Rekonštrukcia prsníka

Stojí to za to
92%
Stojí to za to
Na základe 13 príbehov
Priemerná cena
3.400 €
Priemerná cena
Podľa 8 odborníkov
  • Celková anestézia
  • 1 deň
  • 3-6 hodín zákroku
  • Viac ako 10 dní kľudového režimu
  • Okamžité výsledky
  • Trvalé výsledky

Čo je rekonštrukcia prsníka?

Rekonštrukcia prsníka

Rekonštrukcia prsníka u MUDr. Valentovej-Strenáčikovej

Strata alebo deformácia prsníka pri liečbe zhubného nádoru ženu postihuje v dvoch rovinách. Okrem obáv z ďalšieho osudu, liečby a zdravotného stavu, trápia väčšinu žien obavy z toho, ako ich život strata tak dominantného symbolu ženskosti zmení.

Dôkazom toho je aj to, že v ordinácii pri prvej informácii o charaktere ochorenia a navrhovanom spôsobe liečby veľké percento žien reaguje ďaleko ústretovejšie, keď sa spolu s informáciou o nutnosti odstránenia prsníka, dozvedia aj o možnosti rekonštrukcie prsníka.

Starostlivosť o ženy so zhubným nádorom prsníka je medziodborová, podieľajú sa na nej mamológ, chirurg, onkológ, rádiodiagnostik, patológ, gynekológ a v neposlednej rade aj psychológ. Rekonštrukcia prsníka spadá do sféry plastickej chirurgie. Rozhodnutie o tom, či výkon vykonať a kedy, však závisí na onkológovi, psychológovi a niekedy aj genetikovi.

Chirurgické metódy liečby nádoru prsníka

Chirurgické metódy liečby nádoru prsníka

Metódy liečby nádoru prsníka

Možnosti rekonštrukcie prsníka závisia na rozsahu chirurgicky odstráneného tkaniva:

  • Radikálna mastektómia (odstránenie prsného tkaniva): Prsník je odstránený celý, vrátane kože nad ním.
  • Výkon šetriaci prsné tkanivo: Nádor je odstránený s dostatočným lémom okolo. Prsník je zachovaný v čo najuspokojivejšom tvare. Potom je možné prsník dodatočne upraviť.
  • Výkon šetriaci kožu: Prsná žľaza je odstránená spolu s bradavkou a dvorcom. Koža je však ponechaná.
  • Subkutánna mastektómia (odstránenie prsného tkaniva): Pri tejto operácii chirurg odstráni celú prsnú žľazu, ale kožu, bradavku aj dvorec ponechá pre možnosti ďalšej rekonštrukcie.

Ste vhodnou kandidátkou pre rekonštrukciu prsníka?

Ste vhodnou kandidátkou pre rekonštrukciu prsníka?

Vhodná kandidátka

Pacientka po odstránení prsníka nemusí podstupovať rekonštrukciu. V tomto prípade nosí v podprsenke takzvanú epitézu (ide o imitáciu prsníka, ktorá sa vyrába na mieru). Epitéza nie je pevne pripevnená k telu. Žena sa sama rozhoduje, či rekonštrukciu podstúpi. Je dôležité, aby pacientka bola psychicky stabilná vo svojich rozhodnutiach. Mala by reálne zhodnotiť možnosti, ktoré jej plastická chirurgia ponúka. Dôležité je, aby si uvedomila, že novovytvorený prsník nemôže nikdy úplne nahradiť prsník prirodzený. Tiež treba nevyhnutne počítať s jazvami, a to veľakrát aj v miestach mimo oblasti prsníka, napríklad v oblasti chrbta alebo brucha. 

Zo zdravotného hľadiska by žena nemala trpieť chorobami ako je cukrovka, cievne ochorenia, choroby srdca. Ďalšie zo zdravotných rizík, ktoré by mohli ohroziť výsledok rekonštrukcie, je obezita pacientky. Fajčenie môže tiež skomplikovať rekonštrukciu, a preto bude žene odporúčané prestať, čo je viac než žiaduce aj kvôli onkologickému ochoreniu. Ak psychický a zdravotný stav pacientke dovolí podstúpiť rekonštrukciu, mala by mať vyjadrenia od onkológa a rádiológa o ukončení liečby rakoviny.

Bibliografia

Boháč, M. (2017). Rekonštrukcia prsníka. Univerzita Komenského, BA. Dostupné na: https://www.fmed.uniba.sk/file... [Dátum: 23.11. 2021]

Cleveland Clinic. (2021). Breast Reconstruction [online]. Dostupné na: https://my.clevelandclinic.org... [Dátum: 2. 8. 2022]

"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."
Zobraziť lekárov