Odstránenie znamienok, kožných výrastkov

Stojí to za to
90%
Stojí to za to
Na základe 91 príbehov
Priemerná cena
80 €
Priemerná cena
Podľa 100 odborníkov
  • Lokálna anestézia
  • Nevyžaduje hospitalizáciu
  • Menej ako 1 hodina zákroku
  • Nevyžaduje kľudový režim
  • Okamžité výsledky
  • Trvalé výsledky

Čo sú znamienka?

Indikácia

Indikácia

Znamienko je pomerne všeobecný pojem, ktorým označujeme kožný alebo slizničný útvar a ten sa nejakým spôsobom odlišuje od okolia. Odborne sa nazýva névus, neavus, pigmentová alebo nepigmentová afekcia, dermálny tumor. Každý z nás má na koži niekoľko takýchto útvarov, ktoré u niektorých môžu predstavovať doslova posiatie desiatkami až stovkami znamienok. Časté sú taktiež aj kožné výrastky alebo bradavice. Malé deti nemajú zvyčajne žiadne resp. len pár takýchto útvarov, pretože znamienka majú tendenciu pribúdať s vekom. Závisí to od našej genetickej výbavy, hormonálneho profilu (v gravidite je všeobecne vyššia tvorba pigmentu) a samozrejme aj od určitých faktorov prostredia - hlavne expozícia ionizačnému, UV žiareniu, chronický zápal, dlhodobá expozícia chemikáliám a podobne.

Aj keď drvivá väčšina kožných znamienok sú nezhubné, neškodné útvary, existujú varianty- tzv. malígne formy (melanóm), ktoré majú výrazne nebezpečný potenciál svojmu nositeľovi uškodiť, dokonca zahubiť. Jedná sa o formu rakoviny kože. Existuje opäť niekoľko typov, od tzv. prekanceróz - útvarov, ktoré už spĺňajú klinické, respektíve histologické (mikroskopické) črty a sú potencionálne nebezpečné, až po plne rozvinutú rakovinu kože so všetkými zhubnými vlastnosťami- lokálne invazívny rast deštruujúci okolité bunky až po schopnosť metastázovania- zakladania sekundárnych ložísk do iných miest po tele.

Kontrola znamienok

Kontrola znamienok digitálnym dermatoskopom

Kontrola znamienok digitálnym dermatoskopom

Je preto veľmi dôležité myslieť aj na pravidelné vyšetrenie a sledovanie znamienok, ktoré sa nám na koži a slizniciach tvoria. Odporúčam skontrolovať znamienka minimálne 1- 2x ročne, ideálne pred letom a po lete, v prípade tzv. podozrivého znamienka je nutné navštíviť kožného lekára čo najskôr, aby sa zachytili podozrivé útvary, ktoré začínajú vykazovať nebezpečné črty a aby sa minimalizovalo prerastenie znamienka do častokrát už neriešiteľnej formy.

Najúčinnejšou metódou vyliečenia z rakovinového znamienka, resp. jeho možnej počiatočnej formy (prekancerózy) je jeho kompletné odstránenie z kože s následným odoslaním materiálu na cielené histologické vyšetrenie. Až histologická diagnóza je definitívna a určuje či je alebo nie je nutná ďalšia liečba pacienta.

Metódy odstránenia znamienok a priebeh zákroku

Odstraňovanie znamienka laserom

Odstraňovanie znamienka laserom

Možností odstránenia znamienok je v súčasnej dobe niekoľko a nie každá metóda sa hodí na každý typ znamienka. Každé nebezpečné znamienko s malígnym potenciálom by však malo byť po odstránení histologicky vyšetrené! Zo zdravotného hľadiska je preto neprípustné, aby sa pri odstraňovaní používali metódy, ktoré nezabezpečia materiál (excidát), ktorý je možné histologicky vyšetriť!

Chirurgické odstránenie znamienok patrí medzi najstaršie a v niektorých prípadoch stále najvhodnejšie odstránenie problémového znamienka. Štandardne prebieha ambulantne (pacient po zákroku odchádza do domáceho ošetrenia). Po dohodnutí termínu odstránenia pacient prichádza na samotný chirurgický výkon. Dôležité je aby pacient nemal alergiu na používanú lokálnu anestéziu a aby neužíval tzv. antikoagulačnú liečbu (lieky na riedenie krvi).

Znamienko sa po lokálnom umŕtvení vyreže skalpelom resp. kruhovým nožom pri dodržaní anatomických pravidiel správneho odstraňovania znamienok (tzv. sledovanie línií štiepateľnosti kože). Následne sa rana uzatvorí jednotlivým alebo pokračovacím stehom, sterilne sa prekryje. Odstránené materské znamienko sa následne odosiela na histologické vyšetrenie. Pacient je podrobne oboznámený ako sa o danú ranu starať tak, aby hojenie prebiehalo v čo najkratšom čase a bez zbytočných komplikácií.

Ďalšou metódou je laserové odstránenie kožných výrastkov a znamienok. Princípom je odstránenie znamienka nie klasickým skalpelom, ale laserovým nožom. Laserový nôž je výrazne presnejší a rez dokáže zároveň zataviť, čím dochádza k výrazne menšiemu krvácaniu a tým k výrazne lepšej prehľadnosti počas zákroku. Ranky bývajú všeobecne výrazne menšie a preto aj hojenie prebieha štandardne rýchlejšie. Zároveň je nutné podotknúť, že aj takto odstránené materské znamienka sa dajú poslať na histologické vyšetrenie.

"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."
Zobraziť lekárov