POLITIKA COOKIES

Tieto stránky používajú súbory cookies. Podrobnejšie informácie nájdete nižšie:

a) Čo je to cookie?

Cookie je súbor, ktorý sa nahrá do zariadenia POUŽÍVATEĽA pri každej návšteve týchto webových stránok. Používa sa na ukladanie a zobrazovanie informácií o pobyte používateľa na tejto PLATFORME, napríklad o tom, ktoré stránky navštívil, koľko stránok a ako často navštevuje, či nás navštevuje opakovane, koľko času strávi na našej webovej stránke atď.

Tento web používa Cookies na personalizáciu a uľahčenie navigácie používateľov. Cookies sú spojované výhradne s anonymným používateľom a jeho počítačom. Neposkytujú odkazy, ktoré umožňujú prístup k osobným údajom používateľa. Používateľ môže nastaviť svoj prehliadač tak, aby odmietol inštaláciu súboru cookie odoslaných Estheticon.sk, skôr ako pristúpi k samotnému obsahu. Upozorňujeme však, že v dôsledku toho môže dôjsť k zníženiu výkonu samotného webu.

Identifikovaní používatelia, ktorí sa zaregistrujú alebo prihlásia na svoj účet, môžu využívať výhody personalizovanejších a profilovo orientovaných služieb, vďaka kombinácii dát uložených práve v cookies a osobných údajov zadaných pri registrácii. Títo používatelia povoľujú použitie spomínaných informácií na uvedený účel bez toho, aby bolo narušené ich právo odmietnuť alebo zakázať používanie cookies.

Rovnako tak bude mať Estheticon.sk prístup k službám požadovaným používateľom, aby mohlo dôjsť k poskytovaniu alebo ponúkaniu informácií podľa vkusu a preferencií každého Požívateľa.

Estheticon.sk taktiež používa "Web Bugs", čo sú malé priehľadné obrázky vložené do e-mailu. Keď používateľ otvorí e-mail, obrázok sa stiahne spolu s ďalším obsahom e-mailu a umožní zistiť či bol daný e-mail otvorený alebo nie, prípadne tiež IP adresu, z ktorej bol stiahnutý. Estheticon.sk používa tieto informácie k získaniu štatistík, ktoré ďalej používa v realizovaných analytických štúdiách o prijatí e-mailu jednotlivými používateľmi.

b) Aké typy súborov cookies existujú?

>Podľa subjektu, ktorý ich spravuje:

 • V závislosti na dobe, počas ktorej zostanú aktivované:
 • Podľa účelu:
 • Zodpovedný subjekt Trvanie Názov Popis
  estheticon.sk Relácia PHPSESSID Identifikátor relácie
  estheticon.sk Relácia geoIp Predvoľby navigácie
  estheticon.sk Perpetua banner_win_1000_money Predvoľby navigácie
  estheticon.sk Perpetua company-gamification-cookie-id Predvoľby navigácie

  c) Aké typy súborov cookie používame a ako spracovávame Vaše osobné údaje?

  Tento web umožňuje používať iba súbory cookies z nástroja Google Analytics. Spôsob použitia je popísaný nižšie:

  Zodpovedný subjekt Google, Inc. ("Google"), spoločnosť založená podľa právnych predpisov štátu Delaware, so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, CA 94043, USA.
  Spoločnosť ESTHETICON nemôže žiadnym spôsobom ovplyvniť obsah alebo pravdivosť zmluvných podmienok a zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Google uvedených v týchto Zásadách používania súborov cookies a v tejto súvislosti nenesie žiadnu zodpovednosť.
  Aké informácie zhromažďuje a poskytuje spoločnosť GOOGLE® Google Analytics zaznamenáva aktivitu POUŽÍVATEĽOV na webových stránkach (čas návštevy, či ide o opakovanú návštevu, z ktorých stránok POUŽÍVATEĽ pristupuje na PLATFORMU, IP adresa atď.).
  Služba Google Analytics neposkytuje spoločnosti ESTHETICON informácie o skutočnej IP adrese POUŽÍVATEĽA ani o jeho totožnosti. Prenáša len štatistické údaje o návštevnosti (jednorazoví návštevníci, počet zobrazených stránok, počet zobrazení vytvorených používateľom, priemerná dĺžka návštevy, percento okamžitých odchodov zo stránky, percento nových návštev, počet nových a opakovaných návštev, frekvencia, posledné návštevy, aktivita na stránkach, navštívené stránky), demografické údaje (jazyk, krajina/oblasť, mesto), systémové údaje (prehliadač, operačný systém, poskytovateľ internetového pripojenia, typ zariadenia), zdroj alebo médium.
  Účel Google Analytics je nástroj na analýzu webu, ktorý umožňuje spoločnosti ESTHETICON zisťovať návyky POUŽÍVATEĽOV pri prehliadaní webu s cieľom analyzovať a merať údaje poskytnuté spoločnosti ESTHETICON.
  ESTHETICON môže konzultovať rôzne správy, ktoré popisujú interakciu s POUŽÍVATEĽOM s cieľom zlepšiť PLATFORMU.
  GOOGLE ANALYTICS® sa riadi právnymi predpismi spoločnosti Google, ktoré sú k dispozícii na adrese http://www.google.com/analytics/tos.html, a zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Google, ktoré sú k dispozícii na adrese http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/.
  Deaktivácia Používateľ môže udelený súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom tlačidla aktivovaného v úvodnom banneri PLATFORMY.
  Mnohé prehliadače Vám tiež umožňujú aktivovať súkromný režim, v ktorom sa súbory cookies po Vašej návšteve vždy vymažú. V závislosti od prehliadača môže mať tento súkromný režim rôzne názvy.
  POUŽÍVATEĽ môže deaktivovať súbory cookies služby Google Analytics prostredníctvom týchto systémov:
  Systém opt-out od služby Google Analytics je k dispozícii na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB
  Nastavenia prehliadača; napríklad:

  Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=cs&answer=95647

  Explorer: http://windows.microsoft.com/cs-cs/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

  Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/blokovani-cookies

  Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042

  Deaktivácia súborov cookies služby Google Analytics nezabráni používaniu tejto stránky.
  Právny základ Tento súhlas dáva POUŽÍVATEĽ, keď klikne na tlačidlo "Súhlasím", ktoré sa nachádza v informačnom banneri na začiatku PLATFORMY.
  Zachovanie Dobu uchovávania Vašich osobných údajov stanovuje spoločnosť Google vo svojich zásadách (http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/).

  Tu nájdete návod, ako nastaviť súbory cookies a súkromný režim v najpoužívanejších prehliadačoch:

  1. Sociálne siete

  Poskytovateľom služieb oficiálnych profilov ESTHETICON na sociálnych sieťach TWITTER, FACEBOOK a INSTAGRAM je spoločnosť ESTHETICON (ďalej len "OFICIÁLNE STRÁNKY").

  Prístup na OFICIÁLNE STRÁNKY a ich používanie je podmienené súhlasom so Zvláštnymi podmienkami v sekcii Sociálne siete, s PRÁVNYM UPOZORNENÍM a POLITIKOU OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, ďalej súhlasom so zásadami a pravidlami TWITTER, FACEBOOK a INSTAGRAM.

  Všeobecné fungovanie stránok sociálnych sietí sa však riadi podmienkami stanovenými vlastníkom a/alebo poskytovateľom stránky sociálnej siete, ako aj aktuálnymi podmienkami.

  Spoločnosť ESTHETICON môže zo svojich OFICIÁLNYCH STRÁNOK odstrániť akékoľvek informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami uvedenými v PRÁVNYCH UPOZORNENIACH alebo ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV a/alebo vlastníka sociálnej siete, ako aj v rozpore s ustanoveniami zákona, morálky, verejného poriadku.

  Vlastníci alebo poskytovatelia sociálnych sietí môžu tiež vymazať obsah, ktorý bol považovaný za porušujúci alebo pravidlá stanovené poskytovateľom príslušnej siete, a to buď na základe rozhodnutia štátnych orgánov, alebo na základe oznámenia iného POUŽÍVATEĽA.

  Ak si želáte ukončiť zobrazovanie OFICIÁLNYCH STRÁNOK, použite postupy stanovené v podmienkach prevádzky a používania, ktoré stanovil poskytovateľ príslušnej siete. Spoločnosť ESTHETICON nemôže tieto postupy nijako ovplyvniť.

