Overil/a:
Je zakladateľom súkromnej kliniky estetickej chirurgie a laserového centra ESSUR Clinic. Pracuje s najmodernejšími a najkvalitnejšími lasermi a jeho špecializáciou sú najmä estetické laserové zákroky.
Aktualizácia: 6. 5. 2022

Navigácia

  • Čo je otoplastika?
  • Pre koho je zákrok otoplastika určený
  • Príprava na zákrok odstránenie odstávajucich uší
  • Priebeh a hojenie zákroku otoplastika
  • Pooperačná starostlivosť otoplastika
  • Hygiena a ošetrenie po plastickej operácií uší
  • Viditeľné jazvy po plastickej operácií uší?
  • Výsledok operácie otoplastika, viditeľný ihneď a trvalý
  • Preplatenie zákroku otoplastika poisťovňou
  • Zhrnutie otoplastika

Čo je otoplastika?

Otoplastika, alebo aurikuloplastika je názov chirurgického zákroku pri ktorom sa vykoná operačne korekcia odstávajúcich ušníc, prípadne korekcia jednej odstávajúcej ušnice. Je možné okrem odstávajúcich ušníc upraviť aj vrodené alebo získané deformity ušnice.

Pre koho je zákrok otoplastika určený

Pre koho je zákrok otoplastika určený

Pre koho je zákrok otoplastika určený

Zákrok je určený ako pre deti, dospievajúcich aj dospelých. Zákrok je pomerne nenáročný, nie je určená žiadna kontraindikácia, pravdaže okrem vážnych zdravotných diagnóz, ktoré by bránili operačnému výkonu.

U detí je odporúčaná veková hranica otoplastiky od 5-6 rokov. Veková hranica je určená s prihliadnutím na dieťa. V predškolskom a školskom veku je menej zaťažujúca celková anestézia než v nižšom veku, tiež sa už u dieťaťa úspešne robí psychická príprava pred zákrokom a dieťa dokáže lepšie spolupracovať s lekárom aj rodičmi. Po zákroku si lepšie uvedomuje to, že musí nosiť bandáž a čelenku. Vyžaduje si to istú dávku disciplíny aj od dieťaťa a správne vedenie rodičmi.

Príprava na zákrok odstránenie odstávajucich uší

Príprava na zákrok odstránenie odstávajucich uší

Príprava na zákrok odstránenie odstávajucich uší

Deti: Aj keď samotná otoplastika je pomerne krátky a jednoduchý zákrok, u detí vo veku zhruba do 9-10 rokov sa vykonáva v celkovej anestézii. Je to z dôvodu, že dieťa má strach, je traumatizované lokálnym opichom ucha, nevie vydržať ležať bez pohybu počas zákroku a v tomto veku nedokáže adekvátne spolupracovať s chirurgom počas zákroku. Pred zákrokom musí dieťa absolvovať pediatrické predoperačné vyšetrenie vrátane odberu krvi. Hospitalizácia dieťaťa je zvyčajne dva dni, alebo podľa potreby.

Lokálna anestézia sa robí u väčších detí, zhruba nad 10 rokov ale je to aj otázka posúdenia vyspelosti a psychiky dieťaťa. Diaťa už musí byť schopné komunikovať a spolupracovať s lekárom počas zákroku. V opačnom prípade sa odporúča celková anestézia.

Väčšie deti, dospievajúci a dospelé osoby: Zákrok sa zvyčajne vykonáva v lokálnej anestézii a len výnimočne v celkovej anestézii / napríklad ak má klient panický strach z bolesti/.

Pred zákrokom v celkovej anestézii sú potrebné obery krvi, interné predoperačné vyšetrenie. Pri lokálnej anestézii stačia odbery krvi a vyplnenie dotazníka o zdravotnom stave, alergiách a liekoch, ktoré berie klient.

Priebeh a hojenie zákroku otoplastika

Zákrok v lokálnej anestézii je minimálne zaťažujúci na organizmus. Pred zákrokom sa klientovi pichne premedikácia na uvolnenie sa, aby opadol prípadný stres. Následne, po príprave operačného poľa sa urobí lokálna anestézia.

Najnepríjemnešou časťou je samotný opich ušníc, ktorý klient cíti ale trvá to len krátko. Účinok lokálnej anestézie nastupuje takmer okamžite a výkon je bezbolestný. Rez sa vedie za uchom kde je ohyb kože. Chirurg operáciu prevedie zhruba do hodiny, pravdaže to závisí aj od spolupráce s klientom. Ak je pokojný a nie je komplikovanejší nález, tak sa operácia dá časovo vykonať aj pod hodinu.

