Rhinoplastika

Stojí to za to
92%
Stojí to za to
Na základe 242 príbehov
Priemerná cena
1.393 €
Priemerná cena
Podľa 58 odborníkov
 • Celková anestézia
 • 1 deň
 • 1-3 hodiny zákroku
 • 1-7 dní kľudového režimu
 • Výsledky viditeľné po jednom mesiaci
 • Trvalé výsledky

Čo je plastická operácia nosa (rhinoplastika)?

Plastická operácia nosa, alebo rhinoplastika, je jeden z najčastejších, ale zároveň tiež technicky najťažších zákrokov plastickej chirurgie. Môžu ju podstúpiť ľudia každého veku, akonáhle je vývoj nosa ukončený, prakticky po 18 roku života. Pomocou operácie môžete dosiahnuť zmenšenie alebo zväčšenie veľkosti nosa, môže byť upravený tvar špičky alebo nosnej prepážky, či úzke rozpätie nosných dierok. Plastický chirurg môže nos skrátiť, alebo ho predĺžiť, ale najčastejšie sa jedná o komplexnú operáciu upravujúcu nosnú asymetriu. Priebeh operácie nosa sa rôzni podľa typu operácie.

Typy operácia nosa

Operácia nosa

Operácia nosa

Typy operácie nosa podľa zvolenej metódy

  • Zatvorená metóda

   Korekcia nosa uzatvorenou metódou rhinoplastiky môže byť spravená vnútorným rezom, jazvy sú v tomto prípade vo vnútri nosa a nie viditeľné.
  • Otvorená metóda
   Druhým typom operácie nosa je operácia otvorená. Chirurg vedie rez naprieč nosnou prepážkou. Rez nie je rovný, ale v tvare písmena W. Jazva je viditeľná, ale býva veľmi nepatrná.

   Výhody a nevýhody otvorenej metódy
   Dokonalejší prístup a jednoduchšia modelácia často vedie k výberu tejto metódy. Ak je nutná augmentácia (doplnenie tkaniva), je to tiež indikácia k použitiu otvorenej metódy. Jedna z nevýhod je dlhšie pretrvávajúci opuch a viditeľná jazva. Použitie tejto metódy je veľmi diskutované a lekári ju volia hlavne pri riešení komplikovaných nosov alebo pri reoperáciach.
  • Sekundárna rhinoplastika
   Ide o reoperáciu. Tkanivo je zmenené jednou, alebo niekoľkými rhinoplastikami, a preto jeho reoperácia nesie so sebou významné riziká. Jedným z nich je nedostatočné prekrvenie tkaniva. Pravidlo, ktoré plastickí chirurgovia dodržiavajú, je neoperovať skôr, ako za jeden rok po poslednom zásahu. Pri sekundárnej operácii nosa sa snažíme o čo najmenšiu reduktívnu operáciu, pretože tkanivo sa nám bude horšie hojiť. Najčastejšie sa stretávame s takzvaným “papagájovým” nosom, prasačím nosom, nosom v tvare skokanského mostíka, s vpáčeným nosným krídlom, s poklesnutým hrotom nosa.

   Papagájový nos: Vzniká zmnožením väziva pri hojacom sa nose. 

       Riešenie: Odstránenie väziva.

       Prasačí nos: Vzniká nadmerným odstránením septa, alebo krídlových chrupaviek.
       Riešenie: Použitie transplantátu.

       Nos v tvare skokanského mostíka: Vzniká vyťatím väčšej časti nosných kostí.
       Riešenie: Ak nám to profil a tvar tváre dovolí, znížime hrot. Ak je deformita veľká, použijeme transplantát.

       Vpáčenie nosného krídla: Vzniká zúžením vonkajšieho ramienka krídlovej chrupavky.
       Riešenie: Nevyhneme sa transplantátu, najčastejšie z ucha, alebo zo septa.

  Poklesnutý hrot: Vzniká podobne ako papagájový nos. Niekedy môže byť spôsobený nešetrným zásahom do štruktúr hrotu.
  Riešenie: Je komplikovanejšie než pri papagájom nose.

  Typy operácie nosa podľa operovanej časti nosa

   Nos je tvorený z chrupavkovej a kostenej časti. Ak operatér upravuje iba tvar chrupaviek a kože v okolí, jedná sa o operáciu mäkkej časti nosa.

