Laparoskopická bandáž žalúdka

Obezita je závažným zdravotným ale aj psychickým a estetickým problémom. Pokiaľ zlyháva konzervatívna liečba obezity, je možné využiť chirurgické riešenie a podstúpiť laparoskopickú bandáž žalúdka.

Čo je to laparoskopická bandáž žalúdka?

Laparoskopická bandáž žalúdka je chirurgický zákrok, pri ktorom dôjde k priškrteniu hornej časti žalúdka špeciálnou bandážou. Bandáž neobmedzí chuť do jedla, ale umožní zníženie objemu prijímanej potravy a tým vedie k redukcii hmotnosti.

Ste vhodným kandidátom pre laparoskopickú bandáž žalúdka?

Rozhodujúci pre podstúpenie laparoskopickej bandáže žalúdka je váš Body Mass Index (BMI = vaša váha v kilogramoch delená druhou mocninou vašej výšky v metroch). Ak váš BMI presahuje hodnotu štyridsať, alebo už tridsaťpäť a trpíte chorobami v dôsledku obezity a zlyhávajú u vás konzervatívne postupy na redukciu hmotnosti, môžete byť vhodným uchádzačom na laparoskopickú bandáž žalúdka.

Je bezpodmienečne nutné, aby ste boli psychicky stabilný a nevyskytovalo sa u vás niektoré z kontraindikovaných ochorení. Tiež psychiatrická diagnóza môže byť dôvodom, že nebudete môcť podstúpiť laparoskopickú bandáž žalúdka. Ideálnym kandidátom pre laparoskopickú bandáž žalúdka sú ľudia s vysokou motiváciou, ochotní podriadiť sa všetkým dietetickým špecifikám, ktoré táto operácia vyžaduje.

Techniky laparoskopickej bandáže žalúdka

Máme dve základné techniky bandáže žalúdka, jednak rigidná bandáž a jednak adjustabilná bandáž.
  • Rigidná bandáž

V prípade rigidnej bandáže je žalúdok obtočený prúžkom tkanej textílie. Takto spravená bandáž sa už nedá regulovať.

  • Adjustabilná bandáž

Pri adjustabilnej bandáži je k obtočeniu žalúdka použitý silikónový prúžok a bandáž je teda v tomto prípade regulovateľná. Táto bandáž má na vnútornej ploche balónik, ktorého objem sa dá regulovať pomocou vpichu cez kožu do špeciálnej kovovej komôrky v podkoží. Komôrka je pomocou plastovej hadičky spojená s balónikom.

  • Nechirurgická alternatíva k bandážam žalúdka – BIB systém

Jednou z možností, ako zmenšiť objem žalúdka a tým aj telesnú hmotnosť nechirurgickou cestou, je zavedenie BIB systému, tzv. balónika do žalúdka. Silikónový balónik sa zavedie v lokálnej anestézii cez pažerák do žalúdka, kde je naplnený fyziologickým roztokom. Vďaka tomu sa výrazne zníži objem žalúdka a tým aj príjem potravy. Balónik sa po pól roku vypustí a znovu pažerákom vyberie. Terapiu je možné zopakovať.

Kto určí, či môžete podstúpiť laparoskopickú bandáž žalúdka?

Laparoskopickú bandáž žalúdka vykonávajú bariatrickí chirurgovia. Odporúčanie na operáciu je výsledkom dohody vášho obezitológa, bariatrického chirurga a psychológa. Ak zlyhá konzervatívna liečba (diéta, nácvik stravovacích a pohybových návykov, farmakologické opatrenia), môže vám byť táto operácia navrhnutá. Je nevyhnutné vykonať operáciu skôr, ako sa u vás prejavia vážne zdravotné problémy spojené s obezitou.

Pred operáciou

Pri vašej konzultácii s bariatrickým chirurgom bude zhodnotený váš celkový zdravotný aj psychický stav a znovu budú posúdené aj výsledky vyšetrení a liečby u obezitológa a psychológa. Lekár tiež znovu spočíta váš BMI a posúdi typ vašej obezity. Zoznámi vás s postupom aj všetkými rizikami, ktoré môžu byť s laparoskopickou bandážou žalúdka spojené. Tiež dostanete presné inštrukcie o režime, ktorý je nevyhnutné po operácii dodržiavať. Súčasťou konzultácie je aj lekárom stanovenie typu bandáže, ktorá bude pre vás najvhodnejšia.

Súčasťou príprav na operáciu bude aj dôkladné predoperačné vyšetrenie. Pravdepodobne sa vás budú pýtať na užívanie niektorých liekov, ktoré obsahujú kyselinu acetylsalicylovú, ako sú Aspirín, Acylpyrín, Alnagon, Mironal a pod., ktoré môžu zvýšiť krvácanie v priebehu a po operácii. Je tiež dôležité, aby bol lekár informovaný, ak trpíte alergiou na niektoré lieky.

