Súhlas so spracovaním osobných údajov

1/ Udeľujete týmto súhlas spoločnosti Estheticon, s.r.o., IČ: 25044567, so sídlom na adrese: Dr. Milady Horákové 513/23a, Liberec IV-Perštýn, 46, (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej iba „Nariadenie“) spracovávala tieto osobné údaje:

 • E-mail
 • IP adresu
 • ďalšie prípadné osobné údaje, ktoré dobrovoľne vyplníte v texte Vašej skúsenosti vrátane priložených fotografií

2/ Publikovanie skúsenosti vyžaduje registráciu užívateľa. Pred publikovaním skúsenosti je potrebné potvrdiť Vašu emailovú adresu (double opt-in) preklikom na odkaz v emaile, ktorý Vám pošleme pri odoslaní formulára. Po úspešnom potvrdení emailu máte v rámci užívateľského profilu nad rámec v bode 1 uvedených osobných údajov možnosť pridať ďalšie osobné údaje, s ich spracovaním daváte v zmysle Nariadenia Správcovi súhlas:

 • Profilový obrázok (avatar)
 • Prezývka
 • Celé meno
 • Telefón
 • Krajina
 • Región

3/ Tieto osobné údaje spracováva Správca následujúcim spôsobom:

 • Prezývka, obsah skúsenosti vrátane fotografií a profilový obrázok budú po schválení moderátorom publikované na stránkach www.estheticon.sk v sekcii pacientských skúseností a na profile lekára, kliniky a dodávateľov, s ktorým je Vaša skúsenosť spojená, prípadne použité pre retargetingové oslovenie návštěvníkov stránok www.estheticon.sk. Tieto údaje môžu byť zobrazené i prostredníctvom widgetu “hodnotenie pacientov” na stránkach tohto lekára, pokiaľ tento widget využíva. Obsah skúseností vrátane priložených fotografií a profilový obrázok môže byť publikovaný i na Facebookovom, Instagramovom, alebo Twitterovom profile tohto lekára, pokiaľ lekár používa službu zdieľanie na sociálnych sieťach. Ďalej môžu byť skúsenosti vrátane priložených fotografií a profilového obrázku zdieľané na Facebookovom, Instagramovom a Twitterovom účte estheticonu. V týchto prípadoch je správcom vyššie uvedených osobných údajov taktiež daný lekár, prípadne portál estheticon, a to taktiež na základe vášho súhlasu. V prípade zdieľaní na sociálnych sieťach sa za správcu vaších dát môže považovať rovnako prevádzkovateľ danej sociálnej siete, a to s ohľadom na jeho zmluvné podmienky. Ďalej môžu byť vaše skúsenosti a fotky k nim priložené použité ako ilustratívne obrázky v odborných článkoch na portále estheticon.sk.
 • IP adresu ukladáme pre prípadné rozoznanie spamujúcich aktivít a možnosť sa týmto aktivitám brániť blokáciou prístupu pre tieto IP adresy. Podľa IP adresy predvyplňujeme krajinu a región registrovaného užívateľa. IP adresa nie je nikde zverejnená.
 • Nepovinné údaje celé meno a telefón sú použité iba v prípade dopytu na lekára / kliniky formou predvyplnením dopytového formulára.
 • Krajinu a región používame pre relevantnejšie zacielenie obsahu užívateľovi.

4/ Tieto údaje budú Správcom spracované po dobu 10 rokov od ich uverejnenia, pokaiľ túto dobu nepredlžíte. V prípade zmazania Vášho publikovaného príspevku/hodnotenia budú všetky Vaše ostatné osobné údaje spracovávané po dobu 1 roku od posledného prihlásenia a následne vymazané.

5/ Okrem vyššie uvedených osobných údajov spojených s registráciou užívateľa za účelom publikovania diskuzného príspevku spracováva Správca na svojich webových stránkach súbory cookies. Správa súhlasu so spracovaním cookies sa nachádza tu.

6/ S vyššie uvedeným spracovaním udeľujete svoj výslovný súhlas. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné.

7/ V prípade spracovania osobných údajov týkajúcich sa zdravotného stavu sa jedná o spracovanie tzv. zvláštnej kategórie osobných údajov. Toto spracovanie je dobrovoľné a umožňujete ho Správcovi tak, že nahrajete informácie a podklady vzťahujúce sa k vášmu zdravotnému stavu na vyššie uvedené webové stránky. Pre takéto spracovanie je však potrebný váš výslovný SÚHLAS, ktorý nám týmto a zároveň nahraním takýchto podkladov udeľujete. Takéto spracovanie potom umožňuje čl. 9 odst. 2 písm. a) Nariadenie.

8/ Súhlas je možné vziať kedyľvek späť:

 • Jednotlivé publikované príspevky je možné zmazať priamo z ich zoznamu na Vašom užívateľskom profile.
 • Celý Váš profil vrátane všetkých publikovaných i nepublikovaných osobných údajov je možné zmazať vo Vašom užívateľskom profile.
 • Súhlas je možné odvolať aj poslaním emailu na adresu dpo@eshteticon.com .
 • Vzatie súhlasu späť bude mať za následok zmazanie vášho užívateľského rozhrania a zmazanie komunikácie, ďalej zmazanie vašich príspevkov. To však za predpokladu, že záujmy Správcu na zachovanie kópie tejto konverzácie neprevažujú nad vašimi právami na ochranu osobných údajov.

9/ Spracovanie osobných údajov je uskutočnené Správcom, avšak osobné údaje pre Správcu môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Poskytovatelia softwaru/IT

- Amazon Web Services (webhosting)

 • Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softwarov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe Správca nevyužíva.

10/ Správca má menovanú osobu povereníka. Jeho kontaktné údaje sú:

Jan Faltýsek
Vlašimská 4
101 00 Praha
dpo@estheticon.com

11/ Ochrana osobných údajov - všetky osobné údaje sú spracovávané a uchovávané v databázi, ktorá splňuje technickú ochranu dat podľa požiadaviek príslušných právnych predpisov. Za účelom ochrany práv jednotlivcov môže poskytovateľ služieb sprístupniť neverejné osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi štátnym orgánom. V prípade súdneho sporu či iného konania pred orgánmi štátnej správy je poskytovateľ služieb oprávnený sprístupniť všetky nimi poskytnuté informácie vrátane osobných údajov.

12/ Osobné údaje nebudú predávané do štátov mimo územie EU, s výnimkou užitia funkcie zdieľania na sociálnych sieťach Twitter a Facebook. V takom prípade môžu byť dáta predané na území USA. Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí sú aktívnymi členmi programu Privacy Shield a predanie osobných údajov je tak v súlade s Nariadením a rozhodnutím Európskej komisie zo dňa 12.júla 2016.

 • Viac o spracovaní osobných údajov na sieti Twitter tu
 • Viac o spracovaní osobných údajov na sieti Facebook tu

13/ Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov,
 • na prenositeľnosť údajov,
 • v prípade pochybností o zákonnom spracovaní osobných údajov podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Aktualizované: 28.03.2019