Overil/a:
Plastická chirurgička, vysokoškolská pedagogička, majiteľka a zakladateľka súkromné spoločnosti plastickej a estetickej chirurgie KOREKTCHIR.
Aktualizácia: 27. 4. 2022

Navigácia

 • Čo je to gynekomastia?
 • Príčiny gynekomastie
 • Typy gynekomastií
 • Vyšetrenie
 • Terapia
 • Konzervatívna liečba
 • Operatívna liečba gynekomastie
 • Chirurgická liečba
 • Anestézia
 • Komplikácie po gynekomastii
 • Financovanie
Čo je to gynekomastia?

Čo je to gynekomastia?

Čo je to gynekomastia?

Gynekomastia je zväčšenie mužskej prsnej žľazy. Názov pochádza z gréckeho "gyne" - podobný žene a "mastos" - prsník. Ochorenie sa vyskytuje veľmi často.

Fyziologická alebo idiopatická gynecomastia ,ktorá nemá patologický základ, sa môže vyskytovať v rôznom veku, u novorodencov, počas puberty aj v neskoršom veku , u starších mužov.

Pri dospelej populácii sa s ním stretneme u 30-40 % mužov. Častý je výskyt u adolescentných chlapcov, kde je to zhruba 60-75 %.

Jedná sa o jednostranné, alebo obojstranné zväčšenie prsnej žľazy, ktoré sa často prejavuje bolesťou a tuhosťou. Priemerne sa zväčší prsná žľaza v rozsahu 2-2,5 cm

Ak dôjde iba k nahromadeniu tukového tkaniva v oblasti mužského hrudníka, hovoríme o pseudogynekomastii. Vo zväčšenej žľaze sa často objavujú cysty, ktoré sa neoplatí podceňovať, pretože karcinóm prsnej žľazy nie je iba čisto ženskou záležitosťou. Je pravda, že toto ochorenie sa vyskytuje iba u 0,5 % mužov, ale vo všetkých prípadoch je smrteľné.

Niektorí muži sa s gynekomastiou vyrovnávajú veľmi dobre, ale mnohým táto nesúmernosť spôsobuje značné problémy a komplexy. Hlavne v pubertálnom období môže gynekomastia spôsobiť veľkú psychickú ujmu.

Väčšina mužov s gynecomastiou nemá žiadne ťažkostí, gynecomastia je asymptomatická, no prsník môže byť tuhší, býva pocit napätia v prsníku, je citlivý na pohmat a najmä je zvýšená citlivosť samotných bradaviek.

V prípade ak je zväčšená prsná žľaza u muža, je potrebné zamerať sa aj na možné ochorenia samotnej prsnej žľazy, je potrebné vylúčiť nádorové ochorenie, karcinóm prsnej žľazy, taktiež môže ísť o spojitosť s malými testes, kedy je možná chromozomálna príčina, ak ide o jednostranný prejav, môže ísť o karcinóm testis, taktiež je potrebné vyšetriť pečeň, či nie je zväčšená, alebo či pacient nemá výpotok v brušnej dutine- ascites.

Je potrebné vyšetriť aj štítnu žľazu, či nie je uzlovite zmenená a overiť spôsob výživy pacienta. Taktiež niektoré lieky môžu mať vedľajší účinok v podobe zväčšenej prsnej žľazy.

Príčiny gynekomastie

Príčiny gynekomastie

Príčiny gynekomastie

Fyziologické:

 • Neonatálne
 • Adolescentné
 • Starecké

Patologické:

 • Testikulárny hypogonadizmus - Primárny, Sekundárny (zápal semenníkov, traumatické zmeny, vazektómia - podviazanie semenovodov)
 • Endokrinné - hyperthyroidismus, heperthyroidismus, adrenokorikálne hyperplazie
 • Metabolické poruchy - cirhóza, ľadvinové zlyhanie
 • Nádorové bujnenie - tumor nadľadvín, nádor pľúc, lymfómy, hepatocelulárny karcinóm, neurofibromatóza
 • Po liekové

Často býva príčina gynekomastie nezistená. Mliečna žľaza je u človeka založená v prenatálnom období a je totožná pre obe pohlavia. Jej ďalší vývoj je v období puberty pod hormonálnym vplyvom. Dá sa povedať, že hlavná príčina je relatívne, alebo absolútne zvýšená hladina estrogénov, pôsobiaca na rast tkaniva pŕs.

