Navigácia

 • Úvod
 • Čo je to liposukcia?
 • Techniky liposukcie
 • Klasická liposukcia
 • Vibračná liposukcia - PAL (power - assisted liposuction)
 • Ultrazvuková liposukcia - UAL (ultrasonic - assisted liposuction)
 • Laserová liposukcia
 • Anestézia pri liposukcii
 • Nástroje a prístroje používané pri liposukcii
 • Konzultácia a príprava pred liposukciou
 • Vlastný zákrok liposukcie
 • Ste vhodným kandidátom pre liposukciu?
 • Rekonvalescencia a zotavovanie po liposikcii
 • Ďalšie pooperačné opatrenia po liposukcii
 • Komplikácie a bezpečnosť liposukcie
 • Kedy sa prejaví výsledok liposukcie?
 • Financovanie liposukcie
 • Často kladené otázky
 • Bibliografia

Úvod

Niektorí ľudia trpia nadmernými tukovými zásobami v určitých partiách tela, ako sú boky, stehná, brucho a zadok. Boj s nežiaducimi tukovými vankúšikmi si vyžaduje rôzne stratégie a prístupy v závislosti od našej genetiky, metabolizmu, pevnej vôle, ale na určitých miestach je tuk tak tvrdohlavý, že aj keď dodržiavame viac než precízne všetky možné odporúčania a tvrdú disciplínu, s nimi to ani nepohne. Našťastie je tu riešenie a tieto nežiaduce tukové oblasti je možné odstrániť pomocou niektorej z techník liposukcie.

Čo je to liposukcia?

Liposukcia pomáha s odstránením podkožného tuku

Čo je to liposukcia?

Liposukcia je zákrok, pri ktorom sú lokalizované zásoby tuku odstránené za účelom formovania z jedného alebo viacerých miest tela. Liposukcia zlepšuje kontúry a tvar tela rozrušením a odstránením podkožného tuku pomocou kovovej kanyly, ktorá je hadicou napojená na prístroj, ktorý vytvára podtlak a umožní tak odsatie tuku z požadovaných oblastí. Odsávacia kanyla sa do tela vpravuje krátkymi, maximálne niekoľko centimetrov dlhými zárezmi, ktoré obvykle chirurg umiestňuje do prirodzených záhybov kože, aby po zhojení boli čo najmenej viditeľné. Táto metóda liposukcie sa dá použiť na modeláciu predovšetkým brucha, bokov, zadku, stehien, kolien, horných partií paží, brady, líc a krku. Liposukcia je vhodná vtedy, ak máte tukové zásoby v tzv. problémových partiách vášho tela, ktoré sa nedajú odstrániť cvičením ani diétou. Pomocou liposukcie sa nedá riešiť silná nadváha, alebo dokonca obezita!

Techniky liposukcie

Techniky liposukcie

Techniky liposukcie

Techniky liposukcie delíme na suché a vlhké (roztok nie je, alebo je použitý). Podľa použitého prístroja a typu kanyly sa dá liposukcia rozdeliť na klasickú, vibračnú, ultrazvukovú a laserovú.

Všetky typy liposukcie pracujú na princípe odsatia rozrušeného tukového tkaniva pomocou tenkej trubičky - kanyly. Kanyla je zavedená pod kožu a pomocou podtlaku odvádza nadbytočné tukové tkanivo. Jednotlivé spôsoby liposukcie a anestézie je možné aj rôzne kombinovať. Konečný výsledok závisí od toho, aká rozsiahla je odsávaná oblasť, aký skúsený je chirurg, ktorý liposukciu vykonáva a samozrejme tiež od použitej techniky a anestézie.

Klasická liposukcia

Suchá a vlhká liposukcia

Klasická liposukcia

Suchá technika: Pri tejto technike liposukcie nie je pod tukové tkanivo vstrekovaná tekutina - odtiaľ názov suchá technika liposukcie. Pri tejto metóde je potrebné použiť vyšší podtlak, čoho následkom môže byť vyššia krvná strata, alebo poškodenie tkaniva či výsledné výraznejšie nerovnosti. Táto metóda je v súčasnosti považovaná za zastaralú a už sa takmer nepoužíva.

