Overil/a:
V súčasnosti pôsobí na súkromnej klinike Concept Clinic, kde sa špecializuje na estetickú a korektívnu dermatológiu. V roku 2015 získala európsku atestáciu so zameraním na dermatovenerológiu.
Aktualizácia: 6. 5. 2022

Navigácia

 • Čo je jazva?
 • Ako môžem ovplyvniť výsledný vzhľad jazvy
 • Vplyv lekára na jazvu pri operácii
 • Oblasti náchylnejšie na vznik jaziev
 • Kto je vhodný kandidát pre odstránenie jaziev?
 • Rozdiely v problémových jazvách a metódy ich korekcie
 • Kedy pristúpiť ku korekcii jaziev
 • Typy metód korekcie jaziev
 • Jazvy po akné
 • Anestézia pri chirurgickej korekcii jaziev
 • Od čoho závisí voľba metódy odstránenia (korekcia) jaziev?
 • Korekcia staršej jazvy
 • Hyperpigmentácia v mieste jazvy
Čo je to jazva

Korekcia rieši aj niekoľko rokov staré a nevzhľadné jazvy.

Čo je jazva?

Jazvy vznikajú následkom hojenia rany v dôsledku poškodenia tkaniva po traume, chirurgickom zásahu alebo zápalovom procese. Hojenie rany prebieha v troch fázach: zápalovej, proliferačnej a remodelačnej.

Pre výsledný vzhľad jazvy je rozhodujúca rovnováha medzi tvorbou a odbúravaním väziva v remodelačnej fáze hojenia, čo je približne v 6-8 týždni hojenia.

Jazvy delíme na normálne a patologické. V koži sa bez jazvy môžu hojiť len veľmi povrchové poranenia, zasahujúce len do povrchovej papilárnej vrstvy dermis.

Patologické jazvy sa delia na hyperplastické a atrofické. Medzi hyperplastické jazvy paria jazvy hypertrofické a keloidné. Osobitým druhom sú strie, ktoré radíme medzi atrofické jazvy.

K nepeknému vzhľadu jaziev vedie celý rad faktorov, ako napr.:

 • genetická predispozícia (5-10 % keloidov u Európanov)
 • typ traumy (horšie sa hoja popáleniny, rany s nerovnými okrajmi a pod.),
 • rasa (vyšší výskyt keloidov u černochov)
 • vek (v mladom veku častejší výskyt hypertrofických a keloidných jaziev)
 • zápal - tzv. hojenie per secundam
 • lokalita poranenia - miesta s vyššou náchylnosťou na vznik hypertrofických a keloidných jaziev
 • ťah na ranu
 • pôsobenie mechanického trenia a slnečného žiarenia
Ako môžem ovplyvniť výsledný vzhľad jazvy

Než sa pristúpi ku korekcii jaziev, je potreba dať hojeniu dostatok času. Jazvy sa hoja aj niekoľko mesiacov.

Ako môžem ovplyvniť výsledný vzhľad jazvy

Správne zvolenou starostlivosťou sa dá predchádzať zhoršeniu hojenia, ale vzhľadom na vyššie uvedené, niekedy sa nedá zamedziť vzniku patologickej jazvy.

Vo všeobecnosti platí zásada prevencie infekcie rany správne zvoleným krytím v prvých fázach hojenia, kedy dochádza k reepitelizácií, teda obnove povrchu rany.

Následne je dôležité zamedzenie hypetrofie tkaniva a to jednak tlakovou masážou, resp. samotným tlakom na ranu a aplikáciou silikonových gélov, resp. plátov, ktoré podporujú hojenie.

Alternatívu predstavujú hojivé krémy s kortikoidmi alebo extraktami z cibule. Na zamedzenie vzniku atrofických jaziev je dôležité vyhýbať sa ťahu v oblasti rany.

Vo všeobecnosti platí obmedziť mechanické šúchanie, nevystavovať jazvu UV žiareniu a výraznému teplu.

Vplyv lekára na jazvu pri operácii

Táto otázka by mala byť smerovaná skôr na operatérov, ja som dermatológ, využívajúci vo svojej praxi neinvazívne zákroky, resp. miniinvazívne. V zásade platí, že operatér dodržuje línie štiepitelnosti kože a snaží sa minimalizovať zákroky v oblastiach náchylných na hypertrofické a keloidne jazvy.

