Autor:

Vazektómia je urologický ambulantný operačný zákrok, pri ktorom sa natrvalo znepriechodnia semenovody a muž sa tak stáva neplodným. Následná sterilita je trvalá.

Indikácia

Vazektómia je vhodná pre mužov, ktorí už majú deti a rozhodnú sa, že ďalšie dieťa už splodiť nechcú. Daná procedúra chráni ženu pred nechceným otehotnením, ale nechráni pred šírením sexuálne prenosnej infekcie!
Vazektómia je pomerne jednoduché operačné riešenie, kedy sa muž stáva sterilným (neplodným).

Pokiaľ to zdravotný stav pacienta dovolí, vykonáva sa v lokálnej anestézii, kedy nie je nutná hospitalizácia a eliminujú sa tým tiež riziká spojené s celkovou anestéziou. Existuje tiež tzv. dočasná vazektómia, ktorá je však spojená so značnými komplikáciami a zlyhaním antikoncepčnej metódy a preto sa indikuje len ojedinele.

Fotolia 136426795 Subscription Monthly M

Priebeh zákroku

Pred vlastným zákrokom je nutná konzultácia s ošetrujúcim lekárom- urológom, kedy doktor pacienta vyšetrí a zhodnotí, akou formou je možné zákrok previesť. Volí sa medzi lokálnou alebo celkovou anestéziou počas hospitalizácie.

Následne pacienta dôkladne poučí a vysvetlí priebeh operácie. Pacient dostane informácie aj v písomnej forme tak, aby mal dostatok času na premyslenie.

V prípade, že sa rozhodne zákrok podstúpiť, musí čakať 1 kalendárny mesiac od poučenia. Táto legislatívne daná lehota má poskytnúť dostatok času na to, aby si pacient riadne premyslel svoje rozhodnutie o podstúpení a nezvratnosti zákroku.

Pred zákrokom

V deň zákroku ambulantnou formou pacient prichádza ľahko najedený. V prípade, že užíva lieky, je nutné aby ich užil presne tak ako v iné dni. Výnimku tvorí antikoagulačná liečba- lieky na riedenie krvi. Tieto lieky je potrebné po konzultácii s lekárom, ktorý ich pacientovi predpisuje, vopred vysadiť, aby nebolo zvýšené riziko dlhodobého krvácania počas a po zákroku. Večer pred zákrokom je vhodné danú lokalitu oholiť (miešok).

Po príprave pacienta a operačnej sály pacient vyzlečený od pása nadol leží na operačnom stole na chrbte. Po dezinfekcii kože sa aplikuje injekčná anestézia. Vlastný zákrok trvá približne hodinu, počas ktorej operatér cez 1-2 drobné kožné rezy odstráni asi 1-1,5 cm z oboch semenovodov. Tieto vyrezané časti sa následne posielajú na konfirmáciu (potvrdenie správnosti) na histologické vyšetrenie.

Po odstránení sa rezné rany zašijú vstrebateľným resp. nevstrebateľným stehom, záleží na dohode pacienta s operatérom. Počas celého zákroku je pacient pri vedomí, komunikuje s operatérom.

Rekonvalescencia

Po zákroku sú rany ošetrené lokálnym antibiotikom a sterilnou gázou. Pacient je poučený o následnej starostlivosti a odchádza do domáceho ošetrenia. Je vhodné aspoň 1 dňová PN resp. kľudový režim. Nie je vhodné kúpanie, saunovanie a výraznejšia fyzická aktivita až do zahojenia raniek. Trvá to asi 10-14 dní. Počas tohto obdobia nie je vhodná ani sexuálna aktivita.

Následne je pacient pozvaný na kontrolu, kde sa odstraňujú stehy (ak bol použitý nevstrebateľný šicí materiál), hodnotí sa histologické vyšetrenie a robí sa kontrolný spermiogram z ejakulátu. Pokiaľ je ejakulát už bez spermií je pacient vyhlásený za sterilného. Od daného momentu môže mať nechránený pohlavný styk bez rizika oplodnenia partnerky. Dostáva lekársky nález, kde je vyhlásený za sterilného.

Komplikácie

Bývajú to štandardné operačné komplikácie ako je bolestivosť rany, krvácanie, pri nesprávnom ošetrovaní infekcia v rane, kedy treba nasadiť celkovú antibiotickú liečbu, resp. dehiscencia rany- uvoľnenie stehov. Najzávažnejšou komplikáciou býva alergická reakcia na lokálne anestetiká. Tá sa však prejaví bezprostredne po jeho aplikácii pred zákrokom.

Kontraindikácie

Hlavnými kontraindikáciami k prevedeniu zákroku patria hlavne nemožnosť použiť anestetikum pri známej precitlivenosti. V takom prípade je možné použiť len celkovú anestéziu s uspatím pacienta počas hospitalizácie. Ďalším stavom je nasadená antikoagulačná liečba, pri ktorej hrozí masívne krvácanie z operačných rán a je preto nutné túto pred operáciou dostatočne dlho vysadiť.

Zhrnutie a záver

Celkovo patrí vazektómia medzi veľmi dobre tolerované operačné zákroky. V prípade, že pacient plne rozumie výslednému stavu po operácii vazektómie a zároveň sa zverí do rúk odborníkov bude s výsledkom veľmi spokojný.

Aktualizované: 27.04.2018

Súvisiace skúsenosti

Vazektómia - Cenníky

MUDr. Milan Gajdoš MPH
Bratislava, Piešťany
Ceny od 400 €
zvyčajne do 400 €
MUDr. Milan Gajdoš MPH
Odborníci vo vašom okolí   
Zákroky, na ktoré sa chystajú ostatní.