PRÁVNE UPOZORNENIE

1. Zodpovedný subjekt

Zodpovedný subjekt: ESTHETICON, S.R.O. IČO: 25044567, DIČ: CZ25044567, so sídlom na adrese Hvězdova 1716/2b, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem v oddiele C, vložke 269, číslo 14604, e-mailová adresa info@estheticon.sk.

Estheticon je súčasťou obchodnej skupiny zloženej z nasledujúcich spoločností: