Autor:

Zubný implantát predstavuje umelú náhradu zuba najčastejšie vyrobenú z titánu a opatrenou keramickou korunkou. Implanátmi je možné nahrádzať nielen jednotlivé zuby, ale aj celé zuboradia, tiež sa môžu využiť na zlepšienie stability snímateľných zubných protéz.

implant

Indikácia

Zubné implantáty sú určené pre každého, kto o zuby nejakým spôsobom prišiel. Tiež prichádzajú na rad, ak sú v ústach zuby, ktoré nie je možné ošetriť a spôsobujú chronické problémy, napríklad devitalizované (mŕtve) zuby so zlou prognózou, alebo zuby postihnuté parodontitídou, ktoré nie sú funčne spôsobilé a u ktorých nepredpokladáme zlepšenie.

Existuje viacero typov zubných implantátov, najčastejšie používané sú valcovité implantáty, pre ich univerzálnosť použitia, dlhú životnosť a najlepšiu úspešnosť liečby. Materiál, z ktorého sú implantáty vyrobené, je titán, ale existujú aj implantáty zo zirkónu.

Spodná hranica veku pre zavádzanie zubných implantátov je 18 rokov (ukončený kostný vývoj lebky), horná hranica nie je obmedzená.

Postup ošetrenia

Po vyšetrení chrupu v ambulancii, preštudovaní rtg snímok, prípadne CT skenu, skontrolovaní dentálnej hygieny, je možné pristúpiť k zavádzaniu implantátu. Zákrok sa bežne robí ambulantne, v lokálnej anestézii, ale je možné ho urobiť aj v celkovej anestézii.

Zavádzanie implantátu sa začína obnažením kosti v mieste implantácie a následne postupným navŕtavaním lôžka pre implantát, ktoré má mať špecifickú šírku a hĺbku, ktoré sú dané rozmerom implantátu. Veľkosť implantátu je určená predoperačne na základe rtg a ct snímok. Po zákroku sa rana zašije, prípadne prekryje vhojovacím valčekom.

Rekonvalescencia

Po zavedení implantátu sa môže počkať na jeho zahojenie - osteointegráciu alebo sa ihneď, respektíve krátky čas po zavedení, zhotoví dočasná korunka (predovšetkým v prednom úseku chrupu) kvôli estetickým dôvodom. Takúto korunku však nie je možné používať plnohodnotne, predovšetkým nie na hryzenie. Po uplynutí dostatočného času na zahojenie implantátu sa urobí odtlačok, alebo digitálny sken na zhotovenie definitívnej korunky z keramického materiálu. Doba hojenia je individuálna, 6 týždňov až 6 mesiacov a určí ju lekár.

Náhrada viacerých zubov pri sebe

Ak stratil pacient viacero zubov pri sebe, nie je nutné náhrádzať každý zub osobitne. Implantáty sa môžu použiť aj pre nesenie mostíkov - viacerých koruniek spojených v jeden blok. Napríklad, tri zuby je možné nahradiť dvoma implantátmi a trojčlenným mostíkom.

Náhrada celého zuboradia

Celé zuboradia či hornej, alebo dolnej čeľuste je možné nahrádzať mostíkom neseným najmenej štyrmi implantátmi. Počet potrebných implantátov je individuálny a na základe anatomických podmienok ho určuje lekár.

Materiál náhradných zubov

Náhradné zuby, ktoré sú umiestnené na implantátoch je možné zhotoviť z rôznych klasických aj moderných dentálnych materiálov: živice, keramiky, kovokeramiky, zirkóoxidu, zirkónkeramiky, kompozitu ale napríklad aj zlata.

Rozsah pooperačnej cistlivosti závisí od rozsahu operačného poľa. V prípade zavedenia jediného implantátu býva bolestivosť po zákroku minimálna, prípadne žiadna. Opuch a diskomfort pociťujú pacienti najviac prvé 3-4 dni po zákroku. V prípade rozsiahlych implantačných zákrokov a dobudovávania statenej kosti – kostnej augmentácie, môže byť tento diskomfort dlhší – okolo jedného týždňa.

Kontraindikácie

Kontraindikáciami zavedenia zubných implantátov sú nedostatočná ústna hygiena a starostlivosť o ústnu dutinu. Nekontrolovaný alebo pokročilý diabetes mellitus, krvácavé ochorenia, pravidelné užívanie perorálnych bisfosfonátov, rádioterapia v oblasti tváre a krku, celkový zlý zdravotný stav.

Komplikácie

Najčastejšou pooperačnou komlikáciou po zavádzaní zubného implantátu býva infekcia baktériami. Infekcia v oblasti po zákroku sa prejavuje hnisavým výtokom. Keďže v prostredí ústnbej dutiny nie je možné zabezpečenie úplnej sterility, preventívne sa po zákroku podávajú antibiotiká. Taktiež režim ambulancie musí byť hygienicky prispôsobený, aby sa tejto komplikácii predišlo.
Správne vhojenie – osteointegráciu implantátu ovplivňuje tiež stav kostného lôžka, do ktorého sa implantuje. Ak sa tu nachádza pozostatok mäkkého alebo zápalového tkaniva po predchádzajúcom zube, môže toto tkanivo obrásť implantát a tento je následne nestabilný a je potrebné ho vybrať. Taktiež skoré zaťaženie implantátu s malou primárnou stabilitou (silou, ktorou je implantát upevnený v kosti) môže spôsobiť jeho zlyhanie.

Všetkým týmto komplikáciám je však možné predchádzať a aj v prípade zlyhania implantátu, býva druhý pokus takmer stopercentne úspešný.

Najčastejšou neskorou komplikáciou už zavedených implantátov býva periimplantitída – zápal v okolí implantátu. Tento zápal môže byť dôsledkom zlého čistenia ústnej dutiny, alebo napríklad pozostatkom fixačného cementu medzi ďasnom a implantátom po nalepení korunky na implantát.

Záver

Zubné implantáty sú dnes najdokonalejšou náhradou stratených zubov. Nielen po funkčnej, ale aj po estetickej stránke je možné dosiahnuť dokonalý výsledok. Liečba vždy vyžaduje svoj čas a viacej návštev ambulancie. Ak sú požiadavky na konečný estetický výsledok vysoké a je potrebné formovanie tvrdých aj mäkkých tkanív v okolí, nie je možné ukončiť liečbu v dvoch alebo troch návštevách. Tiež si treba uvedomiť, že implantáty zavádzame s cieľom, aby slúžili po celý život. Preto netreba podceňovať význam výberu správneho typu implantátu, ale aj prestíž a skúsenosti výrobcu. Poprední svetoví výrobcovia zubných implantátov majú za sebou dnes už stovky vedeckých štúdii a ich výrobky sú rokmi preverené. Skúsený odborník Vám najlepšie poradí, čo je pre Vás to správne riešenie. Po odovzdaní finálnej náhrady je životnosť implantátov v rukách pacienta a to nielen domácou starostlivosťou o svoj nový chrup ale aj pravidelnými kontrolami v zubnej ambulancii a pravidenými návštevami dentálnej hygieničky.

Publikované: 09.10.2014

Súvisiace skúsenosti

Ošetření zubních kanálků

Stojí to za to     

Děkuji paní doktorce Vandové, že vyřešila moje trápení se zuby. Ošetření kanálků navíc bylo velmi rychlé a úplně bezbolestné!

Zubné implantáty - Cenníky

INTERKLINIK, s.r.o.
Bratislava
Ceny od 216 €
INTERKLINIK, s.r.o.
Ceny od 1 000 €
zvyčajne do 1 000 €
MDDr. Dominik Barát
Ceny od 495 €
MUDr. Marcel Podhorec
Ceny od 500 €
Andel Elite Dental Center
Ceny od 300 €
zvyčajne do 450 €
MUDr. Štefan Cuľba

Zubné implantáty

97% spokojnosť. Založené na 71 hodnoteniach pacientov.

Odborníci vo vašom okolí   
Fotografie pacientov
Zákroky, na ktoré sa chystajú ostatní.