Na záver sa rana šije vstrebateľnými stehmi. Po prevedení zákroku sa naloží na uši a hlavu bandáž, ktorá robí kompresiu a ochraňuje uši pred fyzickým kontaktom a zabezpečuje hygienu. Klient môže odísť domov asi po 1-2 hodinách po zákroku v sprievode inej osoby. Nesmie však šoférovať. Bandáž nechávame založenú až do kontroly, ktorá je zhruba 7 dní po zákroku.

Zákrok v celkovej anestézii prebieha obdobne ako pri lokálnej anestézii, len miesto lokálneho opichu sa prevedie celková anestézia. Zákrok trvá tiež zhruba hodinu, len treba pripočítať navyše čas pre prevedenie celkovej anestézie /uspatie a prebratie klieta/. Po celkovej anestézii sa klient prepúšťa do domáceho ošetrenia na druhý deň po zákroku.

Pooperačná starostlivosť otoplastika

Po zákroku môže byť prvých 24 hodín bolestivých, ale dá sa to zvládnuť bežnými analgetikami. Klienti bolesť popisujú ako zvládnuteľnú a po analgetikách len miernu. Bolesť ustupuje po 1. dni. Je potrebný kľudový režim, aby mohlo prebiehať správne hojenie bez krvácania. Po týždni sa pri kontrole bandáž zloží, skontroluje hojenie. Dôležité je, aby sa nasledujúce dni dodržiavala hygiena. Po zložení bandáže, asi po 7-8 dňoch sa môžu umyť vlasy.

Hygiena a ošetrenie po plastickej operácií uší

Za uchom je dôležité dodržiavať hygienu, čo znamená udržiavať za uchom sucho. Ráno a večer, alebo aj počas dňa si za uchom pretierať suchou vatičkou. Po zložení bandáže sa môžu robiť repíkové obklady, ale len tak, aby koža neostala rozmočená. Následne poutierať vatičkou za uchom aby ostalo v suchu. Podstatné pri pooperačnej hygiene je, aby miesto za uchom bolo suché a čisté.
Ďalšia starostlivosť a návrat k bežnému životu

Dva týždne po zákroku je dôležité, aby sa nosila čelenka, ktorá vyvíja čiastočný tlak na ušnice a chráni ich. Po zhruba dvoch týždňoch sa doporučuje ešte nosenie čelenky asi dva mesiace najmä na spanie a pri fyzickej aktivite a športe. Je to z dôvodu, aby nedošlo nechtiac k úkonu, ktorý by viedol k poškodeniu krehkej ušnice a následne k jej odskočeniu. Šport sa odporúča až po uplynutí zhruba 2-3 týždňov a aj to s čelenkou na ochranu ušníc. Do práce je možný návrať zhruba po týždni.

Viditeľné jazvy po plastickej operácií uší?

Miesto rezu, jazva je zahojená zhruba po týždni no ešte je citlivá a musí dozrieť. Preto treba na jazvu dávať pozor najmä pri fyzickej námahe. Pokým sa po zákroku dodržiava pooperačný režim a hojenie je per primam, čiže bez komplikácií, tak jazva je minimálne viditeľná. Rez je vedený zo zadu , kde je ohyb kože takže jazvyčku nevidno. Prípadný opuch a začervenanie je len dočasné a správnym ošetrovaním vymizne pomerne rýchlo.

Výsledok operácie otoplastika, viditeľný ihneď a trvalý

Výsledný efekt po otoplastike je viditeľný okamžite a trvalý, pokým sa dodržií pooperačná starostlivosť. Avšak aj po dobu nasledujúcich týždňov prebieha hojenie. Preto je dôležité nosiť čelenku a dávať veľký pozor, aby sa do ušníc neudrelo, nezaležali sa a pod. Pri nešetrnom zaobchádzaní sa môže stať, že ušnica odskočí. Potom je nutné na odskočenom uchu zákrok opakovať. U detí je tiež efekt trvalý aj keď ešte prebieha rast tela.

Preplatenie zákroku otoplastika poisťovňou

Otoplastiku u detí prepláca zdravotná poisťovňa. Podmienkou však je doporučenie psychológa pre zákorok. V ostatných prípadoch a u dospelých osôb je to považované za estetický výkon a teda si hradia klienti zákrok z vlastných finančných zdrojov.

Zhrnutie otoplastika

Otoplastika má možnosť nie len upraviť a odstrániť odstávajúce uši ale je možné s jej pomocou vykonať korekciu tvaru ucha a ušného lalôčku.

Zákrok odstránenia odstávajúcich uší je pomerne nenáročný s veľmi dobrým a trvácnym efektom. Klienti sú po perácií šťastní, pretože často krát sú dlhodobo zažívajú strest z odstávajúcich uší a otoplastikou si svoj problém vyriešia pri správnej starostlivosti navždy.

"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."