Overil/a:
Navštívil viacero uznávaných zahraničných kliník, kde naberal svoje bohaté skúsenosti v oblasti plastickej chirurgie. Absolvoval mnoho odborných školení a kurzov a je držiteľom mnohých certifikátov.
Vytvorené: 31. 8. 2021 · Aktualizácia: 17. 12. 2021

Navigácia

  • Úvod
  • Vhodná indikácia
  • Kontraindikácia
  • Riziká a komplikácie
  • Priebeh operácie
  • Bezprostredne po zákroku
  • Odporúčaný pooperačný režim
  • Jazvy a starostlivosť o ne
  • Výsledný efekt

Úvod

Kanadská autorka Elizabeth Hall-Findlay popísala vo svojej knihe Aesthetic Breast Surgery techniky zmenšenia, respektíve modelácie prsníkov s použitím tzv. cirkumvertikálnej jazvy. To znamená, že výsledná jazva je len okolo prsných dvorcov a od dvorcov zvisle nadol. Nevytvára sa tu horizontálna jazva tvaru obráteného písmena T, ako to bolo pri starších postupoch. Je to vlastne istý spôsob úpravy kožného krytu na prsníku, pričom samotná modelácia alebo zmenšenie žľazy prsníka môže byť realizovaná viacerými spôsobmi. Pri väčšine modelačných techník je zachovaná činnosť mliečnych žliaz a preto je možné po takomto zákroku bez problémov dojčiť.

Vhodná indikácia

Vhodná indikácia

Vhodná indikácia

Technika Single scar sa dá použiť prakticky u všetkých pacientok, ktoré požadujú úpravu /modeláciu/ značne poklesnutých prsníkov napr. po dlhodobom dojčení alebo výraznejšej strate hmotnosti. Je možné ju tiež kombinovať s použitím prsníkových implantátov, alebo ju použiť aj pri zmenšovaní prsníkov /redukčnej mammaplastike/.

Kontraindikácia

Táto operačná technika nie je vhodná pri redukcii extrémne veľkých prsníkoch /veľkosť košíkov G a vyššie/ alebo pri masívnom nadbytku kože po schudnutí. Je však potrebné zohľadniť individualitu každej pacientky a rozhodnúť sa podľa daného nálezu.

Riziká a komplikácie

Riziká a komplikácie

Riziká a komplikácie

Ako každý operačný zákrok na prsníku, aj modelácia resp. redukcia prsníkov má svoje potencionálne riziká a komplikácie. Tie môžu súvisieť so zhoršeným hojením rán, infekciou, zakrvácaním do prsníka, alebo odumretím časti kožného krytu. V neskoršom pooperačnom období sa môže vyskytnúť asymetria prsníkov, necitlivosť bradaviek alebo problémy s dojčením. - Všetky vymenované riziká sa však vyskytujú zriedkavo a väčšinou sa dajú úspešne vyriešiť.

Priebeh operácie

Pred zákrokom musí pacient absolvovať interné predoperačné vyšetrenie, kde sa zistí jeho aktuálny zdravotný stav. Tiež je nutné sonografické vyšetrenie prsníkov a u pacientok nad 40 rokov je odporúčaná aj mamografia. Samotná operácia sa robí v celkovej narkóze a trvá približne 2 hodiny. Po operácii sa vyskytujú len mierne bolesti, dobre reagujúce na bežnú analgetickú liečbu.

Bezprostredne po zákroku

Bezprostredne po zákroku

Bezprostredne po zákroku

Po operácii sa začína v prsníkoch remodelačný proces hojenia, ktorý je sprevádzaný opuchom a niekedy aj vznikom podliatin. Rany sú zošité sťahujúcim stehom, čo znamená, že nie sú rovné, ale pôsobia nariasnene. Na druhý deň po operácii sa prsníky skontrolujú, urobí sa preväz. Nasadí sa kompresívna podprsenka a pacientka môže byť prepustená domov.

Odporúčaný pooperačný režim

V domácom prostredí je nutný fyzický pokoj hlavne na horné končatiny. Kompresívna podprsenka sa nosí približne 5 týždňov, vo dne aj v noci. Neodporúče sa zdvíhanie ťažších vecí a tiež športovanie po dobu minimálne 6 týždňov. Pacientky užívajú pár dní bežné tabletky proti bolesti a preventívne antibiotiká. Rany sa ošetrujú podľa odporúčania chirurga.

Jazvy a starostlivosť o ne

Celkovo sa proces hojenia považuje sa konečný po 9-12 mesiacoch od operácie. Počas tejto doby dochádza k tvarovaniu, usádzaniu prsníkov a tiež vyzrievaniu jaziev. To znamená, že spočiatku sú jazvy ružové, citlivé, výraznejšie a tuhšie na dotyk. S postupom času blednú, mäknú a stavajú sa minimálne viditeľné. Počas prvých mesiacov je možné tento proces pozitívne ovplyvniť aplikáciou rôznych silikónových krémov alebo náplastí. V neskoršom období sú to zase rôzne laserové metódy. Opaľovanie jaziev sa neodporúča skôr ako 9 mesiacov po operácii.

Výsledný efekt

Výsledný efekt

Výsledný efekt

Vo všeobecnosti sú single scar techniky veľmi obľúbené ako u pacientok, tak aj u chirurgov. Trvanlivosť výsledku je individuálna /približne 10 rokov/ a ovplyvňujú ju hlavne váhové výkyvy a gravidita. Je možné v prípade potreby túto metódu použiť opakovane pri korekcii a dosiahnuť tak pôvodný stav.

"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."