Overil/a:
Špecialista najmä na zväčšenie pŕs, operáciu očných viečok, korekciu nosa a transplantáciu vlasov. Služby, ktoré ponúka sú z oblasti plastickej chirurgie, estetickej dermatológie a internej medicíny.
Aktualizácia: 6. 5. 2022

Navigácia

 • Čo je transplantácia vlasov?
 • Typické oblasti vypadávánia vlasov
 • Kontraindikácie transplantácie vlasov
 • Konzultácia pred transplantáciou vlasov
 • Vyšetrenie pred transplantáciou vlasov
 • Príprava pred transplantáciou vlasov
 • Priebeh transplantácie vlasov
 • Metódy transplantácie vlasov
 • Rekonvalescencia po transplantácii vlasov
 • Starostlivosť o odberovú plochu
 • Výsledok po transplantácii vlasov
 • Geneticky naprogramovaná plešivosť
 • Transplantácia obočia a mihalníc
 • Výber špecialistu na transplantáciu vlasov
 • Transplantácie vlasov chirurgom versus robotická transplantácie vlasov
 • Cena transplantácie vlasov
Pred po fotky po transplantácii vlasov

Pred po fotky po transplantácii vlasov (foto: archív lekára)

Čo je transplantácia vlasov?

Vlasová transplantácia nie je metóda na dohusťovanie jemných vlasov normálnej hustoty.

Najvhodnejšími pacientmi na transplantáciu sú ľudia s androgénne podmieneným (typ choroby) vypadávaním vlasov.

Potom môžu indikácie byť rôzne kožné ochorenia a chirurgické zákroky, ktorých výsledkom sú jazvy vo vlasatej časti hlavy. Ak pacient trpí ochorením, ktorého vyliečením môže dôjsť k opätovnému rastu vlasov, treba danú chorobu najprv vyliečiť. K takýmto ochoreniam patria napríklad endokrinné ochorenia ako je hypo a hyperfunkcia štítnej žlazy alebo autoimúnne ochorenia ako sú ľahšie formy alopecia areata.

Pri vlasatých plochách, musí byť na vykonanie transplantácie taká hustota vlasov, ktorá umožňuje bezpečne vykonať vpich a neporušiť tak okolité vlasové folikuly.

Zvyčajne sa transplantuje po 23 roku života, kedy už môžeme odhadúť rozsah budúcej plešatosti, aby sme neodoberali štepy z oblastí ohrozenej plešatosťou. Transplantovať môžeme pokiaľ to lokálny nález a celkový zdravotný stav pacienta dovolí.

Základom pre vlasové transplantácie sa stal genetický poznatok, že si vlasy zo záhlavia zachovávajú svoje pôvodné vlastnosti aj po prenesení na iné miesto.

Typické oblasti vypadávánia vlasov

Typická oblasť u mužov, kde začínajú vlasy vypadávať sú kúty, zriedkavejšie je to oblasť na vrchole hlavy. U žien je to oblasť cca 1-2 cm za prednou líniou vlasov, menej často sú to kúty.

Kontraindikácie transplantácie vlasov

Príčiny, pre ktoré nemožno podstúpiť môžu byť buď celkové ako napr. neliečený vysoký tlak, poruchy srdcového rytmu, znížená zrážanlivosť krvi.

Z lokálnych príčin je to aktívne hnisavé ochorenie. Problematickou indikáciou býva alopecia areata.

Konzultácia pred transplantáciou vlasov

Transplantácii predchádza konzultácia, na ktorej je pacient oboznámený s operačným zákrokom, používanou technikou, samotným priebehom zákroku, ako aj s pooperačnou starostlivosťou.

Vyšetrenie pred transplantáciou vlasov

Pacient si musí k transplantácii priniesť základné laboratórne vyšetrenia. Pri klientoch, ktorí trpia viacerými ochoreniami, môže lekár vyžadovať aj ďalšie dodatočné vyšetrenia.

Transplantácia vlasov

Príprava pred transplantáciou vlasov

Príprava pred transplantáciou vlasov

Pred transplatáciou za normálnych okolností nie je potrebná žiadna špeciálna príprava. Tá je ale napríklad potrebá pokiaľ sa nachádzajú vo vlasoch lokálne ochorenia napr. seborrhoická dermatitída, ekzémy a podobne, ktoré treba najprv vyliečiť.

