Navigácia

 • Úvod
 • Asymetria prsníkov
 • Príčiny asymetrie prsníkov
 • Výber lekára
 • Konzultácia s lekárom
 • Príprava na zákrok
 • Riešenie asymetrie prsníkov
 • Priebeh operácie
 • Rekonvalescencia
 • Možné komplikácie
 • Často kladené otázky
 • Bibliography

Úvod

Plastická operácia prsníkov je jedným z najčastejších zákrokov na klinikách. Veľké množstvo štúdií dokázalo, že dokonalá symetria na ľudskom tele neexistuje. Nesúmernosť sa týka všeobecne ľavej a pravej polovice tela, takže aj tváre, končatín apod. To, že príroda nie je veľkou priateľkou symetrie, platí špeciálne pre ženské prsníky. Pri ich meraní zisťujeme v mnohých prípadoch väčšie alebo menšie odchýlky. Prsia sa môžu zdvihnúť a vytvarovať, menšie prsia sa môžu zväčšiť, väčšie prsia sa môžu zmenšiť, prsný implantát sa môže použiť v jednom alebo v oboch prsníkoch, prípadne sa nemusia použiť žiadne prsné implantáty.

Asymetria prsníkov

Asymetria prsníkov foto pred a po (MUDr. Imrich Kováč, MPH.)


Asymetria prsníkov

Je bežné, že si ženy všímajú istú asymetriu medzi svojimi prsníkmi. Napriek tomu sú niektoré asymetrie nápadnejšie ako iné, čo môže ovplyvniť estetické a funkčné ciele týkajúce sa ženských pŕs.Tento výrazný rozdiel v prsníkoch môže v žene vyvolávať rozpaky, ovplyvňovať ju pri akých činnostiach sa cíti príjemne, a znižovať jej každodenné sebavedomie. Ženy podstupujú operáciu asymetrie prsníkov, najmä aby dosiahli alebo obnovili symetrickejší a prirodzenejší vzhľad svojich prsníkov. To môže priniesť obrovskú obnovu sebadôvery vo vlastnú krásu a v niektorých prípadoch aj odstránenie prekážok v intimite, s ktorými sa v dôsledku toho stretávajú. Našťastie existuje mnoho účinných techník pre ženy, ktoré trpia týmto problémom. Na jeho odstránenie môže žena podstúpiť zákroky, ktoré kombinujú dostupné postupy. Zákrok asymetrie prsníkov dokáže korigovať aj extrémne rozdiely vo veľkosti pŕs s veľmi uspokojivými výsledkami.

Príčiny asymetrie prsníkov

Príčiny asymetrie prsníkov

Príčiny asymetrie prsníkov

Tkanivo prsníka sa skladá z kože, dvorca s bradavkou, prsnej žľazy tvorenej tukovým a žľazovým tkanivom a spodnú časť tvorí veľký a malý prsný sval. K asymetrii prsníkov dochádza pri nesúmernosti v ktorejkoľvek z uvedených štruktúr. Operácia asymetrie prsníkov a zmenšenie prsníkov sú dva odlišné zákroky. Zmenšenie pŕs sa vykonáva, ak ich nadmerná veľkosť spôsobuje žene bolesti chrbtice. Stanú sa pre ženu veľkou záťažou a v záhyboch sa im môžu tvoriť kožné plesne. V niektorých prípadoch môže problém vyriešiť modelácia prsníkov na jednom alebo oboch prsníkoch, no najčastejšie ide o operáciu asymetrie prsníkov.

Asymetria môže byť vrodená (napr. Polandov syndróm) alebo získaná počas života. O vrodenej asymetrii hovoríme v prípade, kedy nie je kompletne vyvinutý alebo je úplne nevyvinutý veľký prsný sval. Asymetria získaná v priebehu života vzniká napr. po dojčení, tehotenstve, výraznejšej zmene váhy či hormonálnej nerovnováhe.

Na súmernosť ženských prsníkov môže mať výrazný vplyv nesprávny spôsob dojčenia, kedy jeden z prsníkov je používaný oveľa viac, ako druhý. V používanejšom prsníku dochádza k výraznejšiemu zväčšeniu žľazy, výsledkom čoho je vznik asymetrie po ukončení dojčenia. Tá môže postihnúť množstvo kože, objem žľazy, veľkosť a pozíciu dvorcov.

Výber lekára

Nájdite si vhodného odborníka

Výber lekára

Operácia asymetrie prsníkov nemusí byť správnou voľbou pre každú ženu. A preto je veľmi dôležite nájsť odborníka, ktorý sa špecializuje na tento typ problému a má bohaté skúsenosti s vykonávaním tohto zákroku.