  Spoločnosť ESTHETICON si však vyhradzuje právo vytvárať, upravovať alebo odstraňovať stránky, profily a účty bez predchádzajúceho upozornenia.

  Profily a účty na sociálnych sieťach sú vo všeobecnosti určené pre osoby staršie ako 14 rokov. OFICIÁLNE STRÁNKY sú však určené len pre plnoleté osoby. Preto by sa maloletí starší ako 14 rokov nemali registrovať na OFICIÁLNYCH STRÁNKACH a nemali by využívať žiadne služby, ktoré sa na nich ponúkajú. To isté platí pre profily a účty ESTHETICON a pre poskytovanie osobných údajov.

  ESTHETICON prijme potrebné opatrenia, aby čo najviac zabránil používaniu OFICIÁLNYCH STRÁNOK a/alebo profilov alebo účtov na sociálnych sieťach neplnoletými osobami.

  POUŽÍVATEĽ môže zverejňovať a zdieľať informácie a obsah a komunikovať s ostatnými POUŽÍVATEĽMI za predpokladu, že ide o používanie na súkromné účely a v žiadnom prípade nesleduje ekonomické alebo komerčné ciele.

  POUŽÍVATEĽ je povinný používať OFICIÁLNE STRÁNKY a ich obsah primerane, v súlade s možnosťami a účelom, na ktorý boli vytvorené, spôsobom, ktorý je v súlade so zvyklosťami, dobrými mravmi, platnými právnymi predpismi, ako aj pravidlami a zásadami príslušných sociálnych sietí. POUŽÍVATEĽ je výlučne zodpovedný za informácie, fotografie, názory, odkazy a obsah akéhokoľvek druhu, ktoré zdieľa, zverejňuje, prenáša, sprístupňuje alebo zobrazuje prostredníctvom OFICIÁLNEJ STRÁNKY.

  ESTHETICON nenesie zodpovednosť za obsah zverejnený POUŽÍVATEĽMI a výslovne vyhlasuje, že nepodporuje žiadne názory, ktoré POUŽÍVATELIA zverejnili na OFICIÁLNYCH STRÁNKACH. POUŽÍVATEĽ, ktorý zverejnil konkrétny názor, je plne zodpovedný za dôsledky tohto zverejnenia.

  Je zakázané používať OFICIÁLNE STRÁNKY na nezákonné alebo neoprávnené účely, či už na ekonomické alebo iné účely. Zakázané je najmä:

  Ak sa spoločnosť ESTHETICON dozvie o akomkoľvek nezákonnom používaní OFICIÁLNYCH STRÁNOK, okamžite to oznámi príslušným policajným, súdnym alebo správnym orgánom a poskytne im plnú súčinnosť.

  Používateľ berie na vedomie, že obsah a služby ponúkané prostredníctvom OFICIÁLNYCH STRÁNOK - najmä texty, grafika, obrázky, animácie, hudba, videá, zvuky, kresby, fotografie, všetky komentáre a html kódy, ako aj ochranné známky, obchodné názvy alebo charakteristické vizuálne prvky atď. - sú chránené právom duševného a priemyselného vlastníctva. Vlastníkom práv na ktorýkoľvek z vyššie uvedených obsahov môže byť spoločnosť ESTHETICON alebo tretia fyzická alebo právnická osoba.

  Zverejnenie vyššie uvedeného obsahu prostredníctvom OFICIÁLNYCH STRÁNOK nemožno v žiadnom prípade považovať za postúpenie, vzdanie sa alebo prevod vlastníctva príslušných práv duševného a priemyselného vlastníctva alebo ich časti zo strany spoločnosti ESTHETICON alebo tretích strán, ktoré sú vlastníkmi týchto práv, v prospech POUŽÍVATEĽA.

  Používateľ môže využívať služby a obsah stránky len na súkromné účely.

  2. Zodpovednosť

  ESTHETICON sa bude vždy snažiť poskytovať SLUŽBY v najvyššej možnej kvalite. Bez ohľadu na vyššie uvedené odmieta spoločnosť ESTHETICON všetku zodpovednosť a/alebo prevzatie škôd vyplývajúcich z:

  1. Zlyhania, prerušenia alebo škody spôsobené zlyhaním systému, škodlivým softvérom alebo vírusmi, prerušením, výpadkom alebo nesprávnym fungovaním SLUŽBY alebo PLATFORMY.

