Úprava vpáčených bradaviek

Autor:

Estetický vzhľad bradaviek (a prsných dvorcov) môže, rovnako ako neideálna veľkosť či tvar poprsia, niektoré ženy veľmi trápiť a mať tak negativny vplyv na ich sebavedomie alebo aj partnerský život. Problém vpáčených bradaviek však nie je problém len estetický, ale aj funkčný. Pre ženy s vpadnutými bradavkami môže byť zložitejšie dojčenie, čo potom môže byť náročné ako pre matku tak i bábätko. Mnohé ženy preto prichádzajú do ambulancií plastických chirurgov ani nie tak kvôli vzhľadu bradaviek, ale skôr s obavami, či budú môcť raz bez ťažkostí dojčiť. S pomocou plastickej chirurgie sa dá po osobnej konzultácii s lekárom a následnou operáciou problém vpáčených bradaviek odstrániť.

Indikácia

Vpáčená bradavka je vrodená genetická záležitosť, ktorú rieši plastická chirurgia ako odbor. Situácia, kedy sa vpáčená bradavka objaví až neskôr v priebehu života dospelej ženy, znamená to často iné zdravotné ťažkosti.

Takže ak sa tvar bradavky zmení z pôvodne obvyklého a funkčného, je na mieste interdisciplinárna starostlivosť medzi chirurgmi, mamológmi a často aj onkológmi. Získaná vpáčená bradavka môže byť príznakom prebiehajúceho nádorového bujnenia prsníka a iba korekcia plastickým chirurgom, bez ďalšieho zdravotnického zásahu by bola chybným postupom.

Nakoľko však ženské prsia prechádzajú vývojovými zmenami, je celkom bežné, že veľa dievčat v puberte trpí problémom vpáčených bradaviek. Toto je však situácia ešte v stave rastu prsníkov a pokiaľ nie sú prsia definitívne sformované (zhruba vo veku 16-18 rokov), tak sa s veľkou pravdepodobnosťou tento problém vyrieši sám bez nevyhnutnej operácie. Tehotenstvo tiež veľakrát upraví stav vpáčených bradaviek.

b626234a626234 Pred po fotky riešenia vpáčených bradaviek (foto: súkromný archív kliniky)

Rozlišujeme tri stupne vpáčených bradaviek

  • 1. stupeň: Bradavka sa dá jednoducho vytiahnuť. Sama sa vysunie pri masírovaní okolia dvorca alebo inej stimulácii.
  • 2. stupeň: Bradavku môžeme vytiahnuť, ale rýchle klesá naspäť. Bradavka sa pri masáži a stimulácii sama nevysunie.
  • 3. stupeň: Je veľmi ťažké až nemožné bradavku vytiahnuť.

Priebeh operácie

Operácia vpáčených bradaviek spočíva buď v chirurgickom nadvihnutí stredu bradavky pri zachovaní vývodov mliečnej žľazy, alebo iba vo forme estetickej úpravy. Zákrok so zachovaním vývodov mliečnej žľazy je určený pre matky, ktoré kvôli deformovanej bradavke majú problém dojčiť. Estetické nadvihnutie bradavky je vhodné ako pre ženy, tak aj pre mužov.

Pred zákrokom úpravy vpáčených bradaviek je potrebné urobiť ultrasonografické vyšetrenie prsníkov, štandardné predoperačné vyšetrenie krvi a v prípade celkovej narkózy aj interné predoperačné vyšetrenie. Nutná je predoperačná konzultácia, aby sa zosúladili predstavy pacientov a možnosti operačného riešenia.

V prípade malej estetickej úpravy bradavky je zákrok možné urobiť aj len v lokálnom znecitlivení. Väčšinou je ale operácia v celkovej narkóze. Postup pri korekcii je rôzny a závisí na príčine vpáčenia, či už sa jedná o vrodenú deformáciu, zjazvenie, pozápalové zmeny a pod.

Operačný postup

Uvoľnenie skrátených väzivových štruktúr pozdĺž mliekovodov

U mladých žien plastický chirurg volí postupy, kedy nie sú poškodzované mliekovody a nie je tak znemožnené budúce kojenie. Podstatu výkonu potom tvorí uvoľnenie skrátených väzivových štruktúr pozdĺž mliekovodov. Výkony sa bežne vykonávajú v lokálnej anestézii a podľa zvoleného postupu po nich ostáva niekoľko, vcelku nenápadných radiálnych jaziev na dvorci a bradavke. V relatívne veľkom percente zákrokov nebýva však výsledok uspokojivý.

