Gynekomastia

Stojí to za to
100%
Stojí to za to
Na základe 33 príbehov
Priemerná cena
1.421 €
Priemerná cena
Podľa 54 odborníkov
 • Celková anestézia alebo sedácia
 • 1 deň
 • 1-3 hodiny zákroku
 • 1-7 dní kľudového režimu
 • Okamžité výsledky
 • Trvalé výsledky

Čo je to gynekomastia?

Čo je to gynekomastia?

Fotografia pred a po operácii gynekomastie u MUDr. Marianny Zábavníkovej

Gynekomastia je zväčšenie mužskej prsnej žľazy. Názov pochádza z gréckeho "gyne" - podobný žene a "mastos" - prsník. Ochorenie sa vyskytuje veľmi často.

Fyziologická alebo idiopatická gynecomastia, ktorá nemá patologický základ, sa môže vyskytovať v rôznom veku, u novorodencov, počas puberty aj v neskoršom veku u starších mužov.

Pri dospelej populácii sa s ním stretneme u 30 - 40 % mužov. Častý je výskyt u adolescentných chlapcov, kde je to zhruba 60 - 75 %.

Jedná sa o jednostranné alebo obojstranné zväčšenie prsnej žľazy, ktoré sa často prejavuje bolesťou a tuhosťou. Priemerne sa zväčší prsná žľaza v rozsahu 2 - 2,5 cm

Ak dôjde iba k nahromadeniu tukového tkaniva v oblasti mužského hrudníka, hovoríme o pseudogynekomastii. Vo zväčšenej žľaze sa často objavujú cysty, ktoré sa neoplatí podceňovať, pretože karcinóm prsnej žľazy nie je iba čisto ženskou záležitosťou. Je pravda, že toto ochorenie sa vyskytuje iba u 0,5 % mužov, ale vo všetkých prípadoch je smrteľné.

Niektorí muži sa s gynekomastiou vyrovnávajú veľmi dobre, ale mnohým táto nesúmernosť spôsobuje značné problémy a komplexy. Hlavne v pubertálnom období môže gynekomastia spôsobiť veľkú psychickú ujmu.

Väčšina mužov s gynecomastiou nemá žiadne ťažkostí, gynecomastia je asymptomatická, no prsník môže byť tuhší, býva pocit napätia v prsníku, je citlivý na pohmat a najmä je zvýšená citlivosť samotných bradaviek.

V prípade ak je zväčšená prsná žľaza u muža, je potrebné zamerať sa aj na možné ochorenia samotnej prsnej žľazy. Je potrebné vylúčiť nádorové ochorenie, karcinóm prsnej žľazy, taktiež môže ísť o spojitosť s malými testes, kedy je možná chromozomálna príčina, ak ide o jednostranný prejav, môže ísť o karcinóm testis. Taktiež je potrebné vyšetriť pečeň, či nie je zväčšená, alebo či pacient nemá výpotok v brušnej dutine - ascites.

Je potrebné vyšetriť aj štítnu žľazu, či nie je uzlovite zmenená a overiť spôsob výživy pacienta. Taktiež niektoré lieky môžu mať vedľajší účinok v podobe zväčšenej prsnej žľazy.

Príčiny gynekomastie

Príčiny gynekomastie

Príčiny gynekomastie

Fyziologické:

 • Neonatálne
 • Adolescentné
 • Starecké

Patologické:

 • Testikulárny hypogonadizmus - Primárny, Sekundárny (zápal semenníkov, traumatické zmeny, vazektómia - podviazanie semenovodov)
 • Endokrinné - hyperthyroidismus, heperthyroidismus, adrenokorikálne hyperplazie
 • Metabolické poruchy - cirhóza, ľadvinové zlyhanie
 • Nádorové bujnenie - tumor nadľadvín, nádor pľúc, lymfómy, hepatocelulárny karcinóm, neurofibromatóza
 • Po liekové

Často býva príčina gynekomastie nezistená. Mliečna žľaza je u človeka založená v prenatálnom období a je totožná pre obe pohlavia. Jej ďalší vývoj je v období puberty pod hormonálnym vplyvom. Dá sa povedať, že hlavná príčina je relatívne, alebo absolútne zvýšená hladina estrogénov, pôsobiaca na rast tkaniva pŕs.

Zvýšená hladina estrogénu je ešte k tomu doplnená deficitom cirkulujúcich androgénov (mužské pohlavné hormóny), alebo poruchou receptorov, na ktoré tieto hormóny nasadajú a spolu s nimi vyvolávajú účinok.

Fyziologická gynekomastia sa prirodzene vyskytuje u novorodencov mužského pohlavia, u ktorých prevažuje hladina hormónov z matkinho tela. Táto celkom fyziologická novorodenecká gynekomastia sa stratí v priebehu niekoľko týždňov.