Vlhké techniky liposukcie: Do podkožia je vstrekovaný roztok. Jednotlivé vlhké techniky sa od seba líšia predovšetkým množstvom použitého roztoku. Roztok je zmesou fyziologického roztoku (roztok chloridu sodného), adrenalínu (látka, ktorá vyvoláva stiahnutie ciev) a môže obsahovať aj anestetikum. Táto technika liposukcie umožňuje ľahšie odstránenie tuku, znižuje straty krvi a v prípade použitia anestetika poskytuje znecitlivenie v priebehu operácie aj po nej. Vstreknutie roztoku tiež napomáha redukovať množstvo podliatin po operácii.

 • Wet technika (jednoduchá vlhká technika). Objem vstrekovanej tekutiny je v tomto prípade menší ako predpokladané množstvo odsatého tuku. Obvykle 200 - 300 ml roztoku na odsávanú oblasť.
 • Super wet technika (super vlhká technika). Objem vstrekovanej tekutiny je u tejto techniky zhruba rovnaký ako predpokladaný objem odsatého tuku. Tento spôsob je podobný tumescentnej technike, ale miestne anestetikum v roztoku obvykle obsiahnuté nie je, alebo len v malom množstve.
 • Tumescent technika (tumescentná technika). V prípade tumescentnej techniky je do podkožia ošetrovanej plochy aplikované veľké množstvo roztoku pomocou 12 cm ihly, ktorá je hadičkou napojená na vak s nariedeným roztokom. Roztok je napúšťaný pomaly a postupne pomocou pumpy, ktorú lekár ovláda nohou a prietok roztoku tak môže jednoducho kontrolovať. Tumescentný roztok obsahuje lokálne anestetikum, obvykle lidokain, ktorý spôsobí miestne znecitlivenie ošetrovanej oblasti. Tým je umožnené prevádzať zákrok bez nutnosti celkovej anestézie. Liposukcia prebiehajúca v lokálnej anestézii trvá dlhšie, než liposukcia v celkovej anestézii. Je to preto, že je potrebné čakať na pôsobenie anestetika a napúšťať roztok postupne do každej lokality tesne pred odsatím. Množstvo anestetika, a tým aj množstvo roztoku, je dané hmotnosťou pacienta. Objem roztoku je obvykle 2 - 3 x väčší než objem odsávaného tuku. Výsledkom je tuhý opuch - tumescencia, ochladenie a obelenie kože ošetrovanej oblasti. Po aplikácii tumescentného roztoku je možné pristúpiť k vlastnému odsávaniu tukového tkaniva. Odsávanie sa vykonáva pomocou kanyly, ktorá je hadicou napojená na prístroj, ktorý umožní pomocou vzniknutého podtlaku odsávanie. Pri tejto technike liposukcie je možné použiť rôzne typy kanýl. Najväčšou výhodou je možnosť polohovania pacienta, pretože zákrok sa vykonáva v miestnom znecitlivení. Pacient je pri vedomí a môže sa podľa potreby otočiť, zdvihnúť končatinu, prípadne sa aj postaviť. Časť tuku je možné po pohmatovej a vizuálnej kontrole odsať tiež aj v stoji a upraviť tak konečný výsledok.
Vibračná liposukcia - PAL (power - assisted liposuction)

Väčšinou sa používa moderný prístroj Vacuson LP 60

Vibračná liposukcia - PAL (power - assisted liposuction)

Podstatou vibračnej liposukcie je použitie tzv. vibračnej kanyly, ktorá jemne vibruje rýchlymi pohybmi v rozsahu 0,5 - 1 mm dopredu a dozadu. Kanyla je napojená na špeciálny prístroj, ktorý vytvára potrebnú energiu. Šetrnejšie preniká tukovým tkanivom s vyšším obsahom väziva - napríklad na zadku či chrbte. V závere zákroku pomáha vyhladiť finálne nedostatky odsatej plochy a okrajové partie tak, aby prechod odsatej a neodsatej plochy bol rovnomerný a hladký. Vibračná liposukcia sa používa napríklad pri opakovanom zásahu do tkaniva. Väčšina pracovísk používa moderný prístroj Vacuson LP 60, ktorého súčasťou je vibračná kanyla a zariadenie na infiltráciu roztoku a odsávacie zariadenie. V súčasnej dobe sa považuje za najmodernejšiu a podľa väčšiny odborníkov aj najefektívnejšiu a najšetrnejšiu, kombinácia tumescentnej liposukcie, ktorá je pre obsah anestetika v infiltračnom roztoku vykonávaná v lokálnej anestézii, s použitím vibračnej kanyly.

