Navigácia

 • Čo je to plastická operácia nosa (rhinoplastika)?
 • Operácia nosa
 • Anestézia
 • Priebeh operácie nosa (rhinoplastiky)
 • Ste vhodným kandidátom pre plastickú operáciu nosa – rhinoplastiku?
 • Pred korekciou nosa
 • Po plastickej operácii nosa
 • Komplikácie pri korekcii nosa
 • Ako si vybrať kvalitného chirurga?
 • Financovanie plastiky nosa
 • Ako dlho vydrží výsledok plastickej operácie nosa (rhinoplastiky)?

Čo je to plastická operácia nosa (rhinoplastika)?

Plastická operácia nosa, alebo rhinoplastika, je jedna z najčastejších, ale zároveň tiež technicky najťažších zákrokov plastickej chirurgie. Môžu ju podstúpiť ľudia každého veku, ako náhle je vývoj nosa ukončený. Pomocou operácie môžete dosiahnuť zmenšenie alebo zväčšenie veľkosti nosa, môže byť upravený tvar špičky alebo nosnej prepážky, či úzke rozpätie nosných dierok. Plastický chirurg môže nos skrátiť, alebo ho predĺžiť, ale najčastejšie sa jedná o komplexnú operáciu upravujúcu nosnú asymetriu. Priebeh operácie nosa sa rôzni podľa typu operácie

Operácia nosa

Operácia nosa

Operácia nosa

Typy operácie nosa

 • Operácia uzatvorenou metódou
 • Operácia otvorenou metódou
 • Sekundárna rhinoplastika

Uzatvorená metóda:

Rhinoplastiky môžu byť spravené vnútorným rezom, jazvy v tomto prípade sú vo vnútri nosa a nie sú preto vidieť.

Otvorená metóda:

Druhým typom operácie nosa je operácia otvorená. Chirurg vedie rez naprieč nosnou prepážkou. Rez nie je rovný, ale v tvare písmena W. Jazva je viditeľná, ale býva veľmi nepatrná.

Výhody, kontra nevýhody otvorenej metódy

Dokonalejší prístup a jednoduchšia modelácia často vedie k výberu tejto metódy. Ak je nutné vložiť augmentáciu (doplnenie tkaniva), je to tiež indikácia k použitiu otvorenej metódy. Jedna z nevýhod je dlhšie pretrvávajúci opuch a viditeľná jazva. Použitie tejto metódy je veľmi diskutované a lekári ju volia hlavne pri reoperačných výkonoch.

 • Operácia mäkkej časti nosa
 • Operácia tvrdej časti nosa
 • Septoplastika

Nos je tvorený z chrupavkovej a kostenej časti. Ak operatér upravuje iba tvar chrupaviek a kože v okolí, jedná sa o operáciu mäkkej časti nosa.

Operácia mäkkej časti nosa

Bočná stena nosa je tvorená kosťou nosnou, bočnou chrupavkou a krídlovou chrupavkou. Rezy pod chrupavkami, medzi chrupavkami a do chrupaviek patria medzi základné rezy v operatíve mäkkého nosa.

Operácia tvrdej časti nosa

Operácia tvrdej časti nosa je spojená so zásahom do kostených štruktúr. Zvláštne postavenie má takzvaná septoplastika, pri ktorej sa upravuje iba nosná prepážka a okrem plastickej chirurgie sa dá táto operácia podstúpiť aj na ORL (ušné – nosné - krčné).

Chirurg tiež rozhoduje, či operáciu nosa spraví v spojení s iným plastickým zákrokom. Väčšinou sa však neodporúča vykonávať dve plastické operácie v oblasti tváre v rovnakom čase, pretože táto časť ľudského tela je veľmi náchylná na opuchy a mohlo by to znamenať neskoršie komplikácie.

Operácia špičky nosa: Je to jeden z najnáročnejších výkonov pri rhinoplastike.

