Overil/a:
Ukončil štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v odbore stomatológia. V svojej súkromnej ambulancii ponúka pacientom bežné ošetrenia zubov ako aj stomatochirurgické a estetické zákroky.
Aktualizácia: 17. 12. 2021

Navigácia

 • Úvod
 • Čo sú zubné implantáty?
 • Ako zistím či som vhodný kandidát na zubné implantáty?
 • Indikácia
 • Postup ošetrenia
 • Rekonvalescencia
 • Náhrada viacerých zubov pri sebe
 • Náhrada celého zuboradia
 • Materiál náhradných zubov
 • Kontraindikácie
 • Komplikácie
 • Záver
 • Výber vhodného lekára

Úvod

Zubný implantát predstavuje umelú náhradu zuba najčastejšie vyrobenú z titánu a opatrenou keramickou korunkou. Implanátmi je možné nahrádzať nielen jednotlivé zuby, ale aj celé zuboradia, tiež sa môžu využiť na zlepšienie stability snímateľných zubných protéz.

Čo sú zubné implantáty?

Zubnými implantátmi môžete dosiahnuť prirodzených výsledkov

Čo sú zubné implantáty?

Napriek zlepšeniu zubnej starostlivosti stále množstvo ľudí trpí stratou zubov, väčšinou v dôsledku zubného kazu, paradentózy alebo úrazu. Dlhé roky boli jedinými dostupnými možnosťami pre ľudí s chýbajúcimi zubami mostíky a zubné protézy. Dnes sú však k dispozícii zubné implantáty, ktoré majú množstvo výhod oproti tradičným možnostiam.

Zubný implantát dokáže nahradiť chýbajúci zub a výsledok je najbližší prirodzenému zubu. Implantát je malá titánová skrutka, ktorá sa umiestni do čeľustnej kosti a nahradí koreňovú časť chýbajúceho zuba. Je to v podstate umelý koreň, na ktorý sa dá upevniť keramická korunka. Na zavedenie implantátov je potrebný menší chirurgický zákrok. Keď je implantát na mieste, nasadí sa korunka, ktorá vám poskytne funkčnú a estetickú náhradu chýbajúceho zuba. Zubné implantáty sú zvyčajne vyrobené z titánu, tento materiál je dokonale biokompatibilný s čeľustnou kosťou a je veľmi odolný.

Ako zistím či som vhodný kandidát na zubné implantáty?

Po zákroku je nevyhnutné dodržiavať precíznu ústnu hygienu

Ako zistím či som vhodný kandidát na zubné implantáty?

Vo väčšine prípadov možno zvážiť zavedenie zubného implantátu u každého, kto je dostatočne zdravý na to, aby mohol podstúpiť bežnú extrakciu zubov alebo chirurgický zákrok v ústnej dutine. Vhodný kandidát by mal mať zdravé ďasná, zdravú celkovú ústnu dutinu a predovšetkým dostatočne pevnú a kvalitnú kosť na udržanie implantátu. Pacient po absolvovaní tohto zákroku musí dôkladne dodržiavať precíznu ústnu hygienu a pravidelne podstupovať návštevy u zubného lekára.

Špeciálne individuálne posúdenie lekára majú ľudia trpiaci chronickými poruchami, napríklad cukrovkou, srdcovými ochoreniami, ale aj silní fajčiari. Ak uvažujete o zubných implantátoch, poraďte sa so svojím zubným lekárom, či ste na tento zákrok vhodným kandidátom.

Zubné implantáty

Zubné implantáty

Indikácia

Zubné implantáty sú určené pre každého, kto o zuby nejakým spôsobom prišiel. Tiež prichádzajú na rad, ak sú v ústach zuby, ktoré nie je možné ošetriť a spôsobujú chronické problémy, napríklad devitalizované (mŕtve) zuby so zlou prognózou, alebo zuby postihnuté parodontitídou, ktoré nie sú funčne spôsobilé a u ktorých nepredpokladáme zlepšenie.

Existuje viacero typov zubných implantátov, najčastejšie používané sú valcovité implantáty, pre ich univerzálnosť použitia, dlhú životnosť a najlepšiu úspešnosť liečby. Materiál, z ktorého sú implantáty vyrobené, je titán, ale existujú aj implantáty zo zirkónu.

Spodná hranica veku pre zavádzanie zubných implantátov je 18 rokov (ukončený kostný vývoj lebky), horná hranica nie je obmedzená.

Postup ošetrenia

Postup ošetrenia

Postup ošetrenia

Po vyšetrení chrupu v ambulancii, preštudovaní rtg snímok, prípadne CT skenu, skontrolovaní dentálnej hygieny, je možné pristúpiť k zavádzaniu implantátu. Zákrok sa bežne robí ambulantne, v lokálnej anestézii, ale je možné ho urobiť aj v celkovej anestézii.

Zavádzanie implantátu sa začína obnažením kosti v mieste implantácie a následne postupným navŕtavaním lôžka pre implantát, ktoré má mať špecifickú šírku a hĺbku, ktoré sú dané rozmerom implantátu. Veľkosť implantátu je určená predoperačne na základe rtg a ct snímok. Po zákroku sa rana zašije, prípadne prekryje vhojovacím valčekom.

Rekonvalescencia

Po zavedení implantátu sa môže počkať na jeho zahojenie - osteointegráciu alebo sa ihneď, respektíve krátky čas po zavedení, zhotoví dočasná korunka (predovšetkým v prednom úseku chrupu) kvôli estetickým dôvodom. Takúto korunku však nie je možné používať plnohodnotne, predovšetkým nie na hryzenie. Po uplynutí dostatočného času na zahojenie implantátu sa urobí odtlačok, alebo digitálny sken na zhotovenie definitívnej korunky z keramického materiálu. Doba hojenia je individuálna, 6 týždňov až 6 mesiacov a určí ju lekár.

