Overil/a:
Navštívil viacero uznávaných zahraničných kliník, kde naberal svoje bohaté skúsenosti v oblasti plastickej chirurgie. Absolvoval mnoho odborných školení a kurzov a je držiteľom mnohých certifikátov.
Vytvorené: 31. 8. 2021 · Aktualizácia: 17. 12. 2021

Navigácia

 • Úvod
 • Aké sú hlavné dôvody na výmenu implantátov?
 • Prasknutie implantátu – ruptúra
 • Kapsulárna kontraktúra
 • Infekcia
 • Posun implantátu
 • Ďalšie možné dôvody na výmenu implantátov
 • Výmena z dôvodu žiadosti o zmenu veľkosti či tvaru implantátu

Úvod

Značkové silikónové prsníkové implantáty majú síce neobmedzenú životnosť, napriek tomu ich z medicínskeho hľadiska nemožno považovať za doživotné. Po určitom čase je potrebná ich výmena, či už z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov. Vek a gravitácia fungujú aj pri prsníkoch s implantátmi a mnoho žien po rokoch túži po ďalšej úprave. Čas na výmenu implantátov je veľmi individuálny, zvyčajne je to 1015 rokov po ich zavedení, niekedy aj viac. Dôležité sú pravidelné kontroly u svojho plastického chirurga, odporúčané raz ročne. Tu sa skontroluje, či je všetko v poriadku, prípadne sa zváži výmena implantátov.

Aké sú hlavné dôvody na výmenu implantátov?

Výmena implantátu- foto pred/po (MUDr. Imrich Kováč, MPH.)


Aké sú hlavné dôvody na výmenu implantátov?

Žiadna žena nechce myslieť na to, že po prvej operácii bude musieť podstúpiť druhú alebo ďalšiu operáciu, ale je dôležité byť dobre informovaný o tom, čo vás môže v budúcnosti čakať. Áno, plastická chirurgia môže byť správnym krokom k získaniu zdravého sebavedomia, ale v prípade zväčšenia prsníkov by si každá žena predtým ako podstúpi túto operáciu mala uvedomiť, že existuje vysoká pravdepodobnosť, že jej prsné implantáty bude potrebné v budúcnosti vymeniť, či už z estetického alebo zdravotného hľadiska. Medzi bežné dôvody výmeny implantátov patrí prasknutie implantátu, kapsulárna kontraktúra, vek implantátu, túžba po zmene veľkosti alebo tvaru, alebo sa rozhodli nahradiť implantáty vlastným prirodzeným tkanivom.

Prasknutie implantátu – ruptúra

Prasknutie implantátu

Prasknutie implantátu – ruptúra

Prsné implantáty, podobne ako iné medicínske pomôcky sa môžu výnimočne poškodiť. Možné je aj poškodenie implantátu počas operácie či mamografie. Každá žena by preto mala lekára- rádiológa pred vyšetrením upozorniť, že má silikónové implantáty. Poškodený implantát nemôže byť opravený, ale musí sa odstrániť z tela. Neobvyklé aktivity alebo povolania, pri ktorých sa zvyšuje riziko úrazu hrudníka, môžu mať za následok takého poškodenia implantátu. Samovoľná ruptúra implantátu je veľmi výnimočná, pretože silikóny podliehajú prísnym záťažovým testom a normám. Najmodernejšie silikónové implantáty sú plnené bezpečným vysoko kohezívnym medicínskym silikónom, ktorý tvorí jednoliatu hmotu. Dokonca ani pri rozstrihnutí či roztrhnutí implantátu nedochádza k vytečeniu jeho obsahu. Implantáty vydržia a sú testované na vysokú záťaž.

Kapsulárna kontraktúra

Kapsulárna kontraktúra

Kapsulárna kontraktúra

Je abnormálna odpoveď imunitného systému na prítomnosť cudzieho telesa. Prejavuje sa zhrubnutím väzivového obalu (membrány) okolo implantátu. Celosvetovo sa používa klasifikácia podľa Bakera z roku 1975, ktorý rozdelil kontraktúru do 4 stupňov. Klinicky významný je len 3. a 4. stupeň, ktoré si vyžadujú určitý typ liečby, spravidla výmenu implantátov.

