Pravidlá publikovania článkov, tlačových správ a videí

Pravidlá publikovania na portáli Estheticon.

Text a obrázky je potrebné štrukturalizovať nasledujúcim spôsobom:

 • Unikátnosť
 • Titulok/názov článku
 • Perex/anotácia
 • Text článku
 • Meno autora
 • Úvodná fotografia
 • Fotografie v rámci textu

Unikátny text

Akceptujeme iba originálny obsah. Teda unikátne texty, ktoré sú napísané priamo pre náš portál. Sú potom lepšie hodnotené vo vyhľadávaní a tým i väčším prínosom autorovi článku. Naopak duplicitný obsah môže autora, tak portál vo výsledku vyhľadávania poškodiť. Neviete si s obsahom textu rady, radi Vám Pomôžeme.

Titulok/názov článku

Uistite sa, že titulok je stručný a pútavý. Musí vystihovať podstatu článku. Bez ohľadu na to, či ide o PR článok alebo tlačovú správu, nezabúdajte, že nemá vyzerať ako reklama.

Príklad nevhodného titulku: Tento stav ovplyvňuje každého druhého človeka! Ponúkame moderné riešenie tohto zdravotného a estetického problému

Prečo je nevhodný: V tomto príklade nie je uvedený zdravotný stav a druhá veta znie ako reklamný slogan. Titulok by mal popisovať problém a nemal by vyzerať ako PR.

Príklad vhodného titulku: Liečba kŕčových žíl pomocou laserov

Prečo je vhodný: Titulok jasne uvádza obsah článku bez nadbytočnej reklamy.

Perex/anotácia

Úvodný odsek sa používa na zhrnutie obsahu, základnej problematiky a konceptu článku. Podobne ako titulok by aj úvodný odsek článku mal byť pútavý. Rozhoduje o tom, či bude čitateľ pokračovať v čítaní textu článku.

Text článku

Odporúčaná dĺžka článku je 2 000 až 10 000 znakov (nie slov). Odporúča sa používať priamu reč, citácie, podnadpisy a ďalšie prvky. Uveďte všetko, vďaka čomu bude štruktúra článku pútavejšia a živšia.

Odkazy

V súlade s odporúčaním spoločnosti Google budú všetky externé odkazy z článkov s atribútom rel="nofollow".

Meno autora

Nezabúdajte, že je dôležité uviesť meno autora (lekára, kliniky, firmy), pod ktorým bude článok publikovaný.

Úvodná fotografia

Fotografie a nákresy sú dôležitou a pútavou súčasťou článku. Fotografiu alebo nákres pridajte k titulku alebo úvodnému odseku/anotácii.

 • Odporúča sa štvorcový formát (ak fotografiu neodošlete v štvorcovom formáte, upravíme ju za vás).
 • Minimálne rozlíšenie: 200 x 200 pixlov.


Fotografie v rámci textu

Fotografie v samotnom texte článku by mali mať šírku najmenej 200 pixlov. Výška nie je dôležitá. Výslednú veľkosť upravíme tak, aby zodpovedala podmienkam a vzhľadu rozloženia na publikovanie na portáli Estheticon. Ak sa fotografia vzťahuje na určitú časť textu, nezabudnite nás informovať o jej umiestnení.

Publikovanie článkov, tlačových správ a videí

Články sa publikujú v časti Novinky a trendy, tlačové správy v časti Tlačové správy a videá v časti Video.

Článok bude publikovaný len v prípade, ak spĺňa kritériá uvedené vyššie. Ak článok tieto podmienky nespĺňa, poskytovateľ portálu ho môže vrátiť na prepracovanie, zároveň si však vyhradzuje právo na úpravu titulku alebo úvodného odseku.

Poznámka: Publikovanie článkov na webovej lokalite Estheticon je platená služba. Lekári, kliniky a dodávatelia s plateným profilom na portáli Estheticon majú počas platnosti svojho odberu k dispozícii určitý počet článkov, ktoré môžu publikovať.

Publikovanie názvov značiek, mien lekárov alebo názvov kliník v titulkoch článkov alebo videí bude povolené len vo výnimočných prípadoch.

Články možno odoslať v textovom súbore (.txt, .doc, .docx) alebo v tele e-mailu. Uprednostníme, ak obsah nebudete odosielať vo formáte .pdf.

Za výber článkov je výhradne zodpovedný správca portálu. Tieto články pochádzajú len od lekárov alebo kliník, ktoré majú vo svojom profile k dispozícii možnosť publikovania článkov.

Články a videá ako súčasť zápisov lekárov, kliník a dodávateľov

Publikovanie článkov* a videí** na Estheticon.sk je platenou službou. Lekári, kliniky a dodávatelia, ktorí majú platený zápis na portále, majú v cene i určitý počet článkov a videí, ktoré môžu behom trvania zápisu využiť. Pre jednotlivé typy zápisov takto:

 • Premium lekár - publikácia 5 článkov a videí zdarma behom obdobia 12 kalendárnych mesiacov
 • Premium klinika - publikácia 5 článkov a videí zdarma behom obdobia 12 kalendárnych mesiacov
 • Premium dodávateľ - publikácia 3 článkov a videí zdarma behom obdobia 12 kalendárnych mesiacov

*Vybrané články sú uverejňované i na hlavnej strane (homepage) portálu, v pravidelnom newslettere portálu a na FB profile portálu. Výber týchto článkov je výhradne na prevádzkovateľovi portálu.

**Obmedzenie na videá sa týkajú len videí natočených mimo spoluprácu s portálom Estheticon.

Aktualizované: 23.02.2018

Dôležité odkazy
O nás
Možnosti prezentácie a propagácie
Pokyny a pravidlá
Užitočné tipy