Navigácia

 • Čo sú metličky a popraskané žilky?
 • Metličkové žilky alebo metličky na nohách sú prvým štádiom chronického ochorenia
 • Metličkové žilky trápia hlavne ženy, na vine sú hormóny aj cievne problémy
 • Ako predísť meličkám - prevencia vzniku popraskaných žiliek
 • Čo ak sa metličkové žilky neriešia, aké sú možnosti liečby poprsakaných žiliek a metličiek
 • Metličkové popraskané žilky odstráni trvalo iba špecializovaný cievny chirurg
 • Odstránenie popraskaných metličkových žiliek - prečo je potrebné komplexné cievne vyšetrenie
 • Moderné metódy odstraňovania popraskaných žiliek a metličiek:
 • Odstránenie metličkových žiliek metódou CLaCS
 • Metličkové žilky si môžete dať odstrániť počas celého roka
 • Metličkové žilky - ak sa odstráni príčina neobjavia sa už opäť na tom istom mieste

Čo sú metličky a popraskané žilky?

Metličky sú popraskané žilky, ktoré presvitajú na povrchu kože ako fialové alebo červené vejárikovité siete. Metličkami trpí 30,7% žien. Väčšinou ide iba o čisto estetický problém. Vyskytujú sa na nohách - na vonkajšej strane stehien, za kolenami alebo v predkolení. Kdekoľvek na dolných končatinách. Preto často obmedzujú ženy, ktoré by rady nosili krátke sukne alebo si sebavedomo užili dovolenku v plavkách.

Metličkové žilky alebo metličky na nohách sú prvým štádiom chronického ochorenia

Metličky sú síce prejavom prvého štádia chronického žilového ochorenia (CHŽO), ale vstupné cievne vyšetrenie nemusí ukázať žiadne vážne problémy s povrchovými alebo hĺbkovými žilami, či samotné kŕčové žily. Na druhej strane, aj pacientka bez viditeľných rožšírených žiliek, môže trpieť prejavmi chronickej žilovej nedostatočnosti.

Metličkové žilky trápia hlavne ženy, na vine sú hormóny aj cievne problémy

Hovoríme o ženách, pretože oproti mužom majú hormonálnu predispozíciu k problémom žilového systému dolných končatín. Obzvlášť ak sú vystavené výkyvom ženských hormónov v tehotenstve, v menopauze alebo vplyvom veku. Ženy majú horšiu východiskovú pozíciu aj preto, že často nosia vysoké opätky. Móda baleríniek tiež neprospieva žilovému návratu v nohách. Ideálne sú mierne opätky vysoké 3-4 centimetre. Pri takýchto opätkoch sú lýtkové svaly optimálne stimulované, aby dobre plnili funkciu pumpy vracajúcej krv do srdca.

Výsledok ošetrenia metličkových žiliek (foto archív lekára)

Výsledok ošetrenia metličkových žiliek (MUDr. Štefan Munka)

Ako predísť meličkám - prevencia vzniku popraskaných žiliek

Základom prevencie vzniku metličiek je ovplyvňovanie rizikových faktorov ako obezita, sedavý spôsob života, nedostatok pohybu, dlhé státie, nosenie tesného oblečenia a aj obuvi. Negatívny vplyv na chronické žilové ochorenie majú športy ako: zjazdové lyžovanie, vzpieranie a statické silové športy. Vhodné sú športy, pri ktorých sa kombinuje rytmický pohyb členkov s prácou lýtkových svalov, ako turistika, beh, beh na lyžiach, bicyklovanie, tanec a plávanie. Pri metličkových žilkách pomáha aj sprchovanie nôh studenou vodou. Ďalej sa odporúča vyhýbanie sa saune, horúcim kúpeľom a vyvarovanie sa antikoncepcii, ak sú prítomné ďalšie rizikové faktory ako obezita a fajčenie.

Čo ak sa metličkové žilky neriešia, aké sú možnosti liečby poprsakaných žiliek a metličiek

Čo ak sa metličkové žilky neriešia, aké sú možnosti liečby poprsakaných žiliek a metličiek

Výhodou vstupného vyšetrenia pred odstraňovaním metličiek metódou CLaCS je kompletné cievne vyšetrenie dolných končatín. Ak ide len o estetický problém, môžete mať istotu, že máte cievy v poriadku. Naopak, ak sa vyšetrením ukáže problém, môžeme včasnou diagnostikou predísť vážnym následkom. Po metličkách sa totiž časom môžu objaviť aj väčšie kŕčové žily - varixy a žilové príznaky, ktoré sa zhoršujú v priebehu dňa, v letných mesiacoch, po dlhom státí či sedení a cestovaní.

