Liečba inkontinencie moču

Autor:

Inkontinencia moču je strata schopnosti vedome udržať moč. Ide teda o mimovoľný a nedobrovoľný únik moču, ktorý predstavuje spoločenský a hygienický problém. Je to zároveň príznak, ktorý poukazuje na organickú a/alebo funkčnú poruchu dolných močových ciest.

Je známych mnoho príčin zodpovedných za vznik inkontinencie moču. Medzi najčastejšie patrí genetická predispozícia, obezita, pokles hladiny ženských hormónov (estrogénu) po menopauze a ochabnutie svalstva panvového dna v súvislosti s vekom a pôrodmi. Únik moču je vo väčšine prípadov spôsobený poruchou alebo zníženou funkciou uzáverového mechanizmu močového mechúra.

Inkontinencia moču sa delí na inkontinenciu stresovú, urgentnú, zmiešanú, reflexnú, inkontinenciu z pretekania a extrauretrálnu inkontinenciu. V praxi je najdôležitejšie rozlíšenie medzi dvoma najčastejšie sa vyskytujúcimi typmi inkontinencie moču - urgentnou a stresovou formou inkontinencie, prípadne tzv. zmiešanou inkontinenciou moču kombinujúcou obe formy.

zena3

Stresová forma inkontinencie

Mimovoľný únik moču spojený s fyzickými aktivitami a následným zvýšením vnútrobrušného tlaku (kašeľ, kýchanie beh, skákanie, zdvíhanie predmetov, smiech, chôdza do/zo schodov).

Urgentná forma inkontinencie

Náhly, silný a neovládateľný pocit nutkania na močenie spojený s následným únikom moču.

Z hľadiska závažnosti sa delí inkontinencia moču na 3 stupne

 • I. stupeň
  únik moču po kvapkách pri kašli, smiechu, kýchnutí alebo pri zdvíhaní ťažkých predmetov a k úniku moču dochádza spravidla len v situáciách spojených s pomerne náhlym zvýšením vnútrobrušného tlaku
 • II. stupeň
  moč uniká aj pri miernom vzostupe vnútrobrušného tlaku, spravidla pri behu, chôdzi, chôdzi po schodoch a pri ľahšej fyzickej práci
 • III. stupeň
  úniku moču je prítomný už pri minimálnom vzostupe vnútrobrušného tlaku a moč odteká prakticky permanentne pri pomalej chôdzi alebo aj v kľude vo vzpriamenej polohe

Diagnostika inkontinencie moču

Je v podstate jednoduchá a jej súčasťou sú detailné dotazníky, dôkladná anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, základné testy (kompletné vyšetrenie moču a štandardné biochemické vyšetrenie na vylúčenie urémie alebo diabetes mellitus) a špecializované funkčné vyšetrenia (urodynamické vyšetrenie).

Cieľ liečby

Cieľom liečby inkontinencie moču je vyliečiť alebo zmierniť únik moču.
Medzi liečebné možnosti stresovej inkontinencie moču patrí konzervatívna liečba, farmakologická liečba a chirurgická liečba.

 • Konzervatívna liečba
  • Posilnenie svalstva panvového dna (Kegelove cviky)
  • Úprava životosprávy
  • Laserová rejuvenizácia pošvy s cieľom posilnenia svalstva prednej pošvovej steny
 • Farmakologická liečba
  • Lokálne estrogény
  • Stimulátory α a β adrenergných receptorov
 • Chirurgická liečba

Medzi liečebné možnosti urgentnej inkontinencie moču patrí konzervatívna liečba, farmakologická liečba a chirurgická liečba.

 • Konzervatívna liečba
  • Reflexná behaviorálna liečba zaistením podmieneného reflexu
 • Farmakologická liečba (anticholinergiká)
 • Chirurgická liečba

Inkontinencia moču je problém mimoriadne aktuálny. Napriek relatívne častému výskytu a hlbokému dopadu na kvalitu života postihnutých žien ide o nedostatočne riešený medicínsky problém, nakoľko mnoho žien trpiacich inkontinenciou moču z najrôznejších dôvodov nevyhľadá lekársku pomoc.

Publikované: 08.12.2016

Liečba inkontinencie moču - Cenníky

Ceny od 380 €
FRAIS - Inštitút zdravia a krásy
MUDr. Milan Gajdoš MPH
Bratislava, Piešťany
Ceny od 150 €
zvyčajne do 380 €
MUDr. Milan Gajdoš MPH
Ceny od 250 €
Chirkoz Medical Clinic

Liečba inkontinencie moču

100% spokojnosť. Založené na 26 hodnoteniach pacientov.

Odborníci vo vašom okolí   
Zákroky, na ktoré sa chystajú ostatní.