Otoplastika

Stojí to za to
96%
Stojí to za to
Na základe 91 príbehov
Priemerná cena
504 €
Priemerná cena
Podľa 82 odborníkov
 • Celková anestézia alebo sedácia
 • Nevyžaduje hospitalizáciu
 • 1-3 hodiny zákroku
 • 7-10 dní kľudového režimu
 • Okamžité výsledky
 • Trvalé výsledky

Čo je otoplastika?

Otoplastika, aurikuloplastika alebo plastika ušníc je zákrok plastickej chirurgie, ktorý zvyčajne zahŕňa úpravu polohy a veľkosti ušníc. Najčastejším zákrokom je zmenšenie uhla medzi ušnicami a hlavou, t. j. korekcia odstávajúcich uší; na druhom mieste je modelácia uší: zmena tvaru alebo ich zmenšenie. Menej často sa vykonáva korekcia nevyvinutej chrupkovej plastiky alebo prepadnutého ucha.

Odstávajúce uši sú vrodenou chybou, ktorej najčastejšou príčinou je prerastanie ušnej chrupavky alebo nevyvinutá ušná chrupavka (lat. antihelix). Niekedy sa môže vyskytnúť kombinácia oboch deformácií alebo môžu byť uši odstávajúce a zároveň príliš veľké. V týchto prípadoch bude potrebná korekcia odstávajúcich uší v kombinácii s modelujúcou plastickou operáciou.

Plastická operácia uší umožňuje korigovať odstávajúce ušnice: vďaka nej uši priliehajú k hlave. Umožňuje tiež formovať chrupavku, ktorá sa často nevyvinula správne. V prípade potreby môže špecialista zlepšiť aj tvar ušných lalôčikov, vzhľad vonkajšieho ušného lalôčika (mušle) alebo jeho veľkosť. V porovnaní s inými zákrokmi plastickej chirurgie je korekcia odstávajúcich uší menej zaťažujúca.

Ako zistím, či som vhodný kandidát na otoplastiku?

Pre koho je zákrok otoplastika určený

Pre koho je zákrok otoplastika určený?

Zákrok je určený ako pre deti, dospievajúcich aj dospelých. Zákrok je pomerne nenáročný, nie je určená žiadna kontraindikácia, pravdaže okrem vážnych zdravotných diagnóz, ktoré by bránili operačnému výkonu.

U detí je odporúčaná veková hranica otoplastiky od 5 - 6 rokov. Veková hranica je určená s prihliadnutím na dieťa. V predškolskom a školskom veku je menej zaťažujúca celková anestézia než v nižšom veku, tiež sa už u dieťaťa úspešne robí psychická príprava pred zákrokom a dieťa dokáže lepšie spolupracovať s lekárom aj rodičmi. Po zákroku si lepšie uvedomuje to, že musí nosiť bandáž a čelenku. Vyžaduje si to istú dávku disciplíny aj od dieťaťa a správne vedenie rodičmi. 

Niektorí odborníci tiež odporúčajú vykonať zákrok v detstve, pred nástupom dieťaťa do školy, aby dieťa ochránili pred poznámkami rovesníkov a komplexmi. Zákrok možno vykonať aj v zrelšom veku, ale nervové zakončenia u dospelých sú vyvinutejšie, takže zákrok je pre nich bolestivejší.

Rodičia by nemali na svoje dieťa vyvíjať nátlak v súvislosti s operáciou, ale mali by pozorovať jeho správanie a postoj k ušiam. Deti, ktoré sa stretli s nepríjemnými poznámkami od svojich rovesníkov, samy signalizujú problém a prejavia o operáciu záujem. Takíto mladí pacienti najlepšie znášajú ťažkosti operácie a zotavovania a budú s výsledkami najviac spokojní.

Výber lekára

Fotografie pred a po otoplastike

Fotografie pred a po otoplastike u MUDr. Andreja Divoka

Korekcia uší je chirurgický zákrok, a preto ho môže vykonať len chirurg. Slovenská lekárska komora je orgán zodpovedný za vedenie oficiálneho centrálneho registra lekárov, v ktorom si môžete overiť, či má lekár špecializáciu v plastickej (alebo všeobecnej) chirurgii. Stačí si v Registri lekárov SLK meno daného lekára vyhľadať.

Otoplastika je chirurgický zákrok, preto venujte čas výberu správneho špecialistu a kliniky. Tu nájdete informácie o tom, čo môžete urobiť, aby ste sa zverili do najlepších možných rúk:

 • navštívte kliniku alebo ordináciu, ktorú ste si vybrali, dopredu a presvedčte sa sami o atmosfére, či miesto spĺňa vaše očakávania a o hygienickom stave zariadenia;
 • počas návštevy si vyžiadajte informácie o liečbe, klinike a jej vybavení;
 • kontaktujte viacero špecialistov alebo kliník, aby ste si vybrali najlepšiu ponuku a špecialistu, ktorý vzbudzuje najväčšiu dôveru;
 • uistite sa, že lekár má príslušné vzdelanie;
 • vyberte si skúseného chirurga;
 • prečítajte si recenzie o vybranom chirurgovi, vyhľadajte fotografie pacientov pred a po zákroku.

Bibliografia

Kennedy, K. L., & Katrib, Z. (2019). Otoplasty [online]. Dostupné na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/b... [Dátum: 28. 9. 2022]

Mayo Clinic. (9. august 2022). Otoplasty [online]. Dostupné na: https://www.mayoclinic.org/tes... [Dátum: 28. 9. 2022]

Selladi-Schulman, J. (26. február 2020). All About Otoplasty (Cosmetic Ear Surgery). Healthline. Dostupné na: https://www.healthline.com/hea...  [Dátum: 28. 9. 2022]

"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."
Zobraziť lekárov