   • Operácia mäkkej časti nosa
    Bočná stena nosa je tvorená kosťou nosnou, bočnou chrupavkou a krídlovou chrupavkou. Rezy pod chrupavkami, medzi chrupavkami a do chrupaviek patria medzi základné rezy v operatíve mäkkého nosa.
   • Operácia tvrdej časti nosa
    Operácia tvrdej časti nosa je spojená so zásahom do kostených štruktúr. Zvláštne postavenie má takzvaná septoplastika, pri ktorej sa upravuje iba nosná prepážka a okrem plastickej chirurgie sa dá táto operácia podstúpiť aj na ORL (ušné – nosovo- krčné).
    Chirurg tiež rozhoduje, či operáciu nosa  vykoná spraví v spojení s iným plastickým zákrokom. Väčšinou sa však neodporúča vykonávať dve plastické operácie v oblasti tváre v rovnakom čase, pretože táto časť ľudského tela je veľmi náchylná na opuchy a mohlo by to znamenať neskoršie komplikácie

   Aké problémy rhinoplastika rieši?

   Problémy, ktoré rhinoplastika rieši

   Rhinoplastikou sa dajú vyriešiť rôzne nedokonalosti

   Operácia špičky nosa: Je to jeden z najnáročnejších výkonov pri rhinoplastike.

   • Ak je naším zámerom znížiť výšku špičky nosa, odstránime strednú časť krídlových chrupaviek.
   • Široké rozpätie nozdier sa rieši odstránením bočnej časti krídlovej chrupavky.
   • Ak sú nozdry príliš vypuklé, je možné drobnými výrezmi a zošitím vymodelovať ich správne zakrivenie.
   • Použiteľné sú tiež štepy z chrupaviek na doplnenie chýbajúcich častí.
   • Zvýšenie špičky nosa docieli chirurg zošitím dvoch krídlových chrupaviek.

   Operácia širokého nosa: Ak je nos širší už od koreňa, tak jedinou možnou technikou je vyseknutie časti kosti zo stredu nosného hrotu.

   Operácia nosového hrbu (gibus): Najskôr sa chirurg snaží uvoľniť kožu na chrbte nosa a sliznicu od kosteného základu. Použije k tomu niektorý z prístupových rezov, ako sú: rez pod chrupavkou krídla nosa, alebo naprieč nosnou prepážkou. Potom sa vo vnútri nosnej dutiny vedie rez nad krídlovou chrupavkou a týmto prístupom sa chirurg dostane medzi kožu a chrbát nosa. Dlátkom odsekne hrboľ na nose. V niektorých prípadoch sa používa odseknuté tkanivo k remodelácii chrbta nosa. Potom je nutné tkanivový implantát zaistiť pred jeho posunutím, napríklad špeciálnym lepidlom, mikrošróbikom, alebo stehom. Niekedy však stačí ako prevencia dislokácie iba vonkajšia dlaha. Pri menších nerovnostiach je možné kosť iba zbrúsiť.

   Septoplastika: Podľa prístupovej cesty sa dá operovať otvorenou metódou, alebo uzatvorenou metódou. Septoplastika je komplikovaný výkon. Jedna z techník je nalomenie kostenej časti nosnej prepážky a jej fixácia (tamponádou, alebo inými pomôckami) v správnej polohe. Menej často sa používa vypreparovanie chrupavky, jej tvarovanie mimo ľudský nos a potom následná implantácia. Najjednoduchšia technika je technika drobných nárezov, ktoré chirurgovi pomôžu dobre tamponádou vytvarovať prepážku. Niekedy sa na prepážke vyskytujú výrastky a hrbole, ktoré sa dajú jednoducho odstrániť odseknutím.

   Skrátenie nosa a vytočenie špičky dohora: Tento výsledok dosiahneme odstránením klinovitej časti z bočnej steny krídlovej chrupavky.

   Operácia pohyblivého nosa pri mimike: Za pohyby nosa sú zodpovedné drobné mimické svaly pripojené na nosné chrupavky. Pohyb nosa je celkom fyziologický, ale v niektorých prípadoch je sval príliš krátky a zapríčiňuje nadmernú pohyblivosť. Tento pohyb eliminujeme porušením miesta, kde sa sval upína. Operáciu vykonávame vnútornou metódou, rezom cez chrupavku nosného krídla. Druhý sval, ťahajúci špičku nosa dole, prerušíme vstupom z dutiny ústnej medzi horným ďasnom a perou.

   Ďalšie typy operácií nosa: Bočné vyseknutie kosti slúži k remodelácii a zníženiu nosa. Modelácia prechodu čelo – nosný hrot, sa dá prehĺbiť šikmým vyťatím kosti z bočnej steny nosa. Zníženie nosa je komplexný výkon vyžadujúci vyseknutie časti kosti zo septa (nosnej prepážky) a z bočných strán.

   Bibliografia

   Mayo Clinic. (2021). Rhinoplasty [online]. Dostupné na: https://www.mayoclinic.org/tes... [Dátum: 14. 6. 2022]

   "Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."
   Zobraziť lekárov