Macrolane je minimálne invazívny materiál, ktorý sa používa na skrášlenie poprsia a zadku a na vyplnenie nerovností a nedostatkov na celom tele. Základom Macrolanu je stabilizovaná kyselina hyalurónová, ktorá nepochádza zo zvierat. Účinok zákroku pretrváva 9 až 18 mesiacov, hoci vo všeobecnosti pretrváva približne 12 mesiacov.

Macrolane obsahuje kyselinu hyalurónovú s dvomi rôznymi hustotami: Macrolane VRF20 a Macrolane VRF30. VRF je skratka pre Volume Restoration Factor (faktor obnovenia objemu) a popisuje rozmerovú stabilitu produktu. Macrolane bol v roku 2006 schválený v Európe ako prostriedok na estetické obnovenie objemu a tvarovanie tela a získal certifikát CE.. V USA však schválený nebol.

Komu môže Macrolane pomôcť?

Macrolane je ako výplň telových kontúr ideálnym prostriedkom pre nasledujúce typy ľudí:

  • Mladé ženy, ktoré ešte neboli tehotné a ktoré chcú zväčšiť objem svojho poprsia o jednu veľkosť košíka.
  • Ženy, ktoré majú po dojčení mierne ochabnuté prsia a chcú znova dosiahnuť ich plnší tvar.
  • Ľudia, ktorí chcú zväčšiť svoj zadok alebo lýtka.
  • Muži, ktorí si chcú nechať vyplniť oblasť hrudného svalstva alebo nerovnosti na hrudi.

 

Použitie

Macrolane sa aplikuje invazívne, a preto je pri zákroku potrebné dodržať všetky zásady sterilnosti. Zákrok by sa mal vykonávať v chirurgickej ambulancii s dostatočným vybavením pre prípad možných komplikácií. Produkt je potrebné aplikovať do podkožnej vrstvy tkaniva. Minimálna hrúbka vrstvy tkaniva nad aplikovaným Macrolanom VRF20 je 1 centimeter. Minimálna hrúbka vrstvy tkaniva nad aplikovaným Macrolanom VRF30 je väčšia. Pri skrášľovaní poprsia sa Macrolane odporúča aplikovať medzi prsnú žľazu a prsný sval. Na každú stranu sa aplikuje približne 100 až 150 ml Macrolanu. V prípade zákroku na zadku sa medzi svaly vstrekuje celkovo 200 až 250 ml materiálu (na obe strany). Pri skrášľovaní poprsia a zadku sa Macrolane aplikuje v boluse (do jedného bodu), kde vytvára vrecko. Veľkosť tohto vrecka sa líši v závislosti od množstva použitého Macrolanu. Materiál zostáva v tkanive približne 12 mesiacov.

Zotavenie

Po aplikovaní Macrolanu je potrebné dodržiavať mimoriadnu starostlivosť o miesta vpichov, aby sa zabránilo infekcii. Najmenej týždeň po zákroku by pacient mal neustále nosiť spevňujúcu podprsenku alebo elastickú spodnú bielizeň, aby sa zabránilo migrácii výplne alebo nežiaducemu pohybu materiálu. Odporúča sa najmenej tri dni užívať antibiotiká.

Vedľajšie účinky a možné komplikácie

Tak ako pri každej výplni, aj po aplikovaní Macrolanu sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky. Medzi najčastejšie vedľajšie účinky patrí začervenanie, opuch, svrbenie alebo podliatina. Väčšina týchto vedľajších účinkov spontánne odznie v priebehu dvoch týždňov.

Medzi ďalšie komplikácie patrí infekcia v mieste vpichu, možné vytvorenie abscesu, fistula s únikom produktu, migrácia na iné miesto, hmatateľná a viditeľná nerovnosť alebo hrčky, zmrštenie do puzdra s deformáciou a predčasnou absorpciou (v priebehu šiestich mesiacov od aplikácie). Približne u 12 % pacientov sa vyskytujú hrčky, u 30 % zmrštenie do puzdra a u 25 % pobolievanie rany. Medzi najčastejšie komplikácie pri skrášľovaní poprsia patria zapuzdrené hrčky, fibróza prsnej žľazy a infekcia. Všeobecná miera výskytu komplikácií sa odhaduje na 25 až 30 %. Vyskytol sa prípad, kedy zväčšovanie poprsia pomocou Macrolanu spôsobilo pneumotorax – prepichnutie hrudnej steny, v dôsledku čoho došlo k nahromadeniu vzduchu v oblasti pohrudnice a k následnému zlyhaniu pľúc.

Hoci neexistuje žiadny dôkaz, ktorý by potvrdzoval negatívne účinky Macrolanu na prsnú žľazu, neodporúča sa ženám s vysokorizikovým parenchýmovým obrazom, anamnézou s rakovinou prsníka, nevysvetleným ohniskovým procesom v oblasti prsníkov alebo dokonca väčšími nezhubnými nádormi. Pred aplikovaním Macrolanu by ženy mali podstúpiť vyšetrenie na mamografe, aby sa vylúčila možnosť patologického procesu v prsníkoch.

Zväčšenie poprsia a zadku pomocou Macrolanu

Zväčšenie poprsia a zadku pomocou Macrolanu je technicky jednoduché, vyskytuje sa však čoraz viac námietok voči jeho používaniu. Z pohľadu klientov je okrem sťažností vyplývajúcich z komplikácií najvýraznejšou príčinou vedúcou k nespokojnosti cena zákroku. Je porovnateľná s cenou štandardného zväčšenia poprsia alebo zadku pomocou silikónových implantátov, účinok je však len dočasný. Okrem toho sa nie vždy podarí dosiahnuť dobu trvania 12 mesiacov, ako to tvrdí výrobca, a produkt sa často absorbuje skôr.

Spoločné sťažnosti klientov a lekárov sa týkajú vysokého výskytu komplikácií, ktoré sa ťažko riešia a ich liečba trvá dlho. Odborníci na mamografiu vyjadrili jasné námietky voči používaniu Macrolanu pri zväčšovaní prsníkov. Okrem tieňov vytváraných zapuzdreným materiálom dochádza k výrazným zmenám v parenchýme prsníka, ktoré zabraňujú adekvátnemu vyhodnoteniu stavu prsných žliaz. Odborníci majú oprávnené obavy, že by mohlo dochádzať k prehliadaniu patologických nálezov.

Ďalšie námietky sa týkajú dosiaľ nepreskúmaného vplyvu a oneskorených účinkov aplikovania veľkých množstiev kyseliny hyalurónovej na telo. Z týchto dôvodov je vo Francúzsku a vo Veľkej Británii od roku 2012 zakázané používanie Macrolanu pri zväčšovaní prsníkov. V ďalších krajinách varuje pred používaním tohto produktu čoraz viac plastických chirurgov.

Aktualizované: 22.07.2013

Ste odborníkom pre tento výkon? Staňte sa autorom popisu tohoto zákroku! Návštevníci portálu hľadajúci tento výkon Vás uvidia ako autora textu, odborníka pre túto oblasť. Pacienti sa s dôverou obracajú s konzultáciou skôr na lekára, ktorého vnímajú ako experta práve na problém, ktorý ich trápi. Chcete sa stať autorom? Kontaktujte nás ešte dnes! Ukážka a podmienky účasti na autorských textoch.
Odborníci vo vašom okolí   
Zákroky, na ktoré sa chystajú ostatní.