Zmena pohlavia

Priemerná cena
3.600 €
Priemerná cena
 • Celková anestézia alebo sedácia
 • 3 dni
 • 3-6 hodín zákroku
 • Viac ako 10 dní kľudového režimu
 • Okamžité výsledky
 • Trvalé výsledky

Čo je zmena pohlavia?

Čo je zmena pohlavia?

Zmena pohlavia zahŕňa chirurgické zákroky, psychoterapiu aj hormonálnu liečbu

Operácia transsexuálov je proces zmeny pohlavia, ktorý zahŕňa hneď niekoľko chirurgických zákrokov, psychoterapiu a hormonálnu liečbu. Na rozdiel od iných kozmetických alebo rekonštrukčných chirurgických zákrokov, človek nemôže operáciu zmeny pohlavia len tak vyžadovať a podstúpiť. Väčšina krajín po celom svete vyžaduje sériu psychologických hodnotení a hodnotení spôsobilosti predtým, ako je osoba považovaná za vhodnú na chirurgický zákrok zmeny pohlavia. Chirurgická zmena pohlavia (SRS) sa týka rôznych chirurgických techník používaných na zmenu tela ľudí s rodovou dysfóriou. Operácie spojené so zmenou pohlavia sa označujú aj ako operácia potvrdzujúca pohlavie, chirurgická výmena pohlavia (GRS) alebo chirurgická zmena pohlavia.

Pre mnoho transsexuálov nie je zmena pohlavia ani operácia potvrdenia voľbou, ale nutnosťou žiť úplný a šťastný život v ich zvolenom pohlaví. Transsexualita je vec pohlavnej identity nie sexuálnej orientácie. Jedná sa o rozpor medzi telom a dušou človeka, želanie byť akceptovaný a žiť ako člen opačného pohlavia. Transsexualita nie je to isté ako transvestitizmus (mužské hranie sa na ženu pre zábavu), ani takzvaný crossdressing (prezliekanie sa do šiat opačného pohlavia), a nie je to ani forma homosexuality.

Terapia transsexuality zahŕňa dlhodobú liečbu trvajúcu niekoľko rokov, ktorú zvyčajne iniciuje a vedie sexuológ, prípadne psychológ a potom chirurg:

 1. Základom je psychoterapia. Dôležitá je podpora pri organizovaní života v opačnej sexuálnej role.
 2. Po stanovení diagnózy stanoví transsexuálna komisia liečebný program a môže dôjsť k zmene mena a priezviska na rodovo neutrálne.
 3. Cieľom hormonálnej liečby je dosiahnuť také zmeny, aby sa sekundárne pohlavné znaky podobali opačnému pohlaviu (androgény u žien, antiandrogény v kombinácii s estrogénmi u mužov). Výsledky hormonálnej liečby sú u mužov menej uspokojivé. Odstránenie fúzov a typicky mužského ochlpenia si zvyčajne vyžaduje elektrodepiláciu.
 4. Cieľom chirurgických zákrokov je zmena samotného pohlavia tela. Spočíva v kastrácii odstránením semenníkov u mužov, odstránením maternice a vaječníkov u žien. Po vykonaní týchto zmien je možné požiadať o zmenu pohlavia v registri so súhlasom lekárskej komisie.
 5. Plastická chirurgia. Mnohí transsexuáli sa uspokoja s korekciou sekundárnych pohlavných znakov, ako je napríklad odstránenie prsníkov u perspektívnych žien, a nepožadujú ďalšiu transformáciu vlastných genitálií z dôvodu nemožnosti vytvoriť dokonalý tvar a funkciu.

U nás sa väčšinou uplatňuje model diagnóza transsexuality “test skutočného života” (Real Life Test) hormóny operácie/kastrácia právna zmena dokumentov. Tento model nemusí vyhovovať všetkým. Niektorí transsexuáli podstupujú iba terapeutickú liečbu, kombináciu terapie a liečby hormonálnej, či plastickú operáciu pre získanie sekundárnych pohlavných znakov, iní sa rozhodnú podstúpiť aj samotnú zmenu pohlavia.

Ako zistím či som vhodný kandidát?

Ako zistím či som vhodný kandidát?

Zisťovanie vhodnosti na zmenu pohlavia je dlhý proces pod dohľadom viacerých špecialistov

Transsexualita, rodová dysfória, transgenderizmus alebo porucha rodovej identity (GID) sú označenia pre nesúlad medzi psychologickým a anatomickým pohlavím, kedy sa jedinec identifikuje s opačným pohlavím v rozpore so svojím vrodeným pohlavím - muž sa cíti byť ženou a žena mužom. Nejde o typ duševnej choroby, hoci v minulosti ju považovali. Týchto ľudí nemožno vyliečiť prevýchovou ani liekmi.

