MUDr. Peter Urbán

MUDr. Peter Urbán

Žiadne recenzie
Ohodnotiť
Cesta k nemocici 1, Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
MUDr. Peter Urbán
MUDr. Peter Urbán
Žiadne recenzie

Informácie

Od skončenia štúdia na LF UK v Bratislave v roku 2006 sa venujem kardiovaskulárnej chirurgii. Mojou hlavnou náplňou práce v jednodňovej zdravotnej starostlivosti je diagnostika a následne konzervatívna alebo miniinvazívna či chirurgická liečba kŕčových žíl dolných končatín. Varixy dolných končatín sú v skorých štádiách kozmetickým a v pokročilých štádiách aj zdravotným problémom pacientov. Je veľkou výhodou, že v súčasnosti sa veľká väčšina varixov dá ošetriť mininvazívne a to s použitím endovenózneho lasera (EVLT) alebo sklerotizáciou vo forme peny, a to s rovnakými výsledkami ako klasická chirurgická liečba. Miniinvazivna liečba má výhodu, že pri nej nevznikajú rany, nie je nutná celková anestézia a rekonvalescencia a návrat do normálneho života je oveľa rýchlejšia už v priebehu pár dní.

Od roku 2006 som pracoval na cievnom oddelení FN Nitra, kde sme už v tom čase začínali s použitím EVLT ale ešte v celkovej anestézii. V roku 2009 som začal pracovať na II. kardiochirurgickej klinike SZU v SÚSCCH a.s. Banská Bystrica, kde pracujem až doteraz. V roku 2015 som úspešne ukončil špecializačné štúdium z kardiochirurgie a v roku 2021 úspešne špecializačné štúdium v odbore cievna chirurgia. Následne som získal licenciu na výkon funkcie odborného zástupcu v odbore cievna chirurgia v SÚSCCH a.s. Banská Bystrica.

Som členom Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie. Počas môjho štúdia som bol na študijných pobytoch v IKEM Praha, CKTCH Brno, NÚSCH Bratislava, VÚSCH Košice, FN sv. Anny Brno, FNsP F.D.R. Banská Bystrica aj vJednodňovej chirurgiii Poliklinika Terasa Košice. Počas mojej praxe som absolvoval množstvo kongresov a kurzov na Slovensku i v zahraničí zaoberajúcimi sa problematikou liečby a diagnostiky (SONO kurzy) varixov dolných končatín.

Od roku 2018 pracujem v ambulancii plastickej a cievnej chirurgie Zdravomed Banská Bystrica, kde vykonávame ročne cez 200 zákrokov na varixoch dolných končatín u pacientov najme zo Slovenska ale aj zo zahraničia.

Pred každým zákrokom si operatér vykoná sám ultrazvukové vyšetrenie ciev dolných končatín na základe ktorého určí najoptimálnejšiu liečbu ochorenia s maximálnym zameraním na miniinvazívnosť zákroku.

Od roku 2016 som členom zdravotníckej komisie Slovenského atletického zväzu a bol som lekárom výprav na ME v cezpoľnom behu 2016 - Chia, 2017 - Šamorín, ME v hale 2017 - Belehrad a ME do 23 rokov Bydgoszcz. Sám sa aktívne venujem behu na dlhé trate.

Možnosť videokonzultácie:

 • Nie

Poskytujem služby v jazykoch:

 • English
 • Slovenčina

Možnosť financovania alebo splátok:

 • Nie

Akceptované spôsoby platby:

 • Hotovosť
 • Debetná/kreditná karta

Dosiahnutá odbornosť:

 • cievna chirurgia

Dátum získania odbornej spôsobilosti:

 • 03.06.2021

Certifikáty

 • Certifikát o odbornej spôsobilosti na výkon certifikovanej pracovnej činnosti v zdravotníckom povolaní lekár

Členstvá:

 • Slovenská lekárska komora
 • spoločnosť cievnej chirurgie

Jedná sa o súkromnú kliniku/zariadenie?

 • Áno

Pracovný tím:

 • 1-5 zamestnancov

Pracovisko:

 • Poliklinika

Skúsenosti:

 • 5-10 rokov

Máme k dispozícii pooperačné izby:

 • Áno

Zákroky:

 • EVLT, FOAM sklerotizácia,

Centrum/Lekár sa špecializuje na:

 • cievna chirurige

Uzavreté zmluvy s poisťovňami:

 • Áno

Poradenstvo pacientovi poskytuje:

 • Špecialista

Ordinačné hodiny:

 • štvrtok od 11:00

Prvá návšteva zdarma:

 • Nie

Obrázky (1)

Kontaktujte overené kliniky, ktoré ponúkajú vybraný zákrok.