Ultrazvuková liposukcia - UAL (ultrasonic - assisted liposuction)

Pacientka pred a po liposukcii (foto: MUDr. Martin Šimkanin

Ultrazvuková liposukcia - UAL (ultrasonic - assisted liposuction)

Ultrazvuková liposukcia tiež využíva k odsávaniu špeciálnu kanylu, ktorá produkuje ultrazvukovú energiu. Táto energia pôsobí na steny tukových buniek a tuk skvapalní. Ultrazvuková liposukcia sa obvykle používa pri zväzivovatených plochách tela, napríklad hornej polovice chrbta, alebo pri zväčšení mužských pŕs.

Výhodou ultrazvukovej liposukcie je schopnosť prenikať tkanivom s vyšším obsahom väziva, napr. tukovým tkanivom. Je možné ju použiť po predchádzajúcej liposukcii a ďalšou výhodou je aj menšia krvná strata. Pri tejto technike liposukcie, ak nie je prevedená správne, môže byť väčšie riziko popálenia kože. Vlastné odsávanie tuku prebieha rovnako ako u ostatných techník liposukcie. Tiež je vhodná kombinácia tumescentnej metódy s použitím ultrazvukovej kanyly, ale pre vyššie náklady ultrazvukového prístroja je málo používanou variantou.

Pod názvom ultrazvuková liposukcia sa tiež často stretávame s neinvazívnym spôsobom odstránenia tuku (ultrazvuková kavitácia), kedy ultrazvuková energia pôsobí na tukové tkanivo bez porušenia kožného krytu. Tukové bunky sú rozrušené a prirodzeným metabolizmom sú vylúčené z organizmu. Prístroje využívajúce túto modernú technológiu liposukcie sú napr. Ultracontour a Ultrashape. Názov neinvazívna liposukcia alebo E - UAL - external ultrasonic - assisted liposuction môže byť trochu zavádzajúci, pretože sa nejedná o liposukciu v pravom slova zmysle. Nedochádza k odsávaniu tuku (lipo - tuk, suction - odsávanie).

Laserová liposukcia

Laserová liposukcia

Laserová liposukcia

Pri laserovej liposukcii, ktorá je známa tiež pod názvom laserová lipolýza, sa používa kanyla s priemerom 1 - 2 mm, ktorá má v sebe laserový lúč. Pohybom kanyly tam a späť energia laserového lúča pôsobí priamo na tukovú bunku, rozloží ju a umožní jej odplavenie. Laserový lúč pôsobí tiež na podkožie, kde sťahuje kolagénové vlákna. Skvapalnené tukové tkanivo sa pri malých lokalitách väčšinou neodsáva. Cestou prirodzeného metabolizmu dôjde k postupnému vstrebávaniu. Pri väčších oblastiach je nutné laserovo rozpustené tkanivo šetrne odsať. Podľa typu použitého lasera poznáme liposukcie - SmartLipoCoolLipo a SlimLipo. Väčšina pracovísk využíva k odsatiu vibračnú kanylu s odsávacím prístrojom, teda kombináciu laserovej a vibračnej liposukcie.

Podstatný pri všetkých technikách liposukcie je priemer používaných liposukčných kanýl. Širšie kanyly odsávajú väčšie množstvo tuku a šetria tak čas aj námahu. Tento typ kanýl zanechá po sebe po odsatí väčší prázdny priestor a tým spôsobuje výraznejšie nerovnosti povrchu kože. V súčasnosti sa pri liposukcii viacej využívajú kanyly s menším priemerom, pretože sú považované za šetrnejšie.

Pri ambulantnom prevedení liposukcie, ktorá sa vykonáva v miestnom znecitlivení, sa neodporúča odsávať veľké množstvo tuku naraz, ale rozdeliť zákrok na niekoľko návštev. Odsatie väčšieho množstva tuku, čím sa stráca tiež voda, vitamíny a celá rada výživných látok, môže byť príčinou kolapsového stavu (šoku). Rozsiahlejšie liposukcie (viac než 5 litrov tuku), by sa mali vykonávať vlhkou technikou v celkovej anestézii. Vyžadujú pozornú následnú starostlivosť, ktorá zahŕňa 1 - 2 dňovú hospitalizáciu, náhradu stratených tekutín infúznymi roztokmi, tlmením bolesti.

