Doc. MUDr. Jozef Fedeleš CSc.

Doc. MUDr. Jozef Fedeleš CSc.

Žiadne recenzie
Ohodnotiť
Partizánska 2, Bratislava, Bratislavský kraj
Kontaktujte overené kliniky, ktoré ponúkajú vybraný zákrok.
Doc. MUDr. Jozef Fedeleš CSc.
Doc. MUDr. Jozef Fedeleš CSc.
Žiadne recenzie
Kontaktujte overené kliniky, ktoré ponúkajú vybraný zákrok.

Informácie

Doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc. - prednosta Kliniky plastickej chirurgie LFUK a FNsP a vedúci Katedry plastickej chirurgie SZU * v roku 1974 atestácia I. stupňa z chirurgie * v roku 1979 atestácia z plastickej chirurgie * v roku 1988 habilitovaný na docenta plastickej chirurgie * člen štátnicovej komisie pre chirurgiu * predseda komisie špecializačnej skúšky v špecializačnom odbore plastická chirurgia * člen komisií pre obhajobu doktorandských prác z chirurgie anestéziológie a resuscitácie * je školiteľom doktorandov z plastickej chirurgie, vychoval jedného docenta a bol školiteľom 4 lekárov, ktorí obhájili vedeckú hodnoť PhD. Teraz je školiteľom ďalších 6 doktorandov Prednášková činnosť: * predniesol 251 prednášok a zúčastňoval sa aktívne na vedeckých mítingoch doma i v zahraničí. Od roku 1975 Svetové kongresy v Paríži, Waršave, Štetíne, Jene, Viedni, Brusseli, Budapešti, Sofii. * aktívna prednáška na Svetovom kongrese chirurgie ruky v Paríži 1992, * I. Európsky kongres v chirurgii ruky Brussel 1993, * Európsky kongres plastickej chirurgie Berlín 1993, * Kongres chirurgie prsníka Tennesy USA 1994, * Kongres IPRAS Praha 1994 Študijné pobyty: * NDR v rokoch 1982 a 1983 (Jena) * SRN Frankfurt n. M. * USA 1994 a 1995 na individuálnom grante Phare (6 týždňov Brussel a 6 týždňov Bristol), * ďalej: Budapešť, Polanica, Viedeň, Regensburg, Wiesbaden, Tel Aviv, Soul, Európsky kongres Lisabon, Svetové kongresy Tai-Pei, San Francisko, Tokio. Za posledných 5 rokov: Európske kongresy: Rím, Viedeň, Svetové kongresy: Sydney, Buenos Aires. Publikačná činnosť: * autor a spoluautor 139 odborných článkov v domácej i zahraničnej literatúre, * spoluautor skrípt LFUK Špeciálna chirurgia a spoluautor knihy Špeciálna chirurgia (prof. Černý), vysokoškolské učebnice: Klinická patofyzilógia – koordinátor prof. Šrámka. Je členom výboru Slovenskej lekárskej spoločnosti pre plastickú chirurgiu, členom Európskej komisie EQUAM (European Committee on Quality Assurance and Medical Devices), ISPAS-u, IPRAS-u, ESPRAS-u.

Certifikáty

  • Plastická chirurgia

Členstvá:

  • Certifikovaný člen Spoločnosti estetickej chirurgie

Spolupracujúci lekári

Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava

Klinika plastickej, estetickej a rekonštrukčnej chirurgie - FN Bratislava

Kontaktujte overené kliniky, ktoré ponúkajú vybraný zákrok.