Pozrite si na Estheticon niekoľko príkladov pred a po fotografií, aby ste videli, ako môže operácia asymetrie prsníkov zmeniť vzhľad vašich pŕs. Plastická operácia je veľmi osobné rozhodnutie, ktoré nakoniec môžete urobiť len vy a preto si dajte dostatok času pri výbere vhodného odborníka. Požiadajte o konzultáciu, ktorá býva nezáväzná a pomôže vám dozvedieť sa viac o zákroku, a je ďalším krokom k dosiahnutiu všetkých vašich estetických cieľov.

Konzultácia s lekárom

Konzultácia s lekárom je dôležitá súčasť premeny

Konzultácia s lekárom

Počas prvej návštevy si odborník vypočuje vaše potreby, prediskutuje vaše obavy, požiadavky, možné riziká a vypracuje operačný plán špeciálne pre vás. Poskytne všetky potrebné informácie o vhodnom postupe následnej starostlivosti, ktorý bude zahŕňať plánované kontroly, metódy pre rýchlejšie a lepšie hojenie rán a rady týkajúce sa vášho návratu ku bežným každodenným činnostiam. Dôkladne posúdi všetky faktory, aby sa dosiahol čo najlepší výsledok. Lekár spraví presné merania vašich prsníkov, aby mohol určiť najvhodnejší postup a pomohol vám dosiahnuť ideálny vzhľad vašich pŕs. Ak by sa asymetria riešila za použitia prsných implantátov, lekár by mal skúsenosti a potrebné znalosti s týmto typom zákroku. Pretože čím sú kožné obaly prsníkov odlišnejšie a čím je prirodzený objem odlišnejší, tým ťažšie je dosiahnuť symetriu pomocou dvoch implantátov rôznych veľkostí. Ale ak majú prsníky podobné kožné obaly, ale jeden je o niečo viac vyplnený ako druhý, potom sa použitím prsných implantátov s mierne odlišným objemom aby sa dosiahol rovnaký objem na každej strane, možno priblížiť k symetrii. Preto si dôkladne dajte záležať na výbere špecialistu.

Príprava na zákrok

Dôležitá je konzultácia s plastickým chirurgom

Príprava na zákrok

Predoperačné vyšetrenia zvyčajne zahŕňajú konzultáciu u plastického chirurga, mammagrafiu prsníkov, sonografické vyšetrenie, odbery krvi a vyšetrenia ako pred operačným výkonom v celkovej anestézii. Jednoznačnou podmienkou operácie je dobrý zdravotný stav, neprítomnosť akútneho ochorenia a možnosť výkonu v celkovej anestézii, ktorú posúdi anestéziológ na anestéziologickom vyšetrení. Neoperuje sa 3 dni pred, po a počas menštruácie pre možnosť zhoršenia zrážanlivosti krvi v tomto období. Pacientka nesmie užívať acylpyrin, anopyrin ani lieky obsahujúce kyselinu acetylosalicylovú minimálne 3 týždne pred operáciou. 

Riešenie asymetrie prsníkov

Asymetria prsníkov- pred/po (MUDr. Juraj Paliatka)

Riešenie asymetrie prsníkov

Podľa typu asymetrie je v plastickej chirurgii možné realizovať tieto operačné výkony:

 • vloženie implantátu pod žľazu alebo sval (prípadne nerovnaký objem implantátu do prsníkov)
 • redukcia žľazového tkaniva jedného alebo oboch prsníkov
 • zmenšenie množstva kože jedného alebo oboch prsníkov
 • zmena polohy dvorca a prípadne aj veľkosti jedného alebo oboch prsníkov

V praxi sa častokrát používajú kombinácie horeuvedených výkonov, preto je dôležitá konzultácia s plastickým chirurgom, ktorý posúdi stav individuálne a navrhne pacientke riešenie. Zároveň je informovaná o možných rizikách, komplikáciách a očakávanom výsledku. Je nutné podotknúť, že ani operáciou nebude dosiahnutá dokonalá geometrická symetria prsníkov, preto je dôležité, aby mala pacientka realistické očakávania výsledku operácie a akceptovala prítomnosť jaziev na prsníkoch a prípadnú prítomnosť implantátov.

Dôležitá je stabilná hmotnosť pacientky, pretože jej výkyvy v zmysle pribratia i schudnutia sa prejavia aj na tkanive prsníka. Takisto je dôležitá stabilná hormonálna situácia. Ideálne je, ak má pacientka odkojené a ďalšie tehotenstvo neplánuje.

Priebeh operácie

Operácia Asymetrie prsníkov

Priebeh operácie

Korekcia asymetrie prsníkov sa zvyčajne dosahuje zmenšením najväčšieho prsníka na veľkosť menšieho prsníka, aby sa na oboch stranách získalo rovnaké množstvo kože a prsného tkaniva. Vo väčšine prípadov sa na zlepšenie objemu a tvaru prsníkov používajú prsné implantáty ako súčasť toho istého zákroku. Počas nej sa plastický chirurg snaží dosiahnuť čo najlepšiu symetriu prsníkov a dvorcov. Najdôležitejšie je, aby sa prsia vyrovnali z hľadiska objemu prsného tkaniva a kože. Operácia asymetrie prsníkov sa vykonáva v celkovej anestézii a trvá približne 1-4 hodiny, ale v niektorých prípadoch môže trvať dlhšie. Po nej nasleduje hospitalizácia, ktorá trvá 1-2 dni. Vo väčšine prípadov sa pred a po operácii podáva antibiotikum. 