Anestézia

Liposukcia pred a po (foto: MUDr. Jozef Fedeleš PhD.)

Anestézia pri liposukcii

Liposukcia môže byť vykonaná pri použití lokálnej, či celkovej anestézie, alebo tumescentnou technikou:

 • Miestna anestézia- Liposukcia veľmi malého rozsahu môže byť vykonaná v miestnej anestézii, t. j. ošetrovaná oblasť kože je naplnená roztokom miestneho anestetika.

 • Tumescentná technika- Pri tumescentnej metóde liposukcie je použitý veľmi zriedený roztok miestneho anestetika. Z tkaniva s kontrahovanými cievami (pôsobením adrenalínu) sa anestetikum vstrebáva pomaly do krvného obehu a nie sú tak prekročené povolené hladiny anestetika v krvi. Výhodou je tiež, že vďaka pomalému vstrebávaniu pôsobí miestne anestetikum v cieľovej oblasti dlhodobo. Nevýhodou je toxické pôsobenie lidokainu. Pri tejto technike liposukcie môžete pociťovať pri postupnom vstrekovaní tekutiny nepríjemné pocity.

 • Celková anestézia- Pri celkovej anestézii pacient spí v priebehu celého zákroku a celková bolesť je eliminovaná. Potlačenie bolesti je obmedzené len na dobu zákroku, po operácii je potrebné podať analgetiká. Voľba analgetika závisí na rozsahu liposukcie. Je potrebné vynechať jedlo, pitie a fajčenie po dobu asi 6 h o d í n pred celkovou anestéziou. Je potrebné upozorniť, že celková anestézia je určitým zásahom do organizmu a má určité riziká. Pri liposukcii v celkovej anestézii sa v súčasnej dobe používa super wet alebo wet technika a roztok väčšinou neobsahuje anestetiká.

Nástroje a prístroje používané pri liposukcii

Nástroje a prístroje používané pri liposukcii

Nástroje a prístroje používané pri liposukcii

Infiltračná pumpa - je na ňu napojený hadicový systém a je určená k napúšťaniu infiltračného roztoku do podkožia.

Odsávacie zariadenie - je napojené na liposukčnú kanylu tiež cez hadicový systém a umožňuje vlastné odsávanie tuku. Odsávacie zariadenie a infiltračná pumpa môžu byť súčasťou jedného prístroja (napr. Vacusom LP 60, ktorý vytvára aj energiu pre vibračnú kanylu).

Liposukčné kanyly - majú rôzny priemer od 2 - 4 mm (niekedy aj 6 mm), rôznu dĺžku, tvarové zakrivenie, na konci sú buď zaoblené alebo tvaru tupého dlátka. Každý typ má svoj význam a použitie.

Vibračná kanyla existuje tiež už vyššie spomínaná vibračná kanyla, kanyla produkujúca ultrazvukovú energiu, alebo energiu laserového lúča. Pre ich použitie musí byť súčasťou prístrojového vybavenia ultrazvukový a laserový prístroj, ktoré príslušnú energiu vytvárajú.

Zberné nádoby na odsávaný tuk - sú priehľadné, aby bolo možné kontrolovať prímes krvi a množstvo odsatého tuku, hlavne pri stranovom porovnávaní.

Konzultácia a príprava pred liposukciou

Pacientka pred a po zákroku (foto: Chirkoz Medical Clinic)

Konzultácia a príprava pred liposukciou

Pri prvej konzultácii vám bude chirurgom detailne objasnený priebeh liposukcie, bude vám tiež vysvetlené, ktorá z liposukčných techník je pre vás najvhodnejšia. Spoločne určíte, kde ležia vaše tukové zásoby a bude zhodnotený stav vašej kože. Určite so svojim chirurgom otvorene prediskutujte vaše vyhliadky. Vo svojich očakávaniach by ste mali byť realistickí. Lekár k vám musí byť tiež úprimný, popísať vám všetky alternatívy, riziká a obmedzenia, ktoré každá z techník liposukcie predstavuje. Je treba si uvedomiť, že predovšetkým celková anestézia je značným rizikom a záťažou pre organizmus. Hlavne v prípade pridružených chorôb srdca a ciev. U niektorých pacientov došlo počas zákroku k nečakaným komplikáciám, napr. k srdečnému zlyhaniu z preťaženia podanými tekutinami pri operácii, alergické reakcie na podané anestetikum, či dokonca úmrtie. Preto je potrebné vždy vziať v úvahu najmä tieto anamnézy:

 • vysoký krvný tlak
 • srdečné a pľúcne ochorenia
 • diabetes mellitus (cukrovka)
 • alergie na lieky
 • sklon k žilnej trombóze
 • krvácavé stavy (poruchy zrážanlivosti krvy)
 • ochorenie žliaz s vnútornou sekréciou (napr. štítnej žľazy)

Tiež dostanete inštrukcie k príprave na operáciu, vrátane pokynov týkajúcich sa jedenia, pitia a fajčenia a užívania, alebo vylúčenia určitých vitamínov či liekov. Môžu sa vás tiež spýtať na užívanie niektorých liekov obsahujúcich kyselinu acetylsalicylovú (ako je napr. Acylpyrín, Aspirín, Alnagon, Mironal, atď.), ktoré môžu zvýšiť krvácanie v priebehu a po operácii. Predpokladá sa, že sa u vás nevyskytne akútne ochorenie v období troch týždňov pred plánovanou liposukciou (viróza, nachladnutie a pod.). Oznámte svojmu lekárovi akékoľvek ochorenie. Ak fajčíte, naplánujte prestať aspoň týždeň až dva týždne pred operáciou a nepokračujte v ňom aspoň dva týždne po operácii.

Vlastný zákrok liposukcie

Priebeh zákroku

Vlastný zákrok liposukcie

Liposukcia zaberie jednu, dve, až päť hodín v závislosti od rozsahu vykonávaného výkonu (veľkosti a počtu ošetrovaných miest, množstva tuku, ktorý má byť odstránený, typu anestézie a použitej technike). Pred liposukciou vám chirurg na koži vyznačí miesto, z ktorého má byť tuk odstránený. Nákres má byť vykonaný vo vzpriamenej polohe, pretože v ľahu sa mení poloha podkožného tuku a môžu sa tak skresliť anatomické pomery. Na operačnom sále, alebo v ambulancii vám bude miesto nákresu a okolitá oblasť natretá dezinfekciou. Miesto je obložené sterilnými rúškami, aby nedošlo ku kontaminácii chirurgických nástrojov a následnej infekcii.

Podľa použitej techniky liposukcie (s výnimkou suchej) vám bude do vyznačenej oblasti aplikovaný infiltračný roztok. Jeho zloženie závisí na type techniky: s lokálnym anestetikom pri tumescentnej metóde a bez anestetika u wet techník v celkovej anestézii. Roztok je napustený z infúznej fľaše, na ktorú je napojená hadička a na druhom koncu hadičky je ihla. Ihla sa pichá do podkožia vyznačených oblastí, obvykle niekoľko vpichov, aby sa roztokom naplnila celá oblasť rovnomerne. Je dôležité napúšťať roztok pomaly, aby sa telo mohlo prispôsobiť a tiež v dostatočnom množstve, aby sa tukové tkanivo mohlo dokonale odsať. Pri aplikácii roztoku sa využíva pumpa. Ak sa liposukcia vykonáva v lokálnej anestézii, je ešte potrebné počkať až začne anestetikum pôsobiť cca 40 - 60 min.

