Absolventka psychológie na Masarykovej univerzite v Brne, ktorá svoju celoživotnú záľubu v písaní momentálne využíva písaním a prekladaním článkov o estetickej medicíne a plastickej chirurgii.
Aktualizácia: 6. 5. 2022

Navigácia

 • Čo je chirurgia ruky?
 • Ako zistím, či som vhodný kandidát na chirurgiu ruky?
 • Ako si vybrať správneho doktora
 • Ako prebieha prvá konzultácia s chirurgom?
 • Ako sa na zákrok pripraviť?
 • Ako prebieha zákrok chirurgie ruky?
 • Výhody zákroku
 • Ako prebieha zotavovanie po operácii ruky?
 • Výsledky chirurgie ruky
 • Komplikácie alebo možné vedľajšie účinky
 • Často kladené otázky
 • Bibliografia
Chirurgia ruky

Chirurgia ruky

Čo je chirurgia ruky?

Chirurgia ruky je široký pojem, ktorý zahŕňa mnoho rôznych typov zákrokov a zaoberá sa chirurgickou a nechirurgickou liečbou ochorení a problémov hornej končatiny. Plastickí chirurgovia, ktorí vykonávajú operácie rúk, sa snažia obnoviť funkciu rúk a prstov a zároveň sa snažia, aby ruka vyzerala čo najestetickejšie. Rekonštrukčné operácie sa môžu vykonávať z mnohých dôvodov, ako sú poranenia ruky, reumatické ochorenia, osteoartróza a reumatoidná artritída, ktoré menia štruktúry na ruke, degeneratívne zmeny štruktúr na ruke, problémy alebo defekty ruky, ktoré sú prítomné po narodení alebo sú vrodené, a infekcie ruky. Operáciu môžu vykonávať absolventi všeobecnej chirurgie, ortopedickej chirurgie alebo plastickej chirurgie.

Kandidát na chirurgiu ruky

Vhodný kandidát na chirurgiu ruky

Ako zistím, či som vhodný kandidát na chirurgiu ruky?

Pacienti s bolestivými stavmi, ako je syndróm karpálneho tunela, reumatoidná artritída a Dupuytrenova kontraktúra, môžu byť vhodnými kandidátmi na operáciu ruky. Operácia ruky sa vykonáva aj v prípade rakoviny ruky alebo vrodených chýb. Tieto zákroky sa môžu vykonávať u ľudí v akomkoľvek veku a sú dobrou voľbou, ak nemáte iné zdravotné ťažkosti alebo iné ochorenia, ktoré by mohli zhoršiť hojenie. Za určitých podmienok je na ošetrenie rán a poranení ruky potrebná chirurgia a chirurgovia sa často podieľajú na ošetrovaní pacientov, ktorí prichádzajú na pohotovosť s ťažkým úrazom ruky. Je dôležité mať realistické predstavy o výsledkoch operácie ruky a záväzne dodržiavať postup liečby predpísaný plastickým chirurgom.

Výber chirurga

Výber správneho chirurga je kľúčový

Ako si vybrať správneho doktora

Výber toho správneho chirurga je kľúčový pre hladký priebeh operácie, bezproblémovú rekonvalescenciu ako aj spokojnosť s výsledkom zákroku. Výber operatéra preto v žiadnom prípade nedpoceňujte a venujte mu dostatok času a pozornosti.

Chirurgia ruky je v medicíne nadstavbový odbor a nasleduje po získaní atestácie v niektorom z chirurgických odborov. Pred finálnym výberom by ste si preto mali overiť, že vami vybraný chirurg získal certifikát chirurgie ruky, ktorý vydáva Slovenská spoločnosť chirurgie ruky. Tento certifikát potvrdzuje, že daný chirurg má za sebou komplexné praktické vzdelávanie na akreditovaných oddeleniach chirurgie ruky o dĺžke minimalne 12 mesiacov. 

Dôležité je však pozrieť sa aj na príbehy a skúsenosti predchádzajúcich pacientov vami vybraného doktora, prípadne aj na fotografie pred a po zákroku, aby ste si mohli vytvoriť dobrú predstavu o tom, čo očakávať. V neposlednom rade je dôležitá aj dôvera medzi doktorom a pacientom, vyberte si preto chirurga, ktorý ju vo vás vzbudzuje a s ktorým sa cítite dobre.

Prvá konzultácia

Vstupná konzultácia

Ako prebieha prvá konzultácia s chirurgom?

