Doc. MUDr. Jozef Fedeleš CSc.

Žiadne recenzie
Ohodnotiť
Partizánska 2, Bratislava, Bratislavský kraj Zobraziť mapu
Odpovedá za viac ako 72 hodín
Doc. MUDr. Jozef Fedeleš CSc.
Žiadne recenzie

Informácie

  • 37 návštev profilu
Doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc. - prednosta Kliniky plastickej chirurgie LFUK a FNsP a vedúci Katedry plastickej chirurgie SZU    * v roku 1974 atestácia I. stupňa z chirurgie    * v roku 1979 atestácia z plastickej chirurgie    * v roku 1988 habilitovaný na docenta plastickej chirurgie    * člen štátnicovej komisie pre chirurgiu    * predseda komisie špecializačnej skúšky v špecializačnom odbore plastická chirurgia    * člen komisií pre obhajobu doktorandských prác z chirurgie anestéziológie a resuscitácie    * je školiteľom doktorandov z plastickej chirurgie, vychoval jedného docenta a bol školiteľom 4 lekárov, ktorí obhájili vedeckú hodnoť PhD. Teraz je školiteľom ďalších 6 doktorandov Prednášková činnosť:    * predniesol 251 prednášok a zúčastňoval sa aktívne na vedeckých mítingoch doma i v zahraničí. Od roku 1975 Svetové kongresy v Paríži, Waršave, Štetíne, Jene, Viedni, Brusseli, Budapešti, Sofii.    * aktívna prednáška na Svetovom kongrese chirurgie ruky v Paríži 1992,    * I. Európsky kongres v chirurgii ruky Brussel 1993,    * Európsky kongres plastickej chirurgie Berlín 1993,    * Kongres chirurgie prsníka Tennesy USA 1994,    * Kongres IPRAS Praha 1994 Študijné pobyty:    * NDR v rokoch 1982 a 1983 (Jena)    * SRN Frankfurt n. M.    * USA 1994 a 1995 na individuálnom grante Phare (6 týždňov Brussel a 6 týždňov Bristol),    * ďalej: Budapešť, Polanica, Viedeň, Regensburg, Wiesbaden, Tel Aviv, Soul, Európsky kongres Lisabon, Svetové kongresy Tai-Pei, San Francisko, Tokio. Za posledných 5 rokov: Európske kongresy: Rím, Viedeň, Svetové kongresy: Sydney, Buenos Aires. Publikačná činnosť:    * autor a spoluautor 139 odborných článkov v domácej i zahraničnej literatúre,    * spoluautor skrípt LFUK Špeciálna chirurgia a spoluautor knihy Špeciálna chirurgia (prof. Černý), vysokoškolské učebnice: Klinická patofyzilógia – koordinátor prof. Šrámka. Je členom výboru Slovenskej lekárskej spoločnosti pre plastickú chirurgiu, členom Európskej komisie EQUAM (European Committee on Quality Assurance and Medical Devices), ISPAS-u, IPRAS-u, ESPRAS-u.

Certifikáty

  • Plastická chirurgia

Členstvá:

  • Certifikovaný člen Spoločnosti estetickej chirurgie

Obrázky (5)

Spolupracujúci lekári

Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava

Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava

Požiadajte: Doc. MUDr. Jozef Fedeleš CSc. o bližšie informácie ohľadom zákroku.
a odštartujte svoju veľkú zmenu!