 • Ak je naším zámerom znížiť výšku špičky nosa, odstránime strednú časť krídlových chrupaviek.
 • Široké rozpätie nozdier sa rieši odstránením bočnej časti krídlovej chrupavky.
 • Ak sú nozdry príliš vypuklé, je možné drobnými výrezmi a zošitím vymodelovať ich správne zakrivenie.
 • Použiteľné sú tiež štepy z chrupaviek na doplnenie chýbajúcich častí.
 • Zvýšenie špičky nosa docieli chirurg zošitím dvoch krídlových chrupaviek.

Operácia širokého nosa: Ak je nos širší už od koreňa, tak jedinou možnou technikou je vyseknutie časti kosti zo stredu nosného hrotu.

Operácia hrboľa na nose (gibus): Najskôr sa chirurg snaží uvoľniť kožu na chrbte nosa a sliznicu od kosteného základu. Použije k tomu niektorý z prístupových rezov, ako sú: rez pod chrupavkou krídla nosa, alebo naprieč nosnou prepážkou. Potom sa vo vnútri nosnej dutiny vedie rez nad krídlovou chrupavkou a týmto prístupom sa chirurg dostane medzi kožu a chrbát nosa. Dlátkom odseká hrboľ na nose. V niektorých prípadoch sa používa odseknuté tkanivo k remodelácii chrbta nosa. Potom je nutné tkanivový implantát zaistiť pred jeho posunutím, napríklad špeciálnym lepidlom, mikrošróbikom, alebo stehom. Niekedy však stačí ako prevencia dislokácie iba vonkajšia sadra. Pri menších nerovnostiach je možné kosť iba zbrúsiť.

Septoplastika: Podľa prístupovej cesty sa dá operovať otvorenou metódou, alebo uzatvorenou metódou. Septoplastika je komplikovaný výkon. Jedna z techník je nalomenie kostenej časti nosnej prepážky a jej fixácia (tamponádou, alebo inými pomôckami) v správnej polohe. Menej často sa používa vypreparovanie chrupavky, jej tvarovanie mimo ľudský nos a potom následná implantácia. Najjednoduchšia technika je technika drobných nárezov, ktoré chirurgovi pomôžu dobre tamponádou vytvarovať prepážku. Niekedy sa na prepážke vyskytujú výrastky a hrbole, ktoré sa dajú jednoducho odstrániť odseknutím.

Skrátenie nosa a vytočenie špičky dohora: Tento výsledok dosiahneme odstránením klinovitej časti z bočnej steny krídlovej chrupavky.

Operácia pohyblivého nosa pri mimike: Za pohyby nosa sú zodpovedné drobné mimické svaly pripojené na nosné chrupavky. Pohyb nosa je celkom fyziologický, ale v niektorých prípadoch je sval príliš krátky a zapríčiňuje nadmernú pohyblivosť. Tento pohyb eliminujeme porušením miesta, kde sa sval upína. Operáciu vykonávame vnútornou metódou, rezom cez chrupavku nosného krídla. Druhý sval, ťahajúci špičku nosa dole, prerušíme vstupom z dutiny ústnej medzi horným ďasnom a perou.

Ďalší: Bočné vyseknutie kosti slúži k remodelácii a zníženiu nosa. Modelácia prechodu čelo – nosný hrot, sa dá prehĺbiť šikmým vyťatím kosti z bočnej steny nosa. Zníženie nosa je komplexný výkon vyžadujúci vyseknutie časti kosti zo septa (nosnej prepážky) a z bočných strán.