Pri prepúšťaní domov vás lekár informuje o následnej starostlivosti, aby ste vedeli čo môžete očakávať. Poskytne vám konkrétne pokyny, ktoré môžu zahŕňať spôsob starostlivosti o prsia po operácii, lieky, ktoré je vhodné aplikovať alebo užívať perorálne na podporu hojenia a zníženie rizika infekcie, a kedy by ste mali vyhľadať lekára v prípade komplikácií. Odporučí vám presný typ pooperačnej podprsenky, ktorá je dôležitou súčasťou pri zotavovaní. Nezabudnite požiadať niekoho, aby vás po operácii odviezol domov a aby vám niekoľko dní po nej pomáhal, aby ste si mohli oddýchnuť.

Rekonvalescencia

Rekonvalescencia a návrat do aktívneho života

Rekonvalescencia

Po korekčnej operácii asymetrie prsníkov je ideálne, aby pacientka aspoň 14 dní dodržiavala odpočinkový režim a relaxovala v pohodlí domova. So zmiernením vašej rekonvalescencie vám pomôžu aj lieky proti bolesti. Pooperačná starostlivosť zahŕňa nosenie špeciálnej elastickej podprsenky a kontroly u operatéra. Stehy sa vyberajú zvyčajne na 12.-14. deň. Počas obdobia cca 6-8 týždňov je nutné telesné šetrenie a starostlivosť o jazvy v zmysle tlakovej masáže. Výsledný efekt možno očakávať v priebehu cca 6-12 mesiacov od operácie. Po niekoľkých dňoch sa môžete pohybovať, zdržiavať sa užívania liekov proti bolesti a pokračovať v bežných aktivitách s výnimkou zdvíhania ťažkých vecí, cvičenia a namáhavej činnosti. Ak sa vrátite do práce, počas prvého týždňa návratu budete pravdepodobne pociťovať väčšiu únavu s bolestivosťou v hornej časti tela. So športom možno začať po 8 týždňoch, zvyšovať intenzitu sa odporúča postupne a opatrne.

Možné komplikácie

Možné komplikácie po operácii

Možné komplikácie

Komplikácie môžu byť celkové - trombóza, embólia apod. alebo lokálne - infekcia rany, rozpadnutie rany, odumretie časti tkaniva, neznášanlivoť šicieho materiálu, široké jazvy, hypertrofické a keloidné jazvy, opuch, modriny a krvné zrazeniny. Okrem uvedených komplikácií existuje množstvo ďalších, ktoré sú ojedinelé, ale vyskytnúť sa môžu.

Záverom možno skonštatovať, že problematika asymetrie ženských prsníkov je pomerne zložitá a komplexná. Je na dohode pacientky a lekára, aká operačná technika sa zvolí na jej korekciu, a to v závislosti aj od individuálnych požiadaviek a možností pacientky.

Často kladené otázky

 • Dá sa napraviť asymetria prsníkov? Asymetriu prsníkov možno ľahko korigovať zväčšením prsníkov. V závislosti od závažnosti vašej asymetrie a požadovaných výsledkov vám chirurg môže odporučiť umiestnenie prsných implantátov do jedného alebo oboch prsníkov. Plastický chirurgovia vždy prispôsobujú každý zákrok jedinečným potrebám každého pacienta.
 • Preplatí vám zdravotná poisťovňa operáciu asymetrie prsníkov? Áno, v niektorých prípadoch je operácia asymetrie prsníkov hradená zo zdravotného poistenia, ako aj v prípade pri zmenšení prsníkov. Prvým krokom je návšteva u odborníka, s ktorým svoj problém s asymetriou prsníkov preberiete, kde vám lekár poradí a určí ďalší postup. Následne sa komunikuje so zdravotnou poisťovňou. V prípade akýchkoľvek pochybností sa odporúča obrátiť sa priamo na zdravotnú poisťovňu.
 • Existuje optimálny vek na operáciu asymetrie prsníkov? Musíte mať plne vyvinuté prsia, inak môže výsledok ovplyvniť ďalší rast. Ženy nemajú prsia úplne vyvinuté až do dvadsiateho roku života, preto sa tento zákrok odporúča až po dovŕšení tohto veku.
 • Budem mať po operácii bolesti? Očakávajte miernu bolesť počas niekoľkých dní, ktorú môžete znížiť liekmi od bolesti, ktoré vám odporučí lekár.

Bibliography

"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."