Zvlnenie prsného implantátu

Čo je zvlnený implantát?

Rippling

Zvlnenie sa vyskytuje častejšie pri implantátoch z fyziologického roztoku

Jedným z možných estetických problémov po zväčšení prsníkov je zvlnenie implantátu alebo rippling.

Slovo "rippling" pochádza z anglického slovesa "to ripple". Tento pojem sa vzťahuje na výskyt zvrásnenia alebo zvlnenia po zväčšení prsníkov implantátmi. Ako to vyzerá? Vlnenie vzniká vtedy, keď má prsný implantát viditeľné záhyby alebo línie pod kožou. Častejšie sa vyskytuje pri implantátoch z fyziologického roztoku, zvyčajne u žien s veľmi malým množstvom tkaniva pokrývajúceho implantát.

Prítomnosť zvlnenia znepokojuje pacientov najmä kvôli nevzhľadnému výsledku, ktorý vytvára. Neobjaví sa však hneď po operácii, je viditeľné až po niekoľkých mesiacoch, kedy sa pacientka domnieva, že už prekonala možnosť komplikácií.

Pacienti môžu minimalizovať riziko vzniku zvlnenia implantátov konzultáciou so skúseným chirurgom, ktorý im odporučí správny typ implantátu a jeho umiestnenie.

Prečo moje prsné implantáty vyzerajú zvlnene?

Nájdite si odborníka, ktorý vám najlepšie poradí

Nájdite si odborníka, ktorý vám najlepšie poradí

Kvalita kože, ktorá pokrýva prsné tkanivo, má významný vplyv na tvar prsníkov. Hoci koža prsníkov obsahuje špeciálne elastické vlákna, existujú prirodzené a dedičné rozdiely v elasticite a hrúbke kože prsníkov každého človeka, čo ovplyvňuje celkový vzhľad prsníkov.

U žien s minimálnym množstvom telesného tuku alebo tenkým prirodzeným tkanivom prsníkov sa niekedy vyskytuje tento menej žiaduci stav. Na minimalizáciu tohto stavu a zlepšenie vzhľadu prsníkov je často potrebná revízna operácia.

Zvlnený vzhľad sa môže objaviť aj vtedy, ak pôvodný chirurg vytvoril príliš veľký priestor na prsné implantáty. Ak sa prsia posunú z pôvodnej polohy, na koži prsníkov sa môže objaviť zvlnenie.

Možné príčiny zvlnenia implantátov

Rôzne typy implantátov

Ak sa chcete vyhnúť komplikáciam, výber moderného kvalitného implantátu je rozhodujúci

Vznik takéhoto zvlnenia alebo zvrásnenia je strednodobou alebo dlhodobou komplikáciou po zväčšení prsníkov, ktorej sa dá predísť, pretože jej príčiny sú známe:

 • Nízko súdržná silikónová výplň
  Možnou príčinou je vloženie prsného implantátu s nízkou súdržnosťou silikónovej výplne. Na trhu je nekonečné množstvo rôznych značiek, tvarov, kvalít, cien a predovšetkým typov súdržnosti. V hovorovom jazyku kohézia znamená hustota silikónu. Čím vyššia je súdržnosť implantátu, tým je bezpečnejší, odolnejší, ucelenejší a stabilnejší.
 • Atrofia tkaniva
  Implantáty s nízkou kohéziou spôsobujú atrofiu tkaniva. Mäkké alebo málo kohézne implantáty časom tkanivo stenčujú, preto nie je zvlnenie viditeľné okamžite.
 • Umiestnenie prsného implantátu
  Rozhodujúce môže byť aj umiestnenie prsného implantátu. Pri subglandulárnom umiestnení sa implantát umiestni pod prsnú žľazu na sval, aby došlo k priamemu kontaktu medzi implantátom a žľazovým tkanivom. Vlnenie sa však môže vyskytnúť skôr pri implantátoch umiestnených týmto spôsobom. Submuskulárne umiestnenie, t. j. pod prsným svalom, má menšiu tendenciu k zvlneniu.
 • Okrúhle implantáty
  Väčšina výrobcov predáva okrúhle implantáty s nízkou súdržnosťou a anatomické implantáty alebo implantáty v tvare slzy s vysokou súdržnosťou. Preto existuje možnosť, že každý tvar znamená zároveň aj rôzne súdržnosti. Pacient, ktorý si želá protézu okrúhleho tvaru, musí predpokladať a akceptovať, že niekoľko mesiacov po operácii sa môže objaviť zvlnenie alebo zvráskavenie.

Bibliografia

ABCS. (2021). What is breast implant rippling? [online] Dostupné na: https://www.americanboardcosme... [Dátum 13. 05. 2022]

Interklinik. (n. d.). Výmena implantátov. [online] Dostupné na: https://interklinik.sk/vykon/v... [Dátum 13. 05. 2022]

ISAPS. (2022). Breast augmentation. [online] Dostupné na: https://isaps.org/discover/pat... [Dátum 12. 1. 2023]

"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."