Neskôr sa k príznakom pridáva opuch a vytvoria sa tzv. kmeňové kŕčové žily. Podľa štúdií až polovica neliečených pacientov s dokázaným obráteným tokom krvi – refluxom v hlbokých alebo povrchových žilách, prejde do štádia kožných zmien počas piatich rokov a v priebehu ďalších piatich rokov sa až 59% neliečených pacientov vyvinie vred predkolenia.

Metličkové popraskané žilky odstráni trvalo iba špecializovaný cievny chirurg

Ak vám stačí odstránenie jemných meličiek na pár týždňov, môžete ísť pokojne aj za dermatológom. Radšej však navštívte cievneho chirurga, ak chcete riešiť problém trvalo a ak chcete mať jasno o zdraví svojich ciev. V Európe je len niekoľko špecializovaných lekárov, ktorí sa zaoberajú estetickou flebológiou.

Odstránenie popraskaných metličkových žiliek

Odstránenie popraskaných metličkových žiliek - prečo je potrebné komplexné cievne vyšetrenie

Každá klientka, ktorá prichádza s požiadavkou odstrániť rozšírené žilky, absolvuje najskôr hĺbkové cievne ultrazvukové vyšetrenie. Až keď sa ukáže, že klientka nemá iné kŕčové žily, tak si môže vybrať medzi samotnou sklerotizáciou alebo CLaCS. Ak cievny chirurg objaví poškodenie chlopní väčších žíl alebo obmedzené prietoky, navrhne najskôr vyriešenie tohto problému a následne odstraňovanie metličiek.

Vyšetrenie môže byť preplácané zdravotnou poišťovňou, následné odstránenie žiliek si už klientka hradí sama.

Metódou CLaCL

Pred a po fotografie metličiek po odstránení metódou CLaCL (MUDr. Štefan Munka)

Moderné metódy odstraňovania popraskaných žiliek a metličiek:

 • Sklerotizácia: Metóda využíva sklerotizačný roztok, ktorý sa vpichuje do povrchových žiliek. Pri väčších kŕčových žilách sa podáva vo forme peny, ktorou sa vyplní postihnutá žila. Sklerotizačná látka vyvolá sterilný zápal žíl, a tak sa žila zjazví a zanikne.
 • Laserové odstránenie metliček: Metóda laserového odstraňovania pracuje zvyčajne na princípe spálenia žiliek na povrchu. Odstraňuje rozšírené žilky, ktoré vidíme na koži voľným okom. Ošetrenie je limitované fototypom pokožky.
 • Odstránenie metličiek a žiliek do veľkosti 1,5mm metódou CLaCS (Cryo Laser & Cryo Skleroterapia): Metóda je prelomová tým, že efektívnejšie kombinuje všetko, čo sa zatiaľ využívalo na odstránenie žiliek a to vďaka synergii najmodernejších technológií.
  • podstata metódy: Na vizualizáciu metličiek sa využíva infrakamera VeinViewer, ktorá premieta žilový systém v reálnom čase priamo na kožu. Identifikuje žilu, ktorá privádza krv do rozvetvených metličiek a umožní nám cielene ju ošetriť. Táto retikulárna prívodná žila - "feeder vein" je uložená v hĺbke 4 mm pod povrchom kože a voľným okom je často neviditeľná. Následnou injekciou sklerotizačného roztoku, pôsobiaceho fyzikálne svojou hustotou, sa dá šetrne a efektívne ošetriť prívodná retikulárna žila (feeder vein) aj metličky – odborne – komplexná teleangiektázia.
  • pre koho je vhodná: Metóda CLaCS je vhodná pre kohokoľvek, dajú sa s ňou odstrániť metličky a retikulárne žily do 1,5mm hrúbky. Neexistujú žiadne kontraindikácie a od roku 1999 sa neobjavili ani žiadne alergické reakcie.
  • priebeh: Klientka pri ošetrení leží. Celý zákrok trvá, podľa rozsahu, pol hodiny až hodinu. Najprv lekár pri silnom chladení laserom zasahuje zobrazenú vyživovaciu žilu. Následne pri rovnakom chladení vpichuje sklerotizačný roztok do metličiek. Používaná ihla je najtenšia možná, takže klientka pri znecitlivení intenzívnym chladením cíti len minimálne vpichy alebo štipkanie. Každý vpich sa prelepí a klientka môže pokračovať v bežnom dni bez obmedzení a na druhý deň sa môže aj opaľovať. Metličky budú postupne miznúť, vstrebávanie trvá priemerne dva mesiace. Už po jednom ošetrení zmizne minimálne 70% metličiek.
  • výhody: Metličky sa už nevrátia na tom istom mieste. Výsledok je trvalý. Veľkou výhodou je to, že sa klientka môže vrátiť do kolotoča bežného dňa, môže ísť na slnko. Plusom je i celoročná možnosť aplikácie. Nosenie pančúch po zákroku nie je nutnou podmienkou, odporúčame len podporné pančuchy na pár dní.
  • nevýhody: Samotná metóda nemá nevýhody. Jedine, ak by klientky očakávali, že im zákrok preplatí zdravotná poisťovňa, ostanú sklamané. Keďže ide o kozmetický zákrok, klientka si ho v plnej miere hradí sama. Cena za odstránenie metličiek na nohách závisí od rozsahu. Plocha, ktorú dokážeme prekryť dvomi dlaňami vyžaduje aplikáciu 100 impulzov laserom, a cena za toto ošetrenie je od 350 eur môže sa ale líšiť podľa cenníkov kliniky.
  • opakovanie: Ak sú žilky popraskané vo veľkom rozsahu, je potrebné po prvej aplikácii CLaCS, ešte procedúru zopakovať. Prvá kontrola po CLaCSovaní je o 2-3 mesiace. To je obdobie potrebné na vstrebanie žiliek a vyživovacej žily. Potom vidíme rozdiel - metličkové žilky pred/po. Niekedy je výsledok pekný už po jednej aplikácii, inokedy sú vhodné ešte drobné úpravy. V prípade nedostatočného vstrebávania sa zákrok opakuje na rovnakom mieste maximálne dvakrát.
  • ambulantý zákrok: Metóda CLaCS (Cryo Laser & Cryo Skleroterapia) je minimálne bolestivá vďaka intenzívnemu externému chladeniu. Na rozdiel od zabudovaného menej intenzívneho vlastného chladenia bežných laserov používaných v kozmetickej a dermatologickej praxi.

