Odstránenie znamienok, kožných výrastkov

Autor:

Znamienko je pomerne všeobecný pojem, ktorým označujeme kožný alebo slizničný útvar a ten sa nejakým spôsobom odlišuje od okolia. Odborne sa nazýva névus, neavus, pigmentová alebo nepigmentová afekcia, dermálny tumor.

Fotolia 112737156 Subscription Monthly M

Indikácia

Každý z nás má na koži niekoľko takýchto útvarov, ktoré u niektorých môžu predstavovať doslova posiatie desiatkami až stovkami znamienok. Malé deti nemajú zvyčajne žiadne resp. len pár takýchto útvarov, pretože znamienka majú tendenciu pribúdať s vekom. Závisí to od našej genetickej výbavy, hormonálneho profilu (v gravidite je všeobecne vyššia tvorba pigmentu) a samozrejme aj od určitých faktorov prostredia - hlavne expozícia ionizačnému, UV žiareniu, chronický zápal, dlhodobá expozícia chemikáliám a podobne.

Aj keď drvivá väčšina kožných znamienok sú nezhubné, neškodné útvary, existujú varianty- tzv. malígne formy, ktoré majú výrazne nebezpečný potenciál svojmu nositeľovi uškodiť, dokonca zahubiť. Jedná sa o formu rakoviny kože. Existuje opäť niekoľko typov, od tzv. prekanceróz- útvarov, ktoré už spĺňajú klinické, respektíve histologické (mikroskopické) črty a sú potencionálne nebezpečné, až po plne rozvinutú rakovinu kože so všetkými zhubnými vlastnosťami- lokálne invazívny rast deštruujúci okolité bunky až po schopnosť metastázovania- zakladania sekundárnych ložísk do iných miest po tele.

Kontrola znamienok

Je preto veľmi dôležité myslieť aj na pravidelné vyšetrenie a sledovanie znamienok, ktoré sa nám na koži a slizniciach tvoria. Odporúčam skontrolovať znamienka minimálne 1- 2x ročne, ideálne pred letom a po lete, v prípade tzv. podozrivého znamienka je nutné navštíviť kožného lekára čo najskôr, aby sa zachytili podozrivé útvary, ktoré začínajú vykazovať nebezpečné črty a  aby sa minimalizovalo prerastenie znamienka do častokrát už neriešiteľnej formy.

Najúčinnejšou metódou vyliečenia z rakovinového znamienka, resp. jeho možnej počiatočnej formy (prekancerózy) je jeho kompletné odstránenie z kože s následným odoslaním materiálu na cielené histologické vyšetrenie. Až histologická diagnóza je definitívna a určuje či je alebo nie je nutná ďalšia liečba pacienta.

kontrola rucnym digitalnym dermatoskopom
Kontrola znamienok digitálnym dermatoskopom

Metódy odstránenia znamienok a priebeh zákroku

Možností odstránenia znamienok je v súčasnej dobe niekoľko a nie každá metóda sa hodí na každý typ znamienka. Každé znamienko s malígnym potenciálom by však malo byť po odstránení histologicky vyšetrené! Zo zdravotného hľadiska je preto neprípustné, aby sa pri odstraňovaní používali metódy, ktoré nezabezpečia materiál (excidát), ktorý je možné histologicky vyšetriť!

vyberanie znamienka laserom
Odstraňovanie znamienka laserom

Chirurgické odstránenie znamienok patrí medzi najstaršie a v niektorých prípadoch stále najvhodnejšie odstránenie problémového znamienka. Štandardne prebieha ambulantne (pacient po zákroku odchádza do domáceho ošetrenia). Po dohodnutí termínu odstránenia pacient prichádza na samotný chirurgický výkon. Dôležité je aby pacient nemal alergiu na používanú lokálnu anestéziu a aby neužíval tzv. antikoagulačnú liečbu (lieky na riedenie krvi).

Znamienko sa po lokálnom umŕtvení vyreže skalpelom resp. kruhovým nožom pri dodržaní anatomických pravidiel správneho odstraňovania znamienok (tzv. sledovanie línií štiepateľnosti kože). Následne sa rana uzatvorí jednotlivým alebo pokračovacím stehom, sterilne sa prekryje. Odstránené znamienko sa následne odosiela na histologické vyšetrenie. Pacient je podrobne oboznámený ako sa o danú ranu starať tak, aby hojenie prebiehalo v čo najkratšom čase a bez zbytočných komplikácií.

Ďalšou metódou odstránenia znamienok je laserové odstránenie. Princípom je odstránenie znamienka nie klasickým skalpelom, ale laserovým nožom. Laserový nôž je výrazne presnejší a rez dokáže zároveň zataviť, čím dochádza k výrazne menšiemu krvácaniu a tým k výrazne lepšej prehľadnosti počas zákroku. Ranky bývajú všeobecne výrazne menšie a preto aj hojenie prebieha štandardne rýchlejšie. Zároveň je nutné podotknúť, že aj takto odstránené znamienka sa dajú poslať na histologické vyšetrenie.

Rekonvalescencia

Štandardne prebieha hojenie po chirurgickom odstránení znamienka bez vážnych komplikácií, po precítení rana môže pobolievať, čo sa dá v prípade potreby tlmiť analgetickou liečbou (ibalgin, paracetamol, kyselina acetylsalicylová a podobne). Stehy následne odstraňujeme podľa rozsahu, lokality a typu aplikovaného stehu od 7-14 dňa. Je vhodné držať ranu v kľude, suchu a čistote tak, aby hojenie mohlo prebiehať čo najefektívnejšie.

U laserového odstránenia ranku bezprostredne po zákroku sterilne prekryjeme a ponecháme do nasledujúceho dňa prekrytú. Následne sa ranka ponechá neprelepená tak, aby sa vetrala a začala schnúť. Vtedy je hojenie spravidla optimálne. Za cca 3-4 dni sa vytvoria chrastičky, ktoré sa ponechajú v kľude tak aby spontánne odpadli. Ošetrenú kožu je nutné chrániť pred UV lúčmi cca 3 mesiace. Používame na to oblečenie, UV faktor alebo kombináciu UV faktoru a makeupu. V porovnaní s chirurgickou metódou je táto výrazne šetrnejšia k okolitej koži avšak nedá sa však použiť u všetkých typov znamienok.

Komplikácie

Štandardné komplikácie sú modriny v mieste odstránenia.

Záver

Odstraňovanie znamienok prebieha po dôkladnom vyšetrení a zhodnotení nálezu. Častokrát existuje viacero spôsobov ako konkrétny typ kožného tumoru odstrániť a je na zvážení dermato-chirurga a pacienta aký spôsob liečby zvolia.

Aktualizované: 30.06.2020

Odstránenie znamienok, kožných výrastkov - Novinky

Súvisiace skúsenosti

Odstránenie znamienok, kožných výrastkov - Cenníky

MB CLINIC
Bratislava
Ceny od 89 €
MB CLINIC
Ceny od 20 €
Eveclinic Bratislava
MUDr. Zdenko Zamboj
Trnava, Žiar nad Hronom, Vráble
Ceny od 39 €
zvyčajne do 250 €
MUDr. Zdenko Zamboj
Ceny od 50 €
MUDr. Silvia Valentová - Strenáčiková PhD
MUDr. Eva Potocká CSc.
Poprad, Košice
Ceny od 33 €
MUDr. Eva Potocká CSc.

Odstránenie znamienok, kožných výrastkov

95% spokojnosť. Založené na 593 hodnoteniach pacientov.

Odborníci vo vašom okolí   
Fotografie pacientov
Zákroky, na ktoré sa chystajú ostatní.