Sekundárna rhinoplastika

Ide o reoperáciu. Tkanivo je zmenené jednou, alebo niekoľkými rhinoplastikami, a preto jeho reoperácia nesie so sebou významné riziká. Jedným z nich je nedostatočné prekrvenie tkaniva. Pravidlo, ktoré plastickí chirurgovia dodržiavajú, je neoperovať skôr, ako za jeden rok po poslednom zásahu. Pri sekundárnej operácii nosa sa snažíme o čo najmenšiu reduktívnu operáciu, pretože tkanivo sa nám bude horšie hojiť. Najčastejšie sa stretávame s takzvaným papagájim nosom, prasačím nosom, nosom v tvare skokanského mostíka, s vpáčeným nosným krídlom, s poklesnutým hrotom nosa.

Papagáji nos: Vzniká zmnožením väziva pri hojacom sa nose.

Riešenie: Odstránenie väziva.

Prasačí nos: Vzniká nadmerným odstránením septa, alebo krídlových chrupaviek.

Riešenie: Použitie transplantátu.

Nos v tvare skokanského mostíka: Vzniká vyťatím väčšej časti nosných kostí.

Riešenie: Ak nám to profil a tvar tváre dovolí, znížime hrot. Ak je deformita veľká, použijeme transplantát.

Vpáčenie nosného krídla: Vzniká zúžením vonkajšieho ramienka krídlovej chrupavky.

Riešenie: Nevyhneme sa transplantátu, najčastejšie z ucha, alebo zo septa.

Poklesnutý hrot: Vzniká podobne ako papagáji nos. Niekedy môže byť spôsobený nešetrným zásahom do štruktúr hrotu.

Riešenie: Je komplikovanejšie než pri papagájom nose.

Anestézia

Operácia nosa sa vo väčšine prípadov vykonáva v celkovej anestézii, môže však byť tiež vykonaná aj v miestnej anestézii, v závislosti na rozsahu zákroku a na tom, čo uprednostňujete vy a váš chirurg. V prípade miestnej anestézie sa nos injekčne znecitlivie a vy nebudete v priebehu zákroku cítiť bolesť, ale aj tak môže byť plastika nosa individuálne menej, či viacej nepríjemná. Pri použití celkovej anestézie budete spať po celú dobu operácie nosa. Obyčajne sa vyžaduje nepiť, nejesť a nefajčiť 6 hodín pred celkovou anestéziou a je pravdepodobné, že zostanete v nemocnici cez noc.

Priebeh operácie nosa

Priebeh operácie nosa (rhinoplastiky)

Priebeh operácie nosa (rhinoplastiky)

Plastika nosa obyčajne zaberie jednu až dve hodiny, aj keď komplikovanejšie zákroky môžu trvať aj dlhšie.

Pri klasickom priebehu plastiky nosa je uvoľnená koža nosa, čiastočne sú odstránené a eventuálne tvarovo upravené hrotové a krídlové chrupavky, odstránený hrboľ na nose a zúžená kostená časť nosa, ak si to situácia vyžaduje. Chirurg je schopný doplniť časť tkaniva tak, aby tvar a požadovaná estetická hodnota boli dokonalé. K doplneniu využíva najčastejšie tkanivo vlastného tela, najlepšie vyhovujú tie, ktoré sa štruktúrou a farbou podobajú vlastnému tkanivu nosa. K náhrade chrupavkovej časti sa používa chrupavka z nosnej prepážky, alebo ucha a výnimočne sa dá použiť chrupavka z rebrového spojenia. Koža v okolí nosa je veľmi tolerantná a strategicky vedené rezy prispievajú k tomu, že výsledok operácie je výborný. Nos je vo svojom výslednom tvare stabilizovaný náplasťovou, alebo sadrovou fixáciou. Do nosných dierok sa vkladá tamponáda, ktorá zamedzí krvácanie. Pacient s tamponádou môže dýchať iba ústami.

Ste vhodným kandidátom pre plastickú operáciu nosa?

Ste vhodným kandidátom pre plastickú operáciu nosa?

Ste vhodným kandidátom pre plastickú operáciu nosa – rhinoplastiku?

Najvhodnejšími kandidátmi plastiky nosa sú ľudia, ktorí vidia operáciu nosa ako spôsob zlepšenia svojho vzhľadu. Ak ste fyzicky zdraví, psychicky stabilní a realistickí vo svojich očakávaniach, môžete byť vhodným kandidátom pre rhinoplastiku. Plastika nosa býva vykonaná za účelom estetického vylepšenia alebo rekonštrukcie, či odstránenia vrodených vád nosa, ako sú rázštepové deformity, alebo dýchacie problémy. Pri plastickej operácii nosa treba zobrať do úvahy aj vek. Operácia nosa by nemala byť vykonaná skôr, ako je dokončený vývoj a rast jedinca. Pri mužoch to býva okolo 18. roku, pri ženách to môže byť skôr, okolo 16. roku života. Horná veková hranica nie je presne stanovená, veľa záleží na kvalite kože, ktorá sa po 35. roku života zhoršuje. Zle sa hojí koža mastná a silne pórovitá. Pacientom so sklonom k výrazným jazvám sa rhinoplastika vôbec neodporúča. Lekár nevykoná operáciu nosa, ak sa u vás, alebo vo vašej rodine vyskytlo krvácavé ochorenie, alebo trombóza (upchanie tepien alebo žíl). Liekmi sa však dá upraviť stav pacienta tak, aby bol schopný operácie. Pri pacientoch s internými problémami sa významné chirurgické zákroky neodporúčajú vôbec.

Pred korekciou nosa

Fotky pred/po (foto: archív lekára)

Pred korekciou nosa

Počas vašej prvej konzultácie vám lekár detailne vysvetlí priebeh operácie nosa, zhodnotí váš konkrétny prípad, prediskutuje s vami možnosti operačného zákroku a vyberie tú metódu korekcie nosa, ktorá je pre vás najvhodnejšia. Táto časť prípravy je veľmi dôležitá. Vy aj lekár by ste mali byť k sebe otvorení a spoločne sa snažiť dohodnúť na konečnom výsledku. V mnohých zariadeniach používajú softwarové modelácie, alebo pracujú s fotografiami, pretože operácia nosa znamená zásah do celkového výrazu tváre a vy by ste mali byť na túto zmenu pripravení. Chirurg musí počítať s individuálnymi proporciami tváre, ktoré vytvárajú celkový profil, preto sú výraznejšie zásahy do tvaru nosa sprevádzané s úpravami dolnej čeľuste a brady.

Pri tvárovej analýze sa skúmajú pomery:

 • Naso – faciálny uhol (prechod čela a chrbta nosa): Pri nulovom uhle má pacient takzvaný grécky profil.
 • Chrbát nosa: Sledujeme jeho plynulosť a súmernosť. Mužský nos má chrbát nosa rovný, ľahko vyklenutý do hora. U ženského nosa je vyklenutie opačné.
 • Šírka koreňa nosa: Ideálna je šírka o 2 – 4 mm menšia ako šírka nosných krídiel.
 • Posúdenie špičky nosa: Základným parametrom je súmernosť nozdier, ich mohutnosť a typ kože. Ďalším sledovaným znakom je veľkosť špičky v porovnaní s koreňom. Hodnotí sa prechod hrotu do špičky nosa, ten by mal byť plynulý.
 • Naso – labiálny uhol (prechod nosa k hornej pere): V tomto uhle sú viditeľné rozdiely medzi mužským a ženským nosom. Mužské nosy majú tento uhol od 90° - 100° a pre ženské nosy je charakteristický uhol 100°- 110°.
 • Osa nosa
 • Kvalita kože
 • Funkcia nosa: Dýchanie, čuch, rezonancia nosa. Nos tiež slúži ako elastický nárazník.

