Korekcia vrodených vývojových chýb prsníkov

Úvod

Vrodené vývojové chyby prsníkov (VVCHP) sú veľmi širokou skupinou abnormalít. Od minimálnych deformít či asymetrií, až po najťažšie formy ako úplné nevyvinutie prsníka, čiže agenéza. Deformita sa tiež môže týkať len časti prsníka, napríklad bradavky alebo prsníka ako celku. Pre stručnosť článku a ľahšiu prehľadnosť sa budem zaoberať len najčastejšími VVCHP, s ktorými sa plastický chirurg v praxi stretáva.

Korekcia vrodených vývojových chýb prsníkov

Korekcia vrodených vývojových chýb prsníkov

Z hľadiska klinického riešenia by som preto prvotne rozdelil túto skupinu na symetrické a asymetrické vrodené vývojové chyby prsníkov.

Symetrické vrodené vývojové chyby prsníkov:

  • apláziou (chýbanie)
  • resp. hypopláziou (zmenšenina) prsnej žľazy, teda objemovým deficitom prsníka

Riešením býva spravidla jednoduchá augmentácia prsnými implantátmi.

Asymetrické vrodené vývojové chyby prsníkov:

Podstatne zložitejšie sú už odchýlky tvaru prsníkov, kedy je nutná súčasná korekcia - modelácia. K najkomplikovanejším prípadom patria riešenia objemových aj tvarových asymetrií súčasne, kedy je nutné každý prsník riešiť inou operačnou technikou.

Vhodná indikácia korekcie vývojových vad prsníkov

Ak je VVCHP príčinou psychických ťažkostí ženy v takom rozsahu, že jej bráni v plnohodnotnom živote, či už v spoločenskom či intímnom, je indikovaný estetický chirurgický zákrok.

Samozrejmým predpokladom je dobrý zdravotný stav pacientky a ukončený vývoj organizmu.

"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."