Potom prebieha najdôležitejšia fáza liposukcie - odsávanie tuku. Trvá v priemere 40 min. Chirurg vykoná zárez do kože skalpelom a to obvykle 2 - 3 zárezy na jedno odsávané miesto. Cez zárez (cca 3 - 6 mm) vám bude zavedená do podkožia liposukčná kanyla (úzka trubička) a odsatá vrstva tuku z podkožia. Kanylou sa pri liposukcii pohybuje od spodiny k povrchu (nahor a dole) tak, aby sa nepoškodila dolná svalová vrstva a horný kožný kryt. Pohyby musia byť šetrné a rovnomerné, jedná sa o precíznu prácu. V priebehu odsávania je možno meniť kanyly, ktoré môžu mať rôzny priemer. Najnáročnejšie je pri liposukcii odsatie okrajovej časti vyznačenej lokality. Kanyla je napojená na prístroj, ktorý vytvára podtlak a do hadice sa odsáva tuk, ktorý sa hromadí v zbernej nádobe. Odsatý tuk je zmiešaný s krvou a má broskyňovú farbu. Lekár pri zákroku priebežne kontroluje vzhľad odsávaného materiálu a hodnotí mieru krvácania podľa sfarbenia tuku. Na záver liposukcie sú zárezy zošité jemným chirurgickým vláknom a sterilne zakryté. Na niektorých pracoviskách sa dnes tieto drobné ranky nešijú, len sa ich okraje spoja steri - stripom, ktorý je priepustný pre zbytok volne vytekajúceho tumescentného roztoku a tkanivovej tekutiny. Tiež sú ešte sterilne prekryté. Pacient je ihneď po zákroku oblečený do kompresného prádla, ktoré môže byť na danom pracovisku aj šité na mieru. Jeho dodanie je vždy súčasťou liposukcie. Dôvodom jeho nosenia je prevencia opuchu, hematómu (krvné zrazeniny) a urýchlenie hojenia. Vytekanie tekutiny pretrváva asi 8 - 10 hod. po zákroku a dlhšie, preto bývajú pacienti vybavení sacími podložkami, ktoré je možné po presiaknutí vymeniť i doma. Opravné postupy, alebo opakovanie liposukcie je možné najskôr za šesť mesiacov.

Ste vhodným kandidátom pre liposukciu?

Vhodný kandidát

Ste vhodným kandidátom pre liposukciu?

Aby ste boli vhodným kandidátom pre liposukciu, je potrebné mať realistické očakávania týkajúce sa toho, čo vám táto procedúra môže priniesť. Najlepšími kandidátmi pre liposukciu sú ľudia s normálnou hmotnosťou a pevnou elastickou kožou, ktorí majú nadmerné, cvičením neodstrániteľné tukové kapsy v určitých partiách. Musíte byť fyzicky zdraví a psychicky stabilní. Váš vek nehraje zásadnú úlohu, ale u osôb so zníženou elasticitou kože (okolo 40. roku veku) sa nemusí samotnou liposukciou dosiahnuť rovnaký výsledok ako u mladších klientov s pružnejšou kožou. Liposukcia sa potom v týchto prípadoch často kombinuje s plastickou operáciou, pri ktorej je odstránená prebytočná koža.

Nie každá oblasť je vhodná práve pre liposukciu. Existujú aj takzvané zakázané oblasti, ku ktorým patrí dolná polovica zadku. Niektoré oblasti nie sú vyložene zakázané, ale sú skôr nedoporučované pre liposukciu s ohľadom na anatomickú lokalizáciu, napr. oblasť chrbta. Oblasti nevhodné pre liposukciu sú aj tie, kde nachádzame nadbytočnú kožu, prípadne s previsom.

Liposukcia je vysoko riskantná pre jedincov so zdravotnými problémami ako je diabetes (cukrovka), významným srdcovým alebo pľúcnym ochorením, nedostatočnosťou krvného obehu (hlavne v prípade celkovej anestézie), alebo pre tých, ktorí nedávno prekonali operáciu v blízkosti miesta, ktoré bude upravované.

Rekonvalescencia a zotavovanie po liposikcii

Pacientka pred a po liposukcii (súkromný archív kliniky Belleza)

Rekonvalescencia a zotavovanie po liposikcii

Po liposukcii bude odtekať časť infiltračného roztoku a tkanivovej tekutiny z kožných zárezov. Ide o tekutinu, ktorá nebýva odsatá a ktorá sa zatiaľ nevstrebala do organizmu. Roztok môže byť zafarbený krvou, kvôli tomu sa netreba znepokojovať. Asi po 10 hodinách odtekanie roztoku prestane. Niektoré pracoviská môžu používať malú drenážnu trubičku vloženú niekoľko dní pod kožu ako prevenciu nahromadenia tekutiny v tkanive, tzv. drén. K redukcii opuchu a k zlepšeniu stavu kože budete vybavený priliehavou kompresnou bielizňou.