Počas predoperačnej konzultácie vám chirurg venuje čas na prediskutovanie a pochopenie vašich cieľov a očakávaní od zákroku. Okrem toho vám dôkladne vysvetlí každý postup a odpovie na všetky vaše otázky. Každý zákrok je iný a chirurg musí vždy zvoliť individuálny prístup, preto je dobré vybrať si chirurga, ktorému dôverujete, a dodržiavať všetky jeho pokyny, aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky a minimalizovali možné riziká. Na stretnutie s lekárom a samotný zákrok je dobré prísť dobre naladený.

Príprava na zákrok

Pred zákrokom sa riaďte pokynmi svojho lekára

Ako sa na zákrok pripraviť?

Pred každou operáciou je najskôr nutné absolvovať potrebné lekárske predoperačné vyšetrenia. Zákroky chirurgie ruky sa často vykonávajú v lokálnej anestézii a nie sú preto potrebné rozsiahle vyšetrenia, váš operatér vám však dá všetky potrebné informácie týkajúce sa vašej konkrétnej situácie. Na konzultácii s vami chirurg prediskutuje podrobný priebeh zákroku. Pred operáciou sa nesmú užívať niektoré lieky alebo sa musí upraviť ich užívanie podľa pokynov lekára. Ak ste fajčiar, mali by ste prestať fajčiť v dostatočnom predstihu pred operáciou. Vyhnite sa užívaniu aspirínu a niektorých protizápalových liekov a rastlinných doplnkov, pretože môžu riediť krv a tým podporiť krvácanie. Predovšetkým sa však riaďte pokynmi svojho lekára.

Priebeh zákroku

Priebeh zákroku chirurgie ruky

Ako prebieha zákrok chirurgie ruky?

Pred operáciou sa pre pohodlie pacienta podávajú znecitlivujúce lieky, ktoré môžu byť v podobe lokálnej anestézie, intravenóznej sedácie alebo celkovej anestézie. Váš lekár vám odporučí najlepšiu formu znecitlivenia v závislosti od typu operácie a vášho zdravotného stavu.

Samotný priebeh zákroku samozrejme závisí na type a rozsahu operácie. Syndróm karpálneho tunela je často operovaný endoskopicky, keďže riešením môže byť preťatie priečneho väzu v zápästí, takže zákrok je rýchly a málo invazívny. Po zákroku ostane len malá rana na zápästí a hojenie je rýchle. Dupuytrenova kontraktúra sa zase podľa odborníkov z Eveclinic operuje v bezkrvnom prostredí, kedy sa najskôr škrtidlom zastaví prítok krvi do dlane, aby chirurg mohol pracovať bez toho, aby mu krv zavadzala počas operácie. Nasleduje samotná operácia, pri ktorej sa môže buď iba narezať problematický väzivový pruh alebo chirurgovia oveľa častejšie pristúpia k odstráneniu problematického tkaniva, aby zabránili návratu ochorenia. V tomto prípade sa jedná o jednodňovú chirurgiu, takže je pacient buď ten istý alebo nasledujúci deň prepustený domov.

Ak je nutné zašívanie rany, používajú sa buď vyberateľné stehy alebo stehy, ktoré sa samé vstrebú. Výsledky operácie ruky sa dostavia postupne, ako opadne opuch. Konečný výsledok môže byť viditeľný až po niekoľkých mesiacoch.

Výhody chirurgie ruky

Operácia zlepší funkčnosť postihnutej ruky

Výhody zákroku

Operácia ruky sa vykonáva s cieľom zlepšiť funkčnosť postihnutej ruky alebo zápästia a predstavuje dobrú alternatívu k zápästným dlahám a iným podobným pomôckam. Chirurgia ruky má niekoľko výhod. Po zákroku už ľudí netrápia bolesti rúk ani obmedzený rozsah pohybu. Zlepšená funkcia rúk tak zlepšuje aj kvalitu života.

Rekonvalescencia

Rekonvalescencia po chirurgii ruky

Ako prebieha zotavovanie po operácii ruky?

Rekonvalescencia vždy závisí od zložitosti operácie. Štandardný postup pre každého, kto sa podrobuje operácii v celkovej anestézii, je, že po operácii budete prevezený do pooperačnej miestnosti, kde bude váš stav monitorovaný. Budete sa cítiť ospalí a dezorientovaní. Dostanete infúziu, ktorá obsahuje silné lieky proti bolesti, môžu vám tiež zaviesť drény, ktoré pomôžu odstrániť prebytočnú tekutinu. Tieto drény sa odstránia o niekoľko dní neskôr. Po operácii preto môžete stráviť niekoľko dní v nemocnici. Pri lokálnej anestézii je väčšinou možné odísť do domácej starostlivosti v ten istý alebo nasledujúci deň.

