Face lifting – odstráni Váš smutný výraz

Autor: MUDr. Ivo Menšík, Ph.D. - BODY klinika plastické chirurgie

Face lifting (voľne preložené z angličtiny „zdvihnutie tváre“) je operácia, pri ktorej sa vždy odstraňuje nadbytočná voľná koža tváre a krku a spravidla sa vypínajú aj mimické svaly týchto oblastí.

Indikácie: Facelifting je vhodným operačným výkonom pri tých pacientoch, u ktorých je viditeľný výrazný pokles mäkkého tkaniva v tvári s hlbokými vráskami a ovisnutá koža krku. Tieto miesta potom pôsobia staro a unavene, tvár má smutný výraz.

Princíp operácie: Facelifting sa vykonáva spravidla v celkovej anestézii, ale dá sa vykonať aj v kombinácii takzvanej analgosedácie (celkové tlmenie pacienta vnútrožilne podávanými liekmi – riadi anestéziológ) a miestneho znecitlivenia. Spravidla trvá 3 – 4 hodiny, podľa typu anestézie a rozsahu výkonu. Technických variant prevedenia faceliftu je celá rada a bude vás o nich informovať konzultujúci chirurg. Každý operatér vám presne vysvetlí svoje schémy, ktoré používa  a prečo. Principiálne však platí: kožným rezom vedeným tesne pred boltcom, okolo ušného lalôčika, za ucho a ďalej pozdĺž vlasovej línie sa odpreparuje (uvoľní) koža od svalovo – väzivového aparátu tváre a krku. Svalovo – väzivová vrstva, tzv. SMAS (superficial muscular aponeurotic system), je potom znovu vypnutá (rôznymi spôsobmi podľa zvyklostí operatéra) a následne je potom odrezaná prebytočná koža. Potom sú zošité rany. Výsledkom je tvár pôsobiaca mladistvejším dojmom a vyhladený podbradok takmer, alebo úplne bez kožného nadbytku.

Pooperačné obdobie: Po operácii býva pacient hospitalizovaný, spravidla 2 – 3 dni. Stehy sa odstraňujú po týždni, až 10 dňoch. Pacient nosí špeciálnu masku, k optimalizácii hojenia, po dobu 10 – 14 dní. Po operácii je treba počítať s relatívne veľkými opuchmi a hematómami, ktoré sa postupne vstrebávajú, spravidla 2 – 3 týždne. Výsledný vzhľad sa dá hodnotiť až s odstupom času asi troch  mesiacov.

Riziká a komplikácie: Ako každý chirurgický výkon, aj face lifting so sebou prináša určité operačné riziká: napr. krvácanie do podkožia s nutnosťou operačnej revízie, infekcie, okrajové odumretie kože pri väčšom ťahu, alebo z dôvodu fajčenia pacienta, či interného ochorenia (cukrovka, porucha funkcie štítnej žľazy a ďalšie). Môže dôjsť k prechodnej obrne niektorého mimického svalu tváre z dôvodu pomliaždenia a zatlačenia niektorej vetvy lícneho nervu. Len veľmi vzácne dochádza k poškodeniu trvalému. Kvalita jaziev býva spravidla veľmi dobrá, avšak nikdy sa to nedá 100 % zaručiť. Celkové riziká prameniace z výkonu v celkovej anestézii sú rovnaké ako pri každej inej operácii. Všetky vyššie uvedené komplikácie sú našťastie veľmi vzácne.

Publikované: 22.04.2009

Autor
MUDr. Ivo Menšík, Ph.D. - BODY klinika plastické chirurgie

Diskusia k téme

Facelift, SMAS facelifting - Novinky

Face lifting – odstráni Váš smutný výraz

MUDr. Ivo Menšík, Ph.D. - BODY klinika...

Face lifting (voľne preložené z angličtiny „zdvihnutie tváre“) je operácia, pri ktorej sa vždy odstraňuje nadbytočná voľná koža...

Súvisiace skúsenosti

Odborníci vo vašom okolí   
Zákroky, na ktoré sa chystajú ostatní.