Status transparentného lekára prináša unikátnu možnosť získať viac pacientov a pozitivnú online reputáciu.

Základné požiadavky na lekára

 1. Transparentný lekár informuje všetkých svojich pacientov o tom, že majú možnosť ho ohodnotiť.

 2. Transparentný lekár akceptuje hodnotenie svojich pacientov a zverejňuje na ne odkaz na svojich www stránkach.

Medaila Transparentného lekára

transparentni lekar

Stručné zhrnutie súčasného stavu hodnotenia lekárov na internete

 • Hodnotenie lekárov na internete je realitou. Či už na hodnotiacich portáloch alebo na diskusných serveroch.

 • Nič nie je dokonalé. Hodnotenie 4,78 z 5 je lepšie než 5/5. Hodnotenie čiastočne kritické je autentické. Nikdo nemá 100% spokojných pacientov.

 • Aktívnou komunikáciou záujmu o spätnú väzbu je možné získať násobne viac pozitívnych hodnotení. Viac pozitívnych vyváži pár negatívnych.

 • Nespokojným pacientom prakticky nejde zabrániť sa o svoju skúsenosť podeliť. Keď to nenapíšu na jeden portál, napíšu to na druhý.

 • S hodnoteními je to ako s jadrovou reakciou. Lepšia je reakcia riadená a pod kontrolou.

 • Pokiaľ je hodnotenie lekárov realitou, je uľahčenie kontroly povesti lekára na internete zásadné rovnako, ako možnosť obrany.

 • Súdna obrana je neefektívna. Jednak pomalá, po druhé nedostatočná.

Je najlepšia reklama pre lekára ústne odporúčanie spokojného pacienta? Internet umožňuje efekt osobných odporúčaní znásobiť.

Benefity pre lekára

 • Veľké množstvo pozitívnych hodnotení v krátkom čase.

 • Viac pacientov.

 • Zvýšenie dôveryhodnosti. Zapojenie sa do systému je známkou transparentnosti a profesionality lekára a pracoviska.

 • Možnosť konkurovať kvalitou poskytovaných služieb, nie cenou.

 • Objektívne hodnotenie, ktoré chráni reputáciu lekára a dáva lekárovi priestor pre komunikáciu s pacientom.

Benefity pre pacienta

 • Jednoduchý spôsob, ako si vybrať profesionálneho a zodpovedného lekára.

 • Zaistenie lepšej komunikácie vrámci pooperačnej starostlivosti pre pacienta.

 • Profesionálnejší prístup lekárov v prípade riešenia komplikácií.

karticky sk   widget sk
Ukážka kartičiek   Widget Transparentného lekára na stránkach lekára

Kritéria zapojenia sa do programu pro lekárov

 1. Lekár musí každého pacienta informovať o možnosti lekára ohodnotiť. Túto informáciu musí lekár pacientovi dať v písomnej podobe, napr. vo forme kartičky, pred alebo po podstúpení operácie. Týmto je zaručená objektivita hodnotenia, lebo lekár poskytuje možnosť zdieľania spätnej väzby všetkým pacientom, nie iba pacientom spokojným. Lekár tak získava objektívnu spätnú väzbu od svojich pacientov a demonštruje, že mu záleží na spokojnosti pacientov. Výsledkom je prehĺbenie dôvery medzi pacientom a lekárom. (Pozn. Kartičky s informáciami môže dať pacientovi lekár osobne, alebo môžu byť priložené k ďalším dokumentom, ktoré pacient dostáva.)

 2. Lekár či klinika musí na svojich www umiestniť "widget" panel s odkazom na formulár pre vloženie hodnotenia. Tento odkaz umožní vložiť odporúčanie návštěvníkom www stránok lekára. Odporúčané umiestnenie widgetu je titulná stránka - homepage alebo zápätie www stránok. Pokiaľ sa jedná o kliniku s viacerými lekármi, je možné widget konkrétneho lekára umiestniť na stránku s jeho CV a profilom.

  Obsah widgetu nesmie klient upravovať.
 3. Lekár môže reagovať na negatívne hodnotenia:

  a. reakciou pod hodnotením,

  b. skrytím hodnotenia,

  c. dohodou s pacientom, kedy pacient hodnotenie stiahne.

  O negatívnych hodnoteniach je lekár informovaný emailom.

 4. Lekár má 7 dní na komunikáciu s pacientom pred publikáciou negatívneho hodnotenia, prípadne na rozporovanie publikovania hodnotenia z objektívnych dôvodov. O tom, že lekár dostal negatívne hodnotenie, bude lekár informovaný emailom.

Podmienky užitia pre pacientov

 1. Pacient musí podrobne popísať dôvody udeleného hodnotenia, s čím je spokojný, prečo je nespokojný. Nie sú dovolené vulgarismy, napadanie a tvrdenia bez odôvodnenia. (napr. MUDr. XY je najhorší lekár, najlepší ortopéd, apod. pacient nemôže vedieť, kto je najlepší, všetkých ortopédov nepozná a keby ich i poznal, nemôže ich hodnotiť.)

 2. Pacient môže byť požiadaný o doloženie hodnotenia fotkami pred a po zákroku, ktoré budú v prípade publikovania negatívneho hodnotenia použité na profile lekára.

 3. V prípade rozporovania realizácie daného výkonu lekárom, požiadame pacienta o doklad o zaplatení, alebo zmluvu. (Tieto dokumenty nebudú zobrazené na internete.)

 4. Lekár má právo na recenziu reagovať a doplniť ju taktiež fotografiami pred/po, ktoré vznikli v rámci uskutočneného zákroku a následných kontrol.

Kontaktujte nás

Aktualizované: 15.07.2019