ŠNOP Bratislava

ŠNOP Bratislava

(6 Recenzií)·100% odporúča
Ohodnotiť
Záhradnícka 42, Bratislava, Bratislavský kraj
ŠNOP Bratislava
ŠNOP Bratislava
(6 Recenzií)·100% odporúča

Informácie

Profil spoločnosti

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku (ďalej ŠNOP) vznikla delimitáciou Oddelenia ortopedickej protetiky Fakultnej nemocnice v Bratislave dňa 1.9.2003.

Štatút neziskovej organizácie dostala ŠNOP 13.7.2004.

Nemocnica má celoslovenskú pôsobnosť a je vysoko špecializovaným a jedinečným zdravotníckym zariadením s prednostným zameraním na pacientov s problémami oporno-pohybovej sústavy.

K výhodám našej nemocnice určite patrí aj jej umiestnenie v centre Bratislavy s bezbariérovým prístupom, bezplatným parkoviskom a je ľahko dostupná mestskou hromadnou dopravou.

V nemocnici poskytujeme:

  • ambulantnú zdravotnú starostlivosť,

  • ústavnú zdravotnú starostlivosť,

  • rehabilitačnú zdravotnú starostlivosť,

  • operačnú zdravotnú starostlivosť formou jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odboroch ortopédia, plastická chirurgia a gynekológia,

  • vzdelávaciu činnosť.

História

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. (ďalej ŠNOP) pomáha pacientom odstraňovať a zmierňovať zdravotné problémy vyplývajúce z vrodených a získaných porúch pohybového aparátu formou diagnostiky, liečby, návrhu i aplikácie optimálnej ortopedicko-protetickej pomôcky.

Pôvodne ŠNOP bolo oddelením, ktoré vzniklo v roku 1964 odčlenením sa od š.p. Protetika ako Krajské protetické oddelenie pre Západoslovenský kraj a Bratislavu. V spolupráci s Protetikou š.p. zabezpečovalo vyhotovovanie ortopedicko-protetických pomôcok. Boli to najmä klasické typy z kože a kovu, ktoré sa vyrábali v nezmenenej podobe niekoľko desaťročí.

Prvým primárom oddelenia bol MUDr. Eduard Duda. V rokoch 1984-1992 bol primárom MUDr. Martin Slivka a od roku 1992- do roku 2004 bol primárom MUDr. Ján Koreň. Oddelenie bolo do roku 1994 dislokované na niekoľkých pracoviskách v rámci Bratislavy (Blumentálska ul., Romanova ul., Bazova ul., Svätoplukova ul.) i mimo nej v Piešťanoch.

V roku 1994 sa všetky pracoviská presťahovali do nového komplexu na Záhradníckej ul. č.42, kde sídli ŠNOP dodnes ako Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.

Nemocnica vznikla 13.júla 2004 registráciou na Krajskom úrade v Bratislave. Založená bola 1.júna 2004 dvoma zakladateľmi a to Ministerstvom zdravotníctva SR a firmou NEOPROT spol. s r.o. na základe vládou schváleného transformačného návrhu, ktorým sa transformovala príspevková organizácia Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku na neziskovú organizáciu Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava. Prvým riaditeľom ŠNOP bol MUDr. Ján Koreň.

Certifikát kvality

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. dňa 16.10.2009 úspešne absolvovala II. dozorný audit už podľa novej normy ISO 9001:2008, ktorým certifikačná spoločnosť Bureau Veritas Certifikation Slovakia, s.r.o. potvrdila, že systém manažérstva kvality v nemocnici je zavedený a trvale zlepšovaný v zhode s medzinárodnou normou ISO 9001:2008 a vzťahuje sa na:

  • poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia, ortopedická protetika a fyzioterapia na lôžkovom, operačnom oddelení vrátane RTG diagnostiky a v špecializovaných ambulanciách,

  • poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti v odbore ortopédia, gynekológia, plastická chirurgia, urológia.

Politika kvality

Najdôležitejším zámerom manažmentu nemocnice je uspokojovať v čo najväčšom rozsahu požiadavky našich pacientov, klientov a pritom vykonávať každú činnosť a službu vo vysokej kvalite, aby sa zabezpečila dlhodobá a všestranná spokojnosť pacientov, klientov.

V tomto duchu sme sa rozhodli vytvoriť systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2001, ktorý sme úspešne obhájili aj podľa požiadaviek STN EN ISO 9001:2009 a zaväzujeme sa k dodržiavaniu platných legislatívnych predpisov, plneniu požiadaviek a udržiavaniu efektívnosti systému manažérstva kvality, ako aj k trvalému zlepšovaniu manažérskych systémov riadenia.

História špecializovanej nemocnice so zameraním na oblasť ortopedickej protetiky sa začala písať v roku 2003, oddelením pracoviska ortopedickej protetiky FN v Bratislave. Vzhľadom na špecializáciu si nemocnica právom vyslúžila status vysoko špecializovaného a unikátneho zariadenia, ktoré primárne poskytuje služby pacientom s ochoreniami oporno-pohybového aparátu. O skutočne vysokej kvalite tejto nemocnice svedčí získanie niekoľkých certifikátov a ocenení, vrátane Národnej ceny za kvalitu z roku 2013. Tá je považovaná za jednu z najprestížnejších cien, ktorej predchádza veľmi prísne a najmä objektívne posúdenie všetkých služieb a činností daného zdravotníckeho zariadenia. Celá súťaž je organizovaná štátom, v rámci Národného programu kvality.

K získaniu tohto skutočne vzácneho ocenia ŠNOP určite dopomohlo aj zavedenie dvoch špecifických systémov a to manažérstva kvality a integrovaného manažérskeho systému. Nemožno však opomenúť ani ďalšie ocenenia, ktoré si nemocnica svojou činnosťou, resp. kvalitou poskytovaných služieb vyslúžila. Od roku 2012 sa môže pochváliť oceneniami zlepšenia výkonnosti a výnimočnosti CAF.

K službám ŠNOP patrí tak ambulantná, ako aj ústavná a rehabilitačná zdravotná starostlivosť doplnená o služby jednodňovej operačnej zdravotnej starostlivosti. Tá je určená pre pacientov, ktorých zdravotný stav si vyžaduje ortopedický, plasticko-chirurgický či gynekologický zákrok. Po náročnejších zákrokoch, vyžadujúcich si hospitalizáciu, je pacient umiestnený na komfortne vybavenom lôžkovom oddelení s WiFi pripojením.

Pre ľudí, ktorí si chcú udržať svoje zdravie vo výbornej kondícii je určené Centrum zdravia poskytujúce nielen masáže a taping, ale aj lymodrenáž, rôzne cvičenia v bazéne a individuálnu hodinku intenzívneho cvičenia s fyzioterapeutom. Ten na základe vašich požiadaviek a aktuálnych potrieb zostaví vhodný cvičený plán či už vo forme cvikov na uvoľnenie, posilnenie svalstva, prípadne odstránenia svalovej nerovnováhy.

Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku sa nachádza na Záhradníckej ulici č. 42 v Bratislave. Na vyšetrenie sa môžete objednať online – vyplnením krátkeho formulára alebo telefonicky na č. +421 2 501 16 111.

Možnosť videokonzultácie:

  • Nie

Možnosť financovania alebo splátok:

  • Nie

Recenzie (6)

4.8
6 Recenzií · 100% odporúča
Zobraziť ďalšie recenzie
Kontaktujte overené kliniky, ktoré ponúkajú vybraný zákrok.

Obrázky (6)

Kontaktujte overené kliniky, ktoré ponúkajú vybraný zákrok.