Operácia gynekomastie

Prvá vec, na ktorej uviazne pohľad väčšiny mužov u žien sú prsia. Ženy sú ochotné kvôli nim absolvovať často aj bolestivé plastické operácie, nakupujú push-up podprsenky a to všetko preto, aby ich mali väčšie. Ako sú však na tom muži? Gynekomastia alebo zväčšenie mužskej prsnej žľazy sa vyskytuje pomerne často.

Čo je to gynekomastia?

Názov pochádza z gréckeho „gyne“ - podobný žene a „mastos“ - prsník. Jedná sa o zväčšenie mužskej prsnej žľazy. Ochorenie sa vyskytuje veľmi často. Pri dospelej populácii sa s ním stretneme u 30 - 40 % mužov. Častý je výskyt u adolescentných chlapcov, kde je to zhruba 60 - 75 %. Jedná sa o jednostranné, alebo obojstranné zväčšenie prsnej žľazy, ktoré sa často prejavuje bolesťou a tuhosťou. Ak dôjde iba k nahromadeniu tukového tkaniva v oblasti mužského hrudníka, hovoríme o pseudogynekomastii. Vo zväčšenej žľaze sa často objavujú cysty, ktoré sa neoplatí podceňovať, pretože karcinóm prsnej žľazy nie je iba čisto ženskou záležitosťou. Je pravda, že toto ochorenie sa vyskytuje iba u 0,5 % mužov, ale vo všetkých prípadoch je smrteľné. Niektorí muži sa s gynekomastiou vyrovnávajú veľmi dobre, ale mnohým táto nesúmernosť spôsobuje značné problémy a komplexy. Hlavne v pubertálnom období môže gynekomastia spôsobiť veľkú psychickú ujmu.

Príčiny gynekomastie

Fyziologické:

 • Neonatálne

 • Adolescentné

 • Starecké

Patologické:

 • Testikulárny hypogonadizmus - Primárny, Sekundárny (zápal semenníkov, traumatické zmeny, vazektómia -  podviazanie semenovodov)

 • Endokrinné - hyperthyroidismus, heperthyroidismus, adrenokorikálne hyperplazie

 • Metabolické poruchy - cirhóza, ľadvinové zlyhanie

 • Nádorové bujnenie - tumor nadľadvín, nádor pľúc, lymfómy, hepatocelulárny karcinóm, neurofibromatóza

 • Po liekové

Často býva príčina gynekomastie nezistená. Mliečna žľaza je u človeka založená v prenatálnom období a je totožná pre obe pohlavia. Jej ďalší vývoj je v období puberty pod hormonálnym vplyvom. Dá sa povedať, že hlavná príčina je relatívne, alebo absolútne zvýšená hladina estrogénov, pôsobiaca na rast tkaniva pŕs. Zvýšená hladina estrogénu je ešte k tomu doplnená deficitom cirkulujúcich androgénov (mužské pohlavné hormóny), alebo poruchou receptorov, na ktoré tieto hormóny nasadajú a spolu s nimi vyvolávajú účinok.

Fyziologická gynekomastia sa prirodzene vyskytuje u novorodencov mužského pohlavia, u ktorých prevažuje hladina hormónov z matkinho tela. Táto celkom fyziologická novorodenecká gynekomastia sa stratí v priebehu niekoľko týždňov. Neznepokojuje nás ani vznik gynekomastie u pubescentov. U nich táto hormonálna nerovnováha vymizne do 1 - 2 rokov. Ak sa tak nestane, je dobré navštíviť endokrinologickú ambulanciu. Gynekomastia sa tiež vyvíja u mužov zhruba po šesťdesiatich rokoch, kedy dochádza k degenerácii pohlavných buniek, ktoré produkujú androgény.

Patologická gynekomastia má rôzne etiológie. Pri vzniku ochorenia hrajú hlavnú úlohu vonkajšie aj vnútorné faktory.