Niekedy je po zákroku nutné nosiť dlahu a obmedziť niektoré činnosti, aby sa ruka mohla zotaviť. Už krátko po operácii je ale často nutné začať s cvičením a rehabilitáciou, aby sa hybnosť ruky čo najskôr dostala na požadovanú úroveň a to najmä pri Dupuytrenovej kontraktúre podľa lekárov z Eveclinic. Preto budete musieť navštíviť fyzioterapeuta, ktorý vám nastaví cvičenia, ktoré vám pomôžu rehabilitovať a zvýšiť flexibilitu ruky. 6 až 8 týždňov po operácii budete musieť navštíviť lekára, ktorý zhodnotí stav vašej ruky po zákroku a v prípade potreby upraví rozvrh rehabilitácie. 

Doba rekonvalescencie sa líši od typu zákroku a rozsahu operácie. Môže trvať o niekoľkých týždňov až po 6 či viac mesiacov.

Konečný výsledok

Výsledok po zákroku

Výsledky chirurgie ruky

Výsledok závisí od mnohých faktorov, najmä od závažnosti a rozsahu problému a celkového zdravotného stavu pacienta. Konečný výsledok operácie je známy až po úplnom zahojení. Hoci pokrok v chirurgii ruky dokáže takmer zázraky, výsledok sa nedá úplne predpovedať. Pri niektorých traumatických poraneniach nemusí byť možné dosiahnuť úplne normálnu funkciu ruky aká bola pred úrazom.

Komplikácie po zákroku

Možné komplikácie pri chirurgii ruky

Komplikácie alebo možné vedľajšie účinky

Väčšina operácií je spojená s rizikami týkajúcimi sa anestézie a krvácania. Ďalšie riziká spojené s operáciou závisia najmä od typu vykonanej operácie a môžu zahŕňať infekciu, neúplné zahojenie, stratu citlivosti alebo pohyblivosti ruky alebo prstov a môžu sa vytvoriť krvné zrazeniny. Vždy je dôležité zvážiť závažnosť problému a prediskutovať s lekárom všetky možné riziká. Výber skúseného špecialistu s preukázanými výsledkami s daným zákrokom a ktorý vo vás vzbudzuje dôveru je najlepšia prevencia komplikácií a neskoršej nespokojnosti s výsledkom zákroku.

Často kladené otázky

 • Ako dlho trvá hojenie po operácii ruky? Koža sa po zákroku hojí dva až tri týždne a trvá až 12 týždňov, kým budete môcť ruku plne používať. Fyzioterapeut bude sledovať váš pohyb a funkciu ruky a odporučí vám cvičenia. Po niektorých zákrokoch môže byť potrebná nočná dlaha. Hojenie je však vždy veľmi individuálne a závisí od mnohých faktorov.
 • Ako sa po operácii ruky správať? Závisí to najmä od typu operácie, ktorú ste podstúpili. Vo všeobecnosti držte ruku vo vyvýšenej polohe. Ak opuch alebo bolesť pretrvávajú po 3 až 5 dňoch, pokračujte vo vyvýšení ruky. Čo najviac rukou pohybujte, aby ste zmiernili opuch a zabránili stuhnutiu. Po operácii ruky vždy dodržiavajte pokyny svojho operatéra.
 • Ako dlho po operácii ruka bolí? Bolesť je po operácii ruky v normálnej hladine a zvyčajne 10 dní po operácii ustupuje. Bolesť by mala každým dňom slabnúť a vy by ste sa mali cítiť o niečo lepšie. Ak bolesť pretrváva, poraďte sa so svojim lekárom.
 • Ako dlho po operácii ruky zostáva opuch na prstoch? U niektorých ľudí môže trvať 6 až 12 mesiacov, kým budete môcť ruku normálne používať. Bolesť aj opuch sú normálne pooperačné príznaky.

Bibliografia

"Obsah uvedený na tomto portáli je len informatívny, nemôže za žiadnych okolností nahradiť individuálnu konzultáciu s odborníkom na plastickú chirurgiu a estetickú medicínu alebo súvisiacimi odbormi. Ak uvažujete o podstúpení zákroku (alebo máte akékoľvek pochybnosti alebo otázky), obráťte sa na svojho lekára. Estheticon nepodporuje ani neschvaľuje žiadny obsah, ošetrenie, produkty, názory, zdravotníckych pracovníkov ani žiadny iný materiál či informácie obsiahnuté v tomto texte ani inde na tomto webe."