Prof. MUDr. Ján Koller, PhD.

Prof. MUDr. Ján Koller, PhD.

Žiadne recenzie
Ohodnotiť
Ružinovská 6, Bratislava, Bratislavský kraj Zobraziť mapu
Odpovedá za viac ako 72 hodín
Prof. MUDr. Ján Koller, PhD.
Prof. MUDr. Ján Koller, PhD.
Žiadne recenzie

Informácie

  • 126 návštev profilu

Prof. MUDr. Ján Koller, Csc., je prednostom Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty UK a UNB v Nemocnici Ružinov v Bratislave. Je hlavným odborníkom MZ SR pre transplantáciu tkanív a buniek. Vo svojej praxi sa venuje popáleninám, plastickej a rekonštrukčnej chirurgii a transplantácii tkanív a buniek.

V roku 1970 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach s vyznamenaním - zlatým odznakom rektora. V roku 1974 získal atestáciu I. stupňa v obbore chirurgia. V roku 1979 získal ďalšiu, nadstavbovú atestáciu v odbore plastická a rekonštrukčná chirurgia. V roku 1982 odovzdal dizertačnú prácu na tému "Patofyziológia popálenín v uzavretých priestoroch s ohľadom na otravu kysličníkom uhoľnatým". V novembri roku 2015 získal si vyslúžil titul profesora v odbore chirurgie.

Svoju prax začal ihneď po skončení vysokej školy v roku 1970, v Centre popálenín a rekonštrukčnej chirurgie na OÚNZ Košice-Šaca. Tam sa počas niekoľkých rokov vypracoval z pozície sekundárneho lekára na staršieho sekundárneho lekára, až na post ordinára pre rekonštrukčnú chirurgiu. Od roku 1986 až dodnes pôsobí na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty UK a UNB, v Nemocnici Ružinov, začínajúc ako primár oddelenia. Od roku 2004 až dodnes zastáva post prednostu Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirugie LF UK a UNB.

Medzi rokmi 1991 až 2009 pôsobil ako súdny znalec, medzi rokmi 2002 až 2006 bol členom Centrálnej etickej komisie MZ SR, a od roku 1995 až do 2012 bol hlavným odborníkom MZ SR pre transplantácie tkanív a buniek. Od roku 2014 až dodnes opäť pôsobí ako hlavný oborník pre tkanivové a bunkové transplantácie v MZ SR.

Medzi rokmi 1998 a 2007 absolvoval niekoľko zahraničných stáži v Rusku, Slovinsku, Texase, Rakúsku a USA. Zúčastnil sa tiež niekoľkých expertných misií MAAE v Kostarike, Zambii, Číne, Indii, Bangladéši, Singapure, Južnej Kórei, Argentíne a na Kube.

Zúčastnil sa 15 zahraničných kongresov v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Taliansku, USA, Rakúsku, Izraeli, a ako prezident a neskôr viceprezident sa zúčastnil i európskych kongresov v Bratislave (prezident, 1994 a 2002) a v Budapešti (viceprezident, 1997).

Prof. MUDr. Ján Koller, Csc., je držiteľom niekoľkých významenaní. Už za svoje vysokoškolské štúdium získal Zlatý odznak Rektora univerzity. Slovenská lekárska spoločnosť ho odmenila zlatou i striebornou medailou. V roku 2000 mu Česká lekárska spoločnosť udelila čestné členstvo, a v roku 2001 mu bolo udelené čestné členstvo v Argentínskej popáleninovej asociácii.

Certifikáty

  • Plastická chirurgia

Obrázky (2)

Požiadajte Prof. MUDr. Ján Koller, PhD. o bližšie informácie ohľadom zákroku
a odštartujte svoju veľkú zmenu!