Liečba kŕčových žíl metódou Closure

Miniinvazívna, nebolestivá, revolučná metóda liečby kŕčových žíl - varixov. Najskôr sa označí postihnutá žilná oblasť ultrazvukom a potom samotný zákrok s využitím rádiofrekvencie, ktorej tepelná energia umožní stiahnutie ochabnutej žilnej steny.

VNUS™ Closure Fast - Riešenie pre bolesť nôh a kŕčové žily

Pociťujete diskomfort, pozorujete opuch alebo kŕčove žily?

Ak áno, je možné, že trpíte refluxom v systéme povrchových žíl. U pacientov s diagnózou žilového refluxu sa tradične vykonáva chirurgické odstránenie postihnutých žilových úsekov. V súčasnosti je možné pacientom ponúknuť liečbu zákrokom VNUS™ Closure. Ide o minimálne invazívnu a komfortnejšiu alternatívu k bolestivému chirurgickému odstráneniu žilových úsekov. Tento zákrok je možné navyše vykonávať ambulantne a pri lokálnej anestezii.
Od roku 1998 bolo technikou VNUS™Closure na celom svete vykonaných viac než 600 tisíc zákrokov.
Pri zákroku VNUS™ Closure sa vykonáva ošetrenie žilového refluxu v povrchovom žilovom systéme, čo často býva základnou príčinou bolestivých kŕčových žil.
Reflux v systéme povrchových žíl je progresívne ochorenie – ak zostáva bez
liečby, príznaky sa môžu časom zhoršovať. Žilovy reflux je závažná progresívna porucha, ktorá spôsobuje chronickú žilovú nedostatočnosť.

varikozni zily
Varikózne (kŕčové) žily

Základné poznatky o žilovom refluxe

Zdravé žily nohy obsahujú chlopne, ktoré sa otvárajú a uzatvárajú a pomáhajú tak vracať krv do srdca. K vývoju žilového refluxu dochádza vtedy, ak sú chlopne, ktoré zaisťujú tok krvi z nohy a späť do srdca, poškodené alebo choré. Výsledkom je nedostatočná funkcia žilových chlopní, ktorá vyvoláva tieto príznaky:

 • Varikózne žily

 • Bolesť

 • Opuch končatín

 • Ťažkosť a únava nôh

 • Kožné zmeny a kožné vredy

smer toku krve
Zdravé žilové chlopne           Poškodená žilová chlopňaa správny tok krvi                a nesprávny tok krvi

Na výskyte žilového refluxu sa podieľa rad faktorov, z ktorých niektoré sú následujúce:

 • Vek

 • Pohlavie

 • Rodinná anamnéza

 • Viac tehotenstiev

 • Obezita

 • Práce vykonávané v stoji

Cievny chirurg alebo špecialista môže na základe vyšetrenia nohy (nôh) ultrazvukom určiť, či máte reflux povrchových žíl. Ak chcete zistiť, či ste kandidátom na zákrok VNUS™ Closure, porozprávajte sa so svojim lekárom. (link na lekárov)

V čom spočíva zákrok VNUS™ Closure

Zákrok VNUS™ Closure sa vykonáva ambulantne. Lekár pomocou ultrazvuku umiestni do postihnutej žily cez malý otvor v koži katéter. Katéter je poháňaný energiou s radiovou frekvenciou (RF), ktorá zahrieva žilovú stenu. Dodávaním tepelnej energie sa žilová stena zmršťuje a dochádza k úplnému uzatvoreniu žily. Po jej uzatvorení sa krvný tok presmeruje do ostatných zdravých žíl.

CLF step 1
Jednorázový katéter  zavedený do žily
CLF step 2
Žila sa zahrieva a sťahuje sa
CLF step 3
Po vytiahnutí katétra sa žila uzatvára

Po zákroku sa na miesto zavedenia katétra aplikuje jednoduchý obväz a prípadne je možné ešte použiť kompresiu, ktorá bude podporovať hojenie. Lekár vám môže odporučiť, aby ste chodili a aby ste sa na určitý čas zdržali dlhodobejšieho státia na mieste a namáhavých aktivít. Pacienti sa po zákroku VNUS™ Closure typicky vracajú k svojim bežným činnostiam po jednom dni.