Transsexualizmus sa vyskytuje u zlomku promile mužskej a ženskej populácie. Títo ľudia majú neustály pocit sexuality opačnej k tej, s akou sa narodili. Sú nespokojní so svojimi genitáliami a chcú byť vybavení fyzickými vlastnosťami a sexuálnou úlohou opačného pohlavia. Etiológia transsexualizmu je nejasná, no pravdepodobne vzniká v prenatálnom štádiu. Transsexualizmus je nezvratný a preto je pre jednotlivca celoživotným problémom.

Ak zažívate určitú formu stigmy a diskriminácie, verbálneho a fyzického týrania, hrozieb násilia a skutočného fyzického násilia a necítite sa komfortne vo svojom súčasnom tele tak by ste mohli byť vhodný kandidát. Jednou z najväčších vecí, ktorú treba pamätať je, že nie každý si želá podstúpiť operáciu potvrdenia pohlavia a výsledky - psychické, fyzické i emočné - budú pre každého odlišné. Urobte si prieskum a zistite, aká je pre vás správna cesta. Operácia na potvrdenie pohlavia určite nie je tou správnou voľbou pre každého. Pre ľudí, ktorí chcú a v skutočnosti potrebujú operáciu potvrdenia to ale  môže byť neuveriteľná príležitosť na normálny a plnohodnotný život.

Zistenie, či ste vhodný kandidát na takýto zákrok, ale nie je len na vás. Samotnej operácii predchádza dlhý proces pod dohľadom odborníkov - sexuológa, viacerých lekárov, a psychiatra či psychológa, ktorí musia tiež zo svojej odbornosti určiť, či je takýto zákrok pre vás vhodný. Bez takéhoto potvrdenia od špecialistov zmenu pohlavia podstúpiť nemôžete.

Ako si vybrať vhodného lekára a ako prebieha prvá schôdzka?

Ako si vybrať vhodného lekára a ako prebieha prvá schôdzka?

Výber správneho špecialistu je kľúčový k úspechu

Zmena pohlavia je dlhodobý proces, ktorý môže zahŕňať viacero zákrokov v závislosti od rozhodnutia pacienta. Pri týchto zákrokoch je veľmi dôležité úzko spolupracovať s kvalifikovaným plastickým chirurgom, urológom, gynekológom a odborníkom na duševné zdravie, aby bol zaistený najlepší výsledok. Pretože tieto postupy sú veľmi náročné, je prvoradé zvoliť chirurga so špecializovanými znalosťami, zručnosťami a dlhodobou praxou v tomto odvetví.


Na začiatku si vyhľadajte názory a recenzie na lekára, o ktorom uvažujete. Pri získavaní informácií o práci konkrétneho odborníka môžu byť užitočné aj fotografie pred a po zákroku. Ak sa vám nepodarí získať fotografie online, môžete o ne požiadať počas prvej konzultácie. 

Počas predoperačnej konzultácie si váš chirurg urobí čas a prediskutuje a pochopí vaše ciele týkajúce sa zmeny pohlavia. Okrem toho dôkladne vysvetlí každý postup a odpovie na všetky vaše otázky.

V neposlednom rade je dôležité, aby ste si pre každú operáciu, o ktorej uvažujete, vybrali špecialistu v danej oblasti: napríklad ak uvažujete o silikónových prsných implantátoch (premena muža na ženu), vyberte si špecialistu na zväčšenie prsníkov. 

Bibliografia

ALTERMD. (2020). Female To Male Sexual Confirmation. Dostupné na: https://altermd.com/transgender-surgery/female-to-male-sexual-confirmation/ [Dátum: 10.11. 2020]

Conway, L. (2020). Vaginoplasty: Male to Female Sex Reassignment Surgery. Dostupné na:http://ai.eecs.umich.edu/peopl.[Dátum: 10.11. 2020]

Slovensko.sk. (2020). Pravidlá uznávania zmeny pohlavia. Dostupné na: https://www.slovensko.sk/sk/zi.[Dátum: 10.11. 2020]

The International Center for Transgender Care. (2020). Setting the Standard for Transgender Care. Dostupné na: https://thetranscenter.com/ [Dátum: 10.11. 2020]

Transfúzia. (2020).Tranzícia. Dostupné na:  http://www.transfuzia.org/situ.[Dátum: 10.11. 2020]

"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."
Zobraziť lekárov