Neznepokojuje nás ani vznik gynekomastie u pubescentov. U nich táto hormonálna nerovnováha vymizne do 1-2 rokov. Ak sa tak nestane, je dobré navštíviť endokrinologickú ambulanciu. Gynekomastia sa tiež vyvíja u mužov zhruba po šesťdesiatich rokoch, kedy dochádza k degenerácii pohlavných buniek, ktoré produkujú androgény.

Patologická gynekomastia má rôzne etiológie. Pri vzniku ochorenia hrajú hlavnú úlohu vonkajšie aj vnútorné faktory.

Asi 62 % gynekomastií býva po liekových. Spôsobujú ju lieky, (napr. spirolacton - diuretikum, cimethidin - použitie pri vredovej chorobe, dioxin - srdečná choroba), hormóny a často aj steroidné anabolika.

Jednostranne zväčšené alebo zmenšené semenníky môžu byť endogénnou príčinou gynekomastie.

Testikulárne dôvody gynekomastie ďalej môžeme rozdeliť na primárne a na sekundárne.

Primárne poškodené semenníky sa objavujú pri:

 • Klinefelterovom syndróme - jedná sa o genetické postihnutie, kedy genotop muža je XXY, namiesto normálne sa vyskytujúceho XY
 • Pituitárnom hypotalamickom hypogonadizme - zmenšenie semenníkov v dôsledku nedostatočnej sekrécie vyšších riadiacich hormónov z hypotalamu
 • Reifensteinovom syndróme - syndróm kombinujúci gynekomastiu, deformity genitálu, hypogonadizmus, abnormálne vyústenie močovej trubice - hypospádia

Aj sekundárne poškodenie semenníkov iným ochorením môže spôsobiť hormonálnu nerovnováhu.

 • Tumor semenníkov
 • Zápaly semenníkov
 • Semenníky po traumatickom postihnutí
 • Stav po vazektómii - podviazanie semenovodov

Tiež nádory a onkologické ochorenia sú častou príčinou gynekomastie. Najčastejšie sa jedná o nádory, ktoré sa vyskytujú v tkanivách produkujúcich estrogény a zbujnením tohto tkaniva dochádza k nerovnováhe. Takéto nádory sú nádory nadľadvín, ktoré produkujú prekurzory estrogénu.

Čo sa týka ďalších onkologických ochorení sú to hepatocelulárny karcinóm, hematóm, lymfómy, nádory pľúc a nádory v oblasti hypotalamu a hypofýzy.

Tiež metabolické ochorenia stoja veľmi často za zväčšením prsnej žľazy. Do tejto kategórie patrí cirhóza pečene, zlyhanie ľadvín a obezita. U obéznych mužov dochádza v tukovom tkanive k aromatizácii (enzymatickej premene) voľných androgénov na estrogén. Pri cirhóze pečene je porušená funkcia pečene a je narušený metabolizmus hormónov.

Hormonálna nerovnováha, najčastejšie hormónu štítnej žľazy, je veľmi častá príčina gynekomastie. Zbujnenie tkaniva sa vyskytuje tak pri hyperthyreóze (zvýšená produkcia hormónu štítnej žľazy), ako aj pri hypothyreóze (zníženie produkcie hormónu štítnej žľazy). Spôsobuje ju aj porušenie riadiacej osi hypotalamu a hypofýzy (riadiacej štruktúry v mozgu).

Typy gynekomastií

Typy gynekomastií

Typy gynekomastií

 • Žľazová (hmota prsníka u muža je prevažne žľazového pôvodu a vyžaduje chirurgické odstránenie žľazy)
 • Žľazovo - tuková
 • Tuková (jedná sa o preudogynekomastiu a je vhodné ju riešiť liposukciou)

Vznik nádorov v prsných žľazách mužov je podstatne menej častý, nie však zanedbateľný (na 100 nádorových ochorení prsníkov u žien, pripadá jedno nádorové ochorenie u mužov).

Z tohto vyplýva, že aj muži v prípade určitých problémov v oblasti svojich pŕs nemajú otáľať s vyšetrením a eventuálnou liečbou na špecializovanom pracovisku (endokrinológia).

Bibliografia

Eveclinic. (n. d.). Zmenšenie pŕs u mužov (gynekomastia) [online]. Dostupné na: https://www.eveclinic.sk/zmens... [Dátum: 9. 11. 2022]

GÉVÉ klinika. (n. d.). Gynekomastia [online]. Dostupné na: https://www.plastickachirurgia... [Dátum: 9. 11. 2022]

"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."
Zobraziť lekárov