Predpokladá sa, že v priebehu troch týždňov pred operáciou neochoriete infekčným ochorením, ako je viróza, nachladnutie atď. Ak fajčíte, naplánujte si prestať s fajčením asi dva týždne pred operáciou a nepokračujte v ňom minimálne tri týždne po operácii. V rámci príprav na operáciu si zaistite odvoz domov z nemocnice a tiež výpomoc na jeden až dva dni, ak to budete potrebovať.

Postup operácie

Laparoskopická bandáž žalúdka sa vykonáva veľmi šetrnou miniinvazívnou cestou cez niekoľko drobných zárezov. Brušná dutina je najskôr naplnená CO2 , čím je zaistené nadvihnutie brušnej steny a tým dobrá priehľadnosť brušnej dutiny. Cez zárezy, dlhé jeden až dva centimetre, je zavedený optický prístroj s kamerou, ktorý chirurgom zaistí projekciu obrazu brušnej dutiny na monitore. Pomocou ďalších špeciálnych nástrojov, zavedených kratučkými zárezmi, je upevnená na žalúdok bandáž. Pri operácii nie je vôbec otvorený tráviaci trakt. Zárezy sú následne zošité stehmi, väčšinou stačí jeden steh na každý zárez. Potom sú drobné ranky prekryté sterilnými náplasťami.

Anestézia

Operácia sa vždy vykonáva v celkovej anestézii. Znamená to, že budete spať v priebehu celej operácie a nebudete cítiť žiadnu bolesť. Ak ste už v minulosti niekedy celkovú anestéziu podstúpili, môžete lekára informovať, ako ste ju znášali. Je treba počítať s tým, že po operácii budete musieť ostať nejaký čas v nemocnici.

Po operácii

Bezprostredne po operácii môžete cítiť miernu bolesť v mieste samotných zárezov, ale tiež bolesti súvisiace so vstrebávaním sa CO2. Jedná sa väčšinou o nepríjemné pocity v oblasti kľúčnej kosti a ramien. Tieto bolesti rýchle zmiznú a dajú sa veľmi dobre zvládnuť pomocou analgetík, ktoré predpíše lekár. Stehy budú odstránené v priebehu niekoľko dní. Lekár vám poskytne detailné inštrukcie týkajúce sa diétnych opatrení a ďalších nevyhnutných režimových opatrení. Budete tiež poučení o možnostiach včasných aj neskorších pooperačných komplikácií, ktoré sú však mizivé v porovnaní s rizikami, ktoré prináša obezita. Ak sa u vás objavia neobvyklé príznaky, kontaktujte lekára.

Ako funguje bandáž žalúdka?

Priškrtenie vstupnej časti žalúdka vedie k tomu, že už po prvých sústach jedla máte pocit plného žalúdka. Neznižuje sa teda chuť k jedlu, ale znižuje sa denná dávka potravy bez nepríjemného trápenia sa hladom. V prípade, že bola pri vašej operácii použitá adjustabilná bandáž, je možné objem balónika ambulantne regulovať pod kontrolou röntgenom.  Pri použití ktorejkoľvek metódy je však kľúčová vaša vôľa schudnúť – a aj tú najlepšiu bandáž môžete „prejesť“ a metóda potom nevedie k požadovanému výsledku!

Aký je výsledok bandáže žalúdka?

Dochádza k poklesu hmotnosti klienta a tým k zlepšeniu jeho celkového zdravotného stavu. Zlepšujú sa tiež ochorenia súvisiace s obezitou: dochádza k poklesu krvného cukru u diabetikov, zníženie vysokého krvného tlaku a odľahčuje sa kĺbom. Zlepšuje sa celková pohyblivosť klienta, ktorá potom vedie ku zvýšenému výdaju energie a k ďalšiemu možnému poklesu hmotnosti. V súvislosti s redukciou hmotnosti dochádza tiež k zlepšovaniu vášho vzhľadu. Ak je úbytok hmotnosti rapídny, je možné, že začnete trpieť nadbytkom voľnej kože. Lekár vám poradí, ako tento problém riešiť. Pravdepodobne vám bude odporúčané podstúpiť zákrok plastickej chirurgie, kedy bude prebytočná koža odstránená. Redukcia hmotnosti je pre klienta spojená s psychickou pohodou súvisiacou s celkovým zlepšením zdravotného stavu a celkového vzhľadu.

Aký je váhový úbytok po bandáži žalúdka?

Váhový úbytok sa po operácii pohybuje okolo 2 - 10 kg za mesiac, po roku viac než 20 kg a po dvoch rokoch 30 - 40 kg.

Ako dlho vydrží výsledok operácie?

Redukcia hmotnosti po laparoskopickej bandáži žalúdka je dlhodobá, pretrváva dlhšie ako päť rokov. Bandáž žalúdka sa dá kedykoľvek odstrániť bez rizika trvalých následkov. Tráviaci trakt sa dostáva takmer do svojho pôvodného stavu.

Aktualizované: 17.03.2009

Laparoskopická bandáž žalúdka - Cenníky

Laparoskopická bandáž žalúdka

94% spokojnosť. Založené na 27 hodnoteniach pacientov.

Odborníci vo vašom okolí   
Zákroky, na ktoré sa chystajú ostatní.