Augmentácia prsníkov s mastopexiou

Úvod

Ide o zákrok, kedy žena s ptózou prsníkov stupňa II-III, si želá nielen úpravu - zdvihnutie, pexiu, ale zároveň aj zväčšenie prsníkov, najčastejšie vložením implantátov. Skoro vždy samotná modelácia bez použitia implantátov prsníky zdvihne, spevní, ale skoro vždy na úkor menšej veľkosti. V minulosti sa zákrok rozdeľoval na 2 etapy - úprava, v odstupe vloženie implantátov. V súčasnosti sa úprava a vloženie implantátov robia v jednom sedení, operácii.

Indikácia

mastopexiou

Je určený ženám, s ptózou prsníkov st. II a III, kedy bradavka prsníka je lokalizovaná pod úrovňou podprsníkovej ryhy, kedy nedokážeme len vložením implantátu dosiahnúť ideálny tvar a postavenie prsníka a tým splniť očakávania ženy. Často aj pri výmene implantátov tej istej veľkosti, je potrebná úprava, ak žena nesúhlasí s väčšou veľkosťou nových implantátov.

Kontraindikácie a riziká

Kontraindikácie a riziká

Zákrok by sa nemal vykonať do 6 mesiacov po skončení dojčenia, žena by mala byť stotožnená s vložením implantátov a tým aj s rizikami z nich vyplývajúcimi - ruptúra, kapsulárna kontraktúra. Modelácia je vždy spojená s jazvami, ich rozsah zavisí od stupňa ptózy. Všeobecne platí, čím väčšia ptóza, tým väčší rozsah jaziev, potrebných na ideálnu úpravu. Vždy je potrebné počítať s jazvami okolo dvorcov, následuje vertikálna jazva, smerom k submamárnej ryhe a ťažké ptózy končia i s horizontálnou jazvou v podprsníkovej ryhe.

Rizikom zákroku je asymetria bradaviek, odumretie bradaviek, nepekné jazvovatenie.

"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."