Asi 62 % gynekomastií býva po liekových. Spôsobujú ju lieky, ( napr. spirolacton - diuretikum, cimethidin - použitie pri vredovej chorobe, dioxin - srdečná choroba), hormóny a často aj steroidné anabolika.

Jednostranne zväčšené alebo zmenšené semenníky môžu byť endogénnou príčinou gynekomastie.

Testikulárne dôvody gynekomastie ďalej môžeme rozdeliť na primárne a na sekundárne.

Primárne poškodené semenníky sa objavujú pri:

 • Klinefelterovom syndróme - jedná sa o genetické postihnutie, kedy genotop muža je XXY, namiesto normálne sa vyskytujúceho XY

 • Pituitárnom hypotalamickom hypogonadizme - zmenšenie semenníkov v dôsledku nedostatočnej sekrécie vyšších riadiacich hormónov z hypotalamu

 • Reifensteinovom syndróme - syndróm kombinujúci gynekomastiu, deformity genitálu, hypogonadizmus, abnormálne vyústenie močovej trubice - hypospádia

Aj sekundárne poškodenie semenníkov iným ochorením môže spôsobiť hormonálnu nerovnováhu.

 • Tumor semenníkov

 • Zápaly semenníkov

 • Semenníky po traumatickom postihnutí

 • Stav po vazektómii - podviazanie semenovodov

Tiež nádory a onkologické ochorenia sú častou príčinou gynekomastie. Najčastejšie sa jedná o nádory, ktoré sa vyskytujú v tkanivách produkujúcich estrogény a zbujnením tohto tkaniva dochádza k nerovnováhe. Takéto nádory sú nádory nadľadvín, ktoré produkujú prekurzory estrogénu. Čo sa týka ďalších onkologických ochorení sú to hepatocelulárny karcinóm, hematóm, lymfómy, nádory pľúc a nádory v oblasti hypotalamu a hypofýzy.

Tiež metabolické ochorenia stoja veľmi často za zväčšením prsnej žľazy. Do tejto kategórie patrí cirhóza pečene, zlyhanie ľadvín a obezita. U obéznych mužov dochádza v tukovom tkanive k aromatizácii (enzymatickej premene) voľných androgénov na estrogén. Pri cirhóze pečene je porušená funkcia pečene a je narušený metabolizmus hormónov.

Hormonálna nerovnováha, najčastejšie hormónu štítnej žľazy, je veľmi častá príčina gynekomastie. Zbujnenie tkaniva sa vyskytuje tak pri hyperthyreóze (zvýšená produkcia hormónu štítnej žľazy), ako aj pri hypothyreóze (zníženie produkcie hormónu štítnej žľazy). Spôsobuje ju aj porušenie riadiacej osy hypotalamu a hypofýzy (riadiacej štruktúry v mozgu).

Typy gynekomastií

 • Žľazová ( hmota prsníka u muža je prevažne žľazového pôvodu a vyžaduje chirurgické odstránenie žľazy)

 • Žľazovo - tuková

 • Tuková (jedná sa o preudogynekomastiu a je vhodné ju riešiť liposukciou)

Vznik nádorov v prsných žľazách mužov je podstatne menej častý, nie však zanedbateľný (na 100 nádorových ochorení prsníkov u žien, pripadá jedno nádorové ochorenie u mužov). Z tohto vyplýva, že aj muži v prípade určitých problémov v oblasti svojich pŕs nemajú otáľať s vyšetrením a eventuálnou liečbou na špecializovanom pracovisku (endokrinológia).

Vyšetrenie

Diagnóza gynekomastie je podporená krvným vyšetrením a konzultáciou u endokrinológa. Ďalej sa uskutoční ultrasonografia prsníka a semenníkov, aby sa vylúčili malígne zmeny. Vyšetríme brucho, kvôli možným novotvarom na nadľadvinách. Laterálny RTG lebky, prípadne CT mozgu, pri suspektnom tumore v oblasti hypotalamu a hypofýzy. Na záver absolvuje pacient predoperačné vyšetrenie. Medzi špecializované testy patria karyotypizácie geonomu, v prípade, že nás  predchádzajúce vyšetrenie vedie k úvahám o Klineferterovom syndróme.