Náhrada viacerých zubov pri sebe

Ak stratil pacient viacero zubov pri sebe, nie je nutné náhrádzať každý zub osobitne. Implantáty sa môžu použiť aj pre nesenie mostíkov - viacerých koruniek spojených v jeden blok. Napríklad, tri zuby je možné nahradiť dvoma implantátmi a trojčlenným mostíkom.

Náhrada celého zuboradia

Celé zuboradia či hornej, alebo dolnej čeľuste je možné nahrádzať mostíkom neseným najmenej štyrmi implantátmi. Počet potrebných implantátov je individuálny a na základe anatomických podmienok ho určuje lekár.

Materiál náhradných zubov

Materiál náhradných zubov

Náhradné zuby, ktoré sú umiestnené na implantátoch je možné zhotoviť z rôznych klasických aj moderných dentálnych materiálov: živice, keramiky, kovokeramiky, zirkóoxidu, zirkónkeramiky, kompozitu ale napríklad aj zlata.

Rozsah pooperačnej cistlivosti závisí od rozsahu operačného poľa. V prípade zavedenia jediného implantátu býva bolestivosť po zákroku minimálna, prípadne žiadna. Opuch a diskomfort pociťujú pacienti najviac prvé 3-4 dni po zákroku. V prípade rozsiahlych implantačných zákrokov a dobudovávania statenej kosti – kostnej augmentácie, môže byť tento diskomfort dlhší – okolo jedného týždňa.

Kontraindikácie

Kontraindikáciami zavedenia zubných implantátov sú nedostatočná ústna hygiena a starostlivosť o ústnu dutinu. Nekontrolovaný alebo pokročilý diabetes mellitus, krvácavé ochorenia, pravidelné užívanie perorálnych bisfosfonátov, rádioterapia v oblasti tváre a krku, celkový zlý zdravotný stav.

Komplikácie

Najčastejšou pooperačnou komlikáciou po zavádzaní zubného implantátu býva infekcia baktériami. Infekcia v oblasti po zákroku sa prejavuje hnisavým výtokom. Keďže v prostredí ústnbej dutiny nie je možné zabezpečenie úplnej sterility, preventívne sa po zákroku podávajú antibiotiká. Taktiež režim ambulancie musí byť hygienicky prispôsobený, aby sa tejto komplikácii predišlo.
Správne vhojenie – osteointegráciu implantátu ovplivňuje tiež stav kostného lôžka, do ktorého sa implantuje. Ak sa tu nachádza pozostatok mäkkého alebo zápalového tkaniva po predchádzajúcom zube, môže toto tkanivo obrásť implantát a tento je následne nestabilný a je potrebné ho vybrať. Taktiež skoré zaťaženie implantátu s malou primárnou stabilitou (silou, ktorou je implantát upevnený v kosti) môže spôsobiť jeho zlyhanie.

Všetkým týmto komplikáciám je však možné predchádzať a aj v prípade zlyhania implantátu, býva druhý pokus takmer stopercentne úspešný.

Najčastejšou neskorou komplikáciou už zavedených implantátov býva periimplantitída – zápal v okolí implantátu. Tento zápal môže byť dôsledkom zlého čistenia ústnej dutiny, alebo napríklad pozostatkom fixačného cementu medzi ďasnom a implantátom po nalepení korunky na implantát.

Zubné implantáty

Záver

Zubné implantáty sú dnes najdokonalejšou náhradou stratených zubov. Nielen po funkčnej, ale aj po estetickej stránke je možné dosiahnuť dokonalý výsledok. Liečba vždy vyžaduje svoj čas a viacej návštev ambulancie. Ak sú požiadavky na konečný estetický výsledok vysoké a je potrebné formovanie tvrdých aj mäkkých tkanív v okolí, nie je možné ukončiť liečbu v dvoch alebo troch návštevách. Tiež si treba uvedomiť, že implantáty zavádzame s cieľom, aby slúžili po celý život. Preto netreba podceňovať význam výberu správneho typu implantátu, ale aj prestíž a skúsenosti výrobcu. Poprední svetoví výrobcovia zubných implantátov majú za sebou dnes už stovky vedeckých štúdii a ich výrobky sú rokmi preverené. Skúsený odborník Vám najlepšie poradí, čo je pre Vás to správne riešenie. Po odovzdaní finálnej náhrady je životnosť implantátov v rukách pacienta a to nielen domácou starostlivosťou o svoj nový chrup ale aj pravidelnými kontrolami v zubnej ambulancii a pravidenými návštevami dentálnej hygieničky.

Výber vhodného lekára

Pri výbere zubného lekára sa zamerajte na jeho špecializáciu

Výber vhodného lekára

Prvým dôležitým krokom pri výbere vhodného zubného lekára je zamerať sa na jeho špecializáciu. Zubár, ktorý sa špecializuje na zubné implantáty sa nazýva implantológ. Implantológia je chirurgický odbor, ktorá sa zaoberá náhradou zubov dentálnymi implantátmi. Je to relatívne nové chirurgické odvetvie v stomatológii, hoci z pohľadu histórie má za sebou už viac ako 50 rokov existencie. Vzhľadom na rýchly technologický vývoj a zmeny v konštrukcii implantátov, materiáloch a v spôsobe vykonávania zákroku, môžu mať zubní lekári v oblasti, ako sú zubné implantáty, rôznu úroveň znalostí a skúseností.

"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."