Počas prvých 24 hodín po liposukcii sa bielizeň nevyzlieka. Potom je ho možné asi na 1 - 2 hodiny denne vyzliecť a je ho možné aj vyprať. U väčšiny druhov kompresnej bielizne býva zabezpečený otvor, aby bola možnosť ísť na toaletu. Dĺžka nosenia bielizne závisí na doporučení operatéra a môže sa líšiť podľa zvyklostí pracoviska. Obvykle sa odporúča asi 2 - 3 týždne (aj cez noc). Otázka masáže, tzv. vaľkanie je dosť diskutovaná. Niektorí lekári odporúčajú nevaľkať a nechať odsávané miesta v kľude, aby sa mohli zahojiť. Iní odporúčajú vaľkať - 3 x denne valčekom na cesto 20 sek. jemne prechádzať po odsávanej oblasti. Po vykonaní liposukcie tumescentnou technikou sa dá ísť 2. - 3. deň po zákroku do práce a vykonávať bežné činnosti. Neodporúča sa ihneď po liposukcii riadiť motorové vozidlo, preto si radšej zabezpečte odvoz domov. Športovanie sa neodporúča po dobu 2 týždňov. Ranky sú kryté sterilnými stripmi asi 5 - 6 dní, potom sa môžu odlepiť. Používanie analgetík je individuálne, väčšinou nie sú potrebné, alebo len 1 - 2 tbl. Ibuprofénu. Špecifická lokalita pre liposukciu je brucho, kde vystupujú z priamych svalov brušné, pomerne silne senzitívne nervy k inervovaniu kože brucha. Je potrebné si uvedomiť, že pri liposukcii v lokálnej anestézii neodsávame len tuk, ale aj lokálne anestetikum, takže ku koncu liposukcie už môže klient pociťovať rôzne silnú, až nepríjemnú bolestivosť. Naviac kanylou pri liposukcii brucha ťaháme za spomínané nervy, ktoré sa nedajú umŕtviť pre ich prechádzanie v svaloch, takže bolestivosť môže byť skutočne veľmi nepríjemná. Po liposukcii v celkovej anestézii nasleduje zvyčajne 1 - 2 dňová hospitalizácia a dĺžka nosenia kompresnej bielizne býva odporúčaná 8 - 12 týždňov. Športovanie po 4 týždňoch. Dĺžka nosenia kompresnej bielizne záleží v prípade všetkých techník liposukcie na stave kože, množstve odsávaného tuku, veľkosti odsávanej lokality a na doporučení daného pracoviska, alebo operatéra.

Po liposukcii

Po liposukcii

Ďalšie pooperačné opatrenia po liposukcii

Čoskoro po liposukcii v celkovej anestézii by ste mali začať s cvičením dolných končatín, prípadne vstať z postele a krátko sa prejsť. Ide o preventívne opatrenie proti tromboembolickým komplikáciám. Rozsah opuchov a hematómov je individuálny, pravdepodobne však budete cítiť stuhnutie, bolesť, pálenie, či u vás dôjde k dočasnému zníženiu citlivosti. Lekár môže nasadiť antibiotika ako prevenciu infekcie. Nie je to zvykom každého pracoviska. Je vhodné tiež používať prípravky na lepšie hojenie opuchov, ako je napr. Wobenzym. Väčšia časť pooperačného opuchu ustupuje asi za 7 - 10 dní. Stehy, ak sú ranky šité, bývajú obvykle odstraňované do týždňa po liposukcii. Väčšina pálenia a opuchov obvykle zmizne behom 3 týždňov. Hojenie jaziev je však postupný proces a zotavenie závisí na vašej fyzickej kondícii.

Neočakávajte, že bezprostredne po liposukcii budete dobre vyzerať. Nové liposukčné techniky sú šetrnejšie než pôvodné, napriek tomu budete určitú mieru bolesti, či svrbenia cítiť niekoľko týždňov. Definitívny výsledok však uvidíte až za 2 - 3 mesiace, výnimočne až 6 mesiacov po operácii. V priebehu rekonvalescencie niektoré pracoviská uskutočňujú pravidelné kontroly, aby váš lekár mohol posúdiť, či nepotrebujete napríklad opravu liposukcie, alebo či vás nepostihla niektorá z komplikácií. Niektorí lekári kontroly neuskutočňujú a prídete iba v prípade komplikácií. Kým budete mať modriny, nedoporučuje sa opaľovanie. Tiež bude nutné počkať s opaľovaním najmenej 3 - 6 mesiacov, kým vám nevyblednú jazvy. Počas tohto obdobia je možné kryť jazvy náplasťou, alebo krémom s vysokým ochranným faktorom.