Terapia

 • Konzervatívna terapia

 • Operatívna terapia

Gynekomastia sa dá riešiť dvomi spôsobmi. Jedným je hormonálna liečba, tým druhým je plastická operácia, pri ktorej sa odoberú zväčšené prsné žľazy a vykoná sa liposukcia (odsatie tuku) okolitých miest.

Konzervatívna liečba

Jedná sa o liečbu prvej voľby, pri krátkodobých gynekomastiách, s dokázanou hormonálnou nerovnováhou. Nakoľko je gynekomastia spôsobená relatívnym, alebo absolútnym nadbytkom estrogénu (ženského hormónu) v mužskom tele, využijeme lieky blokujúce tvorbu estrogénu. Pri relatívnom nadbytku sa skôr jedná o pomerný nedostatok mužských hormónov, androgénov, a preto podporíme liečbu substitúciou týchto hormónov. Skutočná doplnková liečba androgénmi sa neosvedčila, ba skôr naopak, priniesla opačný efekt. Hormóny sa vplyvom pôsobenia enzýmu premenia na estrogén, a tým sa zvýši jeho absolútna hodnota. Preto sa v liečbe využívajú iné hormóny. Terapeutické sú antigonadotropíny (hormóny blokujúce syntézu androgénu, estrogénu a nevýhodná je jeho blokácia kortikoidov). Ten použijeme v prípade dokázaného nadbytku estrogénu. Ďalej využívame hormóny s antiestrogénnym účinkom. Tým blokujeme tiež nadbytok estrogénu. Liečiť môžeme tiež blokátormi aromatázy, čo sú enzýmy zúčastňujúce sa syntézy estrogénu zo spoločného steroidného základu v tele. Látkou L - DOPA blokujeme sekréciu prolaktínu, čo je hormón navodzujúci laktáciu a zväčšenie prsnej žľazy. Posledná možnosť konzervatívnej terapie je kombinácia týchto preparátov. Ak je gynekomastia spôsobená trvalým užívaním liekov, prvým krokom terapie je vysadenie týchto liekov. Ak sa situácia nezlepší, väčšinou sa pristupuje k chirurgickému riešeniu. Ak gynekomastia netrvá dlho a medikamentózne sa dá stav, ktorý ju spôsobuje upraviť, dôjde aj k pozvoľnej úprave gynekomastie.

Operatívna liečba gynekomestie

Rozdelenie gynekomastie z chirurgického hľadiska:

 1. malé zväčšenie žľazy pod dvorcom

 2. stredné zväčšenie bez kožného nadbytku

 3. stredné zväčšenie s kožným nadbytkom

 4. veľká gynekomastia podobná ženskému prsníku, kožný nadbytok je výrazný

Pri chirurgickej liečbe gynekomastie je popísaných mnoho metód periareolárnych rezov. Ideálny je malý rez, kedy je výsledkom krátka nenápadná jazva. Toto umožňuje tumescentná liposukcia, ktorou je možné redukovať tukovú zložku, kombinovaná  so subkutánnou mastektómiou, polmesiacovitým rezom okolo dvorca (podľa Webstra). Rez je vedený okolo prsných bradaviek, takže jazva potom nie je takmer viditeľná. Táto metóda je najvhodnejšia pre typ I. Liposukciu volíme podľa pomeru tukovej a žľazovej zložky. Táto metóda, jej výsledkom je len minimálna jazva, je vhodná aj pri operácii transsexuálov zo ženy na muža. Typ II a III je možno riešiť polmesiacovitým rezom v spodnej časti dvorca a pretiahnutím do strán smerom k prsnej kosti a smerom k paži (podľa Simona). Ďalšie varianty sú odstránenie polmesiacovitého tkaniva v hornej časti dvorca. Pri terapii veľkých gynekomastií, typu IV, používame prenesenie bradavko - dvorcového komplexu na stopke (podľa Lattermana). Výsledná jazva je potom okolo celého dvorca a smerujúca šikmo dolu k paži. Operácia podľa Davidsona sa používa pri väčšine gynekomastií. Vyreže sa ústredná kružnica okolo dvorca a odstráni sa prebytočné tkanivo. Výsledná jazva je veľmi diskrétna.