Zvýšená hladina estrogénu je ešte k tomu doplnená deficitom cirkulujúcich androgénov (mužské pohlavné hormóny), alebo poruchou receptorov, na ktoré tieto hormóny nasadajú a spolu s nimi vyvolávajú účinok.

Fyziologická gynekomastia sa prirodzene vyskytuje u novorodencov mužského pohlavia, u ktorých prevažuje hladina hormónov z matkinho tela. Táto celkom fyziologická novorodenecká gynekomastia sa stratí v priebehu niekoľko týždňov.

Neznepokojuje nás ani vznik gynekomastie u pubescentov. U nich táto hormonálna nerovnováha vymizne do 1-2 rokov. Ak sa tak nestane, je dobré navštíviť endokrinologickú ambulanciu. Gynekomastia sa tiež vyvíja u mužov zhruba po šesťdesiatich rokoch, kedy dochádza k degenerácii pohlavných buniek, ktoré produkujú androgény.

Patologická gynekomastia má rôzne etiológie. Pri vzniku ochorenia hrajú hlavnú úlohu vonkajšie aj vnútorné faktory.

Asi 62 % gynekomastií býva po liekových. Spôsobujú ju lieky, ( napr. spirolacton - diuretikum, cimethidin - použitie pri vredovej chorobe, dioxin - srdečná choroba), hormóny a často aj steroidné anabolika.

Jednostranne zväčšené alebo zmenšené semenníky môžu byť endogénnou príčinou gynekomastie.

Testikulárne dôvody gynekomastie ďalej môžeme rozdeliť na primárne a na sekundárne.

Primárne poškodené semenníky sa objavujú pri:

 • Klinefelterovom syndróme - jedná sa o genetické postihnutie, kedy genotop muža je XXY, namiesto normálne sa vyskytujúceho XY
 • Pituitárnom hypotalamickom hypogonadizme - zmenšenie semenníkov v dôsledku nedostatočnej sekrécie vyšších riadiacich hormónov z hypotalamu
 • Reifensteinovom syndróme - syndróm kombinujúci gynekomastiu, deformity genitálu, hypogonadizmus, abnormálne vyústenie močovej trubice - hypospádia

Aj sekundárne poškodenie semenníkov iným ochorením môže spôsobiť hormonálnu nerovnováhu.

 • Tumor semenníkov
 • Zápaly semenníkov
 • Semenníky po traumatickom postihnutí
 • Stav po vazektómii - podviazanie semenovodov

Tiež nádory a onkologické ochorenia sú častou príčinou gynekomastie. Najčastejšie sa jedná o nádory, ktoré sa vyskytujú v tkanivách produkujúcich estrogény a zbujnením tohto tkaniva dochádza k nerovnováhe. Takéto nádory sú nádory nadľadvín, ktoré produkujú prekurzory estrogénu.

Čo sa týka ďalších onkologických ochorení sú to hepatocelulárny karcinóm, hematóm, lymfómy, nádory pľúc a nádory v oblasti hypotalamu a hypofýzy.

Tiež metabolické ochorenia stoja veľmi často za zväčšením prsnej žľazy. Do tejto kategórie patrí cirhóza pečene, zlyhanie ľadvín a obezita. U obéznych mužov dochádza v tukovom tkanive k aromatizácii (enzymatickej premene) voľných androgénov na estrogén. Pri cirhóze pečene je porušená funkcia pečene a je narušený metabolizmus hormónov.

