Autor:

Značkové silikónové prsníkové implantáty majú síce neobmedzenú životnosť, napriek tomu ich z medicínskeho hľadiska nemožno považovať za doživotné. Po určitom čase je potrebná ich výmena, či už z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov. Vek a gravitácia fungujú aj pri prsníkoch s implantátmi a mnoho žien po rokoch túži po ďalšej úprave. Čas na výmenu implantátov je veľmi individuálny, zvyčajne je to 10 až 15 rokov po ich zavedení, niekedy aj viac.

Dôležité sú pravidelné kontroly u svojho plastického chirurga, odporúčané raz ročne. Tu sa skontroluje, či je všetko v poriadku, prípadne sa zváži výmena implantátov.

Aké sú hlavné dôvody na výmenu implantátov?

Prasknutie implantátu – ruptúra

Prsné implantáty, podobne ako iné medicínske pomôcky sa môžu výnimočne poškodiť. Možné je aj poškodenie implantátu počas operácie či mamografie. Každá žena by preto mala lekára- rádiológa pred vyšetrením upozorniť, že má silikónové implantáty. Poškodený implantát nemôže byť opravený, ale musí sa odstrániť z tela. Neobvyklé aktivity alebo povolania, pri ktorých sa zvyšuje riziko úrazu hrudníka, môžu mať za následok takého poškodenia implantátu. Samovoľná ruptúra implantátu je veľmi výnimočná, pretože silikóny podliehajú prísnym záťažovým testom a normám. Najmodernejšie silikónové implantáty sú plnené bezpečným vysoko kohezívnym medicínskym silikónom, ktorý tvorí jednoliatu hmotu. Dokonca ani pri rozstrihnutí či roztrhnutí implantátu nedochádza k vytečeniu jeho obsahu. Implantáty vydržia a sú testované  na vysokú záťaž.

Kapsulárna kontraktúra

Je abnormálna odpoveď imunitného systému na prítomnosť cudzieho telesa. Prejavuje sa zhrubnutím väzivového obalu (membrány) okolo implantátu. Celosvetovo sa používa klasifikácia podľa Bakera z roku 1975, ktorý rozdelil kontraktúru do 4 stupňov. Klinicky významný je len 3. a 4. stupeň, ktoré si vyžadujú určitý typ liečby, spravidla výmenu implantátov.

Prvý stupeň: prirodzená mäkkosť prsníka - mäkkosť operovaného prsníka je porovnateľná s neoperovaným prsníkom, implantát nie je viditeľný ani hmatateľný

Druhý stupeň: minimálne stvrdnutie prsníka – prsník je mierne tuhší, implantát je hmatateľný, ale nie je viditeľný

Tretí stupeň: stredné stvrdnutie prsníka - prsník je viac tuhší na pohmat, implantát je hmatateľný aj z rôznej časti viditeľne deformovaný

Štvrtý stupeň: ťažká deformita prsníka - prsník je tvrdý, bolestivý, deformovaný

Infekcia

Môže sa vyskytnúť bezprostredne po operácii alebo kedykoľvek od vloženia implantátov do tela pacientky. Preto je veľmi dôležité dbať na prísne hygienické normy, ktoré musí renovovaná klinika zaručiť. Subakútna alebo chronická infekcia sa ťažko diagnostikuje. Ak sa vyskytne, môže byť nevyhnutná liečba antibiotikami. Niekedy sa pristúpi k výmene alebo k odstráneniu implantátu, respektíve chirurg zvolí iný typ zákroku. Infekcia pri implantáte je ťažšie liečiteľná ako pri normálnych tkanivách bez implantátu. Ak nezaberie liečba antibiotikami, implantát by sa mal odstrániť. Ak je infekcia kompletne vyliečená, zvyčajne je po určitom časovom období možné vložiť nový implantát.

Seróm

Znamená nahromadenie seróznej tekutiny okolo implantátu po operácii, úraze, namáhavom cvičení alebo bez inej zjavnej príčiny. Liečba serómu závisí od množstva tekutiny, rýchlosti tvorby a progresie. Niekedy je nutná punkcia (vypustenie) tekutiny, drenáž prsníka, výmena implantátu alebo jeho vybratie.

Posun implantátu

Posun, migrácia alebo otočenie implantátu sa môže vyskytnúť už od jeho prvotného uloženia do tela pacientky a prejaviť sa môže napríklad nepríjemným pocitom či zmeneným tvarom prsníka. Anatomicky tvarované implantáty majú, vzhľadom na svoj tvar, väčší predpoklad k pootočeniu. Zvýšený výskyt posunu implantátu je u pacientok, u ktorých sa vyvíja kapsulárna kontraktúra, a u tých, ktoré nedodržiavajú pooperačné odporúčania. Zmena tvaru prsníka po augmentácií sa môže vyskytnúť aj v dôsledku veku, pribratia, straty hmotnosti, alebo iných okolností nesúvisiacich s augmentáciou.

Degradácia prsníkového implantátu

Je možné, že malá časť materiálu implantátu sa odseparuje od jeho vonkajšieho povrchu. Deje sa tak bez zjavného dôvodu. Toto sa vyskytuje hlavne u neznačkových a necertifikovaných implantátov.

Vrásnenie a vlnenie (wrinkling, rippling)

Hlavne u chudších pacientiek sa môže vyskytnúť viditeľné a aj hmatateľné vrásnenie a vlnenie kože nad implantátom. Je spôsobené priliehaním kapsuly priamo na kožu s minimálnym množstvom podkožného tkaniva. Vhodným riešením môže byť aj súčasná aplikácia vlastného tuku odobratého z inej časti tela.

Vápenatenie

Usadeniny vápnika sa môžu ukladať do okolia implantátu a tak spôsobiť tvrdosť, tuhosť, bolestivosť a viditeľnosť  kapsuly pri mamografii. Tieto usadeniny musia byť odlíšené od takých, ktoré sa vyskytujú pri nádorových ochoreniach prsníka. Preto je niekedy nevyhnutné podstúpiť operáciu na ich odstránenie a presnú histologizáciu, teda odobratie vzorky.

Povrchová kontaminácia implantátu

Kožný maz, bradavkový sekrét, pot alebo púder z chirurgických rukavíc sa môžu dostať na povrch implantátu počas zavádzania do tela pacientky. Následky toho javu zatiaľ nie sú vedecky presne známe, ale predpokladá sa ich spoluúčasť pri tvorbe kapsulárnej kontraktúry, či infekcii.

Výmena z dôvodu žiadosti o zmenu veľkosti či tvaru implantátu

Mnoho žien sa po určitom čase rozhodne zo subjektívnych dôvodov pre výmenu implantátu za väčší, či inak tvarovaný.

Riešenie každej príčiny musí byť individuálne, ale spravidla je ním výmena implantátov za nové. Zväčša je možné odstránenie pôvodných implantátov a vloženie nových urobiť pri jednej operácii. Niekedy je však potrebný určitý časový interval, ktorý je približne 6 mesiacov medzi odstránením a vložením nových implantátov.

Výmena implantátu - pred/po fotografie 

výměna implantátů
Rotácia anatomického implantátu v pravom prsníku s ťažkým stupňom kapsulárnej kontraktúry typu Baker 4      
vymena implantatu2
Vznik asymetrie z dôvodu posunu ľavého implantátu smerom nadol          

Aktualizované: 26.11.2020

Výmena implantátu - Novinky

Súvisiace skúsenosti

Výmena implantátu

98% spokojnosť. Založené na 216 hodnoteniach pacientov.

Odborníci vo vašom okolí   
Fotografie pacientov
Zákroky, na ktoré sa chystajú ostatní.