Chirurgické riešenie volíme v rade situácií, napríklad keď pacient nereflektuje na hormonálnu terapiu, pri dlho trvajúcej gynekomastii, a alebo po vyjadrení endokrinológa, ktorý zavrhne konzervatívnu terapiu ako nevhodnú.

Anestézia

Gynekomastiu je možné vykonať v lokálnej, ale väčšinou sa používa celková anestézia.

Výsledok operatívnej liečby gynekomastie

Po operácii počítajte s jednodennou hospitalizáciou. V operovanej oblasti vám bude zavedený odvádzajúci drén na 48 hodín a hrudná bandáž na 3 - 4 týždne, ktorá eliminuje opuch a napomáha retrakcii prebytočnej kože. Malé opuchy sa rýchlo stratia. Hrudná bandáž (elastická vesta) sa dáva dole iba pri sprchovaní. Po mesiaci až dvoch sa opäť budete môcť začať venovať športu a fyzickej činnosti.

Komplikácie

Hematómy (modriny), opuchy sú ľahké komplikácie, ktoré skoro odznejú. Práve kvôli prevencii týchto komplikácií používame pružné bandáže hrudníka. Ďalej sa bojíme infekcie a krvácania.

Komplikácie môžu nastať aj v jazve, a to sa prejaví jej stuhnutím alebo hyperpláziou (zmnožením väziva). Najčastejšie táto komplikácia nastáva v cirkummareolárnom reze (sústredné kružnice) a potom v reze, kedy je jazva pretiahnutá od bradavky smerom šikmo k paži. Na prevenciu tejto komplikácie používame krémy a gély (DermatixSiGel, Auriderm) a tiež silikónové prúžky. Vážnejšou komplikáciou je odumretie bradavko - dvorcového komplexu, ku ktorému častejšie môže dôjsť pri rozsiahlejších zákrokoch, pri ktorých môže dôjsť k porušeniu cievneho zásobenia. Komplikáciu, ktorá vedie k asymetrii hrudníka, môžeme napraviť reoperáciou. Tá je odporúčaná najskôr pol roka po operácii.

Financovanie

Operácia je na odporúčanie odborného lekára (endokrinológa, sexuológa) hradená poisťovňou. Je preto nevyhnutné sa informovať, ktoré kliniky majú s vašou poisťovňou uzavretú zmluvu.

Aktualizované: 30.03.2009

Súvisiace skúsenosti

Peter P. 31.08.2011
Stojí to za to

Keď máte prsia ako žena, necítite sa ako ozajstný chlap. Hanbil som sa vyzliecť do pol pása...a len ťažko som hľadal odvahu urobiť to pred kamarátmi na futbale. Lekári z Interklinik mi pomohli s mojim trápením. Rany po z... Viac 

Operácia gynekomastie - Cenníky

Ceny od 890 €
zvyčajne do 2 490 €
doc. MUDr. M. Boháč PhD.
Ceny od 500 €
zvyčajne do 1 000 €
Eveclinic Bratislava
MUDr. Patrik Paulis
Praha, Bratislava
Ceny od 1 600 €
MUDr. Patrik Paulis
Ceny od 500 €
zvyčajne do 1 000 €
MUDr. Jozef Fedeleš PhD.
MUDr. Milan Očenáš
Banská Bystrica
Ceny od 1 350 €
MUDr. Milan Očenáš

Súvisiace problémy

Operácia gynekomastie

95% spokojnosť. Založené na 258 hodnoteniach pacientov.

Odborníci vo vašom okolí   
Fotografie pacientov
Zákroky, na ktoré sa chystajú ostatní.