Hormonálna nerovnováha, najčastejšie hormónu štítnej žľazy, je veľmi častá príčina gynekomastie. Zbujnenie tkaniva sa vyskytuje tak pri hyperthyreóze (zvýšená produkcia hormónu štítnej žľazy), ako aj pri hypothyreóze (zníženie produkcie hormónu štítnej žľazy). Spôsobuje ju aj porušenie riadiacej osy hypotalamu a hypofýzy (riadiacej štruktúry v mozgu).

Typy gynekomastií

Typy gynekomastií

Typy gynekomastií

 • Žľazová ( hmota prsníka u muža je prevažne žľazového pôvodu a vyžaduje chirurgické odstránenie žľazy)
 • Žľazovo - tuková
 • Tuková (jedná sa o preudogynekomastiu a je vhodné ju riešiť liposukciou)

Vznik nádorov v prsných žľazách mužov je podstatne menej častý, nie však zanedbateľný (na 100 nádorových ochorení prsníkov u žien, pripadá jedno nádorové ochorenie u mužov).

Z tohto vyplýva, že aj muži v prípade určitých problémov v oblasti svojich pŕs nemajú otáľať s vyšetrením a eventuálnou liečbou na špecializovanom pracovisku (endokrinológia).

Vyšetrenie

Diagnóza gynekomastie je podporená krvným vyšetrením a konzultáciou u endokrinológa. Ďalej sa uskutoční ultrasonografia prsníka a semenníkov, aby sa vylúčili malígne zmeny. Vyšetríme brucho, kvôli možným novotvarom na nadľadvinách. Laterálny RTG lebky, prípadne CT mozgu, pri suspektnom tumore v oblasti hypotalamu a hypofýzy. N

a záver absolvuje pacient predoperačné vyšetrenie. Medzi špecializované testy patria karyotypizácie geonomu, v prípade, že nás predchádzajúce vyšetrenie vedie k úvahám o Klineferterovom syndróme.

Terapia

 • Konzervatívna terapia
 • Operatívna terapia

Gynekomastia sa dá riešiť dvomi spôsobmi. Jedným je hormonálna liečba, tým druhým je plastická operácia, pri ktorej sa odoberú zväčšené prsné žľazy a vykoná sa liposukcia (odsatie tuku) okolitých miest.

Konzervatívna liečba

Rez na okraji prsného dvorca pred operáciou. (foto: archiv MUDr. Marianny Zábavníkové PhD.)

Konzervatívna liečba

Jedná sa o liečbu prvej voľby, pri krátkodobých gynekomastiách, s dokázanou hormonálnou nerovnováhou. Nakoľko je gynekomastia spôsobená relatívnym, alebo absolútnym nadbytkom estrogénu (ženského hormónu) v mužskom tele, využijeme lieky blokujúce tvorbu estrogénu.

Pri relatívnom nadbytku sa skôr jedná o pomerný nedostatok mužských hormónov, androgénov, a preto podporíme liečbu substitúciou týchto hormónov. Skutočná doplnková liečba androgénmi sa neosvedčila, ba skôr naopak, priniesla opačný efekt. Hormóny sa vplyvom pôsobenia enzýmu premenia na estrogén, a tým sa zvýši jeho absolútna hodnota. Preto sa v liečbe využívajú iné hormóny.

Terapeutické sú antigonadotropíny (hormóny blokujúce syntézu androgénu, estrogénu a nevýhodná je jeho blokácia kortikoidov). Ten použijeme v prípade dokázaného nadbytku estrogénu. Ďalej využívame hormóny s antiestrogénnym účinkom. Tým blokujeme tiež nadbytok estrogénu. Liečiť môžeme tiež blokátormi aromatázy, čo sú enzýmy zúčastňujúce sa syntézy estrogénu zo spoločného steroidného základu v tele.

