Očné Centrum Sokolík, s.r.o.

Očné Centrum Sokolík, s.r.o.

Žiadne recenzie
Ohodnotiť
Jilemnického 532/2, Trenčín, Trenčiansky kraj
Očné Centrum Sokolík, s.r.o.
Očné Centrum Sokolík, s.r.o.
Žiadne recenzie

Informácie

Naše Očné centrum Sokolík, s.r.o. zahájilo svoju činnosť 1.apríla 2010. Nachádza sa v priestoroch zdravotníckeho zariadenia Poliklinika JUH Trenčín, kde funguje ako samostatné zariadenie. Súčasťou centra sú dve časti.

Prvou je očná ambulancia, poskytujúca základné očné vyšetrenia: vyšetrenie zrakovej ostrosti, stanovenie objektívnej refrakcie očí, vyšetrenie predného segmentu oka, očného pozadia, vnútroočného tlaku, vyšetrenie zorného poľa. Nad rámec základných vyšetrení poskytujeme napr. fotodokumentáciu očných nálezov, vyšetrenie OCT.

Naša ambulancia je vybavená modernou prístrojovou technikou, zameranou okrem základných vyšetrení aj na vyšetrovanie očí pred plánovanými očnými operáciami, ktoré vykonávame v druhej časti nášho zariadenia v režime jednodňovej zdravotnej starostlivosti ako jednodňovú mikrochirurgiu oka. Máme zrekonštruované priestory podľa najnovších hygienických kritérií, operačnú miestnosť vybavenú vzduchotechnikou umožňujúcou filtráciu a čistenie vzduchu počas vnútroočných operácii, čím sa minimalizuje riziko vzniku vnútroočného zápalu. K vybaveniu operačnej sály patria prístroje a nástroje špičkových oftalmologických firiem Moller-Wedel, Alcon, Katena.

Odborný personál tvoria lekári MUDr. Petra Senešiová, MUDr. Tímea Eckmann Braunová, MUDr. Monika Jecková, pod vedením primára očného centra MUDr. Jána Sokolíka, sestry Mgr. Marcela Dašková, dipl. sestra a inštrumentárka Lívia Kišacová – vedúca sestra, dipl. sestra Andrea Sedlárová, Mgr. Martina Tarabová a zdravotnícka asistentka Emília Peťková. Náš kolektív má záujem poskytovať našim klientom vysoko odborné služby na moderne vybavenom pracovisku.

Očné centrum Sokolík je pacientom k dispozícii už od roku 2010 v moderne vybavených priestoroch na Jilemnického v budove ALFA. Skladá sa z dvoch častí.

V prvej časti sa nachádza očná ambulancia, v ktorej je pacientom poskytnuté základné očné vyšetrenie zahŕňajúce tak vyšetrenie zrakovej ostrosti, ako aj vyšetrenie predného segmentu oka, očného pozadia, zorného poľa, vnútroočnicového tlaku či stanovenie refrakcie očí. K doplnkovým službám zas patrí fotodokumentácia jednotlivých očných nálezov, prípadne OCT vyšetrenie.

Benefitom ambulancie je kvalitné prístrojové vybavenie, vrátane špeciálnych prístrojov slúžiacich nielen pri základných, ale aj špecifických vyšetreniach pred očnými operáciami. Tie sú realizované v rámci jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ktorá tvorí zároveň aj druhú časť Očného centra Sokolík.

Okrem služieb a vybavenia ocenia pacienti aj nové, moderné priestory spĺňajúce všetky hygienické normy. V operačnej miestnosti sa nachádza špeciálne vzduchotechnické zariadenie, ktoré slúži na filtráciu a čistenie vzduchu v priebehu vnútroočných operácií, vďaka čomu sa znižuje riziko vzniku vnútroočnicového zápalu. Prístroje, nástroje a ďalšie vybavenie operačnej sály Očného centra Sokolík je od renomovaných spoločností ako Moller- Wedel, Alcon, Katena, ktoré patria medzi špičku čo sa týka výroby oftalmologických zariadení.

Samozrejmosťou je tím skúsených lekárov a zdravotníckych pracovníkov pod vedením MUDr. Jána Sokolíka, ktorý je zároveň aj spoluzakladateľom Očného centra. Vo svojej práci sa venuje refrakčnej chirurgii, diabentickej retinopatii a taktiež aj liečbe pacientov s ochorením sietnice. Očnú diagnostiku, vrátane práce s laserom má na starosti MUDr. Mária Duchoňová. Na liečbu sietnice a sklovca je zas odborníčka MUDr. Dana Černohubá. Pacienti, ktorých zdravotný stav si vyžaduje refrakčné, prípadne katarkové vyšetrenia navštívia MUDr. Andreu Janekovú, FEBO a o pacientov so zeleným a sivým zákalom sa postará MUDr. Dávid Liščák.

O komfort pacientov sa stará trojica kvalifikovaných zdravotných sestier: Mgr. Marcela Dašková, Lívia Kišacová, Mgr. Martina Tarabová, Andrea Sedlárová, Andrea Haburajová a Emília Peťková. Poskytnúť klientom prvotriedne služby v oblasti oftalmológie vo výborne vybavenom zariadení je hlavným cieľom Očného centra Sokolík.

Služby Očného centra Sokolík máte možnosť využiť na Jilemnického 532/2 na prízemí v budove ALFA v Trenčíne. Na vstupnú konzultáciu sa môžete objednať osobne, telefonicky alebo online diskrétne a nezáväzne.

Možnosť videokonzultácie:

  • Nie

Možnosť financovania alebo splátok:

  • Nie

Hlavné zákroky

Plastická chirurgia

Obrázky (4)

Kontaktujte overené kliniky, ktoré ponúkajú vybraný zákrok.