TRICHOLOGICKÉ VYŠETRENIE

TRICHOLOGICKÉ VYŠETRENIE
NESTORY medical centre je novozaložená klinika špecializujúca sa na diagnostiku a liečbu vypadávania vlasov. Založila ju MUDr. Andrea Nestorová, ktorá má s liečbou vypadávania vlasov roky skúseností.
Vytvorené: 8. 6. 2022 · Aktualizácia: 8. 6. 2022

Trichologické vyšetrenie

- diagnostika vlasov a vlasovej pokožky je postup, pomocou ktorého zistíme pravú príčinu problémov s vlasmi a vlasovou pokožkou za použitia mikroskopickej trichokamery.

Trichologické vyšetrenie by mal podstúpiť každý, kto trpí na akýkoľvek typ alopécie, lokálnym či difúznym vypadávaním vlasov, problémom s pokožkou hlavy či štruktúrou a kvalitou vlasov. Rovnako by mal trichologické vyšetrenie podstúpiť každý klient pred vlasovou transplantáciou. Pred samotným vyšetrením odporúčame 2-3 dni pred neumývať si vlasy, 14 dní pred vlasy nefarbiť a v deň vyšetrenie nepoužívať žiadne stylingové prípravky vo forme laku, gélu, vosku a sprejov na zahustenie vlasov.

Trichologické vyšetrenie pozostáva z dvoch častí.

 1. V prvej časti dermatológ – trichológ odoberie od pacienta dôkladnú anamnézu, v ktorej zisťuje vznik a priebeh pacientovho problému s vypadávaním vlasov. Nasleduje klinické vyšetrenie pacientových vlasov, lekár sa oboznámi s nálezom, prevedie skúšku ťahom tzv. trakčný test.
 2. V druhej časti nasleduje samotné vyšetrenie trichoskopom - digitálna trichoskopia, ktorá sa vykonáva pomocou špeciálnej kamery, ktorá je napojená na počítač. Táto kamera slúži na snímaie jednotlivých lokalít na vlasovej pokožke, ktoré sú vopred predpísané. Kamera detailne zachytáva jednotlivé vlasy, vlasové folikuly aj vlasovú pokožku a umožňuje lekárovi vidieť danú oblasť zväčšene, na čo by voľné oko nestačilo.

Počas trichologického vyšetrenia sa

 • zhodnotí celkový stav vlasov, vlasových stvolov a pokožky hlavy
 • vypočíta hustota vlasov v záhlaví - okcipitálnej oblasti - (androgén independentný), v prednej a hornej časti hlavy - parietálnej oblasti - (androgén dependentný) zmerajú sa vlasové priemery a vyhodnotí percentuálne zastúpenie velusových, intermediálnych a terminálnych vlasov
 • analyzuje zastúpenie vlasov v jednotlivých rastových fázach (fototrichogram)
 • rozpozná prítomnosť anomálnych typov vlasov (dystrofické, kadaverózne, atd.)
 • zistí rýchlosť rastu a dennej straty vlasov (trichometrie)
 • stanoví percentuálne zastúpenie folikulárnych jednotiek podľa počtu vlasov
 • určí typ alopécie a príčiny zvýšeného vypadávania vlasov

Samotné vyšetrenie trvá cca 60 minút (zahŕňa to konzultáciu a odborné vyšetrenie). Každý jeden náš klient na základe anamnézy a odborného vyšetrenie dostane do 14 dní písomne spracované výsledky zahŕňajúce rozbor trichogramu s návrhom liečby individuálnej pre každého jedného klienta. Súčasťou správy je aj odporúčanie na potrebné odborné dovyšetrenia. Kontrolné trichologické vyšetrenie odporúčame najskôr o pol roka po absolvovaní nami navrhnutej terapie. Počas kontrolného vyšetrenia sa znovu prevádza analýza vlasov a konzultujeme aj priebeh liečby

Možnosti liečby

 • Transplantácia vlasov prístrojom Neograft
 • PRP terapia
 • Vlasová mezoterapia
 • Aplikácia kmeňových buniek
 • Lokálna terapia kortikosteroidmi
 • Individuálna konzervatívna terapia

DIFÚZNA ALOPÉCIA

Difúzna alopécia je najčastejšia forma padania vlasov. Veľmi často je až kozmetickým problémom s dosahom na kvalitu života. Môže byť zapríčinená celkovým ochorením, liekmi, hormonálnymi zmenami, nutričnými faktormi, ale často sa dôvod padania vlasov ani nenájde. Vlasy môžu vypadávať vo zvýšenej miere v telogénnej alebo v anagénnej fáze rastového cyklu vlasov. V lekárskej terminológii sa pre padanie vlasov používa termín „effluvium“. Najčastejšou formou difúzneho padania vlasov je anagénne a telogénne eflúvium.

