Operácia genitálií

Operácia genitálií
Absolventka vzdelávacieho programu na B. Metropolitan College. V súčasnosti sa venuje prekladom, píše články a svoju záľubu o estetickej medicíne a plastickej chirurgii si uplatňuje tvorbou obsahu.
Vytvorené: 25. 8. 2008 · Aktualizácia: 30. 11. 2009

Operácia ženských genitálií

Vaginoplastika

Ide obecně o úpravu pochvy u žien. Najčastejším výkonom je zúženie poševného vchodu, prípadne určité zúženie pochvy, čím sa dá dosiahnuť jej čiastočné zpevnenie.

Operačný výkon má za cieľ navrátit, prípadne umožniť pacientke kvalitnejší sexuálny život.

Túto operáciu provádzame obvykle u žien stredného veku, ktoré už rodily a kedy došlo v dôsledku pôrodov a s pribúdajúcimi rokmi k uvolneniu pochvy a vchodu poševného.

Výkon sa robí v celkovej anestézii, doba výkonu býva 45 minút. Robí sa nasledujúcim zpôsobom: V oblasti vchodu poševného, na jeho zadnej strane, je prevedená excisia tkaniva v rôznom rozsahu (podľa priania pacientky, podľa anatomického nálezu apod.). Potom je rana zošitá. Rozsah excesie je vhodné previesť väčší a tým aj zúžiť vchod výraznejšie, pretože následovne behom života býva obvyklé, že dôjde k opetovnému ľahkému rozšíreniu vchodu poševného.

Pokiaľ je rez rozšírený aj na zadnú stenu pochvy a to rôzne ďaleko, môžeme takto celú pochvu zúžiť. Táto operácia sa robí tiež v celkovej anestézii, doba býva okolo 1,5 hodiny.

Operácia sa netýka len sliznice, ale zasahuje aj na svalovú vrstvu poševnej steny. Najprv je sliznica pochvy excidovaná v potrebnom (zvolenom) rozsahu, následne je zpevnená a zkrátená svalová vrstva pochvy (plikovaná) a ako posledná časť operácie je zošitie sliznice poševnej. O rozsahu excisie platí to isté ako je uvedené pri korekcii vchodu poševného. Pri tejto operácii je nutná veľká opatrnosť a zkúsenosť chirurga vzhľadom k tesnému susedstvu pochvy s terminálnou časťou tlustého čreva, aby nedošlo ku vzniku tzv. „rektovaginálnej píštele.

Pri oboch typoch operácií je používaný vstrebateľný šicí materiál, nedoporučujeme asi mesiac pohlavný styk, niekedy aj 6 týždňov.

Labioplastika

Malé stydké pysky

Pod týmto termínom u žien je myslená operačná úprava jak malých, tak aj veľkých stydkých pyskov.

Malé stydké pysky u žien často prominujú, vystupujú medzi veľkými stydkými pyskami, a mnohdy dosahujú až neuveriteľných rozmerov. Cieľom operácie je takto vystupujúce malé stydké pysky zmenšiť, niekedy aj skor úplne odstrániť. Vzhľadom k ich funkcii ale nedoporučujeme ich totálne odstránenie.

Operácia nebýva zložitá, dá sa urobiť aj v lokálnej anestézii, analgosedáciou, prípadne v celkovej anestézii. Používame vstrebateľný materiál, tiež nedoporučujeme asi mesiac pohlavný styk.

Veľké stydké pysky

Atrofické veľké stydké pysky, kedy v priebehu rokov dochádza k úbytku tukového tkaniva a poklesu elasticity kože, tým strácajú svoju plnosť.

Zpôsobov riešení je niekoľko:

 • výplň stydkých pyskov vlastným tukom. Procedúru býva obvyklé často opakovať, pretože vlastný tuk, vzhľadom k závislosti na frekvencii sexuálnych aktivít, podlieha veľmi skoro vstrebávaniu,

 • ďalšou metódou je redukcia kože veľkých stydkých pyskov, kedy rez býva na ich vnútornej strane k malým stydkým pyskom,

 • kombinácia oboch metód.

Všetky operácie sa dajú urobiť aj v lokálnej anestézii, lepšie v analgosedácii či v celkovej anestézii.

Hypertrofické (nadmerne veľké) veľké stydké pysky

Väčšinou u mladších žien, spôsobov riešení je tiež niekoľko:

 • liposukcia,

 • zmenšenie operáioudy je rez vedený tak, ako pri redukcii kože atrofických stydkých pyskov,

 • kombinácia oboch metód.

Hymenoplastika – rekonštrukcia panenskej blany

O motívoch, prečo sa ženy rozhodujú k tejto operácii by sa dalo napisať mnoho.

Metód je niekoľko, ale nikdy nejde o pravú rekonštrukciu panenskej blany. Vždy sa jedná v podstate len o operáciu, ktorá má jediný účel a to, aby došlo pri pohlavnom styku ku krvácaniu a muž mal pocit, že byl tým prvým pre svoju partnerku.

Väčšinou sa pri tejto operácii na stene pochvy vypreparuje tenký a kratší lalôčik sliznice (cca 1/3 šírky pochvy) a ten sa prišije veľmi ľahko k protejšej stene pochvy. Nedôjde tým k výraznému znepriechodneniu pochvy pre odchádzanie menštruačnej krvi, ale zároveň pri pohlavnom styku dôjde k onomu kýženému krvácaniu.

Operácia je nenáročná pre zkúseného chirurga, vhodnejšie je previesť operáciu v celkovej anestézii.