Mobilizácia mliekovodov

U pacientok, kde sa už dojčenie nepredpokladá, je možné počas výkonu mliekovody prerušiť. Operatér potom z dvoch drobných rezov uvoľní pri báze bradavky skrátené štruktúry a nové postavenie bradavky zafixujú silikónovým drénom, ktorý je v mieste ponechaný cca 2 týždne.

b544732a544733
Úprava vpáčených bradaviek, fotky pred po zákroku. (foto: súkromný archív kliniky)

Rozpolenie bradavky

Jedným z ďalších postupov je rozpolenie bradavky, prerušenie štruktúr a s využitím niekoľkých lalokov vyplnenie bázy bradavky. Jazvy potom ostávajú buď priamo na bradavke, alebo v jej blízkom okolí. Pooperačná starostlivosť je porovnateľná s vyššie spomínanými postupmi.

Výsledky sú v týchto prípadoch často však uspokojivejšie ako pri spomínaných postupoch uvoľnenia skrátených väzivových štruktúr pozdĺž mliekovodov.

Samotný operačný výkon môže trvať od 40 minút do 1,5 hodiny. Väčšinou ide o výkon jednorázový, niekedy je potrebná po zahojení ešte následná drobná korekcia.

Rekonvalescencia

Prvé dni po operácii sa môže v mieste zákroku vyskytovať opuch, malá krvná podliatina a istá bolesť. Pooperačná starostlivosť je zložená najmä z fyzického oddychu a užívania liekov proti opuchu a bolesti.

Po týždni od operácie býva zvyčajne prvá kontrola u lekára. Stehy sa potom vyberajú po 2 týždňoch. Následne je na mieste samostatná starostlivosť o jazvy na strane pacienta, kedy pri nekomplikovanom priebehu sa rany zhoja do 2 týždňov. Rýchosť liečenia sa nedá zásadne urýchliť.

Pracovná neschopnosť po korekcii bradaviek sa pri fyzicky nenáročnom povolaní odporúča asi na 10 dní. Záleží však na fyzickej náročnosti povolania a aj čistote prostredia, rekonvalescencia sa môže predlžíť aj na 14 dní.

Komplikácie

Pri výkone sa môže stať, že vývody mliečnej žľazy majú atypický tvar, čím sa môže čas operácie predĺžiť. Po operácii možno očakávať vyššie spomenuté pooperačné stavy ako opuch a modriny, ktoré sú bežným sprievodným stavom. Po vybratí stehov musí pacient dodržiavať pokyny na ošetrovanie jazvy.

Pre čo nejlepší výsledok je potrebné naozaj dodržiavať pokyny operatéra. Taktiež by ste lekára mali informovať o každej nezrovnalosti, prebrať s ním najlepší termín operácie v rámci hormonálního cyklu, alebo ho informovať o všetkých užívaných liekoch.

b639986a639987
Pred po fotky riešenia vpáčených bradaviek (foto: súkromný archív lekára)

Kontraindikácie

Zákrok nie je možné podstúpiť ak pacient trpí akútnym ochorením, ak je v mieste operácie pokožka poškodená zápalom, vyrážkou, ekzémom, alebo ak krvné testy preukážu závažné zmeny a interný lekár nebude doporúčať celkovú narkózu.

Zhrnutie

Vpáčené bradavky sú relatívne častým problémom najmä pri dojčení. Ich úprava je vhodná najčastejšie preventívne ešte pred pôrodom, resp. pred graviditou. Operácia, kdeže nieje rozsiahla býva pacientmi často dobre znášaná.
Pri estetickej úprave je zákrok jednoduchší a môže sa urobiť aj u mužov.
Výhody operácie sú hlavne v tom, že ju pacienti dobre tolerujú. Nevýhodou je pomerne dlhé dozrievanie jaziev, čo môže trvať aj 3 mesiace a prechodne môže by znížená citlivosť bradavky, čo je zároveň takmer jediné reálne riziko.

Cenníky lekárov a kliník vykonávajúcich zákrok >>

Text vznikol s láskavou pomocou MUDr. Evy Potockej, CSc.

 

Aktualizované: 21.11.2018

Súvisiace skúsenosti

Úprava vpáčených bradaviek - Cenníky

MUDr. Ján Bumbera
Bratislava, Trnava
Ceny od 250 €
MUDr. Ján Bumbera
ENVY klinika estetickej medicíny
Košice, Poprad, Bratislava, Žilina
Ceny od 200 €
ENVY klinika estetickej medicíny
Ceny od 390 €
Avelane Clinic
Ceny od 490 €
MUDr. Juraj Paliatka
Ceny od 600 €
zvyčajne do 1 200 €
doc. MUDr. M. Boháč PhD.

Úprava vpáčených bradaviek

97% spokojnosť. Založené na 31 hodnoteniach pacientov.

Odborníci vo vašom okolí   
Zákroky, na ktoré sa chystajú ostatní.