Regenerácia kože - prístroj Portrait

Autor:

Portrait Neogen Plazma je revolučná technika v omladzovaní. Dokáže vyhladiť kruhy pod očami ako aj jemné vrásky okolo očí a horných viečok.

Indikácia

Zákrok je určený pre kategoriu 40+ a pre problémovú pleť. Oblasti vhodné pre ošetrenie pomocou Portrait Neogen Plazma:

  • ošetrenie očí – horných a dolných viečok
  • vypnutie vrások okolo očí
  • ošetrenie a vypnutie úst a okoloústnych vrások
  • samostatné ošetrenie čela pri zvýraznenej porovitosti
  • ošetrenie a vypnutie celej tváre
  • ošetrenie chrbta rúk a vybielenie škvŕn ako aj omladenie
  • vyhladenie jaziev

Čo je to plazma a ako funguje prístroj Portrait Neogen Plazma?

Plazma je štvrté skupenstvo hmoty. Tvorí ju opar/hmla voľných elektrónov, ktoré sa uvolňujú z inertného plynu v tomto prípade dusíka. Dusík sa požíva preto, lebo vytesňuje z pokožky kyslík a tým sa zabráni popáleniu pokožky. Prístroj využíva radiofrekvenčný generátor na produkciu plazmy z inertného plynu dusíka. Výsledný produkt plazma pôsobí na ošetrované miesto bezkontaktne v podobe žltého svetla.

Séria riadených milisekundových pulzov dopadá na ošetrované miesto zo vzdialenosti asi 5mm. Tým, že plazma vystreľuje pod vysokou rýchlosťou v podobe žltého plameňa/svetla/ nedochádza k perforácii/ poškodeniu/ pokožky, nedochádza ani k jej popáleniu. Dochádza len k termickému/tepelnému/ ohriatiu pokožky do určitej hlbky a následne zlúpaniu povrchovej vrstvy a produkcii kolagénu a elastínu v jej hlbších partiach. Veľká výhoda je aj to, že při ošetrení nedochádza k tzv. demarkačnej línii/štvorčeky a fleky/, ktoré su typickým sprievodným a nechceným znakom ošetrenia CO2 laserom.

Priebeh operácie

Zákrok je ambulantný a prebieha v lokálnej anestézii /Emla krém/. Netreba žiadnu špeciálnu predoperačnú prípravu.

Zákrok trvá podľa toho či robíme celú tvár, alebo len napr. oči, alebo ústa. Celá tvár trvá cca 40 minút + 40 min. pôsobenie lokálneho anestetika.

Portait Neogen Plazma je revolučná v tom, že na rozdiel od CO2 scaneru tváre, plazma nezanecháva lucidné intervaly/ tzv. prázdne miesta/ na pokožke a neperforuje pokožku ako pri laserovom ošetrení, takže nie sú popáleniny. Je to bezkontaktné a homogénne ošetrenie tváre s oveľa vyšším podielom energie.

Energia sa odovzdáva v sérii svetelných/tepelných pulzov, ktoré kompaktne a homogenne ošetria tvár.

Vysoká energia pulzov /akolo 4 j/ a homogénnosť ošetrenia majú za následok termické prehriatie povrchovej epidermis, odlúpnutie sa starej pokožky v mieste ošetrenia / väčšinou do 5 dní od zákroku/ a následne produkciu novej vrsty pokožky ako aj v hlbších vrstvách produkciu kolagénu a elastínu/ tento proces novotvorba kolagénu- neokolagenéza/ trvá aj rok od zákroku. Zákrok sa môže opakovať v závislosti od použitia energie. Pri vysokej energii ošetrenia /4-5j/ je trvácnosť ošetrenia dlhšia/ do roka/, ale aj hojivosť je dlhšia cca 5-7 dní.

Ako funguje Portrait Neogen Plazma na omladenie horných viečok? 

Pri ošetrení plazmou sa využíva jej bezkontaktnosť, to znamená, že nedochádza po porušeniu integrity pokožky, nie sú popáleniny a farebné zmeny. Využíva sa len je vysoký energetický účinok plazmy a lokálneho prehriaťia dermis a epidermis. Termický účinok je zároveň aj mechanizmus vyhladenia povrchových vrások pri omladení horných viečok bez skalpela.

Rekonvalescencia

Doba hojenia je štandardne do týždňa, prípadná PN 5 dní. Prvé 2 dni po zákroku odporúčame používať inertné a chladiace masti a nevystavovať sa teplu. Prvé dva dni po zákroku sa môže objaviť bolestivosť v závislosti od použitia výšky energie.

Môže sa objaviť erytém /začervenanie/, mierny opuch ošetreného miesta s odlupovaním starej pokožky- proces trvá cca 5 dní.

Po dobu 10 dní od zákroku by ženy nemali používať make up a muži by sa nemali holiť. Po dobu 3 týždňov od zákroku sa odporúča nevystavovať sa slnku, soláriu a nenavštevovať saunu.

Komplikácie

Komplikácie po tejto technike neboli popisované, ani tzv. popálenie ako pri CO2 laseri sme na našom pracovisku nemali. Pre urýchlenie liečenia sa odporúča použitie inertných a chladiacich mastí.

Kontraindikácie

Zákrok pomocou Portrait Neogen Plazma štandardne nemôže byť vykonaný u pacientov trpiacich cukrovkou, tehotné a dojčiace ženy a onkologických pacientov.

Zhrnutie a záver

Výhody metodiky Portrait Neogen Plazma sú neporovnateľne lepšie ako pri štandardnej technike CO2 resurfacing. Ide o homogénne ošetrenie pleti bez tradičných štvorčekov a flekov, ktoré zanecháva scanner a s oveľa vyšším podielom termickej energie a tým aj účinkom a teda vyhladením, omladením a vypnutím pokožky.

Pomocou Portrait Neogen Plasma sa dajú omladiť aj horné viečka bez použitia sklapelu a to je pridaná hodnota, ktorú doposiaľ poskytuje len táto metodika. Tak isto iba po ošetrení Neogen Plazma sa nebudú tvoriť štvorčeky, fleky a iné demarkačné línie, ktoré sú typické pre rejuvenizáciu laserom.

Aktualizované: 09.10.2017

Regenerácia kože - prístroj Portrait - Cenníky

MUDr. Michal Jalčovík
Košice, Trebišov
Ceny od 500 €
MUDr. Michal Jalčovík
Odborníci vo vašom okolí   
Zákroky, na ktoré sa chystajú ostatní.