Určite lekára informujte, ak ste v minulosti podstúpili niektorú z operácií nosa, alebo ste niekedy utrpeli poranenie nosa, dokonca aj keď to bolo pred mnohými rokmi. Lekára tiež musíte informovať, ak trpíte dýchacími problémami. Predpokladá sa, že neprekonáte akútne ochorenie v bezprostrednom období pred plánovanou operáciou (viróza, nachladnutie atď.). Akékoľvek ochorenie oznámte lekárovi. Pošlú vás na interné predoperačné vyšetrenie. Ak užívate warfarin, aspirín, alebo iné lieky proti zápalom, mali by ste ich vysadiť minimálne týždeň pred operáciou. Samozrejme sa poraďte s lekárom, ktorý vám tieto lieky predpisuje, či ich máte nahradiť inými, ktoré pri rhinoplastike nebudú výkon komplikovať. Mali by ste obmedziť fajčenie minimálne na 2 týždne pred operáciou nosa a na obdobie rekonvalescencie. V rámci príprav na plastiku nosa si zaistite niekoho, kto vás odvezie domov po operácii a kým to budete potrebovať, tak vám aj vypomôže.

Pred po fotky

Fotky pred/po (foto: archív lekára)

Po plastickej operácii nosa

Ihneď po operácii vám bude na nos priložená malá sadrová dlaha s účelom jeho stabilizácie. Odstraňuje sa individuálne, v priemere po 7 až 14 dňoch, v závislosti na type zákroku, zhruba ešte mesiac si ju pacient nasadzuje na noc. Prvú noc trávi pacient v zdravotníckom zariadení. Tretí až štvrtý deň sa dostaví na previazanie rany a odstránenie tamponády. Ak boli počas operácie nosa použité nevstrebávateľné stehy, sú odstránené 7. – 9. deň po operácii. Počas prvých dní po plastike nosa počítajte s väčšími či menšími opuchmi tváre, hlavne v oblasti očných viečok. Tieto opuchy sa väčšinou zhoršujú pri prudkých výkyvoch teploty. Často sa tiež objavujú krvné podliatiny. To všetko sa dá veľmi rýchlo upraviť pomocou obkladov a ochladzovaním. Menšie opuchy však môžete ešte pozorovať aj počas obdobia týždňov až mesiacov. Tiež môžete mať ešte dlhšiu dobu pocit upchaného nosa, čo je spôsobené opuchom nosnej sliznice. Neodporúča sa smrkať po dobu asi jedného týždňa. Pacienti si väčšinou na výraznejšie bolesti nesťažujú a sami urýchľujú proces hojenia tlakovými masážami, ktoré pôsobia ako prevencia pred komplikáciami. Správny postup tlakovej masáže vám vysvetlí váš lekár po operácii. Všeobecne sa dá povedať, že tlakové masáže sa vykonávajú trikrát denne. Pacient tlačí na operovaný nos 30 sekúnd a tlak na každé miesto opakuje 10 krát. Model masáži sa volí pre pacientov individuálne, vzhľadom k typu operácie nosa, ktorú prekonali. Väčšina klientov po plastickej operácii nosa je schopná vrátiť sa do zamestnania po odstránení sadry, teda asi po dvoch týždňoch. Výrazná fyzická záťaž sa neodporúča po dobu asi troch týždňov. Obzvlášť nebezpečné sú loptové športy, pri ktorých hrozí poranenie nosa. Nakoľko sa operovaný nos formuje a svoj stabilný tvar dosahuje až po roku od operácie, je dobré loptové hry, box a iné bojové športy presunúť až na dobu, kedy je nos pevne sformovaný. V lete by sa pacient nemal opaľovať minimálne tri mesiace po operácii nosa, pretože hrozí neprirodzená pigmentácia opraveného nosa. V zime je nos náchylnejší k omrznutiu. V niektorých zdravotníckych zariadeniach využívajú doplnky ku strave (nutrimax, wobenzym), alebo biostimulačné lasery k zmierneniu opuchov a k rýchlejšiemu hojeniu modrín.