  2. Neoprávnené konanie tretích strán akýmkoľvek spôsobom, nevhodné alebo neprimerané správanie POUŽÍVATEĽA a spoločnosť ESTHETICON v žiadnom prípade nezodpovedá za priame alebo nepriame dôsledky úmyselného alebo nedbanlivého konania iných osôb na serveroch a iných elektronických zariadeniach POUŽÍVATEĽA alebo tretích strán, bez ohľadu na to, či takéto konanie bolo alebo nebolo pod kontrolou POUŽÍVATEĽA.

   POUŽÍVATEĽ sa zaväzuje odškodniť spoločnosť ESTHETICON, jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, štatutárne orgány, partnerov a/alebo zamestnancov a zbaviť ich zodpovednosti za akékoľvek nároky tretích strán vrátane primeraných poplatkov za právne zastupovanie, v rozsahu, v akom takéto nároky vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo neoprávneného používania PLATFORMY a/alebo ponúkaných služieb zo strany POUŽÍVATEĽA alebo v dôsledku porušenia PRÁVNEHO UPOZORNENIA, ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV a/alebo ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES zo strany POUŽÍVATEĽA, ako aj v prípade akéhokoľvek porušenia zákona alebo práv iných osôb.

   Spoločnosť ESTHETICON poskytuje PLATFORMU POUŽÍVATEĽOVI výlučne na účely poradenstva a vyhľadávania služieb poskytovaných tretími stranami. POUŽÍVATEĽ preto nesie výhradnú zodpovednosť za správne používanie PLATFORMY a za dodržiavanie PRÁVNYCH UPOZORNENÍ, ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZÁSAD POUŽÍVANIA COOKIES a prípadných ZVLÁŠTNYCH PODMIENOK.

  Ak POUŽÍVATEĽ nie je spokojný s používaním PLATFORMY, jej obsahom a/alebo SLUŽBAMI alebo s ktoroukoľvek časťou PRÁVNEHO UPOZORNENIA, ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZÁSADAMI POUŽÍVANIA COOKIES a/alebo akýmikoľvek ZVLÁŠTNYMI PODMIENKAMI, jediným a výhradným riešením je ukončiť používanie týchto webových stránok.

  3. Neplatnosť a neúčinnosť ustanovenia

  Ak bude akékoľvek ustanovenie PRÁVNEHO UPOZORNENIA, ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZÁSAD POUŽÍVANIA COOKIES a/alebo prípadných ZVLÁŠTNYCH PODMIENOK uznané úplne alebo čiastočne za neplatné alebo neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť sa bude vzťahovať len na príslušné ustanovenie alebo na tú jeho časť, ktorá bude uznaná za neplatnú alebo neúčinnú. Ostatné časti PRÁVNEHO UPOZORNENIA, ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV, ZÁSAD POUŽÍVANIA COOKIES a prípadných ZVLÁŠTNYCH PODMIENOK nebudú touto skutočnosťou nijak dotknuté a bude sa na ne prihliadať, akoby neplatné alebo neúčinné ustanovenie nikdy neobsahovali.

  4. Rozhodné právo a jurisdikcia

  V prípade akýchkoľvek pochybností alebo sporov vzniknutých v súvislosti s PLATFORMOU, obsahom, produktmi a/alebo zmluvnými službami sa POUŽÍVATEĽ a ESTHETICON výslovne vzdávajú možnosti uplatnenia akýchkoľvek iných prostriedkov a ako rozhodné právo si volia právne predpisy Českej republiky, pričom výslovne určujú, že príslušnými súdmi budú súdy v Českej republike, konkrétne súdy v meste Praha, pokiaľ platné právne predpisy nestanovujú povinné uplatnenie iných prostriedkov alebo legislatívy. Toto zrieknutie sa možnosti uplatňovať prostriedky nápravy sa nevzťahuje na POUŽÍVATEĽOV, ktorí sú fyzickými osobami a na ktorých sa prihliada ako na konečných spotrebiteľov. V prípade takýchto POUŽÍVATEĽOV sa uplatní súdna príslušnosť v súlade s platnými právnymi predpismi.

  Dátum aktualizácie: 10/06/2020