Operácia mužských genitálií

Predkožka

Obriezka – circumcisia

- totálne (úplné) odstránenie predkožky pohlavného údu, kedy je odstránená predkožka natoľko, že žaluď je obnažený. Zošitá operačná rana prebieha pod žaluďom.

Dôvod býva najčastejšie:

 • rituálny - náboženský (Židia),

 • zdravotný - zriedka je nutný taký rozsah z dôvodov zdravotných, vid.bod 2.

tzv. Burianova plastika

- neúplné odstránenie predkožky, ktoré kombinujeme s rozšírením otvoru vaku predkožky pre žaluď.

Tento postup volíme vo väčšine prípadov, kedy je operácia indikovaná zo zdravotných dôvodov:

 • fimosa (nejde pretiahnuť predkožka cez žaluď smerom dozadu - úzky otvor, kedy k zúženiu dôjde z najrôznejších dôvodov - poranenie, chronický zápal, vrod.)

 • parafimosa (nejde pretiahnuť predkožka cez žaluď smerom dopredu, zaškrcuje žaluď)

Oba typy operácií sa dajú robiť v celkovej anestézii, s niekoľkohodinovou alebo aj prípadne s jednodennou hospitalizáciou. Alebo sa dajú robiť aj v lokálnej anestézii, ambulantne, kedy po operácii odchádza pacient domov. Stehy sa neodstraňujú, sú zo vstrebateľného materiálu. Nutná je cca 3-4týždenná sex. abstinencia.

Mnoho dotazov pánov je smerovaných k možnostiam zväčšenia penisu, resp. k jeho predĺženiu. Je nutné si uvedomiť, že tento chirurgický výkon má svoje úskalia a zároveň riziká komplikácií nie sú malé. V prípade, že ku komplikáciám skutočne dôjde, potom môžu tieto komplikácie vo svojom dôsledku viesť až k nenapraviteľnému poškodeniu penisu nielen po anatomickej, ale aj po funkčnej stránke (deformácia penisu, poruchy erekcie apod.).

Zväčšenie penisu

Predĺženie

- a prípadne aj zväčšenie objemu penisu. Jedná sa v podstate o niekoľko výkonov, býva vhodná ich vzájomná kombinácia.

 • Najmenej razantná je liposukcia v oblasti koreňa penisu k dosiahnutiu uspokojivého výsledku. Pri tejto metóde je riziko komplikácií minimálne, skoro nulové.

 • Odpojenie úponov toporivých telies penisu od kosti stydkej je ďalšou metódou, už omnoho razantnejšou, kedy rez je vedený nad koreňom penisu.Odpojenie úponov toporivých telies penisu nieje ovšem úplne bez rizika a môže viesť keu zvýšenému nebezpečiu poranenia penisu pri pohl. styku. Erekcia ako taká môže byť týmto výkonom tiež negatívne ovlivnená, čo je ďalšia možná komplikácia tejto operácie.

Po tejto operácii je nutné nosení špeciálnej bandáže so závažím k udržaniu dosiahnutého stavu a to po dobu niekoľkých týždňov. Pri nenosení tejto bandáže by behom hojenia mohlo dôjsť k opetovnému zkráteniu penisu do východzieho stavu.

 • Výhodná je kombinácia s liposukciou tukového tkaniva v oblasti koreňa penisu. Výhody jednej však môžu byť negaívne ovlivnené prípadnými komplikáciami druhej z metód.

Zväčšenie objemu

Najvýhodnejšie je použitie vlastného tkaniva - väčšinou sa jedná o tukovú tkáň:

 • lipofilling - najšetrnejší, najmenej komplikáciami zaťažená metóda, najmenší a najkratšiu dobu pretrvávajúci efekt.

Tkáň je odobraná napr. z podbrušku a aplikovaná aplikačnými ihlami do podkožia penisu.

 • koriotukový implantát - koža s podkožným tukom zbavená vrchnej vrstvy epidermis je vložená z malých nárezov do podkožia penisu po jeho stranách.

Táto tkáň sa odoberá v oblasti dolného okraje hýždí - eliptická excisia (vyrezanie) tkániva z oboch strán. Rana sa tu zošije – vzniká jazva, ktorá je uložená v riase pod hýžďami.

Táto metóda je zaťažená vyšším rizikom nekrózy (odumreniu) implantovaného tkaniva, zhnisaniu apod., na oboch stranách, prípadne len na jednej. Nutné je primerané chladenie, kľudový režim 4-8 týždňov. Efekt je výraznejší, dlhodobý.

 • Ďalšou metódou sú najrôznejšie penilné implantáty k podpore nielen objemu, ale aj funkcie, to je oblasť skôr urologická.

Vždy je nutné získať presnú, úplnú predstavu pacienta o výsledku, ktorý by mal byť dosiahnutý operáciou a hlavne o motivácii, (dôvodoch), prečo túto operáciu má v úmysle podstúpiť. Získame tak predstavu, či sa dajú naplniť predstavy pacienta, prípadne sme schopný dospieť k určitému kompromisnému riešeniu. Táto skutočnosť platí samozrejme u všetkých výkonov v oblasti estetickej chirurgie.

Autor: MUDr. Josef Hrbatý

Informácie zverejňované na portáli Estheticon.sk, nemôžu v žiadnom prípade nahradiť konzultáciu pacienta s lekárom. Estheticon.sk nie je zodpovedný za produkty alebo služby ponúkané odborníkmi.