Odstránenie metličkových žiliek metódou CLaCS

Už dlho sa na odstránenie metličiek v rôznych dermatológických centrách používa laser. Dermatológovia sa zameriavajú na odstránenie cievok laserom, pričom dokážu spáliť metličky na povrchu pokožky použitím laseru s kratšiou vlnovou dĺžkou, po pár mesiacoch sa však poprskané žillky a metličky začnú znova objavovať, pretože hlbšie uložená prívodná vyživovacia žila opäť vytvorí nové metličkové žilky.

Dlhodobo metličkové žilky odstráni metóda CLaCS, ktorej efekt spočíva v kombinovej sile laseru s väčšiou vlnovou dĺžkou, ktorá preniká až do hĺbky 10mm a zasiahne prívodnú vyživovaciu žilu v hĺbke 4-mm.

Voľným okom nie je táto žila vititeľná, preto sa na zobrazenie tejto žily používa infrakamera VeinViewer. Po ošetrení laserom sa injekčne podá do tej danej žily roztok, ktorý pôsobí na základe svojej vysokej hustoty a nevyvolá chemickú reakciu.

Odstránenie metličkových žieliek pomocou CLaCS je takmer bezbolestné vďaka neustálne vonkajšiemu chladeniu kože samostatným prístrojom. Metóda CLaCS odstráni metličkové žilky natrvalo vďaka hĺbkovému ošetreniu prívodnej žily, tým docieli, že sa už metličky na tom istom mieste nikdy neobjavia.

Metličkové žilky si môžete dať odstrániť počas celého roka

Metličkové žilky si môžete dať odstrániť počas celého roka

Akýkoľvek laserový zásah na povrchu kože je lepšie robiť v zime a následne chrániť kožu pred slnkom. Nie je to však prípad odstraňovania metličiek metódou CLaCS. Po CLaCS-ovaní je možná slnečná expozícia už nasledujúci deň. Preto je možné odstraňovať metličky na dolných končatinách kedykoľvek, dokonca aj v lete.

Laser používaný pri tejto metóde je známy od roku 1987. Patrí medzi najviac preskúmané lasery, k povrchovej vrstve kože. Je najšetrnejší zo všetkých laserov. Vďaka vlnovej dĺžke sa jeho energia nevstrebáva v pigmentových bunkách, a preto nie je rozhodujúcim limitujúcim faktorom fototyp kože klientky.

Metličkové žilky - ak sa odstráni príčina neobjavia sa už opäť na tom istom mieste

Metličkové žilky - ak sa odstráni príčina neobjavia sa už opäť na tom istom mieste

Autor metódy CLaCS, profesor Kasuo Miyake M.D., si od roku 1999, keď prvýkrát použil laster vlnovej dĺžky 1064nm, robí podrobnú analýzu výsledkov a na základe fotodokumentácie sleduje dlhodobý stav klientiek po odstraňovaní metličiek.

Opiera sa o bohaté skúsenosti. Na klinike v Sao Paulo, založenej jeho otcom prof. Hiroshi Miyake M.D., bolo ošetrených za 57 rokov viac ako 33 000 pacientiek.

Metóda CLaCS je nie len efektívna, ale aj bezpečná. Jej podstatou je odstránenie prívodnej vyživovaciej žily. Neošetrí sa teda len následok, ale odstráni sa i príčina vzniku metličiek.

"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."