Látkou L - DOPA blokujeme sekréciu prolaktínu, čo je hormón navodzujúci laktáciu a zväčšenie prsnej žľazy. Posledná možnosť konzervatívnej terapie je kombinácia týchto preparátov.

Ak je gynekomastia spôsobená trvalým užívaním liekov, prvým krokom terapie je vysadenie týchto liekov. Ak sa situácia nezlepší, väčšinou sa pristupuje k chirurgickému riešeniu. Ak gynekomastia netrvá dlho a medikamentózne sa dá stav, ktorý ju spôsobuje upraviť, dôjde aj k pozvoľnej úprave gynekomastie.

Operatívna liečba gynekomastie

Operatívna liečba gynekomastie

Operatívna liečba gynekomastie

Chirurgické riešenie je potrebné, ak gynecomastia trvá viac ako 1,5- 2 roky, tiež v prípadoch, ak pacienti majú ťažkosti, napr. ak je prsník zmenený a veľmi tuhý, alebo ak gynekomastia predstavuje vyššie riziko vzniku karcinómu. Chirurgická intervencia sa týka pacientov aj z estetických dôvodov.

Rozdelenie gynekomastie z chirurgického hľadiska:

 • malé zväčšenie žľazy pod dvorcom
 • stredné zväčšenie bez kožného nadbytku
 • stredné zväčšenie s kožným nadbytkom
 • veľká gynekomastia podobná ženskému prsníku, kožný nadbytok je výrazný

Chirurgická liečba

 1. V prípade zväčšenej, avšak malej prsnej žľazy, túto je možné odstrániť z malého rezu, ktorý je na hranici dolnej polovice prsného dvorca
 2. V prípadoch, kedy je prsná žľaza zväčšená viac, a je tu aj prebytok kože , je potrebné odstrániť aj túto nadbytočnú kožu . V takom prípade sa vykoná exstirpácia prsnej žľazy a prsný dvorec s bradavkou sa transponuje do vyššej polohy na správne miesto.
 3. Ak má pacient prevísajúci prsník ženského typu, je potrebné vykonať amputáciu celej časti, a samotný dvorec sa našije ako voľný kožný transplantát na správne miesto, jazva po amputácii je umiestnená v úrovni rýhy, ktorá sa prirodzene nachádza pod prsníkom tzv. inframamárnej rýhy

Prsný dvorec, ktorý býva príliš veľký sa zmenší na veľkosť asi 2,5x1,5 cm. Ak je príliš veľká bradavka, aj túto je možne zmenšiť ihned alebo v ďaľšom odloženom výkone

 1. Ak je prsník zväčšený z dôvodu nahromadenia tukového tkaniva a ide o tzv. pseudogynecomastiu, je možné riešenie pomocou liposukcie.
 2. Exstirpácia prsnej žľazy sa zvykne kombinovať s liposukciou periférnej časti prsníka, aby sa vytvorila hladká kontúra prsníka, bez ostrých, schodovitých deformácií po odstránení len samotnej prsnej žľazy.
 3. Najťažšie je rozhodnutie o type výkonu, ak je prsná žľaza pomerne veľká a je prítomný aj prebytok kože. Nakoľko pri rozhodovaní chirurga je vždy snaha o to, aby jazvy boli čo najmenšie, najkratšie a najmenej nápadné, teda aby následok operácie nebolo vidno, je lepšie odstrániť prsnú žľazu a počkať asi rok na stabilizáciu jazvy, pričom dochádza k spontánnej retrakcii kože, teda prebytok kože sa sám počas hojenia upraví a nie je potrebné ho chirurgicky odstraňovať.

Dôležité je preto nosiť po operácii elastickú bandáž, návlek dlhší čas.

Pri chirurgickej liečbe gynekomastie je popísaných mnoho metód periareolárnych rezov. Ideálny je malý rez, kedy je výsledkom krátka nenápadná jazva. Toto umožňuje tumescentná liposukcia, ktorou je možné redukovať tukovú zložku, kombinovaná so subkutánnou mastektómiou, polmesiacovitým rezom okolo dvorca (podľa Webstra). Rez je vedený okolo prsných bradaviek, takže jazva potom nie je takmer viditeľná. Táto metóda je najvhodnejšia pre typ I.

