Pravidlá používania Komunity Estheticon

Predpisy pre portál Estheticon spolu s PRÁVNYM UPOZORNENÍM a ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV predstavujú súbor noriem platných pre komunitu portálu, ktoré regulujú a uľahčujú používanie webových stránok. Sú navrhnuté tak, aby chránili používateľov pred spamom a elektronickou agresiou.

Komentáre a obsah zverejnený na PLATFORME píšu POUŽÍVATELIA a spoločnosti spolupracujúce s portálom. Keďže ESTHETICON nie je ich autorom, nie je zodpovedný za ich správnosť, presnosť alebo spoľahlivosť. Túto zodpovednosť nesú ich autori.

Spoločnosť ESTHETICON si vyhradzuje právo upravovať a odstraňovať obsah v rozpore s PODMIENKAMI STRÁNKY, PRÁVNYM UPOZORNENÍM alebo ZÁSADAMI OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV a vymazávať alebo obmedzovať účty POUŽÍVATEĽOV, ktorí nedodržiavajú vyššie uvedené štandardy.

Fotografie zobrazujúce zákroky pred a po, ktoré boli zverejnené na fóre, na profile lekára alebo kliniky alebo v sekcii s fotografiami, boli zverejnené so súhlasom zúčastnených osôb. Tieto fotografie neboli retušované, a preto za pravdivosť a autentickosť snímok, ako aj za výsledok, ktorý majú zobrazovať, zodpovedá výlučne KLINIKA / LEKÁR.

Portál si tiež vyhradzuje právo upraviť PRÍRUČKU PRE VYUŽITIE KOMUNITY v závislosti od okolností a aktuálnych potrebách komunity.

Rady lekárov

Poslaním portálu ESTHETICON je informovať a vzdelávať používateľov, ale obsah, ktorý predkladáme, nemôže nahradiť lekársku pomoc alebo návštevu odborníka.

Za používanie obsahu na portáli zodpovedá POUŽÍVATEĽ, ktorý by sa mal vždy poradiť s lekárom, aby s ním mohol prekonzultovať akékoľvek pochybnosti o lekárskych zákrokoch alebo zdravotnom stave.

Čo Vám komunita ponúka

Neutrálne miesto, kde môžete zdieľať svoje skúsenosti, motívy a pochybnosti. Sme otvorení všetkým a všetkým druhom skúsenosti.
So všetkými informáciami o Vás a so všetkým, čo napíšete vo svojich príspevkoch, zaobchádzame zodpovedne, bezpečne a transparentne a dbáme na ochranu Vašich údajov.
Cenný obsah a informácie potrebné na rozhodnutie, či podstúpiť alebo nepodstúpiť zákrok.
Zákaznícky servis, ktorý je vždy pripravený pomôcť.