Komplikácie pri korekcii nosa

Komplikácie pri korekcii nosa

Komplikácie pri korekcii nosa

Závažné komplikácie nie sú našťastie pri tejto operácii časté, ale z tých menej závažných môžeme spomenúť zmenu farby nosa, popraskanie drobných cievok, pomalé hojenie rany a bolesť hlavy. Niektorí pacienti po operácii nosa popisujú drobné asymetrie, ktoré sa však v priebehu rekonvalescencie upravia.

Klient by mal počítať aj s týmito závažnejšími komplikáciami, ako je krvácanie, tvorba keloidných jaziev (viditeľné zjazvenie tkaniva, pri ktorom je jazva tuhá, nerozmasírovateľná). Nebezpečné sú aj infekcie a znecitlivenie v okolí nosa (to však môže byť iba dočasné). Občas si pacienti sťažujú na problémy s dýchaním, ktoré sú spôsobené nepriechodnosťou nosných dierok, alebo na chronickú bolesť. Nie príliš časté je poranenie vnútro lebečných štruktúr, vrátane oka.

Fotky pred/po

Fotky pred/po (foto: archív lekára)

Ako si vybrať kvalitného chirurga?

Voľbe kvalitného chirurgického zariadenia a chirurga, ktorému dôverujete, venujte dostatok času. Neriaďte sa cenou, pretože ani v tom najdrahšom a najznámejšom zariadení nemáte istotu, že si s lekárom budete rozumieť a budete schopní mu vysvetliť svoje predstavy. Naopak, pri zariadeniach, ktoré sú až rádovo lacnejšie ako ostatné, hrozí nebezpečenstvo, že za túto cenu nedostanete celkovú starostlivosť, ktorú si váš zákrok vyžaduje. Zistite si, kde vo vašom okolí alebo mieste, ktoré je pre vás relatívne dostupné, sa operácie nosa vykonávajú. Dohovorte si konzultáciu v dvoch, alebo troch týchto zariadeniach. Týmto zistíte, ako sa jednotlivé zariadenia líšia a z vlastného pohľadu môžete posúdiť profesionalitu lekára a spôsob, ako sa vám s ním komunikuje. Celkové náklady sa vám nepatrne zvýšia, ale cena vstupnej konzultácie sa pohybuje približne od 10 do 34 EUR, a to nie je zďaleka taká investícia. Nebojte sa spýtať lekára, akú má kvalifikáciu. Vyberte si chirurga, ktorý má odbornú spôsobilosť v odbore plastickej chirurgie a má niekoľkoročné skúsenosti s rhinoplastikou. Kľudne sa opýtajte, ako často nosy operuje a nechajte si ukázať nejaké ukážkové fotografie.

Financovanie plastiky nosa

V niektorých prípadoch je rhinoplastika indikovaná a je teda hradená zo zdravotného poistenia. Pacient má nárok na hradenú rhinoplastiku, ak ju absolvuje po úraze, alebo má vrodenú deformitu, ako je rázštep nosa a horného podnebia, alebo ak trpí problémami s dýchaním, ktoré sú spôsobené nesymetrickým postavením nosnej prepážky. Vo všetkých týchto prípadoch prepláca operáciu nosa zdravotná poisťovňa. Jediný problém by mohol nastať v prípade, že vami vybrané zariadenie nemá s vašou poisťovňou uzatvorenú zmluvu. Často sa tiež septoplastika vykonáva v ordináciách ORL lekára. V prípade, že pacient vyžaduje septoplastiku a zároveň kozmetickú operáciu nosa, je dobré, aby navštívil zariadenie, kde ORL lekár spolupracuje s odborníkom z plastickej chirurgie.

Ako dlho vydrží výsledok plastickej operácie nosa (rhinoplastiky)?

Výsledok plastiky nosa je trvalý. Je si však nutné uvedomiť, že ku stabilizácii dochádza zhruba až po roku od operácie.

"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."