Oblasti náchylnejšie na vznik jaziev

Na keloidné jazvy sú náchylné hlavne oblasti:

 • nad hrudnou kosťou
 • dekolt
 • ramená
 • šija
 • ušné bolce

Hypertrofické jazvy vznikajú najmä:

 • na trupe
 • na končatinách

Atrofické jazvy vznikajú:

 • v miestach vystavených ťahu na trupe a nad kĺbmi
 • strie, ktoré radíme medzi atrofické jazvy vznikajú najčastejšie na miestach napínanej kože, ako je brucho, glutea, stehná, chrbát, v okolí kĺbov, na prsiach

Jazvy po akné:

 • bývajú atrofické, hypertrofické, niekedy až keloidné a postihujú oblasť tváre, dekoltu a chrbta.
Kto je vhodný kandidát pre odstránenie jaziev?

Kto je vhodný kandidát pre odstránenie jaziev?

Kto je vhodný kandidát pre odstránenie jaziev?

Treba si uvedomiť, že jazva sa od svojho vzniku vyvíja, najprv býva začervenalá, v dôsledku výraznejšieho prekrvenia, postupne pribúda väziva, mení svoj charakter, zosvetlie.

Často sa stáva, hlavne u mladých ľudí, že najprv jazva vyzerá normálne a je v úrovni kože, postupne však hypertrofuje, rastie nad povrch a po roku sa môže zmeniť na atrofickú jazvu.

Taktiež z normálnej jazvy môže časom vzniknúť atrofiká jazva, hlavne u starších ľudí, naopak keloid môže vzniknúť z normálnej jazvy s odstupom viacerých mesiacov až rokov, niekedy aj spontánne.

Preto ku korekcií jaziev pristupujeme individuálne,v závislosti od jej charakteru, lokality, veku jedinca a genetickej predispozície.

Už vzniknutú jazvu nikdy úplne neodstránime, ale zmiernime jej vzhľad, tuhosť, zredukujeme nepríjemné pocity tlaku, ťahu a obmedzenej hybnosti, čo sú najčastejšie dôvody pre korekciu jaziev.

Rozdiely v problémových jazvách a metódy ich korekcie

 • Hypertrofická jazva

Nadmerné zmnoženia jazvového tkaniva nad úroveň kože, nepresahujúca rozsah rany, môže vzniknúť kdekoľvek, asi 4 týždne po traume, mierne svrbí, spontánne môže zregredovať až sa zmeniť na atrofickú jazvu.

 • Keloidná jazva

Hyperplastické zmnoženie jazvového tkaniva, presahujúce rozsah rany, s predilenčnými lokalitami (horná časť trupu, šija, ušné bolce), vznikajúca 3 mesiace až roky po traume, niekedy môže vznikať spontánne, bez zjavnej príčiny, má nízku schopnosť zregredovať a má častý sklon k recidívam po rôznych typoch odstránenia.

 • Atrofická jizva

Nedostatočná tvorba jazvového tkaniva v rozsahu rany prejavujúca sa jej vklesnutím, koža má charakter cigaretového papiera v jazve. Časté sú ako následok zápalové procesu - akné, varicella, po chirurgických zákrokoch, alebo premenou hypertrofickej jazvy na atrofickú. Medzi tieto jazvy radíme aj už vyššie spomenuté strie.

Kedy pristúpiť ku korekcii jaziev

Ak sa už počas prvých dní od vzniku rany objaví zápal, nastáva hojenie per secundam, čo negatívne ovplyvňuje následný charakter jazvy.

Preto v prvom rade dbáme na hojenie bez zápalu, bez zbytočného ťahu, ktorý by mohol viesť k rozpadu - dehiscencí rany. Následne po preepitelizovaní povrchu rany dávame vyššie spomínané silikónové krytia, resp. iné externá, napomáhajúce hojeniu.

Ak vidíme, že v jazve nastáva prílišná tvorba ciev a jazvy, prípadne strie sú živočervené, je možné už v tomto skorom štádiu zasiahnúť cievnymi lasermi, najčastejšie pulse dye laser 585-595 nm, prípadne intensívnym pulzným svetlom IPL.

Následne pristupujeme k ďalším terapeutickým postupom v závislosti od charakteru jazvy, od jej lokality, veku jedinca a genetickej predispozície.