Ako POUŽÍVATEĽA Vás žiadame

 • Publikovať len príspevky a príbehy, ktoré sú Vaše; nemali by sa vzťahovať na priateľov alebo členov rodiny.
 • Recenzie týkajúce sa daného odborníka alebo kliniky by mali byť objektívne a nemali by obsahovať subjektívne úsudky; mali by byť tiež pravdivé a v súlade s objektívnymi údajmi.
 • Názory alebo kritika by sa nemali vzťahovať na profesionálnu sféru a za žiadnych okolností by sa nemali vzťahovať na súkromnú a/alebo intímnu sféru dotknutej osoby.
 • Všetky prehlásenia by mali byť pravdivé a ich cieľom by malo byť pomôcť ostatným členom komunity; komentáre by nemali byť zbytočné, prehnané, urážlivé ani ohovárajúce.
 • Nezveličovať ani nezatajovať dôležité informácie.
 • Nezverejňovať skopírovaný alebo autorský obsah, alebo recenzie bez súhlasu tretích strán.
 • Žiadny spam, duplicitné príspevky alebo komentáre mimo témy, žiadne trollovanie ani veľké písmená.
 • Zdieľať informácie, ktoré môžu byť užitočné pre ostatných, jasným a zrozumiteľným spôsobom. Nezabudnite poďakovať osobe, ktorá Vám poskytla informácie, ktoré ste hľadali. Píšte v jazyku, ktorý je zrozumiteľný pre všetkých POUŽÍVATEĽOV, t. j. v slovenčine.
 • Zachádzať s ostatnými tak, ako by ste chceli, aby zachádzali s Vami, neurážajte ani neútočte na ostatných.
 • Neskrývať skutočné zámery. Ak máte akýkoľvek vzťah s klinikou, lekárom, značkou alebo zákrokom, mali by ste to jasne uviesť vo svojom prehlásení; nezverejňujte príbeh na zváženie alebo v prípade konfliktu záujmov. Ak spolupracujete s akoukoľvek klinikou alebo odborníkom, nepoužívajte komunikačné kanály určené pre POUŽÍVATEĽOV komunity (spotrebitelia, pacienti). Reklamné prehlásenia budú odstránené. Portál nie je obchodný web.
 • Nepropagovať nezdravé postupy, zákroky alebo postoje, ktoré nie sú schválené zdravotníckymi inštitúciami alebo sú nezákonné. Používať webové stránky na zoznamovacie alebo sexuálne účely je zakázané. Rasistické, sexistické, obscénne alebo všeobecne urážlivé komentáre nebudú tolerované. Je zakázané podporovať anorexiu a iné poruchy príjmu potravy a škodlivé cvičenie. Predstieranie inej identity alebo obsahu pomocou robotov, alebo iných techník je zakázané.
 • Nezverejňovať Vaše kontaktné alebo osobné údaje, pretože by to mohlo viesť k strate Vášho súkromia alebo súkromia tretích strán.
 • Nezverejňovať príspevky, ak máte menej ako 18 rokov.

Nedodržanie ktorejkoľvek z vyššie uvedených noriem môže viesť k porušeniu zákona a/alebo poškodeniu používateľov, odborníkov a/alebo lekárov a iných práv tretích strán. Porušiteľ bude braný na zodpovednosť za príslušné činy a môže byť tiež právne zodpovedný a jeho totožnosť a/alebo osobné údaje môžu byť automaticky odovzdané príslušným orgánom.

Osoba porušujúca vyššie uvedené body je zodpovedná tretím stranám a portálu ESTHETICON za akékoľvek škody spôsobené jej konaním.

Zásady publikovania na portáli Estheticon

Naším poslaním je ponúknuť pacientom možnosť urobiť čo najlepšie možné rozhodnutia pri výbere kliniky a/alebo lekára, zákroku atď., preto sú pre nás recenzie a príbehy našich používateľov veľmi dôležité. Rovnako tak dbáme na objektivitu a pravdivosť obsahu zverejneného na portáli.

Aby sme splnili tieto požiadavky, zaviedli sme určité pravidlá pre publikovanie príbehov a recenzií:


 1. Akceptované budú len recenzie po absolvovaní zákroku. Recenzie týkajúce sa prvej konzultácie nebudú zverejnené.
 2. Budú zverejnené pozitívne aj negatívne príbehy a recenzie kliník/lekárov prítomných na našom portáli aj tých, ktorí sa na našej platforme nezaregistrovali.
 3. Niektoré príbehy a recenzie môžu byť najskôr overené. Uvedený postup bude vykonaný za účelom zabezpečenia pravdivosti a autenticity daného príbehu alebo recenzie. V týchto prípadoch bude používateľ pred publikovaním na portáli požiadaný o predloženie dokumentácie a/alebo fotografií.
 4. Kliniky a lekári budú informovaní o zverejnení príbehov/recenzií a budú na ne môcť reagovať, aby sa podelili aj o svoj uhol pohľadu.
 5. Skúsenosti a recenzie nebudú odstránené z komerčných dôvodov. V prípade prebiehajúceho súdneho konania medzi pacientom a klinikou/lekárom môžu byť niektoré príbehy/recenzie skryté, kým sa právny konflikt nevyrieši.

Ako odborník by ste mali:

 • Prečítajte si vyššie uvedené štandardy pre POUŽÍVATEĽOV komunity.
 • Riaďte sa správnou lekárskou praxou pri zverejňovaní materiálov, rád, článkov, videí atď.
 • Publikujte iba informácie, ktoré sú spoľahlivé, úplné a spravodlivé voči ostatným odborníkom. Konkurencia je len konkurencia - nebuďte voči nej nepriateľský.
 • Neposkytujte definitívne diagnózy ani nepredpisujte lieky.
 • Vyhnite sa čisto reklamnému správaniu, ktoré POUŽÍVATELIA nevnímajú dobre, a zamerajte sa na poskytovanie informácií a rád, ktoré POUŽÍVATELIA určite ocenia.
 • Ak ste lekár, nezverejňujte príspevky ako POUŽÍVATEĽ. Mali by ste byť úprimný, pretože falošné pozitívne recenzie na svoju vlastnú adresu sú kontraproduktívne, a majú negatívny dopad na úroveň dôvery pacientov v osobnú značku a náš portál.
 • Pozitívne komentáre pacientov o Vašom pracovisku sú najlepšou reklamou. POUŽÍVATELIA chcú predovšetkým znížiť riziko nesprávneho rozhodnutia a vyhnúť sa mu. Hľadajú a spoznávajú názory a správy iných, ktorí sa rozhodli poskytovať službu, o ktorú majú záujem.
 • Rešpektujte recenzie a komentáre POUŽÍVATEĽOV. Aj negatívne komentáre, vrátane tých, ktoré sa môžu zdať nespravodlivé (pokiaľ sú formulované v súlade so zásadami slušného správania a neporušujú PODMIENKY SLUŽBY), Vám môžu pomôcť zlepšiť lekársku prax a zlepšiť komunikáciu s pacientmi. Tieto typy príspevkov tiež pomáhajú riešiť konflikty.
 • Vždy sa snažte odpovedať na otázky POUŽÍVATEĽOV. Využite svoje vlastné vedomosti a rešpektujte názory ostatných. Ak ste urobili chybu, nebojte sa ju priznať - robiť chyby je ľudské, je lepšie si ich priznať.
 • Nekopírujte obsah, môžeme pridávať komentáre k podobným témam, ale vždy by sme mali používať vlastné slová. V prípade potreby použite autorov text v úvodzovkách. Nezverejňujte fotografie chránené autorskými právami ani nezverejňujte obsah, ak viete, že porušuje práva tretích strán (autorské práva alebo práva na fotografie).
 • Zodpovednosť za materiál, ktorý zverejníte prostredníctvom Správy účtu, nesiete výhradne Vy a my predpokladáme, že máte povolenia potrebné na jeho legálne zverejnenie.
 • Riaďte sa štandardmi stanovenými spoločnosťou ESTHETICON a splňte všetky požiadavky Vašej aktuálnej zmluvy.

Nedodržanie niektorého z vyššie uvedených štandardov môže viesť k porušeniu zákona a/alebo k ohováraniu používateľov, odborníkov alebo kliník a ďalších práv tretích strán. Strana, ktorá porušuje autorské práva, bude niesť zodpovednosť za príslušné činy a môže byť tiež právne zodpovedná a jej totožnosť alebo osobné údaje môžu byť automaticky odovzdané príslušným orgánom.

Osoba porušujúca vyššie uvedené body je zodpovedná tretím stranám a portálu ESTHETICON za akékoľvek škody spôsobené jej konaním.

Spoločnosť ESTHETICON sa zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie štandardov uvedených tu a vyhradzuje si právo vymazať všetky informácie, ktoré by porušovali predložené štandardy, a dokonca vymazať účet POUŽÍVATEĽA; V záujme zlepšenia prevádzkových procesov portálu by sme chceli požiadať všetkých POUŽÍVATEĽOV, aby prípad nahlásili zaslaním správy na adresu info@estheticon.sk, ak zistia správanie, ktoré nie je v súlade s predpismi.

Aktualizované: 07/03/23