Nahlásenie nezákonného obsahu

V súlade s článkom 16 Nariadenia o digitálnych službách (EÚ) 2022/2065 sú online platformy
 povinné zaoberať sa prijatými nahláseniami obsahu preštudovať si ich a musia moderovať obsah, ktorý je nezákonný
alebo v rozpore so zákonom

Ak ste použili tento formulár, je to preto, že sa domnievate, že na našej platforme
sa nachádza konkrétny obsah, ktorý si zaslúži klasifikáciu ako nezákonný alebo v rozpore so zákonom. Aby sme mohli vaše nahlásenie zohľadniť a vybaviť, Nariadenie
vyžaduje, aby informácie v súlade s nahláseným obsahom boli poskytnuté odôvodnene,
presne a účinne, preto vás požiadame o súbor informácií potrebných na to, aby sme mohli nahlásenie
vybaviť

Po prijatí formulára vám čo najskôr odpovieme. Odoslaním tohto formulára súhlasíte s prijímaním komunikácie súvisiacej s odoslanou sťažnosťou na nezákonný obsah.

0 / 1000 (min. 20)