Komplikácie a bezpečnosť liposukcie

Komplikácie a bezpečnosť liposukcie

Komplikácie a bezpečnosť liposukcie

Rovnako ako u každého operačného zákroku môže i po liposukcii dôjsť ku komplikáciám. Hoci to nie je príliš časté, mal by vás chirurg na možné riziká upozorniť. Ku komplikáciám môže dôjsť, ak má napríklad váš organizmus zníženú schopnosť hojivosti. Problémy v rekonvalescencii môžu nastať, ak nedodržíte inštrukcie lekára, alebo ak pri rekonvalescencii zbytočne riskujete, napríklad návštevou solária či športom. Veľmi zriedkavo sa na koži po zákroku môže objaviť:

 • infekcia
 • poruchy citlivosti poranených nervov
 • nepravidelnosti kožného reliéfu
 • zmeny sfarbenia kože
 • abnormálne formovanie jaziev
 • popáleniny kože po ultrazvukovej liposukcii
 • serómy v podkoží
 • kožné nekrózy

Liposukcia je bezpečná metóda estetickej chirurgie, avšak je potrebné, aby ste dbali na všetky pokyny svojho lekára a dobre ho informovali o svojom zdravotnom stave. Ak je liposukcia vykonaná precízne skúseným operatérom, sú komplikácie minimálne a výsledok je uspokojivý. Komplikovanejšia môže byť liposukcia viacerých oblastí v jednom zákroku, prípadne kombinácia liposukcie s ďalšími chirurgickými zásahmi. Vykonáva sa málo a ak áno, tak väčšinou v celkovej anestézii.

Kedy sa prejaví výsledok liposukcie?

Pacientka pred a po liposukcii (Medicon V.I.P., a.s.)

Kedy sa prejaví výsledok liposukcie?

Obvykle už do týždňa po liposukcii uvidíte viditeľné rozdiely v tvare vášho tela. Zlepšenie bude viditeľnejšie až po 4 - 6 týždňoch, keď vám spľasnú opuchy. Lekár vám môže odporučiť aj lymfodrenážnu masáž LPG, kde sa počas masáže v pokožke spustia hojivé a detoxikačné procesy. Zároveň sa stimuluje produkcia látok dôležitých pre pevnosť a vitalitu pokožky. Ak budú vaše očakávania realistické, budete pravdepodobne veľmi potešení výsledkom a možno zistíte, že budete mať väčšiu možnosť vo výbere šiat. Celkovo by ste sa mali po liposukcii cítiť lepšie. Dodržujte zdravý jedálny lístok a predpísané cvičenia - ak nepoľavíte, bude zmena vášho vzhľadu trvalá.

Financovanie liposukcie

Jedná sa vždy o estetický zákrok, ktorý si klient hradí sám. Pretože pre liposukciu, ako estetický zákrok, neexistuje zdravotná indikácia, nie je hradená zdravotnou poisťovňou. Nie je možné ani vystaviť pracovnú neschopnosť a klient si musí na vykonanie liposukcie naplánovať dovolenku.

Často kladené otázky

 • Môžem na liposukciu využiť služby financovania na splátky? Určite áno. V súčasnosti nie je problém podstúpiť liposukciu na splátky. Čoraz viac pracovísk sa prikláňa k tejto možnosti, pretože ju klienti vyhľadávajú. Veľkou výhodou je, že kliniky väčšinou ponúkajú túto možnosť bez finančného navýšenia.
 • Je laserová liposukcia to isté ako lipo laser? Lipo laser je nechirurgický zákrok, ktorý odstraňuje telesný tuk spod kože. Tento kozmetický zákrok, nazývaný aj Coolsculpting, využíva kombináciu chladenia, lasera a ultrazvuku na zmrazenie a redukciu tuku. Je oveľa šetrnejší ako tradičná laserová liposukcia. Liposukcia lipolaserom si nevyžaduje žiadne alebo len veľmi krátke prestoje. 
 • Čo je to Vaser lipo? Vaser liposukcia je pokročilá forma liposukcie na odstránenie nežiaduceho prebytočného tuku z tela. Počas zákroku sa napína pokožka a zároveň sa odsáva tuk. Formovanie postavy pomocou Vaser lipo má približne 2-7-dňový prestoj. Vaser liposukcia sa môže použiť na všetky oblasti tela, ako sú bruško, nohy, krk, ruky, madlá lásky, ale je aj veľmi účinná na mužské prsia.

Bibliografia

"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."