Hlavné body k zákroku VNUS™ Closure

 • Úľava od príznakov

 • Lokálna alebo celková anestézia

 • Návrat k bežným činnostiam do 1 – 2 dní

 • Dobrý kozmetický výsledok pri minimálnom alebo žiadnom vzniku jaziev, modrin či opuchov

Vizuálne výsledky

noha pred
Pred ošetrením
noha po
Jeden týždeň po ošetrení

Súhrn informácií o bezpečnosti

Rovnako ako v prípade každého lekárskeho zákroku, sú so zákrokom VNUS™ Closure spojené možné riziká a komplikácie. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od lekára.

Systém VNUS™ Closure je určený pre endovaskulárnu koaguláciu ciev u pacientov s refluxom povrchových žíl. Je kontraindikovaný u pacientov, u ktorých je v žilovom úseku indikovanom na ošetrenie prítomný trombus. Medzi možné komplikácie okrem iného patrí perforácia cievnej steny, trombóza, pľúcna embólia, flebitída, hematóm, infekcia, parestézia, kožné popálenie.

Časté otázky

Otázka: Je zákrok VNUS™ Closure bolestivý?

Odpoveď: Pacienti uvádzajú miernu, prípadne žiadnu bolesť počas zákroku a po ňom. Pri zákroku VNUS™ Closure bola preukázaná nižšia bolestivosť než pri ošetrení laserom i bežnom odstranení žily.

Otázka: Ako rýchlo sa môžem vrátiť k svojim každodenným činnostiam?

Odpoveď: Pacienti sú typicky schopní návratu k svojim bežným činnostiam do jedného dňa. Pri zákroku VNUS™ Closure bolo klinicky preukázané, že umožňuje návrat pacientov k bežným činnostiam a do práce rýchlejšie než po ošetrení laserom i bežnom odstranení žily.

Otázka: Ako rýchlo dôjde k zlepšeniu príznakov?

Odpoveď: Rad pacientov pociťuje okamžitú úľavu od príznakov, ako je bolesť, pocit ťažkosti v nohách a únava. Plný prínos ošetrenia sa dosahuje do 1 – 2 týždňov.

Otázka: Dochádza po zákroku k vzniku jaziev, modrín alebo opuchu?

Odpoveď: Pacienti po zákroku udávajú minimálne alebo žiadne jazvy, modriny a opuchy. Z klinických dôkazov vyplýva, že pri 67 % pacientov sa už po 48 hodinách od zákroku neobjavujú žiadne modriny.1,3,4

Otázka: V čom sa zákrok VNUS™ Closure líši od odstránenia žily?

Odpoveď: Pri odstranení žily sa v slabinách a na lýtku vykonáva rez a cez postihnutú žilu sa vedie príslušný nástroj, ktorým sa žila vytiahne von z nohy. V prípade zákroku VNUS™ Closure sa v mieste zavedenia katétra vykonáva iba jeden malý rez, žila sa nasledne uzavrie a ponechá na mieste. Ide o minimálne invazívny zákrok, pri ktorom odpadá bolestivosť a vznik modrín, ktoré sú spojené s chirurgickým odstránením žily.

Otázka: Čo sa stane, ak budem v budúcnosti potrebovať chirurgický žilový bypass?

Odpoveď: Pri zákroku VNUS™ Closure sa vykonáva ošetrenie iba postihnutých žíl, ktoré nie sú pre chirurgický bypass vhodné. V prípade, že by bol chirurgický bypass nevyhnutný, môžu lekári použiť ostatné zdravé cievy.

Pri zákroku VNUS™ Closure boli opakovane preukázané lepšie výsledky z hľadiska kvality života pacientov, menšia bolestivosť, menší výskyt modrín, menej komplikácií a rýchlejší návrat ku každodenným činnostiam než v prípade ošetrenia laserom i bežného chirurgického odstránenia žily. Nezabudnite sa svojho lekára opýtať na klinické štúdie, ktoré sa zaoberali skúmaním zákroku VNUS™ Closure.

Aktualizované: 21.12.2010

Liečba kŕčových žíl metódou Closure - Cenníky

INTERKLINIK, s.r.o.
Bratislava
Ceny od 2 364 BGN
INTERKLINIK, s.r.o.
MUDr. Tomáš Dulka
Bratislava
Ceny od 1 369 BGN
MUDr. Tomáš Dulka
Ceny od 1 369 BGN
MUDr. Dušan Guba PhD.
Ceny od 1 369 BGN
MUDr. Regan Belovič
Ceny od 1 369 BGN
Ústav lekárskej kozmetiky a.s.

Súvisiace zákroky

Liečba kŕčových žíl metódou Closure

94% spokojnosť. Založené na 17 hodnoteniach pacientov.

Odborníci vo vašom okolí   
Zákroky, na ktoré sa chystajú ostatní.