Typy metód korekcie jaziev

Terapia jaziev závisí od ich charakteru , delíme ju na fyzikálnu, mechanickú a farmakologickú, pričom najčastejšie sa využívajú ich kombinácie.

 • Hypertofické a keloidné jazvy

Na ich riešenie využívame najčastejšie aplikáciu kortikoidných roztokov priamo do jazvy, kryoterapiu (tekutý dusík), lasery - predovšetkým pulse dye laser, radioterapiu, tlakovú terapiu, preukázané sú aj pozitívne výsledky s použitím rôznych iných farmák ako napr. botulotoxin, interferon a pod. Hypertrofické jazvy majú tendenciu k spontánnemu zhojeniu, zatiaľ čo keloidné jazvy k recidívam.

 • Atrofické jazvy a strie

Cieľom liečby je navodenia novotvorby kolagénu v jazve. V ich terapíí využívame s veľmi dobrým efektom frakčný CO2 laser, kedy dochádza k navodeniu kolagenézy v tzv. termokoagulačných zónach vytvorených v hĺbke jazvy po prechode laserového lúča so súčasným odparením epitelu na povrchu.

Týmto dochádza k vypnutiu jaziev a zlepšeniu povrchu jaziev, redukcií strií. Podobným spôsobom prehrievania tkaniva atrofickej jazvy pôsobí aj ihličková radiofrekvencia. Na stimuláciu tvorby kolagénu, elastínu a hyaluronovej kyseliny využívame rastové faktory uvolnené pri plazmaterapii. Hlboké atrofické jazvičky po akné uvoľňujeme subcíziou kanylou a následne ich vypĺňame kyselinou hyaluronovou. U povrchových jaziev sa dá ich zjemnenie dosiahnúť rôznymi druhmi peelingov.

V poslednom období sa dostáva do popredia u oboch typov jaziev (hyperplastických a atrofických) injekčná enzymoterapia - aplikácia roztokov s enzýmami kolagenáza, lyaza, hyaluronidáza a lipáza priamo do jazvy.

V prípade neúspechu korektívnych dermatologických postupov je možná klasická chirurgická excízia, resp. korekcia jazvy, ktorá však v prípade hypertrofickej a najmä keloidnej jazvy je zaťažená vysokým percentom recidívy.

Jazvy po akné

Pri akné sa väčšinou jedná o jazvy atrofické, často spojené aj s pozápalovými hyperpigmentáciami, preto najčastejšie u nich využívame vyššie uvedený frakčný CO2 laser, ihličkovú radiofrekvenciu, subcíziu kanylou a výplň kyselinou hyalurónovou, plazmaterapiu, rôzne druhy peelingov. Je nutné zdôrazniť nutnosť opakovaných zákrokov s cieľom dosiahnúť uspokojivý efekt.

Anestézia pri chirurgickej korekcii jaziev

Pri chirurgickej korekcií sa používa lokálna injekčná anestéza, pri laseroterapíí a ihličkovej rádiofrekvencií dávame povrchovú anestézu vo forme krému pred zákrokom, pri niektorých ďalších terapeutických postupoch ako je subcízia kanylou a aplikácia kyseliny hyaluronovej, injekčná enzymoterapia alebo kortikoterapia pridávame injekčnú anestézu.

Od čoho závisí voľba metódy odstránenia (korekcia) jaziev?

Ako som už vyššie spomínala, závisí od typu jazvy, jej miesta, veku pacienta, genetickej predispozície, rasy a fototypu.

Už vzniknutá jazva sa nedá úplne odstrániť, ale rôznymi postupmi a ich kombináciami sa dá jej vzhľad výrazne vylepšiť v závislosti od jej charakteru a rozsahu.

Korekcia staršej jazvy

Možno celkom dobre korigovať aj jazvy, ktoré máme aj niekoľko rokov. U keloidných jaziev je aj niekedy dobré počkať, kým sa ustáli, nakoľko v mladom veku majú keloidné jazvy zvýšenú náchylnosť k recidívam.

U jaziev, kde je intenzívne prekrvenie, môžeme včasným zásahom lasermi eliminovať ich hyperplaziu, alebo naopak zredukovať atrofiu, ako je to napr. v prípade čerstvých ružovočervených strií.

Hyperpigmentácia v mieste jazvy

Hyperpigmentácia se dá korigovať intenzívným pulzným svetlom IPL, alebo peelingami.

"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."