Anagénne eflúvium alebo padanie vlasov v anagénnej fáze je okamžitou reakciou na pôsobenie noxy, ktorá postihla vlas v anagénnej fáze vlasového cyklu. Noxa môže byť rôzneho charakteru a intenzity. Typickým príkladom anagénneho eflúvia je padanie vlasov pri chemoterapii, kde sa používajú protinádorové látky s antimitotickým účinkom. Padanie vlasov pri chemoterapii začína na 7. až 10. deň po začatí terapie a klinicky je najvýraznejšie po 1 – 2 mesiacoch terapie. Anagénne eflúvium po chemoterapeutikách postihuje asi 85 % vlasov, ktoré boli v anagénnej fáze. Anagénne eflúvium po chemoterapeutikách je reverzibilné a o niekoľko týždňov po ukončení terapie vlasy začnú opäť dorastať. Napriek tomu je strata vlasov pre pacienta, ale aj pre okolie, veľmi stresujúca. Asi 65 % pacientov udáva po dorastení vlasov zmenu ich niektorých vlastností. Najčastejšie sa týkajú farby alebo textúry vlasov. Anagénne eflúvium sa vyskytuje aj pri užívaní mnohých iných liekov. Napríklad lieky na znižovanie hladiny cholesterolu, niektoré antimykotiká, retinoidy. K výraznému padaniu vlasov dochádza aj pôsobením jedov napr. tálium, olovo, arzén. Anagénne eflúvium spôsobujú aj nutričné deficiencie, ako je nedostatok esenciálnych mastných kyselín, biotínu, medi, vitamínu C a najmä plnohodnotných živočíšnych bielkovín. Nedostatok zinku, znížená hladina sérového železa alebo poruchy jeho rezorpcie.

Telogénne eflúvium alebo zvýšené padanie vlasov v telogennej fáze rastového cyklu. Fyziologické telogénne eflúvium sa vyskytuje u novorodencov. U žien po pôrode, po ochoreniach sprevádzanými vysokými teplotami a pretrváva ešte mesiac po ústupe teplôt, po prekonaní silného stresu, po väčších operačných zákrokoch a dlhšej anestéze. Telogénne eflúvium vyvolávajú napríklad antikoagulanciá (heparín, warfarií, kumarín) alebo beta-blokátory. Alopécia začína približne po troch mesiacoch od začatia terapie a je závislá na dávke lieku a nie dĺžke užívania. Hypokalorická diéta vedie k telogénnemu eflúviu o 1 až 6 mesiacov po jej začatí. Z kožných ochorení vyvolávajú telogénne eflúvium erytrodermia, psoriáza a ťažké formy ekzémov. Padanie vlasov môže byť manifestáciou mnohých systémových ochorení ako je systémovévý lupus erythematosus (SLE), dermatomyozitídy a sklerodermie.

Diagnostika

Jedinou presnou diagnostikou je absolvovanie trichologického vyšetrenia vlasov. Trichogramom z parietálnej a okcipitálnej oblasti sa zistí, či sa naozaj ide o zvýšené padanie vlasov, o aký typ padania vlasov a zároveň sa dajú zistiť kvalitatívne zmeny na vlase. Okrem toho používame k upresneniu diagnózy aj tzv. „pull test“ trakčný test, pri ktorom sa potiahne skupina asi 40 – 60 vlasov na troch miestach kapilícia. Za pozitívny test sa pokladá, ak sa týmto spôsobom vytiahne najmenej 6 vlasov. Na zistenie formy a rozsahu padania vlasov sa používa aj trichoskopia.

Liečba

Padanie vlasov má veľa príčin a aj keď nevplýva na celkový zdravotný stav človeka, vie byť problémom. Najúspešnejšou liečbou je práve zistenie príčiny padania vlasov a jej odstránenie alebo adekvátna liečba.

Ako podpornú terapiu odporúčame jednu z vlasových mezoterapii podľa typu effluvia a pod.

Reklama

Informácie zverejňované na portáli Estheticon.sk, nemôžu v žiadnom prípade nahradiť konzultáciu pacienta s lekárom. Estheticon.sk nie je zodpovedný za produkty alebo služby ponúkané odborníkmi.

Reklama

Mohlo by Vás tiež zaujímať...