Odborníci vo vašom okolí

Viac

Odborníci vo vašom okolí

Viac

Prof. MUDr. Ján Koller, PhD.

Plastická chirurgia Bratislava
Plastická chirurgia Bratislava
Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie FNsP Bratislava

Napíšte nám

Recenzie

Podeľte sa o svoju skúsenosť

Máte osobnú skúsenosť s Prof. MUDr. Ján Koller, PhD.? Pomôžte záujemcom a napíšte o tom.


Profil - Prof. MUDr. Ján Koller, PhD. - Plastická chirurgia Bratislava

Motto:

„Ignis nil nisi servus.“ (Oheň nie je nič iné len otrok.)

Uvítanie

Prof. MUDr. Ján Koller, Csc., je prednostom Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty UK a UNB v Nemocnici Ružinov v Bratislave. Je hlavným odborníkom MZ SR pre transplantáciu tkanív a buniek. Vo svojej praxi sa venuje popáleninám, plastickej a rekonštrukčnej chirurgii a transplantácii tkanív a buniek.

Vzdelanie a prax

V roku 1970 ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach s vyznamenaním - zlatým odznakom rektora. V roku 1974 získal atestáciu I. stupňa v obbore chirurgia. V roku 1979 získal ďalšiu, nadstavbovú atestáciu v odbore plastická a rekonštrukčná chirurgia. V roku 1982 odovzdal dizertačnú prácu na tému "Patofyziológia popálenín v uzavretých priestoroch s ohľadom na otravu kysličníkom uhoľnatým". V novembri roku 2015 získal si vyslúžil titul profesora v odbore chirurgie.

Svoju prax začal ihneď po skončení vysokej školy v roku 1970, v Centre popálenín a rekonštrukčnej chirurgie na OÚNZ Košice-Šaca. Tam sa počas niekoľkých rokov vypracoval z pozície sekundárneho lekára na staršieho sekundárneho lekára, až na post ordinára pre rekonštrukčnú chirurgiu. Od roku 1986 až dodnes pôsobí na Klinike popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Lekárskej fakulty UK a UNB, v Nemocnici Ružinov, začínajúc ako primár oddelenia. Od roku 2004 až dodnes zastáva post prednostu Kliniky popálenín a rekonštrukčnej chirugie LF UK a UNB.

Medzi rokmi 1991 až 2009 pôsobil ako súdny znalec, medzi rokmi 2002 až 2006 bol členom Centrálnej etickej komisie MZ SR, a od roku 1995 až do 2012 bol hlavným odborníkom MZ SR pre transplantácie tkanív a buniek. Od roku 2014 až dodnes opäť pôsobí ako hlavný oborník pre tkanivové a bunkové transplantácie v MZ SR.

Medzi rokmi 1998 a 2007 absolvoval niekoľko zahraničných stáži v Rusku, Slovinsku, Texase, Rakúsku a USA. Zúčastnil sa tiež niekoľkých expertných misií MAAE v Kostarike, Zambii, Číne, Indii, Bangladéši, Singapure, Južnej Kórei, Argentíne a na Kube.

Zúčastnil sa 15 zahraničných kongresov v Poľsku, Maďarsku, Českej republike, Taliansku, USA, Rakúsku, Izraeli, a ako prezident a neskôr viceprezident sa zúčastnil i európskych kongresov v Bratislave (prezident, 1994 a 2002) a v Budapešti (viceprezident, 1997).

Zaujímavosti

Prof. MUDr. Ján Koller, Csc., je držiteľom niekoľkých významenaní. Už za svoje vysokoškolské štúdium získal Zlatý odznak Rektora univerzity. Slovenská lekárska spoločnosť ho odmenila zlatou i striebornou medailou. V roku 2000 mu Česká lekárska spoločnosť udelila čestné členstvo, a v roku 2001 mu bolo udelené čestné členstvo v Argentínskej popáleninovej asociácii.

Naše fotografie

Zobraziť viac Zobraziť menej

Zákroky

Korekcia jaziev
Odstránenie znamienok, kožných výrastkov

Zobraziť viac Zobraziť menej

Upozornenie

  • Ceny sú iba orientačné
  • Pre viac informácií sa pozrite na zápisy konkrétneho lekára.

Napíšte nám

Adresy

Plastická chirurgia Bratislava
Adresa
Ružinovská 6
821 02 Bratislava
Slovenská republika