Čo sa týka úpravy dĺžky vlasov pred operáciou, táto sa môže líšiť od použitej techniky FUE verzus FUT, ale aj medzi klinikami.

Priebeh transplantácie vlasov

Priebeh transplantácie vlasov

Priebeh transplantácie vlasov

Zákrok prebieha v lokálnom znecitlivení, v polohe na bruchu alebo v sede. Nebýva bolestivý. Nepríjemná môže byť len fáza umŕtvenia odberovej a príjmovej plochy, samotný zákrok klient necíti.

Časová náročnosť závisí od počtu prenášaných štepov a počtu pesonálu zúčastňujúcom sa na výkone.V našom centre prenos 2000 štepov trvá aj s prestávkou pre klienta na občerstvenie približne 8 hodín. Odber aj vsádzanie štepov sa deje v jednom sedení.

Metódy transplantácie vlasov

Metódy transplantácie vlasov

Metódy transplantácie vlasov

Prvá metóda:

Transplantáciu možno vykonať buď klasickou technikou, kedy sa z oblasti záhlavia exciduje (vyreže) 1cm široký pruh vlasatej kože a podkožia a následne sa postupe pod mikroskopom oddeľujú jednotlivé štepy s folikulárnymi jednotkami (zoskupenie 1-4 vlasov).

Druhá metóda:

Druhou metódou je metóda extrakcie folikulárnych jednotiek, pri ktorej pomocou špeciálne vyvinutej ihly vyberáme z darcovskej plochy na záhlaví jednotlivé folikulárne jednotky v hrúbke do 1 milimetra. Tieto štepy sa potom transplantujú do nepatrných otvorov v príjmovej oblasti.

Prevedenie vpichov sa robí buď ihlou alebo skalpelom rovnakého priemeru, takže štepy dokonale zapadajú do vpichov. Výhodou tejto techniky je neprítomnosť dlhej jazvy ako po klasickom odbere a rýchle zacelenie drobných raniek v mieste odberu.

Pred po fotky po transplantácii vlasov

Pred po fotky po transplantácii vlasov (foto: archív lekára)

Rekonvalescencia po transplantácii vlasov

Samotné transplantáty potrebujú minimálne 5 dní na hojenie, dovtedy treba chrániť transplantovanú i odberovú plochu pred poškodením a držať ju v čistote.

Na 1.-2. deň po operácii sa môže v oblasti čela vytvoriť ľahký opuch zostupujúci na obočie, ale ten počas 1-2 dní vymizne. Vlasová transplantácia patrí medzi bezpečné zákroky, s minimálnym rizikom komplikácií.

Novo transplantované vlasy dočasne vypadnú približne 2 týždne po zákroku. Opätovne začnú vyrastať po 3 mesiacoch a približne o polroka od zákroku možno vyhodnotiť výsledok. Prežitie transplantovaných štepov je viac ako 95 %.

Neexistuje nejaký jednotný postup starostlivosti o nové vlasy, každé zariadenie to má inak a doporučuje to, s čím má dobré skúsenosti alebo komerčný záujem. U nás sa nevyžaduje nejaká špeciálna starostlivosť. Klient má po operácii na hlave bandáž. Na 5.deň si ju dá dolu a začne si umývať hlavu. Po odpadnutí chrást môže klient robiť prakticky čokoľvek ako predtým. Na chrasty doporučujem užívať lokálne Panthenol spray na ich zmäknutie, aby išli ľahšie dolu. Po uplnom zhojení môže úžívať Minoxidil 5% lokálne.

Starostlivosť o odberovú plochu

Starostlivosť o odberovú plochu

Starostlivosť o odberovú plochu

Odberová plocha sa hojí relatívne rýchlo. Rany sa zacelia asi do 5 dní, vytvoria sa na nich chrastičky a po ich odpadnutí bledé jazvičky. U nás má klient 5 dní bandáž. Po odpadnutí chrást sa jazvičky v odberovej ploche prekryjú okolitými vlasmi, ktoré rastú ďalej, takže nie je nutná ochrana.