Liposukciu volíme podľa pomeru tukovej a žľazovej zložky. Táto metóda, jej výsledkom je len minimálna jazva, je vhodná aj pri operácii transsexuálov zo ženy na muža. Typ II. a III. je možno riešiť polmesiacovitým rezom v spodnej časti dvorca a pretiahnutím do strán smerom k prsnej kosti a smerom k paži (podľa Simona).

Ďalšie varianty sú odstránenie polmesiacovitého tkaniva v hornej časti dvorca. Pri terapii veľkých gynekomastií, typu IV, používame prenesenie bradavko-dvorcového komplexu na stopke (podľa Lattermana). Výsledná jazva je potom okolo celého dvorca a smerujúca šikmo dolu k paži.

Operácia podľa Davidsona sa používa pri väčšine gynekomastií. Vyreže sa ústredná kružnica okolo dvorca a odstráni sa prebytočné tkanivo. Výsledná jazva je veľmi diskrétna.

Chirurgické riešenie volíme v rade situácií, napríklad keď pacient nereflektuje na hormonálnu terapiu, pri dlho trvajúcej gynekomastii, a alebo po vyjadrení endokrinológa, ktorý zavrhne konzervatívnu terapiu ako nevhodnú.

Anestézia

Anestézia

Anestézia

Operačný výkon je možné urobiť v lokálnej anestézii alebo celkovej anestézii, rozhodnutie chirurga závisí od rozsahu gynecomastie.

Pacient musí mať predoperačné kompletné vyšetrenie zdravotného stavu, čo je podmienkou pre plánovanú operáciu . Rozsah vyšetrení sa volí podľa aktuálneho zdravotného stavu pacienta a typu anestézie. Výsledok operatívnej liečby gynekomastie.

Po operácii počítajte s jednodennou hospitalizáciou. V operovanej oblasti vám bude zavedený odvádzajúci drén na 48 hodín a hrudná bandáž na 3-4 týždne, ktorá eliminuje opuch a napomáha retrakcii prebytočnej kože. Malé opuchy sa rýchlo stratia. Hrudná bandáž (elastická vesta) sa dáva dole iba pri sprchovaní. Po mesiaci až dvoch sa opäť budete môcť začať venovať športu a fyzickej činnosti.

Komplikácie po gynekomastii

Hematómy (modriny), opuchy sú ľahké komplikácie, ktoré skoro odznejú. Práve kvôli prevencii týchto komplikácií používame pružné bandáže hrudníka. Ďalej sa bojíme infekcie a krvácania.

Komplikácie môžu nastať aj v jazve, a to sa prejaví jej stuhnutím alebo hyperpláziou (zmnožením väziva). Najčastejšie táto komplikácia nastáva v cirkummareolárnom reze (sústredné kružnice) a potom v reze, kedy je jazva pretiahnutá od bradavky smerom šikmo k paži.

Na prevenciu tejto komplikácie používame krémy a gély (DermatixSiGel, Auriderm) a tiež silikónové prúžky. Vážnejšou komplikáciou je odumretie bradavko-dvorcového komplexu, ku ktorému častejšie môže dôjsť pri rozsiahlejších zákrokoch, pri ktorých môže dôjsť k porušeniu cievneho zásobenia.

Komplikáciu, ktorá vedie k asymetrii hrudníka, môžeme napraviť reoperáciou. Tá je odporúčaná najskôr pol roka po operácii.

Financovanie

Operácia je na odporúčanie odborného lekára (endokrinológa, sexuológa) hradená poisťovňou. Je preto nevyhnutné sa informovať, ktoré kliniky majú s vašou poisťovňou uzavretú zmluvu.

"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."