákroku sa vyhnite zvýšenej fyzickej námahe (práca, šport)


Po 2 až 8 týždňoch po zákroku časť vlasov vypadne, je to normálny proces, za 2 až 3 mesiace začnú rásť nové vlasy.

Publikované: 29.08.2011

Transplantácia vlasov - Novinky

Súvisiace skúsenosti

Odborníci vo vašom okolí   
Zákroky, na ktoré sa chystajú ostatní.