 • Prvý stupeň: prirodzená mäkkosť prsníka - mäkkosť operovaného prsníka je porovnateľná s neoperovaným prsníkom, implantát nie je viditeľný ani hmatateľný
 • Druhý stupeň: minimálne stvrdnutie prsníka – prsník je mierne tuhší, implantát je hmatateľný, ale nie je viditeľný
 • Tretí stupeň: stredné stvrdnutie prsníka - prsník je viac tuhší na pohmat, implantát je hmatateľný aj z rôznej časti viditeľne deformovaný
 • Štvrtý stupeň: ťažká deformita prsníka - prsník je tvrdý, bolestivý, deformovaný
Infekcia

Pooperačná starostlivosť je dôležitá

Infekcia

Môže sa vyskytnúť bezprostredne po operácii alebo kedykoľvek od vloženia implantátov do tela pacientky. Preto je veľmi dôležité dbať na prísne hygienické normy, ktoré musí renovovaná klinika zaručiť. Subakútna alebo chronická infekcia sa ťažko diagnostikuje. Ak sa vyskytne, môže byť nevyhnutná liečba antibiotikami. Niekedy sa pristúpi k výmene alebo k odstráneniu implantátu, respektíve chirurg zvolí iný typ zákroku. Infekcia pri implantáte je ťažšie liečiteľná ako pri normálnych tkanivách bez implantátu. Ak nezaberie liečba antibiotikami, implantát by sa mal odstrániť. Ak je infekcia kompletne vyliečená, zvyčajne je po určitom časovom období možné vložiť nový implantát.

Posun implantátu

Posun implantátu

Posun implantátu

Posun, migrácia alebo otočenie implantátu sa môže vyskytnúť už od jeho prvotného uloženia do tela pacientky a prejaviť sa môže napríklad nepríjemným pocitom či zmeneným tvarom prsníka. Anatomicky tvarované implantáty majú, vzhľadom na svoj tvar, väčší predpoklad k pootočeniu. Zvýšený výskyt posunu implantátu je u pacientok, u ktorých sa vyvíja kapsulárna kontraktúra, a u tých, ktoré nedodržiavajú pooperačné odporúčania. Zmena tvaru prsníka po augmentácií sa môže vyskytnúť aj v dôsledku veku, pribratia, straty hmotnosti, alebo iných okolností nesúvisiacich s augmentáciou.

Ďalšie možné dôvody na výmenu implantátov

Ďalšie možné dôvody na výmenu implantátov

Ďalšie možné dôvody na výmenu implantátov

Seróm

Znamená nahromadenie seróznej tekutiny okolo implantátu po operácii, úraze, namáhavom cvičení alebo bez inej zjavnej príčiny. Liečba serómu závisí od množstva tekutiny, rýchlosti tvorby a progresie. Niekedy je nutná punkcia (vypustenie) tekutiny, drenáž prsníka, výmena implantátu alebo jeho vybratie.

Degradácia prsníkového implantátu

Je možné, že malá časť materiálu implantátu sa odseparuje od jeho vonkajšieho povrchu. Deje sa tak bez zjavného dôvodu. Toto sa vyskytuje hlavne u neznačkových a necertifikovaných implantátov.

Vrásnenie a vlnenie (wrinkling, rippling)

Hlavne u chudších pacientiek sa môže vyskytnúť viditeľné a aj hmatateľné vrásnenie a vlnenie kože nad implantátom. Je spôsobené priliehaním kapsuly priamo na kožu s minimálnym množstvom podkožného tkaniva. Vhodným riešením môže byť aj súčasná aplikácia vlastného tuku odobratého z inej časti tela.

Vápenatenie

Usadeniny vápnika sa môžu ukladať do okolia implantátu a tak spôsobiť tvrdosť, tuhosť, bolestivosť a viditeľnosť kapsuly pri mamografii. Tieto usadeniny musia byť odlíšené od takých, ktoré sa vyskytujú pri nádorových ochoreniach prsníka. Preto je niekedy nevyhnutné podstúpiť operáciu na ich odstránenie a presnú histologizáciu, teda odobratie vzorky.

Povrchová kontaminácia implantátu

Kožný maz, bradavkový sekrét, pot alebo púder z chirurgických rukavíc sa môžu dostať na povrch implantátu počas zavádzania do tela pacientky. Následky toho javu zatiaľ nie sú vedecky presne známe, ale predpokladá sa ich spoluúčasť pri tvorbe kapsulárnej kontraktúry, či infekcii.

Výmena z dôvodu žiadosti o zmenu veľkosti či tvaru implantátu

Fotografie pred a po výmene implantátov (foto: súkromný archív lekára)

Výmena z dôvodu žiadosti o zmenu veľkosti či tvaru implantátu

Mnoho žien sa po určitom čase rozhodne zo subjektívnych dôvodov pre výmenu implantátu za väčší, či inak tvarovaný. Riešenie každej príčiny musí byť individuálne, ale spravidla je ním výmena implantátov za nové. Zväčša je možné odstránenie pôvodných implantátov a vloženie nových urobiť pri jednom zákroku. Operácia sa vykonáva v celkovej anestézii a je relatívne rýchla. Niekedy je však potrebný určitý časový interval, ktorý je približne 6 mesiacov medzi odstránením a vložením nových implantátov.

"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."