Oblasti vsádzania môžu byť prvé týždne citlivé a zaružovelé, preto by sa mali chrániť pred spálením slnkom. U tmavších fototypov by mohli čersvé jazvičky na slnku hyperpigmentovať, preto si môžu napr. kúty natierať krémom s vysokým faktorom.

Pred po fotky po transplantácii vlasov

Pred po fotky po transplantácii vlasov (foto: archív lekára)

Výsledok po transplantácii vlasov

Vlasové transplantácie zavlasovatej plochy sa väčšinou robia v hustote 30-35 folikulárnych jednotiek na cm2. Pričom bežná hustota zdravej plochy je cca 85 folikulárnych jednotiek na cm2. Transplantovaná plocha preto bude mať nižšiu hustotu.

Pre hodnotenie výsledku je dôležité aby na transplantované vlasy ako i zostávajúce vlasy v mieste odberu mali dostatočnú dĺžku t.j. 2-3 cm. Čím budú kratšie, tým menej bude hustota na transplantovaných vlasoch viditeľnejšia.

Rovnako aj deficit vlasov v mieste odberu bude pri veľmi krátkych vlasoch viditeľnejší. Ak plešina nie je veľká a v budúcnosti už neočakávame ďalšiu progresiu základného ochorenia, zopakovaním transplantácie možno dosiahnuť takú hustotu, ktorá je ťažko rozlíšiteľná od zdravej zavlasovanej plochy.

V súčasnosti s použitím mikroskopu a jemnej techniky, možno dosiahnuť stav, kedy ani pri dôkladnom pohľade nie je možné laicky rozlíšiť - transplantovaný vlas od zdravého. Pokiaľ klient nemal geneticky naprogramovanú úplnú plešivosť, tak mu transplantované vlasy vydržia po zvyšok života.

Geneticky naprogramovaná plešivosť

Geneticky naprogramovaná plešivosť

Geneticky naprogramovaná plešivosť

K tomuto stavu dochádza veľmi zriedkavo. Väšinou na záhlaví vždy ostanú vlasy. To, že pacient bude mať vysoký stupeň plešatosti sa dá dobre odchadnúť približne vo veku 23 rokov, podľa ISHRS by sa nemali transplantácie robiť pred týmto vekom. U takýchto klientov plešatenie začína už v 16 rokoch.

Rýchlosť progresie ochorenia sa nedá dopredu odhadnúť, medikamentóznou liečbou sa však dá spomaliť.

Transplantácia obočia a mihalníc

Prenášať vlasy možete kdekoľvek na tele, všade tam, kde došlo k strate ovlasenia alebo ochlpenia. Treba však podotknúť, že vlas a chlp má inú štruktúru a vlastnosti. I keď je popisované akési postupné prispôsobovanie sa natransplantovaného ochlpenia alebo ovlasenia k okolitej pokrývke.

Výber špecialistu na transplantáciu vlasov

V prvom rade by sa mal pacient zaujímať o to, aby ho ošetroval vyškolený špecialista a zariadenie aby malo spĺňať všetky vyhlášky a štandardy zdravotníckeho zariadenia. Ďalej je dôležité, aby sa transplantácie robili v danom zariadení pravidelne a nie iba obrazne povedané ”raz za rok”. Pri výbere techniky rozhoduje jednak charakter vlasov, napr. FUE nie je moc vhodná pre kučeravé vlasy a tiež, na ktorú techniku sa dané zariadenie špecializuje.

Transplantácie vlasov chirurgom versus robotická transplantácie vlasov

Pri manuálnej alebo motorickým punchom vykonávanej transplantácii, vykonáva chirurg alebo personal všetky úkony manuálne. Pri robotickej transplantácii, navádza chirurg na obrazovke rameno prístroja - robota. Z hľadiska rýchlosti a presnosti zatiaľ robot neprevyšuje človeka. No viem si predstaviť, že v blízkej budúcnosti dôjde k plnej automatizácii. K širšiemu rozšíreniu bráni jeho cena.

Cena transplantácie vlasov

Cenová náročnosť transplantácie vlasov závisí od počtu potrebných štepov. Kalkuláciu si možno jednoducho vypočítať. Na 1cm2 potrebujete približne 30 štepov. Takže výpočet sumy bude plocha v cm2 x 30 x cena za jeden štep. Cena štepov sa pohybuje približne od 2 eur za kus.

"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."